A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet

a „Bibó István” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Bibó István születésének 100. évfordulója alkalmából - „Bibó István” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2011. augusztus 6.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, alatta két vízszintes sorban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, a „FORINT” felirattól balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2011” verési évszám található. Az előlapot két részre osztó vízszintes vonal alatt, a középmezőben hat vízszintes sorban Bibó István 1956. november 4-én közzétett nyilatkozatából a következő idézet olvasható: „„MAGYARORSZÁG NÉPE” „ELÉG VÉRREL ADÓZOTT,” „HOGY MEGMUTASSA A VILÁGNAK” „A SZABADSÁGHOZ” „ÉS IGAZSÁGHOZ” „VALÓ RAGASZKODÁSÁT.””. Az idézet alatt, középen a „BIBÓ ISTVÁN” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, középen lent az előlapot tervező Szabó György tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Bibó István portréja látható. A portrétól jobbra, három vízszintes sorban a „Bibó”, az „István” és az „1911-1979” felirat olvasható. Az emlékérme jobb szélén a hátlapot tervező Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2011. augusztus 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére