A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2011. (IV. 19.) BM rendelet

a magyar-román határvonal közös ellenőrzésének eredményéről a határfolyók szakaszain című jegyzőkönyv jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyar-román határvonal közös ellenőrzésének eredményéről a határfolyók szakaszain című jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Jegyzőkönyvet e rendelet Melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Melléklet a 13/2011. (IV. 19.) BM rendelethez

Jegyzőkönyv
a magyar-román határvonal közös ellenőrzésének eredményéről a határfolyók szakaszain

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a magyar-román államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1983. október 28-án, Budapesten aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikk (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság részéről az 1. és a 2. számú határszakaszok határmegbízottai, valamint Románia részéről a Temes Megyei Határrendőr Felügyelőség vezetője és a Bihar Megyei Határrendőr Felügyelőség vezetője, (a továbbiakban: Felek) a határfolyók szakaszain a határvonal közös ellenőrzésének eredményéről munkatalálkozót tartottak.

A küldöttségek összetételét a melléklet tartalmazza.

A napirend a következő volt:

1. A határfolyók szakaszain a két Fél szakértői által a határvonal közös ellenőrzésének alkalmával végzett tevékenység értékelése.

2. „A magyar-román államhatáron a 2006. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán, a 2007. évben a Fekete-Körös és a Túr folyókon végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A, D, L határszakaszok - 2010.” okmány aláírása.

Ad.1.

Az Egyezmény 7. és 10. cikke, valamint a Magyar Köztársaság és Románia határmegbízottainak 2004. november 17-én, Orosházán megtartott munkatalálkozójáról készült Jegyzőkönyvben meghatározottak alapján a Felek műszaki szakértői elvégezték a határfolyók felmérését a határvonal meghatározása céljából.

A Maros folyó nem szabályozott szakaszának felmérése 2006. augusztus 14-31. között, a Fekete-Körös és a Túr folyók felmérése 2007. április 16-25. között történt. A terepi felmérés GPS mérési technológiával került végrehajtásra. A mérési adatok egyeztetése és feldolgozása alapján a műszaki szakértők elkészítették „A magyar-román államhatáron a 2006. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán, a 2007. évben a Fekete-Körös és a Túr folyókon végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A, D, L határszakaszok - 2010.” okmány tervezetét, amely határleírásokat, határtérképeket és koordináta-jegyzékeket tartalmaz.

Ezen okmány meghatározza az új határvonalat és a szigetek hovatartozását.

A Maros folyó nem szabályzott szakaszán összesen 21 sziget van, ebből 9 a Magyar Köztársaság területéhez, 12 Románia területéhez tartozik.

Ad.2.

A Felek elfogadták és aláírták „A magyar-román államhatáron a 2006. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán, a 2007. évben a Fekete-Körös és a Túr folyókon végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A, D, L határszakaszok - 2010.” okmányt, mely ezen jegyzőkönyv szerves részét képezi.

Ezt a jegyzőkönyvet az Egyezmény 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerint jóvá kell hagyni és a jóváhagyásról szóló kölcsönös értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.

Ez a jegyzőkönyv két eredeti példányban, magyar és román nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Bors, 2010. október 13.

(Aláírások)

Kiegészítő Határokmány a Jegyzőkönyvhöz * 


  Vissza az oldal tetejére