A jogszabály mai napon ( 2020.04.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében foglalt Ipari Termékosztályozást (a továbbiakban: ITO) kell alkalmazni a statisztikai adatszolgáltatásokban a hazai előállítású ipari termék besorolása esetében. Az adatszolgáltatás során a 2. mellékletben felsorolt mértékegységeket kell alkalmazni.

2. § Az ITO kód felépítése:

a) 1-4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti kódnak;

b) 5-6. számjegy megfelel a termékek és szolgáltatások új statisztikai osztályozása (CPA) szerinti kódnak;

c) 8. számjegy megfelel az ipari termékek osztályozása (PRODCOM) szerinti kódnak, „HU” jelölésű termékek esetében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által képzett kód;

d) 9. szám minden kódnál „0”-val jelölt;

e) 10-12. mértékegységet jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) * 

4. § E rendelet

a) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló, 1991. december 19-i 3924/91/EGK tanácsi rendelet;

b) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

d) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2010-es évre történő megállapításáról szóló, 2010. szeptember 10-i 860/2010/EU bizottsági rendelet;

e) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2011-es évre történő megállapításáról szóló, 2011. július 27-i 830/2011/EU bizottsági rendelet;

f) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2012-es évre történő megállapításáról szóló, 2012. augusztus 20-i 907/2012/EU bizottsági rendelet;

g) *  az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 912/2004/EK bizottsági rendelet;

h) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2013. évre történő megállapításáról szóló, 2013. szeptember 12-i 936/2013/EU bizottsági rendelet;

i) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2014. évre történő megállapításáról szóló, 2014. július 4-i 842/2014/EU bizottsági rendelet;

j) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2015. évre történő megállapításáról szóló, 2015. szeptember 17-i 2015/1711 bizottsági (EU) rendelet;

k) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2016. évre történő megállapításáról szóló, 2016. október 6-ai (EU) 2016/1872 bizottsági rendelet;

l) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2017. évre történő megállapításáról szóló, 2017. november 22-i (EU) 2017/2119 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 16/2011. (V. 10.) KIM rendelethez * 

Ipari Termékosztályozás (ITO)

A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS
KÓDSZÁMA MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI EGYSÉGE FORRÁSA
1 B+C+D+E36 IPAR
2 B BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS
3 05 SZÉNBÁNYÁSZAT
4 05.1 FEKETESZÉN-BÁNYÁSZAT
5 05.10 FEKETESZÉN-BÁNYÁSZAT TE
6 051010 00 0 055 - Feketeszén, nem agglomerált t CP
7 051010 30 0 055 - - Feketeszén (antracit), kokszosítható, fűtőértéke nagyobb mint 23865 kJ/kg, kohókoksz alapanyaga t HU
8 051010 50 0 055 - - Feketeszén (antracit), fűtőértéke nagyobb mint 23865 kJ/kg,(kivéve a kokszosítható) t HU
9 05.2 BARNASZÉN-, LIGNITBÁNYÁSZAT
10 05.20 BARNASZÉN-, LIGNITBÁNYÁSZAT TE
11 052010 00 0 055 - Barnaszén és lignit t CP
12 052010 10 0 055 - - Barnaszén t HU
13 052010 20 0 055 - - Lignit t HU
14 06 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS
15 06.1 KŐOLAJ-KITERMELÉS
16 06.10 KŐOLAJ-KITERMELÉS TE
17 061010 00 0 055 - Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers t CP
18 061010 30 0 055 - - Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj (kivéve a földgáz-kondenzátum) t HU
19 061010 50 0 055 - - Földgáz-kondenzátumok t HU
20 061020 00 0 055 - Bitumenes vagy olajpala és olajhomok t CP
21 06.2 FÖLDGÁZKITERMELÉS
22 06.20 FÖLDGÁZKITERMELÉS TE
23 062010 00 0 055 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű t CP
24 062010 00 0 094 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű GJ CP
25 062010 00 0 702 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű 1000 m3 CP
26 07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA
27 07.1 VASÉRCBÁNYÁSZAT
28 07.10 VASÉRCBÁNYÁSZAT TE
29 071010 00 0 055 - Vasérc és dúsítmányai (a pörkölt vaspirit kivételével) t PR, CP
30 07.2 EGYÉB FÉM ÉRC BÁNYÁSZATA
31 07.21 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT TE
32 072110 00 0 055 - Urán- és tóriumérc t CP
33 07.29 SZÍNESFÉM ÉRC BÁNYÁSZATA TE
34 072910 00 0 055 - Színesfém érc és dúsítmányai t CP
35 072911 00 0 055 - - Rézérc és dúsítmányai t PR, CP
36 072912 00 0 055 - - Nikkelérc és dúsítmányai t PR, CP
37 072913 00 0 055 - - Bauxit és dúsított érc t PR, CP
38 072914 00 0 055 - - Nemesfémérc és dúsítmányai t PR, CP
39 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc és dúsítmányaik t PR, CP
40 072919 00 0 055 - - Egyéb színesfémtartalmú ércek és dúsítmányaik t PR, CP
41 08 EGYÉB BÁNYÁSZAT
42 08.1 KŐFEJTÉS, HOMOK-, AGYAGBÁNYÁSZAT
43 08.11 KŐFEJTÉS, GIPSZ, KRÉTA BÁNYÁSZATA TE
44 081110 00 0 055 - Építőkő vagy díszítőkő t CP
45 081111 00 0 055 - - Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő t CP
46 081111 30 0 055 - - - Márvány és travertin t HU
47 081111 33 0 055 - - - - Márvány és travertin, nyersen vagy durván nagyolva t PR
48 081111 36 0 055 - - - - Márvány és travertin egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában t PR
49 081111 50 0 055 - - - Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű t PR
50 081112 00 0 055 - - Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő t CP
51 081112 30 0 055 - - - Gránit t HU
52 081112 33 0 055 - - - - Gránit, nyersen vagy durván nagyolva t PR
53 081112 36 0 055 - - - - Gránit egyszerűen vágva, tömb, téglalap (beleértve: négyzetes) alakú tábla formában t PR
54 081112 50 0 055 - - - Homokkő t PR
55 081112 90 0 055 - - - Porfír, bazalt, kvarcit és más emlékművi vagy építőkő, nyers, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva (kivéve a legalább 2,5 térfogattömegű emlékművi vagy építőkövet mészkőből, a gránitot és a homokkövet) t PR
56 081120 00 0 055 - Mészkő és gipsz t CP
57 081120 30 0 055 - - Gipsz és anhidrit t PR
58 081120 50 0 055 - - Kohómészkő, mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához (adalékanyagként használt zúzott mészkő és faragott mészkő kivételével) t PR
59 081130 00 0 055 - Kréta és dolomit t CP
60 081130 10 0 055 - - Kréta t PR
61 081130 30 0 055 - - Dolomit, nyers, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában (kivéve a kalcinált vagy zsugorított [szinterelt] dolomitot, agglomerált dolomitot, a tört vagy zúzott dolomitot, amelyet betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak) t PR
62 081140 00 0 055 - Palakő, nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában t PR, CP
63 08.12 KAVICS-, HOMOK-, AGYAGBÁNYÁSZAT TE
64 081210 00 0 055 - Kavics és homok t CP
65 081211 00 0 055 - - Természetes homok t CP
66 081211 50 0 055 - - - Kovasavtartalmú homok (kvarchomok vagy ipari homok) t PR
67 081211 90 0 055 - - - Építési homok, mint az agyagos homok, a kaolinos homok, a földpátos homok (a kvarchomok, a fémtartalmú homok kivételével) t PR
68 081212 00 0 055 - - Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder t CP
69 081212 10 0 055 - - - Kavics, sóder, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak, gömbölyű kavics és kvarckavics t PR
70 081212 30 0 055 - - - Zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak (a sóder, kavics, gömbölyű kavics és kvarckavics kivételével) t PR
71 081212 50 0 055 - - - Szemcse, szilánk és por márványból t PR
72 081212 90 0 055 - - - Szemcse, szilánk, por travertinből, ekozinból, gránitból, porfírból, bazaltból, homokkőből és más emlékművi kőből t PR
73 081213 00 0 055 - - Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics-, sóder-, murva- vagy kvarckavicstartalommal vagy anélkül) t PR, CP
74 081220 00 0 055 - Agyag és kaolin t CP
75 081221 00 0 055 - - Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag t CP
76 081221 40 0 055 - - - Kaolin, nem kalcinált t PR
77 081221 60 0 055 - - - Kaolintartalmú agyag (képlékeny agyag) t PR
78 081222 00 0 055 - - Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit, mullit, samott és tűzálló agyagok t CP
79 081222 10 0 055 - - - Bentonit t PR
80 081222 30 0 055 - - - Tűzálló agyag t PR
81 081222 50 0 055 - - - Közönséges agyag és pala építési célra (kivéve a bentonitot, tűzálló agyagot, duzzasztott [expandált] agyagot, kaolint és kaolinos agyagot); andaluzit, kianit és szillimanit; mullit; samott, illetve tűzálló agyag t PR
82 08.9 M.N.S. BÁNYÁSZAT
83 08.91 VEGYI ÁSVÁNY BÁNYÁSZATA TE
84 089110 00 0 055 - Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok t CP
85 089111 00 0 055 - - Természetes kalcium-foszfát és természetes alumínium-kalcium-foszfát; foszfátkréta t PR, CP
86 089112 00 0 055 - - Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén (beleértve a melléktermékként keletkező ként is) t PR, CP
87 089119 00 0 055 - - Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok t PR, CP
88 08.92 TŐZEGKITERMELÉS TE
89 089210 00 0 055 - Tőzeg t CP
90 08.93 SÓKITERMELÉS TE
91 089310 00 0 055 - Só (beleértve a denaturált sót, de az asztali só kivételével) és tiszta nátrium-klorid (ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is) t PR, CP
92 08.99 EGYÉB M.N.S. BÁNYÁSZAT TE
93 089910 00 0 055 - Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet t PR, CP
94 089920 00 0 706 - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers drágakövek és féldrágakövek, ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag, egyéb ásványok 1000 Ft CP
95 089921 00 0 056 - - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve az ipari gyémántok) k PR, CP
96 089922 00 0 055 - - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag t PR, CP
97 089929 00 0 055 - - Egyéb ásványok t PR, CP
98 09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS
99 09.1 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZ-KITERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS
100 09.10 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZ-KITERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS TE
101 091010 00 0 706 - Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások 1000 Ft CP
102 091011 00 0 706 - - Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások 1000 Ft CP
103 091012 00 0 706 - - Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatások 1000 Ft CP
104 091013 00 0 706 - - Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén 1000 Ft CP
105 09.9 EGYÉB BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS
106 09.90 EGYÉB BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS TE
107 099010 00 0 706 - Egyéb bányászati szolgáltatás 1000 Ft CP
108 099011 00 0 706 - - Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai 1000 Ft CP
109 099019 00 0 706 - - Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások 1000 Ft CP
110 C FELDOLGOZÓIPAR
111 CA ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
112 10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS
113 10.1 HÚSFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS, HÚSKÉSZÍTMÉNY GYÁRTÁSA
114 10.11 HÚSFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS TE
115 101110 00 0 055 - Friss vagy hűtött szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhús és más lófélék húsa t CP
116 101111 00 0 055 - - Friss vagy hűtött marhahús t CP
117 101111 40 0 055 - - - Csontos marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve, egészben, félben és negyedben t PR
118 101111 90 0 055 - - - Darabolt marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve* t PR
119 101112 00 0 055 - - Friss vagy hűtött sertéshús t CP
120 101112 30 0 055 - - - Csontos sertéshús, frissen vagy hűtve, egészben és félben (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is) t PR
121 101112 50 0 055 - - - Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei, csonttal, frissen vagy hűtve (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is)* t PR
122 101112 90 0 055 - - - Friss vagy hűtött sertéshús (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is, kivéve az egészet vagy felet, sonkát, lapockát és ezek részeit csonttal)* t PR
123 101113 00 0 055 - - Bárány- és juhhús frissen vagy hűtve, egész, fél és részei t PR, CP
124 101114 00 0 055 - - Kecskehús frissen vagy hűtve t PR, CP
125 101115 00 0 055 - - Ló és más lófélék húsa frissen vagy hűtve t PR, CP
126 101120 00 0 055 - Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen vagy hűtve t PR, CP
127 101130 00 0 055 - Fagyasztott hús és ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből; friss, hűtött vagy fagyasztott egyéb hús és ehető belsőség t CP
128 101131 00 0 055 - - Marha- vagy borjúhús fagyasztva, egész, fél, negyed és részei* t PR, CP
129 101132 00 0 055 - - Fagyasztott sertéshús t CP
130 101132 30 0 055 - - - Sertéshús fagyasztva, egész és fél* t PR
131 101132 50 0 055 - - - Sertéshús fagyasztva, comb, lapocka és részei, csonttal* t PR
132 101132 90 0 055 - - - Fagyasztott sertéshús (kivéve az egészet vagy felet, a combot, lapockát és részeit, csonttal)* t PR
133 101133 00 0 055 - - Bárány- és juhhús fagyasztva, egész, fél és részei* t PR, CP
134 101134 00 0 055 - - Kecskehús fagyasztva* t PR, CP
135 101135 00 0 055 - - Ló és más lófélék fagyasztott húsa* t PR, CP
136 101139 00 0 055 - - Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei t CP
137 101139 10 0 055 - - - Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva t PR
138 101139 30 0 055 - - - Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva (beleértve a házi-, üregi vagy mezei nyúl húsát és belsőségét, vadat, kivéve a békacombot, a baromfi, a szarvasmarhafélék, a lófélék, a sertés, a juh- és kecskefélék húsát és belsőségét) t PR
139 101140 00 0 706 - Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr szarvasmarha- vagy lófélékből, juhból és kecskéből 1000 Ft CP
140 101141 00 0 055 - - Zsíros gyapjú nem kártolva vagy fésülve (beleértve az állaton mosott gyapjút is) (kivéve a nyírt gyapjút) t PR, CP
141 101142 00 0 194 - - Szarvasmarhafélék és lófélék nyersbőre és irhája, egészben (kivéve a 4101 90 vtsz. alá soroltak) db PR, CP
142 101143 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék és lófélék egyéb nyersbőre és irhája t PR, CP
143 101144 00 0 194 - - Juh- és báránybőr nyersen db PR, CP
144 101145 00 0 194 - - Nyers kecske- vagy gidabőr, nem cserzett, kezeletlenül vagy tartósítva db PR, CP
145 101150 00 0 055 - Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből t CP
146 101150 40 0 055 - - Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna), frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva vagy füstölve (nem olvasztott) t PR
147 101150 60 0 055 - - Sertészsiradék és más sertészsír, olvasztott t PR
148 101150 70 0 055 - - Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, nyers vagy olvasztott t PR
149 101160 00 0 055 - Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan t CP
150 101160 30 0 055 - - Állati bél, hólyag és gyomor, egészben vagy darabban (a halból származó kivételével) t PR
151 101160 90 0 055 - - Emberi étkezésre alkalmatlan állati hulladék (a halból származó, az állati bél, hólyag és gyomor kivételével) t PR
152 101190 00 0 706 - Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
153 101199 00 0 706 - - Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
154 10.12 BAROMFIHÚS FELDOLGOZÁSA, TARTÓSÍTÁSA TE
155 101210 00 0 055 - Friss vagy hűtött baromfihús t CP
156 101210 10 0 055 - - Csirke egészben, frissen vagy hűtve t PR
157 101210 20 0 055 - - Pulyka egészben, frissen vagy hűtve t PR
158 101210 30 0 055 - - Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, frissen vagy hűtve t PR
159 101210 50 0 055 - - Csirkedarabok, frissen vagy hűtve t PR
160 101210 60 0 055 - - Pulykadarabok, frissen vagy hűtve t PR
161 101210 70 0 055 - - Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, frissen vagy hűtve t PR
162 101220 00 0 055 - Fagyasztott baromfihús t CP
163 101220 10 0 055 - - Fagyasztott baromfihús, egészben t HU
164 101220 13 0 055 - - - Csirke egészben, fagyasztva t PR
165 101220 15 0 055 - - - Pulyka egészben, fagyasztva t PR
166 101220 17 0 055 - - - Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, fagyasztva t PR
167 101220 50 0 055 - - Fagyasztott baromfihús, darabolva t HU
168 101220 53 0 055 - - - Csirkedarabok fagyasztva t PR
169 101220 55 0 055 - - - Pulykadarabok fagyasztva t PR
170 101220 57 0 055 - - - Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, fagyasztva t PR
171 101230 00 0 055 - Baromfizsiradék t PR, CP
172 101240 00 0 055 - Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség t PR, CP
173 101240 10 0 055 - - Hízott liba- és kacsamáj frissen vagy hűtve t HU
174 101240 30 0 055 - - Baromfimáj fagyasztva t HU
175 101240 40 0 055 - - Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség (kivéve hízott liba- és kacsamáj frissen vagy hűtve, valamint baromfimáj fagyasztva) t HU
176 101250 00 0 055 - Kikészített madárbőr tollal vagy pehellyel, toll stb. t PR, CP
177 101290 00 0 706 - Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
178 101299 00 0 706 - - Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
179 10.13 HÚS-, BAROMFIHÚS-KÉSZÍTMÉNY GYÁRTÁSA TE
180 101310 00 0 055 - Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből és vérből t CP
181 101311 00 0 055 - - Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is) t CP
182 101311 20 0 055 - - - Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR
183 101311 50 0 055 - - - Sertésoldalas és -dagadó és részei, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR
184 101311 80 0 055 - - - Sertéshús sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve (beleértve a szalonnás oldalt, a háromnegyed oldalt, az elülső részeket, a tarját, karajt és részeit, kivéve a csontos sonkát, lapockát és ezek részeit, az oldalast, dagadót és ezek részeit) t PR
185 101312 00 0 055 - - Marha- és borjúhús, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR, CP
186 101313 00 0 055 - - Hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény (kivéve a sertéshúst, a marha- és borjúhúst sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve) t PR, CP
187 101314 00 0 055 - - Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből t CP
188 101314 30 0 055 - - - Májból készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer-készítmény (kivéve készétel) t PR
189 101314 60 0 055 - - - Húsból, belsőségből vagy vérből készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer-
készítmény (kivéve májból készült kolbász és készétel)
t PR
190 101314 61 0 055 - - - - Szárazkolbász, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából t HU
191 101314 62 0 055 - - - - Félszáraz kolbász, sertés, marha, ló vagy egyéb állat húsából t HU
192 101314 63 0 055 - - - - Egyéb kolbászfélék, sertés, marha, ló vagy egyéb állat húsából t HU
193 101314 64 0 055 - - - - Szalámi t HU
194 101314 65 0 055 - - - - Kolbász, szalámi baromfihúsból t HU
195 101314 66 0 055 - - - - Egyéb töltött hústermék, baromfihúsból, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából t HU
196 101315 00 0 055 - - Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből t CP
197 101315 05 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított liba- vagy kacsamáj (kivéve kolbászok és készétel) t PR
198 101315 15 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított máj más állatból (kivéve kolbászok és készétel) t PR
199 101315 25 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított pulykahús vagy -belsőség (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel) t PR
200 101315 35 0 055 - - - Más feldolgozott vagy tartósított baromfihús (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel) t PR
201 101315 45 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: sonka és részei (kivéve készétel) t PR
202 101315 55 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: lapocka és részei (kivéve készétel) t PR
203 101315 65 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított házisertés-hús, -belsőség és ezek keveréke, 40% alatti bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal és bármely fajtájú zsírtartalommal; tepertő (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR
204 101315 75 0 055 - - - Egyéb feldolgozott vagy tartósított sertéshús, -belsőség, beleértve ezek keverékét is (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR
205 101315 85 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított hús szarvasmarhafélékből (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR
206 101315 95 0 055 - - - Egyéb feldolgozott vagy tartósított hús vagy belsőség, beleértve a vért is (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR
207 101316 00 0 055 - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből; tepertő t PR, CP
208 101390 00 0 706 - Hús és húskészítmény főzése, előkészítése; hús- és baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
209 101391 00 0 706 - - Húskészítmények főzése, előkészítése 1000 Ft PR, CP
210 101399 00 0 706 - - Hús- és baromfihús-készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
211 10.2 HALFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS
212 10.20 HALFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS TE
213 102010 00 0 055 - Friss, hűtött vagy fagyasztott hal t CP
214 102011 00 0 055 - - Friss vagy hűtött halfilé és halhús, egészben vagy darabolva t PR, CP
215 102012 00 0 055 - - Halmáj és ikra, frissen vagy hűtve t PR, CP
216 102013 00 0 055 - - Fagyasztott hal t CP
217 102013 30 0 055 - - - Tengeri hal egészben, fagyasztva t PR
218 102013 60 0 055 - - - Édesvízi hal egészben, fagyasztva t PR
219 102014 00 0 055 - - Halfilé, fagyasztva t PR, CP
220 102015 00 0 055 - - Fagyasztott halhús egészben vagy darabolva (a filé kivételével) t PR, CP
221 102016 00 0 055 - - Halmáj és ikra, fagyasztva t PR, CP
222 102020 00 0 055 - Más módon feldolgozott vagy konzervált hal; kaviár és kaviárpótló t CP
223 102021 00 0 055 - - Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve t PR, CP
224 102022 50 0 055 - - - Hal mája, ikrája, úszója, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke: szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet t PR
225 102023 00 0 055 - - Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott, vagy sós lében tartósított hal t CP
226 102023 50 0 055 - - - Sózott vagy nem sózott szárított hal; sózott, de nem szárított hal; hal sós lében (a füstölt filé, fej, farok és úszóhólyag kivételével) t PR
227 102024 00 0 055 - - Füstölt hal és halfilé t CP
228 102024 25 0 055 - - - Csendes-óceáni, atlanti-óceáni és dunai füstölt lazac (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével) t PR
229 102024 55 0 055 - - - Füstölt hering (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével) t PR
230 102024 85 0 055 - - - Füstölt hal (kivéve a heringet, a csendes-óceáni, az atlanti-óceáni és a dunai lazacot), beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével t PR
231 102025 00 0 055 - - Más módon feldolgozott vagy tartósított hal, a kész halételek kivételével t CP
232 102025 10 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított lazac, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
233 102025 20 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított hering, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
234 102025 30 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított szardínia, szardella, brisling és spratt (sprotni), egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
235 102025 40 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított tonhal, csíkosbonitó és palamida, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
236 102025 50 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított makréla, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
237 102025 60 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított ajóka, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
238 102025 70 0 055 - - - Halfilé híg tésztában vagy morzsában, beleértve a halrudacskákat is (kivéve darált termék és készétel) t PR
239 102025 80 0 055 - - - Más feldolgozott vagy tartósított hal, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
240 102025 90 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított hal (nem egészben vagy darabokban és a készétel kivételével) t PR
241 102026 00 0 055 - - Kaviár és kaviárpótló t CP
242 102026 30 0 055 - - - Kaviár (tokhalikra) t PR
243 102026 60 0 055 - - - Kaviárpótló t PR
244 102030 00 0 055 - Fagyasztott, feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, tengeri moszat és egyéb gerinctelen vízi állat t CP
245 102031 00 0 055 - - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított rákfélék t PR, CP
246 102032 00 0 055 - - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított puhatestűek t CP
247 102032 50 0 055 - - - Puhatestűek (fésűskagyló, éti kagyló, tintahal és polip) fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva t PR
248 102033 00 0 055 - - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat t CP
249 102033 50 0 055 - - - Egyéb gerinctelen víziállat (sávos vénuszkagyló, medúza stb.), fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és pellet gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva t PR
250 102034 00 0 055 - - Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat t PR, CP
251 102040 00 0 055 - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara, pellet és egyéb termékek m.n.s. halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból t CP
252 102041 00 0 055 - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból t PR, CP
253 102042 00 0 055 - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból (beleértve a halhulladékot is, kivéve a bálnacsontot és bálnacsontszőrt, a korallt vagy hasonló anyagot, a kagylót és szépiacsontot, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve/ a természetes szivacsot) t PR, CP
254 102090 00 0 706 - Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított halak, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
255 102091 00 0 706 - - Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon 1000 Ft CP
256 102099 00 0 706 - - Halfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
257 10.3 GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS
258 10.31 BURGONYAFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS TE
259 103110 00 0 055 - Feldolgozott és tartósított burgonya t CP
260 103111 00 0 055 - - Fagyasztott burgonya t CP
261 103111 10 0 055 - - - Fagyasztott burgonya nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve t PR
262 103111 30 0 055 - - - Fagyasztott burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban vagy részben olajban sült, majd lefagyasztott burgonyát is, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet) t PR
263 103112 00 0 055 - - Szárított burgonya vágva, szeletelve is, de további feldolgozás nélkül t PR, CP
264 103113 00 0 055 - - Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából t PR, CP
265 103114 00 0 055 - - Feldolgozott vagy tartósított burgonya t CP
266 103114 30 0 055 - - - Burgonya elkészítve vagy tartósítva liszt, dara, pelyhesített formában (kivéve a fagyasztottat, az olajban ropogósra sütöttet, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet) t PR
267 103114 60 0 055 - - - Burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban ropogósra sütöttet, kivéve a fagyasztottat, szárítottat, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet, liszt, dara vagy pelyhesített formában) t PR
268 103190 00 0 706 - Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
269 103191 00 0 706 - - Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon 1000 Ft CP
270 103199 00 0 706 - - Burgonyafeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
271 10.32 GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGLÉ GYÁRTÁSA TE
272 103210 00 0 703 - Gyümölcs- és zöldséglé 1000 l CP
273 103211 00 0 703 - - Paradicsomlé 1000 l PR, CP
274 103212 00 0 703 - - Narancslé 1000 l CP
275 103212 10 0 055 - - - Nem sűrített narancslé, fagyasztva t PR
276 103212 10 0 703 - - - Nem sűrített narancslé, fagyasztva 1000 l HU
277 103212 20 0 703 - - - Nem sűrített narancslé (kivéve a fagyasztottat) 1000 l PR
278 103212 30 0 703 - - - Narancslé, m.n.s. 1000 l PR
279 103213 00 0 703 - - Grépfrútlé 1000 l PR, CP
280 103214 00 0 703 - - Ananászlé 1000 l PR, CP
281 103215 00 0 703 - - Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is) 1000 l PR, CP
282 103216 00 0 703 - - Almalé 1000 l PR, CP
283 103217 00 0 703 - - Gyümölcs- és zöldséglékeverék 1000 l PR, CP
284 103219 00 0 703 - - Egyéb gyümölcs- és zöldséglé 1000 l CP
285 103219 10 0 703 - - - Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs nem sűrített leve (a narancs és grépfrút kivételével) 1000 l PR
286 103219 20 0 703 - - - Bármilyen más egynemű gyümölcs/zöldség nem sűrített leve, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül
(a narancslé, a grépfrútlé, az ananászlé, a paradicsomlé, a szőlőlé és az almalé kivételével)
1000 l PR
287 103219 30 0 703 - - - Más gyümölcs- és zöldséglé, m.n.s. 1000 l PR
288 103290 00 0 706 - Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
289 103299 00 0 706 - - Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
290 10.39 EGYÉB GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS TE
291 103910 00 0 055 - Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével) t CP
292 103911 00 0 055 - - Zöldség vagy zöldségkeverék nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva (kivéve a burgonyát) t PR, CP
293 103912 00 0 055 - - Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban t PR, CP
294 103913 00 0 055 - - Szárított zöldség t CP
295 103913 30 0 055 - - - Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve t PR
296 103913 50 0 055 - - - Szárított gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve t PR
297 103913 90 0 055 - - - Szárított zöldség a burgonya, vöröshagyma, gomba és szarvasgomba kivételével; és zöldségkeverék egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve t PR
298 103914 00 0 055 - - Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek t CP
299 103915 00 0 055 - - Bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve a zöldséges készételt) t PR, CP
300 103916 00 0 055 - - Borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve a zöldséges készételt) t PR, CP
301 103917 00 0 055 - - Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: zöldséges készétel) t CP
302 103917 10 0 055 - - - Tartósított paradicsom egészben vagy darabolva (kivéve a zöldséges készételt és az ecettel vagy ecetsavval elkészített paradicsomot) t PR
303 103917 20 0 055 - - - Paradicsompüré t HU
304 103917 21 0 055 - - - - Nem sűrített paradicsompüré vagy -krém t PR
305 103917 25 0 055 - - - - Sűrített paradicsompüré vagy -krém t PR
306 103917 30 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított gomba és szarvasgomba (kivéve a zöldséges készételt és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított gombát és szarvasgombát) t PR
307 103917 40 0 055 - - - Zöldség és zöldségkeverék, fagyasztva (kivéve a zöldséges készételt, a fagyasztott zöldséget és a nem főzött vagy gőzben, illetve vízben főzött vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított zöldségkeveréket) t PR
308 103917 50 0 055 - - - Tartósított savanyú káposzta (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított savanyú káposzta kivételével) t PR
309 103917 60 0 055 - - - Spárga (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított spárga kivételével) t PR
310 103917 70 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított olajbogyó (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított olajbogyó kivételével) t PR
311 103917 80 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított csemegekukorica (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított csemegekukorica kivételével) t PR
312 103917 90 0 055 - - - Zöldség és zöldségkeverék, m.n.s. (a zöldséges készétel és a fagyasztott zöldség és zöldségkeverék kivételével) t PR
313 103918 00 0 055 - - Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva t PR, CP
314 103920 00 0 055 - Elkészített és tartósított gyümölcs és dió t CP
315 103921 00 0 055 - - Fagyasztott gyümölcs és diófélék, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve t PR, CP
316 103922 00 0 055 - - Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré és -krém t CP
317 103922 30 0 055 - - - Dzsem, gyümölcsíz, gyümölcskocsonya (zselé), püré vagy krém citrusfélékből, főzéssel készítve (kivéve a homogenizált készítményeket) t PR
318 103922 90 0 055 - - - Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve (kivéve a citrusféléket és a homogenizált készítményeket) t PR
319 103923 00 0 055 - - Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített t CP
320 103923 30 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított földimogyoró (beleértve az amerikai mogyoróvajat, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet) t PR
321 103923 90 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított diófélék a földimogyoró kivételével, valamint más magok és keverékek (kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet, a cukorral tartósítottat) t PR
322 103924 00 0 055 - - Félkész gyümölcs- és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas t CP
323 103924 10 0 055 - - - Citrusfélék vagy dinnyefélék héja frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósítóoldatban ideiglenesen tartósítva t PR
324 103924 30 0 055 - - - Más gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban t PR
325 103925 00 0 055 - - Földimogyoró, diófélék, tisztított és napraforgómag, hántolt t PR, CP
326 103929 00 0 055 - - Egyéb elkészített, szárított vagy tartósított gyümölcs és diófélék t CP
327 103929 10 0 055 - - - Szőlő szárítva t PR
328 103929 20 0 055 - - - Szárított gyümölcs (kivéve a datolyát, ananászt, avokádót, guajavát, mangót, mangosztánt, a citrusféléket és a szőlőt); szárított diófélék és/vagy szárított gyümölcsök keveréke t PR
329 103929 50 0 055 - - - Máshova nem sorolt elkészített vagy tartósított gyümölcs (kivéve a müzlit) t PR
330 103930 00 0 055 - Állatok etetésére szolgáló, m.n.s. növényi melléktermék és növényi hulladék t PR, CP
331 103990 00 0 706 - Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása; egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
332 103991 00 0 706 - - Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb elkészítése (sűrítés stb.) tartósítás céljából 1000 Ft PR, CP
333 103999 00 0 706 - - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, - tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
334 10.4 NÖVÉNYI, ÁLLATI OLAJ GYÁRTÁSA
335 10.41 OLAJ GYÁRTÁSA TE
336 104110 00 0 055 - Nyers állati zsírok, olajok és frakcióik t CP
337 104111 00 0 055 - - Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj (nem emulgálva, nem keverve vagy más módon nem elkészítve) t PR, CP
338 104112 00 0 055 - - Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
339 104119 00 0 055 - - Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
340 104120 00 0 055 - Nyers növényi olajok t CP
341 104121 00 0 055 - - Nyers földimogyoró-olaj t CP
342 104121 10 0 055 - - - Nyers földimogyoró-olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
343 104122 00 0 055 - - Nyers olívaolaj t CP
344 104122 10 0 055 - - - Szűz olívaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
345 104122 20 0 055 - - - Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói nyersen (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a szűz olaj és a vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR
346 104123 00 0 055 - - Nyers napraforgómag- és pórsáfránymagolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
347 104124 00 0 055 - - Nyers repce- és mustármagolaj t CP
348 104124 10 0 055 - - - Nyers olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
349 104125 00 0 055 - - Nyers pálmaolaj t CP
350 104125 10 0 055 - - - Nyers pálmaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
351 104129 00 0 055 - - Egyéb nyers növényolaj t CP
352 104129 10 0 055 - - - Egyéb nyers növényolaj (a vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR
353 104130 00 0 055 - Gyapothulladék (pamutlinters) t PR, CP
354 104140 00 0 055 - Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből t CP
355 104141 00 0 055 - - Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék t CP
356 104141 30 0 055 - - - Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
357 104141 50 0 055 - - - Napraforgómag zsírjai és olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
358 104141 70 0 055 - - - Olajrepce és repcemag zsírjai vagy olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
359 104141 90 0 055 - - - Növényi zsírok/olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék (beleértve a gyapotmagot, lenmagot, kókuszdiót, koprát, pálmadiót vagy -magot, kivéve a szójababot, napraforgómagot, olajrepce- vagy repcemagot) t PR
360 104142 00 0 055 - - Olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara (a mustárliszt és -dara kivételével) t PR, CP
361 104150 00 0 055 - Finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül) t CP
362 104151 00 0 055 - - Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
363 104152 00 0 055 - - Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
364 104153 00 0 055 - - Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t CP
365 104153 10 0 055 - - - Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR
366 104153 30 0 055 - - - Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a nyersolaj, a szűz olaj és a vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR
367 104154 00 0 055 - - Finomított napraforgómag-, pórsáfránymagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
368 104155 00 0 055 - - Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
369 104156 00 0 055 - - Finomított olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
370 104157 00 0 055 - - Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
371 104158 00 0 055 - - Finomított kókuszdió (kopra) -olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
372 104159 00 0 055 - - M.n.s. más olaj és frakciói, finomítva, de vegyi átalakítás nélkül; stabilizált növényi zsír és más növényi olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, de vegyi átalakítás nélkül t PR, CP
373 104160 00 0 055 - Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül t CP
374 104160 30 0 055 - - Állati zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is) t PR
375 104160 50 0 055 - - Növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is) t PR
376 104170 00 0 055 - Növényi viasz (kivéve: a trigliceridek); degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai t CP
377 104171 00 0 055 - - Növényi viasz (finomítva is) (kivéve a triglicerideket) t PR, CP
378 104172 00 0 055 - - Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai t PR, CP
379 104190 00 0 706 - Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
380 104199 00 0 706 - - Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
381 10.42 MARGARIN GYÁRTÁSA TE
382 104210 00 0 055 - Margarin és hasonló ehető készítmények t CP
383 104210 30 0 055 - - Margarin, valamint csökkentett és alacsony zsírtartalmú kenhető készítmények (a folyékony margarin kivételével) t PR
384 104210 50 0 055 - - Más étkezési célra alkalmas készítmények zsírból és olajból, beleértve a folyékony margarint is t PR
385 104290 00 0 706 - Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
386 104299 00 0 706 - - Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
387 10.5 TEJFELDOLGOZÁS
388 10.51 TEJTERMÉK GYÁRTÁSA TE
389 105110 00 0 050 - Feldolgozott folyékony tej és tejszín kg CP
390 105110 00 0 703 - Feldolgozott folyékony tej és tejszín 1000 l CP
391 105111 00 0 050 - - Feldolgozott folyékony tej kg CP
392 105111 00 0 703 - - Feldolgozott folyékony tej 1000 l CP
393 105111 30 0 050 - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül kg HU
394 105111 30 0 703 - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 1000 l HU
395 105111 33 0 050 - - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben kg PR
396 105111 33 0 703 - - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 1000 l HU
397 105111 37 0 050 - - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR
398 105111 37 0 703 - - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU
399 105111 40 0 050 - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül kg HU
400 105111 40 0 703 - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 1000 l HU
401 105111 42 0 050 - - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben kg PR
402 105111 42 0 703 - - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 1000 l HU
403 105111 48 0 050 - - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR
404 105111 48 0 703 - - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU
405 105112 00 0 050 - - Tej és tejszín, 6%-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül kg CP
406 105112 00 0 703 - - Tej és tejszín, 6%-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül 1000 l CP
407 105112 10 0 050 - - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben kg PR
408 105112 10 0 703 - - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben 1000 l HU
409 105112 20 0 050 - - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR
410 105112 20 0 703 - - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU
411 105112 30 0 050 - - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben kg PR
412 105112 30 0 703 - - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben 1000 l HU
413 105112 40 0 050 - - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR
414 105112 40 0 703 - - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU
415 105120 00 0 055 - Tej és tejszín szilárd formában t CP
416 105121 00 0 055 - - Zsírszegény tej- és tejszínpor t CP
417 105121 30 0 055 - - - Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben t PR
418 105121 60 0 055 - - - Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben t PR
419 105122 00 0 055 - - Teljes tej- és tejszínpor t CP
420 105122 30 0 055 - - - Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben t PR
421 105122 60 0 055 - - - Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben t PR
422 105130 00 0 055 - Vaj és vajkészítmények t CP
423 105130 30 0 055 - - Vaj, legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal t PR
424 105130 50 0 055 - - Vaj, 85 tömegszázaléknál nagyobb zsírtartalommal és tejből nyert más zsír és olaj (a kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények [vajkrém] kivételével) t PR
425 105130 70 0 055 - - A kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények (vajkrém) t PR
426 105140 00 0 055 - Sajt és túró t CP
427 105140 30 0 055 - - Érleletlen vagy különlegesen nem kezelt (friss) sajt (beleértve a savósajtot is és a túrót) t PR
428 105140 31 0 055 - - - Érleletlen vagy különlegesen nem kezelt (friss) sajt t HU
429 105140 32 0 055 - - - Túró és savósajt t HU
430 105140 50 0 055 - - Reszelt, őrölt, kék erezetű és más nem ömlesztett sajt (a friss sajt, a savósajt és a túró kivételével) t PR
431 105140 70 0 055 - - Ömlesztett sajt (nem reszelve, nem őrölve) t PR
432 105150 00 0 055 - Egyéb tejtermékek t CP
433 105151 00 0 055 - - Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyag tartalommal, a szilárd állapotú kivételével t CP
434 105151 04 0 055 - - - Sűrített/nem porított tej, nem édesítve t PR
435 105151 08 0 055 - - - Sűrített/nem porított tej, édesítve t PR
436 105152 00 0 055 - - Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín t CP
437 105152 40 0 055 - - - Aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termékek, natúr vagy ízesített t HU
438 105152 41 0 055 - - - - Aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termékek t PR
439 105152 45 0 055 - - - - Ízesített folyékony joghurt vagy savanyított tej (aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termék ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is) t PR
440 105152 60 0 055 - - - Író és írópor t HU
441 105152 63 0 055 - - - - Írópor t PR
442 105152 65 0 055 - - - - Író t PR
443 105153 00 0 055 - - Kazeinek és kazeinátok t PR, CP
444 105154 00 0 055 - - Tejcukor és tejcukorszirup (beleértve a vegytiszta tejcukrot) t PR, CP
445 105155 00 0 055 - - Tejsavó t CP
446 105155 30 0 055 - - - Tejsavó és módosított tejsavó, por, granulátum vagy más szilárd alakban, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is t PR
447 105155 60 0 055 - - - Tejsavó és módosított tejsavó, folyékony vagy paszta formában, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is t PR
448 105156 00 0 055 - - Természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmények, m.n.s. t PR, CP
449 105190 00 0 706 - Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
450 105199 00 0 706 - - Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
451 10.52 JÉGKRÉM GYÁRTÁSA TE
452 105210 00 0 703 - Fagylalt és más jégkrém (beleértve a sörbetet, a pálcikás jégkrémet) (kivéve por és keverék fagylalthoz) 1000 l PR, CP
453 105290 00 0 706 - Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
454 105299 00 0 706 - - Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
455 10.6 MALOMIPARI TERMÉK, KEMÉNYÍTŐ GYÁRTÁSA
456 10.61 MALOMIPARI TERMÉK GYÁRTÁSA TE
457 106110 00 0 055 - Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs t CP
458 106111 00 0 055 - - Előmunkált (barna) rizs t PR, CP
459 106112 00 0 055 - - Félig vagy teljesen őrölt tört rizs t CP
460 106112 30 0 055 - - - Félig vagy teljesen hántolt (fehérített) rizs polírozva vagy fényezve is t PR
461 106112 50 0 055 - - - Törmelék rizs t PR
462 106120 00 0 055 - Gabonafélékből és zöldségből készített liszt; ezek keverékei t CP
463 106121 00 0 055 - - Búzaliszt vagy kétszeres liszt t PR, CP
464 106122 00 0 055 - - Gabonaliszt (a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével) t PR, CP
465 106123 00 0 055 - - Liszt, dara szárított borsóból, babból, lencséből, szágóból, maniókából, arrowrootból, szálepgyökérből, csicsókából, édesburgonyából vagy hasonló gyökérből/gumóból, liszt, dara, por élelmezési célra alkalmas gyümölcsből és diófélékből t PR, CP
466 106124 00 0 055 - - Keverék és tészta kenyér, kalács, cukrászsütemény, ropogós sütemény („knäckebrot”), édes keksz (biscuit), gofri és ostya, kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék és más pékáru készítéséhez t PR, CP
467 106130 00 0 055 - Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből t CP
468 106131 00 0 055 - - Búzadara, -korpa t CP
469 106131 33 0 055 - - - Durva őrlemény és dara keménybúzából t PR
470 106131 35 0 055 - - - Durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből t PR
471 106132 00 0 055 - - Egyéb gabonadara, -korpa és -pellet m.n.s. t CP
472 106132 30 0 055 - - - Durva őrlemény és dara zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából, és más gabonából (kivéve a búzát) t PR
473 106132 40 0 055 - - - Labdacs (pellet) búzából t PR
474 106132 50 0 055 - - - Labdacs (pellet) zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából és más gabonából (kivéve a búzát) t PR
475 106133 00 0 055 - - Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből t CP
476 106133 30 0 055 - - - Hántolt, pelyhesített, lapított, fényezett, szeletelt vagy durván darált gabonaféle és gabonacsíra (kivéve a rizs) t HU
477 106133 33 0 055 - - - - Hántolt, pelyhesített, lapított, fényezett, szeletelt vagy durván darált gabonaféle (a rizs kivételével) t PR
478 106133 35 0 055 - - - - Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve (a rizs kivételével) t PR
479 106133 50 0 055 - - - Pirítatlan, pirított, puffasztott gabonapehely vagy gabonamagvak szem formában (kivéve a kukorica) t HU
480 106133 51 0 055 - - - - Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény t PR
481 106133 53 0 055 - - - - Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített más élelmiszer t PR
482 106133 55 0 055 - - - - Gabonamagvak szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve (a kukorica kivételével) t PR
483 106140 00 0 055 - Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék t CP
484 106140 10 0 055 - - Kukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék t PR
485 106140 30 0 055 - - Rizs szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék t PR
486 106140 50 0 055 - - Búza szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék t PR
487 106140 90 0 055 - - Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék (a kukorica, rizs és búza kivételével) t PR
488 106190 00 0 706 - Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
489 106199 00 0 706 - - Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
490 10.62 KEMÉNYÍTŐ, KEMÉNYÍTŐTERMÉK GYÁRTÁSA TE
491 106210 00 0 055 - Keményítő és keményítőtermék; m.n.s. cukor és cukorszirup t CP
492 106211 00 0 055 - - Keményítő, inulin, búzasikér (glutin) dextrin és más átalakított keményítő t CP
493 106211 10 0 055 - - - Keményítő t HU
494 106211 11 0 055 - - - - Búzakeményítő t PR
495 106211 13 0 055 - - - - Kukoricakeményítő t PR
496 106211 15 0 055 - - - - Burgonyakeményítő t PR
497 106211 19 0 055 - - - - Keményítők (a rizzsel, maniókával, arrowroottal és szágópálmabéllel együtt) (a búza, kukorica, burgonya kivételével) t PR
498 106211 30 0 055 - - - Inulin t PR
499 106211 50 0 055 - - - Búzasikér (az enyvként vagy bevonóanyagként vagy appretálóként a textiliparban használt búzasikér kivételével) t PR
500 106211 70 0 055 - - - Dextrinek és más átalakított keményítők (az észterezett/éterezett, oldódó keményítő, előkocsonyásított/puffasztott keményítő, dialdehid-keményítő, formaldehiddel/epiklórhidrinnel kezelt keményítő is) t PR
501 106212 00 0 055 - - Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában t PR, CP
502 106213 00 0 055 - - Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s. t CP
503 106213 10 0 055 - - - Szőlőcukor és szőlőcukorszirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül) t PR
504 106213 20 0 055 - - - Vegytiszta gyümölcscukor szilárd állapotban, gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, izoglükóz ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül t PR
505 106213 30 0 055 - - - Maltodextrin és maltodextrin-szirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül) t PR
506 106213 90 0 055 - - - M.n.s. más cukor, beleértve az invertcukrot t PR
507 106214 00 0 055 - - Kukoricaolaj t CP
508 106214 30 0 055 - - - Nyers kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
509 106214 60 0 055 - - - Finomított kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
510 106220 00 0 055 - Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék t PR, CP
511 106290 00 0 706 - Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
512 106299 00 0 706 - - Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
513 10.7 PÉKÁRU, TÉSZTAFÉLÉK GYÁRTÁSA
514 10.71 KENYÉR; FRISS PÉKÁRU GYÁRTÁSA TE
515 107110 00 0 055 - Kenyér, friss tésztafélék és sütemények t CP
516 107111 00 0 055 - - Friss kenyér, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva (méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül) t PR, CP
517 107112 00 0 055 - - Kalács és cukrászsütemények; más pékáru, édesítőanyag hozzáadásával t PR, CP
518 107190 00 0 706 - Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
519 107199 00 0 706 - - Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
520 10.72 TARTÓSÍTOTT LISZTES ÁRU GYÁRTÁSA TE
521 107210 00 0 055 - Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények t CP
522 107211 00 0 055 - - Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek t CP
523 107211 30 0 055 - - - Ropogós kenyér (knäckebrot) t PR
524 107211 50 0 055 - - - Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék t PR
525 107212 00 0 055 - - Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle, gofri) és ostya t CP
526 107212 30 0 055 - - - Mézeskalács és hasonló t PR
527 107212 50 0 055 - - - Édes keksz (biscuit), gofri és ostya t HU
528 107212 53 0 055 - - - - Édes keksz (biscuit), gofri és ostya csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevonva vagy borítva t PR
529 107212 55 0 055 - - - - Édes keksz (biscuit) (a szendvics keksz [biscuit] is; a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével) t PR
530 107212 57 0 055 - - - - Gofri és ostya a késztermék 10 tömegszázalékát meghaladó víztartalommal (a fagylaltos tölcsér, a szendvicsgofri és más hasonló termék kivételével) t PR
531 107212 59 0 055 - - - - Gofri és ostya (sózott is) (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével) t PR
532 107219 00 0 055 - - Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru t CP
533 107219 10 0 055 - - - Pászka t PR
534 107219 20 0 055 - - - Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek t PR
535 107219 40 0 055 - - - Biscuit (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak, az édes keksz [biscuit], a gofri és az ostya kivételével) t PR
536 107219 50 0 055 - - - Ízesített vagy sózott extrudált vagy puffasztott termék t PR
537 107219 90 0 055 - - - Pékáruk hozzáadott édesítőszer nélkül (a crepe, palacsinta, quiche, pizza is, de a szendvicsek, a ropogós kenyér [„knäckebrot”], a gofri és az ostya, a kétszersült, pirított, ízesített vagy sózott extrudált/puffasztott termékek kivételével) t PR
538 107290 00 0 706 - Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
539 107299 00 0 706 - - Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
540 10.73 TÉSZTAFÉLÉK GYÁRTÁSA TE
541 107310 00 0 055 - Lisztből készült tésztafélék t CP
542 107311 00 0 055 - - Lisztből készült tésztafélék t CP
543 107311 30 0 055 - - - Nem főtt tészta tojástartalommal (nem töltve vagy másképp nem elkészítve) t PR
544 107311 50 0 055 - - - Nem főtt tészta, tojás nélkül (nem töltve vagy másképp nem elkészítve) t PR
545 107312 00 0 055 - - Kuszkusz t PR, CP
546 107390 00 0 706 - Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
547 107399 00 0 706 - - Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
548 10.8 EGYÉB ÉLELMISZER GYÁRTÁSA
549 10.81 CUKORGYÁRTÁS TE
550 108110 00 0 055 - Feldolgozatlan vagy finomított nád- és répacukor; melasz t CP
551 108111 00 0 055 - - Nyers nád- vagy répacukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül t PR, CP
552 108112 00 0 055 - - Finomított nád- és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül t CP
553 108112 30 0 055 - - - Finomított fehér nád- vagy répacukor szilárd állapotban t PR
554 108112 90 0 055 - - - Finomított nád- vagy répacukor szilárd állapotban (a fehér cukor kivételével) t PR
555 108113 00 0 055 - - Finomított nád- vagy répacukor, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával; juharcukor és juharszirup t PR, CP
556 108114 00 0 055 - - Melasz t CP
557 108114 30 0 055 - - - Nádmelasz t PR
558 108114 50 0 055 - - - Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz (a nádmelasz kivételével) t PR
559 108120 00 0 055 - Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék (beleértve a cukorgyári mésziszapot és a szűrőprésiszapot) t PR, CP
560 108190 00 0 706 - Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
561 108199 00 0 706 - - Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
562 10.82 ÉDESSÉG GYÁRTÁSA TE
563 108210 00 0 055 - Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított, kakaóvaj, -zsír és -olaj, kakaópor t CP
564 108211 00 0 055 - - Kakaómassza (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül) t PR, CP
565 108212 00 0 055 - - Kakaóvaj, -zsír és -olaj t PR, CP
566 108213 00 0 055 - - Kakaópor (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül) t PR, CP
567 108214 00 0 055 - - Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával t PR, CP
568 108220 00 0 055 - Csokoládé- és cukorkaáru t CP
569 108221 00 0 055 - - Ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével) t CP
570 108221 30 0 055 - - - Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény, tömb, tábla vagy rúd formában, 2 kg-nál nagyobb tömegben, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal t PR
571 108221 50 0 055 - - - Tejcsokoládé-morzsa legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal, csomagolva, 2 kg-nál nagyobb tömegben t PR
572 108221 70 0 055 - - - Csokoládé ízű bevonat legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal és több mint 2 kg tömegű csomagolásban t PR
573 108221 90 0 055 - - - Élelmiszer-készítmény 18 tömegszázalékot nem meghaladó kakaóvaj-tartalommal és több mint 2 kg tömegű csomagolásban (kivéve a csokoládéízű bevonatot és a tejcsokoládé-morzsát) t PR
574 108222 00 0 055 - - Nem ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével) t CP
575 108222 30 0 055 - - - Csokoládé, töltött csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban t HU
576 108222 33 0 055 - - - - Töltött csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, van közepe (beleértve a krémet, likőrt vagy gyümölcsmasszát, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet]) t PR
577 108222 35 0 055 - - - - Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadásával (kivéve a töltöttet, a csokoládékekszet [-biscuitet]) t PR
578 108222 39 0 055 - - - - Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban (töltetlen, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadása nélkül, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet]) t PR
579 108222 40 0 055 - - - Csokoládé ( nem tömb, tábla vagy rúd alakban) t HU
580 108222 43 0 055 - - - - Csokoládé alkoholtartalommal (beleértve a pralinét),(nem tömb, tábla vagy rúd alakban) t PR
581 108222 45 0 055 - - - - Csokoládé (az alkoholtartalmú kivételével, nem tömb, tábla vagy rúd alakban) t PR
582 108222 50 0 055 - - - Egyéb édesipari termék (nem tömb, tábla vagy rúd alakban, nem csokoládékeksz (-biscuit), nem csokoládé) t HU
583 108222 53 0 055 - - - - Töltött csokoládéáru (nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], csokoládét) t PR
584 108222 55 0 055 - - - - Csokoládéáru (nem töltött, nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], csokoládét) t PR
585 108222 60 0 055 - - - Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló (a csokoládénugát is) (a fehér csokoládé kivételével) t PR
586 108222 70 0 055 - - - Kakaótartalmú kenhető termékek t PR
587 108222 80 0 055 - - - Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez t PR
588 108222 90 0 055 - - - Kakaótartalmú élelmiszer-készítmények (kivéve a kakaómasszát, -vajat, por, tömb, tábla, hasáb formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, 2 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban, italok, kakaótartalmú kenhető termékek készítéséhez) t PR
589 108223 00 0 055 - - Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül t CP
590 108223 10 0 055 - - - Rágógumi t PR
591 108223 20 0 055 - - - 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-darabok, -tömbök, -rudak és -pasztillák, más anyag hozzáadása nélkül t PR
592 108223 30 0 055 - - - Fehér csokoládé t PR
593 108223 50 0 055 - - - Cukorkaáru-massza és a torokpasztilla és köhögés elleni cukorka, alapvetően cukor- és ízesítőanyag-tartalommal t HU
594 108223 53 0 055 - - - - Cukorkaáru-massza legalább 1 kg-os nettó tömegű közvetlen kiszerelésben (beleértve a marcipánt, a fondantot, a nugátot és a mandulamasszát is) t PR
595 108223 55 0 055 - - - - Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka alapvetően cukor- és ízesítőanyag-tartalommal (kivéve a gyógyászati tulajdonságokkal rendelkező ízesitőanyagokat tartalmazó pasztillákat és cukorkákat) t PR
596 108223 60 0 055 - - - Cukorral bevont termékek (a cukrozott mandula is) és a gumicukorka, zselécukorka, gyümölcsmassza cukorka alakban (kivéve a rágógumi) t HU
597 108223 63 0 055 - - - - Cukorral bevont termékek (a cukrozott mandula is) t PR
598 108223 65 0 055 - - - - Gumicukorka, zselécukorka és cukorka alakban megjelenő gyümölcsmassza (a rágógumi kivételével) t PR
599 108223 70 0 055 - - - Főzött édesség és vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édesség (toffee) t HU
600 108223 73 0 055 - - - - Főzött édesség t PR
601 108223 75 0 055 - - - - Vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee) t PR
602 108223 83 0 055 - - - Sajtolt tablettából készült cukorkaáru (beleértve a kasu-cukorkát) t PR
603 108223 90 0 055 - - - Cukorkaáru, m.n.s. t PR
604 108224 00 0 055 - - Gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) t PR, CP
605 108230 00 0 706 - Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék 1000 Ft CP
606 108290 00 0 706 - Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
607 108299 00 0 706 - - Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
608 10.83 TEA, KÁVÉ FELDOLGOZÁSA TE
609 108310 00 0 706 - Feldolgozott kávé és tea 1000 Ft CP
610 108311 00 0 055 - - Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt t CP
611 108311 30 0 055 - - - Koffeinmentes nyers kávé t PR
612 108311 50 0 055 - - - Pörkölt kávé, nem koffeinmentes t PR
613 108311 70 0 055 - - - Pörkölt, koffeinmentes kávé t PR
614 108312 00 0 055 - - Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -eszencia és -koncentrátum; kávéburok és -hártya t CP
615 108312 10 0 055 - - - Valódi kávét tartalmazó pótkávé t PR
616 108312 40 0 055 - - - Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények t PR
617 108312 70 0 055 - - - Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma t PR
618 108313 00 0 055 - - Tea, legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben t PR, CP
619 108314 00 0 055 - - Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények t PR, CP
620 108315 00 0 055 - - Gyógytea t PR, CP
621 108316 00 0 055 - - Tea, 3 kg-nál nagyobb kiszerelésben t HU
622 108390 00 0 706 - Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
623 108399 00 0 706 - - Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
624 10.84 FŰSZER, ÉTELÍZESÍTŐ GYÁRTÁSA TE
625 108410 00 0 706 - Ecet; mártás (szósz), fűszerkeverékek, mustárliszt és -dara, elkészített mustár 1000 Ft CP
626 108411 00 0 703 - - Ecet és ecetpótló ecetsavból 1000 l CP
627 108411 30 0 703 - - - Borecet 1000 l PR
628 108411 90 0 703 - - - Ecet és ecetpótló (kivéve a borból nyertet) 1000 l PR
629 108412 00 0 055 - - Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár t CP
630 108412 10 0 055 - - - Szójamártás t PR
631 108412 30 0 055 - - - Paradicsomketchup és más paradicsommártás t PR
632 108412 50 0 055 - - - Mustár, mustárliszt és -dara t HU
633 108412 53 0 055 - - - - Mustárliszt és -dara t PR
634 108412 55 0 055 - - - - Elkészített mustár t PR
635 108412 70 0 055 - - - Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő-, és fűszerkeverék (a szójamártás, a paradicsomketchup és más paradicsommártás, a mustárliszt és -dara, az elkészített mustár kivételével) t PR
636 108420 00 0 055 - Feldolgozott fűszer t CP
637 108421 00 0 055 - - Feldolgozott bors t CP
638 108422 00 0 055 - - Feldolgozott, száraz csili és paprika t CP
639 108423 00 0 055 - - Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer t CP
640 108430 00 0 055 - Emberi fogyasztásra alkalmas só t PR, CP
641 108490 00 0 706 - Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
642 108499 00 0 706 - - Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
643 10.85 KÉSZÉTEL GYÁRTÁSA TE
644 108510 00 0 055 - Készétel t CP
645 108511 00 0 055 - - Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből t PR, CP
646 108512 00 0 055 - - Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből t PR, CP
647 108513 00 0 055 - - Készétel döntően zöldségből t PR, CP
648 108514 00 0 055 - - Készétel döntően főtt tésztából t CP
649 108514 10 0 055 - - - Főtt vagy nem főtt tészta bármilyen mennyiségű hússal, hallal, sajttal vagy más anyaggal töltve t PR
650 108514 30 0 055 - - - Szárított, nem szárított és fagyasztott tészta és tésztából készült termékek (a készételeket is beleértve) (a nem főtt tészta és a töltött tészta kivételével) t PR
651 108519 00 0 055 - - Egyéb készétel t CP
652 108519 10 0 055 - - - Egyéb készétel beleértve a fagyasztott pizzát is, a friss pizza kivételével t PR
653 108590 00 0 706 - Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
654 108599 00 0 706 - - Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
655 10.86 HOMOGENIZÁLT ÉTELKÉSZÍTMÉNY ÉS DIÉTÁS ÉTEL GYÁRTÁSA TE
656 108610 00 0 055 - Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek t CP
657 108610 10 0 055 - - Húsból, belsőségből vagy vérből készült homogenizált készítmények (a kolbász és a húsból készült hasonló termékek, az e termékeken alapuló élelmiszerek kivételével) t PR
658 108610 30 0 055 - - Homogenizált zöldségek (a fagyasztott és az ecettel vagy ecetsavval tartósított (savanyúság) kivételével) t PR
659 108610 50 0 055 - - Homogenizált dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból) t PR
660 108610 60 0 055 - - Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény gyermektápszerhez vagy dietetikus célokra, a kiskereskedelemben szokásos módon, legfeljebb 250 g-os tárolóedényekben kiszerelve t PR
661 108610 70 0 055 - - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve (a homogenizált, összetett élelmiszer-
készítmény kivételével)
t PR
662 108690 00 0 706 - Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
663 108699 00 0 706 - - Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
664 10.89 M.N.S. EGYÉB ÉLELMISZER GYÁRTÁSA TE
665 108910 00 0 055 - Leves, tojás, élesztő és egyéb élelmiszerek; húsból halból és gerinctelen vízi állatból készült kivonat és lé t CP
666 108911 00 0 055 - - Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény t PR, CP
667 108912 00 0 055 - - Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött; tojásfehérje t CP
668 108912 30 0 055 - - - Tojástermékek frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva (héj és fehérje nélkül) t PR
669 108912 50 0 055 - - - Tojásfehérje t PR
670 108913 00 0 055 - - Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor t CP
671 108913 30 0 055 - - - Sütőélesztő és aktív élesztő t HU
672 108913 34 0 055 - - - - Sütőélesztő t PR
673 108913 39 0 055 - - - - Aktív élesztő (a sütőélesztő kivételével) t PR
674 108913 50 0 055 - - - Nem aktív élesztő és más egysejtű, nem élő mikroorganizmus t PR
675 108913 70 0 055 - - - Elkészített sütőpor t PR
676 108914 00 0 055 - - Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból t PR, CP
677 108915 00 0 055 - - Növényi nedv és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok t CP
678 108916 00 0 055 - - Romlandó élelmiszer beleértve a friss pizzát és a szendvicset t PR, CP
679 108917 00 0 055 - - Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítő t PR, CP
680 108919 00 0 055 - - M.n.s. egyéb élelmiszerek t CP
681 108919 10 0 055 - - - Égetett cukor t PR
682 108919 20 0 055 - - - Vegytiszta malátacukor t HU
683 108919 25 0 055 - - - - Malátakivonat t PR
684 108919 30 0 055 - - - Élelmiszer-készítmény lisztből, darából, keményítőből stb. t PR
685 108919 35 0 055 - - - - Fehérjekoncentrátum és ízesített vagy színezett cukorszirup t PR
686 108919 50 0 055 - - - M.n.s. egyéb élelmiszer-készítmények t PR
687 108990 00 0 706 - Egyéb ételek m.n.s. gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
688 108999 00 0 706 - - M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
689 10.9 TAKARMÁNY GYÁRTÁSA
690 10.91 HASZONÁLLAT-ELEDEL GYÁRTÁSA TE
691 109110 00 0 055 - Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet) t CP
692 109110 10 0 055 - - Haszonállatok etetésére szolgáló előkeverék* t PR
693 109110 30 0 055 - - Állatok etetésére szolgáló készítmény (kivéve előkeverék) t HU
694 109110 33 0 055 - - - Sertéstakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
695 109110 35 0 055 - - - Szarvasmarhatakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
696 109110 37 0 055 - - - Szárnyastakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
697 109110 39 0 055 - - - M.n.s. haszonállattakarmány-készítmények (az előkeverékek kivételével) t PR
698 109120 00 0 055 - Szénaliszt (lucerna) és pellet t PR, CP
699 109190 00 0 706 - Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
700 109199 00 0 706 - - Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
701 10.92 HOBBIÁLLAT-ELEDEL GYÁRTÁSA TE
702 109210 00 0 055 - Kész állati táplálék hobbiállatok részére t CP
703 109210 30 0 055 - - Kutya- és macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve t PR
704 109210 60 0 055 - - Hobbiállatok etetésére szolgáló készítmény (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kutya- és macskaeledel kivételével) t PR
705 109290 00 0 706 - Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
706 109299 00 0 706 - - Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
707 11 ITALGYÁRTÁS
708 11.0 ITALGYÁRTÁS
709 11.01 DESZTILLÁLT SZESZES ITAL GYÁRTÁSA TE
710 110110 00 0 036 - Desztillált szeszes italok hl CP
711 110110 00 0 271 - Desztillált szeszes italok abs.hl CP
712 110110 20 0 036 - - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
713 110110 20 0 271 - - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
714 110110 30 0 036 - - Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
715 110110 30 0 271 - - Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
716 110110 40 0 036 - - Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
717 110110 40 0 271 - - Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
718 110110 50 0 036 - - Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
719 110110 50 0 271 - - Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
720 110110 60 0 036 - - Vodka és gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt(fontos: az alkohol adója nélkül) hl HU
721 110110 60 0 271 - - Vodka és gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt(fontos: az alkohol adója nélkül) abs.hl HU
722 110110 63 0 036 - - - Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
723 110110 63 0 271 - - - Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
724 110110 65 0 036 - - - Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
725 110110 65 0 271 - - - Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
726 110110 70 0 036 - - Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
727 110110 70 0 271 - - Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
728 110110 80 0 036 - - Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert párlat/whisky, rum, nyugat-indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat és a vodka - legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal - kivételével) (fontos: az alkoholra kivetett adót kivéve) hl HU
729 110110 80 0 271 - - Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert párlat/whisky, rum, nyugat-indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat és a vodka - legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal - kivételével) (fontos: az alkoholra kivetett adót kivéve) abs.hl PR
730 110190 00 0 706 - Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
731 110199 00 0 706 - - Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
732 11.02 SZŐLŐBOR TERMELÉSE TE
733 110210 00 0 703 - Bor friss szőlőből; szőlőmust 1000 l CP
734 110211 00 0 703 - - Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből 1000 l CP, HU
735 110211 30 0 703 - - - Champagn-i pezsgő (Franciaország Champagne régiójában termett szőlőből készült pezsgő) 1000 l PR, HU
736 110211 90 0 703 - - - Friss szőlőből készült pezsgőbor, habzóbor (kivéve Champagne-i pezsgő) 1000 l PR, HU
737 110212 00 0 703 - - Bor friss szőlőből (kivéve: a pezsgőbor); szőlőmust 1000 l CP
738 110212 11 0 703 - - - Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott fehérborok 1000 l PR
739 110212 15 0 703 - - - Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, 20 Celsius fokon a CO2-nyomás az oldatban legalább 1 bar és kevesebb mint 3 bar (kivéve a habzóbort) 1000 l PR
740 110212 17 0 703 - - - Minőségi bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bor legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve a fehérbort és a habzóbort) 1000 l PR
741 110212 20 0 703 - - - Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bort és habzóbort) 1000 l PR
742 110212 31 0 703 - - - 15 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú portói, madeira, sherry és egyéb 1000 l PR
743 110212 50 0 703 - - - Szőlőmust (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR
744 110220 00 0 706 - Borseprő, nyers borkő 1000 Ft CP
745 110290 00 0 706 - Szőlőbor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
746 110299 00 0 706 - - Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
747 11.03 GYÜMÖLCSBOR TERMELÉSE TE
748 110310 00 0 703 - Erjesztett ital, erjesztett italok keverékei (alkoholmentes italokkal, almaborral, körteborral és mézborral, de nem malátasörrel, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesített szőlőborral) 1000 l PR, CP
749 110390 00 0 706 - Alma- és más gyümölcsbor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
750 110399 00 0 706 - - Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
751 11.04 EGYÉB NEM DESZTILLÁLT, ERJESZTETT ITAL GYÁRTÁSA TE
752 110410 00 0 703 - Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR, CP
753 110490 00 0 706 - Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
754 110499 00 0 706 - - Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
755 11.05 SÖRGYÁRTÁS TE
756 110510 00 0 703 - Malátából készült sör (az alkoholmentes sör, a legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör kivételével) (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR, CP
757 110510 10 0 703 - - Alkoholmentes sör és legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör 1000 l PR
758 110520 00 0 055 - Sör- és szeszgyártási üledék és hulladék (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR, CP
759 110590 00 0 706 - Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
760 110599 00 0 706 - - Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
761 11.06 MALÁTAGYÁRTÁS TE
762 110610 00 0 055 - Maláta t CP
763 110610 30 0 055 - - Maláta, nem pörkölt (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR
764 110610 50 0 055 - - Maláta, pörkölt (kivéve azon termékeket, amelyeket tovább feldolgoztak, a kávépótlóként elkészített pörkölt malátát) (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR
765 110690 00 0 706 - Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
766 110699 00 0 706 - - Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
767 11.07 ÜDÍTŐITAL; ÁSVÁNYVÍZ ÉS EGYÉB PALACKOZOTT VÍZ GYÁRTÁSA TE
768 110710 00 0 703 - Ásványvíz és üdítőitalok 1000 l CP
769 110711 00 0 703 - - Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített 1000 l CP
770 110711 30 0 703 - - - Ásványvíz és szénsavas víz, nem édesített 1000 l PR
771 110711 50 0 703 - - - Víz, édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó (az ásványvíz és a szénsavas víz kivételével) 1000 l PR
772 110719 00 0 703 - - Más alkoholmentes ital 1000 l CP
773 110719 30 0 703 - - - Víz cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, azaz üdítőital (beleértve az ásványvizet és a szénsavas vizet is) 1000 l PR
774 110719 50 0 703 - - - Alkoholmentes ital tejzsírtartalom nélkül (az édesített vagy nem édesített ásványvíz, szénsavas víz vagy ízesített víz kivételével) 1000 l PR
775 110719 70 0 703 - - - Alkoholmentes ital, tejzsírtartalommal 1000 l PR
776 110790 00 0 706 - Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
777 110799 00 0 706 - - Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
778 12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
779 12.0 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
780 12.00 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA TE
781 120010 00 0 706 - Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék) 1000 Ft CP
782 120011 00 0 712 - - Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból 1000 db CP
783 120011 30 0 712 - - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos), dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db PR
784 120011 50 0 712 - - - Cigaretta dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db PR
785 120011 70 0 055 - - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül) t PR
786 120011 70 0 712 - - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db HU
787 120012 00 0 055 - - Elsődlegesen feldolgozott dohány t PR, CP
788 120012 00 0 712 - - Elsődlegesen feldolgozott dohány 1000 db PR, CP
789 120013 00 0 055 - - Cigaretta, szivar, kisalakú szivar dohánytöltet, dohánykeverék és dohánypótló nélkül t HU
790 120013 00 0 712 - - Cigaretta, szivar, kisalakú szivar dohánytöltet, dohánykeverék és dohánypótló nélkül 1000 db HU
791 120019 00 0 055 - - Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány, dohánykivonat és -eszencia t CP
792 120019 30 0 055 - - - Fogyasztási dohány (elszívásra) (a dohányra kivetett adó nélkül) t PR
793 120019 90 0 055 - - - Feldolgozott dohány, dohánykivonat és -eszencia, más „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia), m.n.s. t PR
794 120020 00 0 055 - Dohányhulladék t CP
795 120090 00 0 706 - Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
796 120099 00 0 706 - - Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
797 CB TEXTÍLIA, RUHÁZAT, BŐR ÉS BŐRTERMÉK GYÁRTÁSA
798 13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA
799 13.1 TEXTILSZÁLAK FONÁSA
800 13.10 TEXTILSZÁLAK FONÁSA TE
801 131010 00 0 055 - Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai, beleértve a lanolint is t PR, CP
802 131020 00 0 055 - Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak t CP
803 131021 00 0 055 - - Nyers selyem (nem sodorva) t PR, CP
804 131022 00 0 055 - - Gyapjú, zsírtalanított vagy karbonizált, nem kártolva, nem fésülve t PR, CP
805 131023 00 0 055 - - Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből t PR, CP
806 131024 00 0 055 - - Kártolt vagy fésült gyapjú vagy állati szőr (beleértve a fésűsgyapjú szalagot is) t PR, CP
807 131025 00 0 055 - - Pamut kártolva vagy fésülve t PR, CP
808 131026 00 0 055 - - Juta és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva t PR, CP
809 131029 00 0 055 - - Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva t PR, CP
810 131030 00 0 055 - Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak t CP
811 131031 00 0 055 - - Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál t PR, CP
812 131032 00 0 055 - - Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál t PR, CP
813 131040 00 0 055 - Selyemfonal, fonal selyemhulladékból t CP
814 131040 10 0 055 - - Selyemfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a selyemhulladékból készült fonal kivételével) t PR
815 131040 30 0 055 - - Fonal selyemhulladékból, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
816 131040 50 0 055 - - Fonal selyemből és selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve; selyemhernyóbél t PR
817 131050 00 0 055 - Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből,
-lószőrbőr
t CP
818 131050 10 0 055 - - Kártolt gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
819 131050 30 0 055 - - Fésült gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
820 131050 50 0 055 - - Gyapjúból és finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
821 131060 00 0 055 - Pamutfonal, pamut varrócérna t CP
822 131061 00 0 055 - - Pamutfonal (kivéve: a varrócérna) t CP
823 131061 30 0 055 - - - Pamutfonal nem fésült pamutból (kiszerelése nem kiskereskedelmi) t HU
824 131061 32 0 055 - - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg és padlóborító kivételével) t PR
825 131061 33 0 055 - - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és harisnyaárunak t PR
826 131061 35 0 055 - - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek és padlóborítónak is) t PR
827 131061 50 0 055 - - - Pamutfonal fésült pamutból (kiszerelése nem kiskereskedelmi) t HU
828 131061 52 0 055 - - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg és padlóborító kivételével) t PR
829 131061 53 0 055 - - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és harisnyaárunak t PR
830 131061 55 0 055 - - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek és padlóborítónak is) t PR
831 131061 60 0 055 - - - Pamutfonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a varrócérna kivételével) t PR
832 131062 00 0 055 - - Pamut varrócérna t PR, CP
833 131070 00 0 055 - Fonal növényi textilrostból (kivéve: pamutból), beleértve a lent, a jutát, a kókuszrostot, a tiszta kendert is; papírfonal t CP
834 131071 00 0 055 - - Lenfonal t CP
835 131071 10 0 055 - - - Lenfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
836 131071 20 0 055 - - - Lenfonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
837 131072 00 0 055 - - Növényből vagy háncsrostból készült fonal (kivéve a lent), papírfonal t PR, CP
838 131080 00 0 055 - Mesterséges és szintetikus textilfonal és -cérna végtelen szálból vagy vágott szálból t CP
839 131081 00 0 055 - - Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben; fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben t CP
840 131081 10 0 055 - - - Szintetikus végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
841 131081 30 0 055 - - - Mesterséges végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével) t PR
842 131081 50 0 055 - - - Végtelen műszálból készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével) t PR
843 131082 00 0 055 - - Fonal legalább 85% szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve: a varrócérna) t CP
844 131082 10 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
845 131082 50 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
846 131083 00 0 055 - - Fonal kevesebb, mint 85% szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve: a varrócérna) t CP
847 131083 20 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb poliésztervágottszál- tartalommal, mesterséges szállal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
848 131083 30 0 055 - - - Fonal, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal, gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben t HU
849 131083 33 0 055 - - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
850 131083 36 0 055 - - - - Fonal, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, fésült gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
851 131083 40 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, pamuttal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
852 131083 80 0 055 - - - Más fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal máshová nem sorolt, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
853 131083 90 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
854 131084 00 0 055 - - Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve a varrócérna) t CP
855 131084 10 0 055 - - - Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
856 131084 30 0 055 - - - Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
857 131085 00 0 055 - - Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból t CP
858 131085 10 0 055 - - - Végtelen műszálból készült varrócérna t PR
859 131085 50 0 055 - - - Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült varrócérna t PR
860 131090 00 0 706 - Foszlatott textilszál, természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások; textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
861 131091 00 0 706 - - Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr 1000 Ft CP
862 131092 00 0 706 - - Egyéb pamuthulladék, foszlatott 1000 Ft CP
863 131093 00 0 706 - - Természetes textilszál előkészítése 1000 Ft CP
864 131099 00 0 706 - - Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
865 13.2 TEXTILSZÖVÉS
866 13.20 TEXTILSZÖVÉS TE
867 132010 00 0 015 - Szövet (kivéve: a speciális szövet) pamuttól különböző természetes szálból m2 CP
868 132011 00 0 015 - - Szövet selyemből vagy selyemhulladékból m2 PR, CP
869 132012 00 0 015 - - Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből, vagy lószőrből m2 CP
870 132012 30 0 015 - - - Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szőrből m2 PR
871 132012 60 0 015 - - - Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből; szövet durva állati szőrből m2 PR
872 132013 00 0 015 - - Szövet lenből m2 CP
873 132013 30 0 015 - - - Szövet legalább 85 tömegszázalék lentartalommal m2 PR
874 132013 60 0 015 - - - Szövet legfeljebb 85 tömegszázalék lentartalommal m2 PR
875 132014 00 0 015 - - Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (a len, a valódi kender, és a rami kivételével) m2 PR, CP
876 132019 00 0 015 - - Szövet valódi kenderből, ramiból vagy más növényi rostból (a len, juta, más textilháncsrost kivételével); szövet papírfonalból m2 PR, CP
877 132020 00 0 015 - Szövet pamutból m2 CP
878 132020 10 0 015 - - Pamut ruházati szövet, ágynemű-, háztartási és lakástextília-szövet, valamint pamutszövet műszaki és ipari célra , legfeljebb 200 g/m2 tömegű m2 HU
879 132020 14 0 015 - - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ruházat céljára m2 PR
880 132020 17 0 015 - - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára m2 PR
881 132020 19 0 015 - - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, műszaki vagy ipari felhasználásra (kivéve a gézt, orvosi gézt) m2 PR
882 132020 20 0 015 - - Pamutszövet, legfeljebb 100 g/m2 tömegű, orvosi géznek, szövet kötszernek m2 PR
883 132020 31 0 015 - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ingnek és blúznak m2 PR
884 132020 40 0 015 - - Pamutszövet, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű m2 HU
885 132020 42 0 015 - - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-ot meghaladó tömegű, ruházatnak m2 PR
886 132020 44 0 015 - - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára m2 PR
887 132020 49 0 015 - - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, műszaki vagy ipari felhasználásra m2 PR
888 132020 60 0 015 - - Denimszövet, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű (a nem kék denim is) m2 PR
889 132020 70 0 015 - - Tarkánszőtt pamutszövet m2 HU
890 132020 72 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, más ruházatnak m2 PR
891 132020 74 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára m2 PR
892 132020 79 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, műszaki vagy ipari felhasználásra m2 PR
893 132030 00 0 015 - Szövet (kivéve: a speciális szövet) mesterséges és szintetikus végtelen szálból és vágott szálból m2 CP
894 132031 00 0 015 - - Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból m2 CP
895 132031 30 0 015 - - - Mesterséges végtelen szálú fonalból készült szövet, amely nagy szakítószilárdságú fonalból, szalagból vagy hasonló termékből készült (beleértve a nejlont, más poliamidot, poliésztert, viszkózselymet is) m2 PR
896 132031 50 0 015 - - - Szövet szintetikus végtelen szálú fonalból (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból vagy szalagból és hasonlókból előállítottat) m2 PR
897 132031 70 0 015 - - - Mesterséges végtelen szálból készült szövet (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból készülteket) m2 PR
898 132032 00 0 015 - - Szövet szintetikus vágott szálból m2 CP
899 132032 10 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal m2 PR
900 132032 20 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve (kivéve a különböző színű fonalakból készült szöveteket) m2 PR
901 132032 30 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál- tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, különböző színű fonalakból készült szövet m2 PR
902 132032 40 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve m2 PR
903 132032 50 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag fésült gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve m2 PR
904 132032 90 0 015 - - - A gyapjún, a finom állati szőrön és gyapoton kívül mással kevert szövet szintetikus vágott szálból m2 PR
905 132033 00 0 015 - - Szövet mesterséges vágott szálból m2 CP
906 132033 30 0 015 - - - Mesterséges vágott szálból készült szövet, nem különféle színű fonalakból készült m2 PR
907 132033 50 0 015 - - - Mesterséges vágott szálból készült szövet, különböző színű fonalakból m2 PR
908 132040 00 0 706 - Bolyhos szövet, frottír és egyéb speciális kelme 1000 Ft CP
909 132041 00 0 015 - - Láncbolyhos és vetülékbolyhos szövet, zseníliaszövet (kivéve a frottírtörülköző- és hasonló frottírszövetet pamutból, a tűzött szöveteket, a keskeny szövött árut) m2 PR, CP
910 132042 00 0 015 - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet pamutból m2 PR, CP
911 132043 00 0 015 - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet (nem pamutból) m2 PR, CP
912 132044 00 0 015 - - Gézszövet (az orvosi géz, a keskeny szövött áru kivételével) m2 PR, CP
913 132045 00 0 015 - - Tűzött szövetek (a tűzött szőnyeg és más textil padlóborító kivételével) m2 PR, CP
914 132046 00 0 055 - - Szövet üvegrostból (beleértve a keskeny szövött árut és az üveggyapotot is) t PR, CP
915 132050 00 0 706 - Szövéssel készült műszőrme 1000 Ft CP
916 132090 00 0 706 - Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
917 132099 00 0 706 - - Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
918 13.3 TEXTILKIKÉSZÍTÉS
919 13.30 TEXTILKIKÉSZÍTÉS TE
920 133010 00 0 706 - Textilgyártás befejező munkálatai 1000 Ft CP
921 133011 00 0 706 - - Textilszál és fonal fehérítése és festése 1000 Ft CP
922 133011 10 0 706 - - - Textilszál festése 1000 Ft PR
923 133011 20 0 706 - - - Fonal festése 1000 Ft HU
924 133011 21 0 706 - - - - Selyemfonal festése 1000 Ft PR
925 133011 22 0 706 - - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült fonal festése 1000 Ft PR
926 133011 23 0 706 - - - - Pamutfonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
927 133011 24 0 706 - - - - Len, juta, más textilháncsrost, növényi rost, papírfonal festése 1000 Ft PR
928 133011 25 0 706 - - - - Szintetikus szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
929 133011 26 0 706 - - - - Mesterséges szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
930 133011 27 0 706 - - - - Szintetikus vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
931 133011 28 0 706 - - - - Mesterséges vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
932 133012 00 0 706 - - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése 1000 Ft CP
933 133012 10 0 706 - - - Selyemből készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
934 133012 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
935 133012 30 0 706 - - - Pamutszövet fehérítése 1000 Ft PR
936 133012 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
937 133012 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
938 133012 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
939 133012 70 0 706 - - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet fehérítése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR
940 133012 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet fehérítése (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
941 133012 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme fehérítése 1000 Ft PR
942 133013 00 0 706 - - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése 1000 Ft CP
943 133013 10 0 706 - - - Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet festése 1000 Ft PR
944 133013 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet festése 1000 Ft PR
945 133013 30 0 706 - - - Pamutszövet festése 1000 Ft PR
946 133013 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet festése 1000 Ft PR
947 133013 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet festése 1000 Ft PR
948 133013 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet festése 1000 Ft PR
949 133013 70 0 706 - - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet festése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR
950 133013 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet festése (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
951 133013 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília festése 1000 Ft PR
952 133019 00 0 706 - - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) egyéb kikészítése 1000 Ft CP
953 133019 10 0 706 - - - Selyemből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
954 133019 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
955 133019 30 0 706 - - - Pamutszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
956 133019 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
957 133019 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
958 133019 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
959 133019 70 0 706 - - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR
960 133019 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
961 133019 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
962 133019 95 0 706 - - - - Ruházatkikészítési szolgáltatások 1000 Ft PR
963 13.9 EGYÉB TEXTILÁRU GYÁRTÁSA
964 13.91 KÖTÖTT, HURKOLT KELME GYÁRTÁSA TE
965 139110 00 0 055 - Kötött-hurkolt kelme t CP
966 139111 00 0 055 - - Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme, frottír t PR, CP
967 139119 00 0 055 - - Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is t CP
968 139119 10 0 055 - - - Kötött vagy hurkolt kelme (kivéve a bolyhos kelmét) t PR
969 139119 20 0 055 - - - Műszőrme és ebből készült áru t PR
970 139190 00 0 706 - Kötött-hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
971 139199 00 0 706 - - Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
972 13.92 KONFEKCIONÁLT TEXTILÁRU GYÁRTÁSA (KIVÉVE: RUHÁZAT) TE
973 139210 00 0 706 - Konfekcionált háztartási textília 1000 Ft CP
974 139211 00 0 194 - - Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró) db CP
975 139211 30 0 194 - - - Takaró és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) db PR
976 139211 50 0 194 - - - Takaró és útitakaró szintetikus szálból (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) db PR
977 139211 90 0 194 - - - Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró texilanyagokból (a gyapjúból vagy finom állati szőrből, a szintetikus szálból készült kivételével) db PR
978 139212 00 0 055 - - Ágynemű t CP
979 139212 30 0 055 - - - Ágynemű, kötött vagy hurkolt textíliából t PR
980 139212 50 0 055 - - - Ágynemű pamutból, lenből és egyéb szőtt textilanyagból t HU
981 139212 53 0 055 - - - - Pamutágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
982 139212 55 0 055 - - - - Len- vagy ramiágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
983 139212 59 0 055 - - - - Ágynemű szőtt textíliából (a pamut, len vagy rami kivételével) t PR
984 139212 70 0 055 - - - Ágynemű nem szőtt műszálból (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
985 139213 00 0 055 - - Asztalnemű t CP
986 139213 30 0 055 - - - Asztalnemű, kötött vagy hurkolt textíliából t PR
987 139213 50 0 055 - - - Asztalnemű pamutból vagy lenből (kivéve a kötött, hurkolt) t HU
988 139213 53 0 055 - - - - Pamutasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
989 139213 55 0 055 - - - - Lenasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
990 139213 59 0 055 - - - - Asztalnemű műszálból készült szövetből és szőtt vagy nem szőtt textíliából (a pamut és a len kivételével) t PR
991 139213 70 0 055 - - - Asztalnemű nem szőtt műszálból t PR
992 139214 00 0 050 - - Testápolási és konyhai textília kg CP
993 139214 30 0 050 - - - Testápolási és konyhai textília, frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövetből kg PR
994 139214 50 0 050 - - - Szőtt testápolási és konyhai textília (a frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével) kg PR
995 139214 70 0 050 - - - Testápolási és konyhai textília, nem szőtt műszálból kg PR
996 139215 00 0 015 - - Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit m2 CP
997 139215 30 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, kötött vagy hurkolt anyagból m2 PR
998 139215 50 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, szőtt anyagból m2 PR
999 139215 70 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, nem szőtt anyagból m2 PR
1000 139216 00 0 706 - - M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók előállításához 1000 Ft CP
1001 139216 20 0 706 - - - Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és a tűvarrással (pontöltéssel és keresztöltéssel is) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is 1000 Ft PR
1002 139216 40 0 194 - - - Ágyterítő (a dunnahuzat kivételével) db PR
1003 139216 60 0 706 - - - Lakástextília, beleértve a bútor- és párnahuzatot, valamint az autóülés-huzatot stb. is (a takaró és útitakaró, ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília, függöny, belső vászonroló, drapéria és ágyterítő kivételével) 1000 Ft PR
1004 139216 80 0 706 - - - Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő, szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR
1005 139220 00 0 706 - Egyéb konfekcionált textília 1000 Ft CP
1006 139221 00 0 055 - - Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből t CP
1007 139221 30 0 055 - - - Zsák és zacskó pamutból, áruk csomagolására t PR
1008 139221 50 0 055 - - - Zsák és zacskó kötött vagy hurkolt polietilén vagy polipropilén csíkból, áruk csomagolására t PR
1009 139221 70 0 055 - - - Zsák és zacskó polietilén vagy polipropilén csíkból, árucsomagolásra (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
1010 139221 90 0 055 - - - Zsák és zacskó áruk csomagolására (a pamut, polietilén vagy polipropilén kivételével) t PR
1011 139222 00 0 055 - - Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is) t CP
1012 139222 10 0 055 - - - Ponyva, vászontető és napellenző (a lakókocsi-elősátor kivételével) t PR
1013 139222 30 0 055 - - - Sátor (beleértve a lakókocsi-elősátrat) t PR
1014 139222 50 0 055 - - - Vitorla t PR
1015 139222 70 0 055 - - - Felfújható matrac és más kempingcikk (a lakókocsi-elősátor, sátor, hálózsák kivételével) t PR
1016 139223 00 0 055 - - Ejtőernyő és forgó (rotáló) ejtőernyő; mindezek tartozéka (a kormányozható ernyő is) t PR, CP
1017 139224 00 0 194 - - Paplan, pehelypaplan, díszpárna, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is db CP
1018 139224 30 0 194 - - - Hálózsák db PR
1019 139224 90 0 194 - - - Ágybetét, ágyfelszerelés (paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna stb.) (kivéve a matrac és hálózsák) db HU
1020 139224 93 0 194 - - - - Ágyfelszerelés tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot) db PR
1021 139224 99 0 194 - - - - Ágyfelszerelés nem tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot) db PR
1022 139229 00 0 055 - - Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt és mentőövet is) t CP
1023 139229 50 0 055 - - - Felmosóruha, törlőruha, portörlő stb. t HU
1024 139229 53 0 055 - - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák nem szőtt textíliából t PR
1025 139229 57 0 055 - - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák (a kötött vagy hurkolt, a nem szőtt textília kivételével) t PR
1026 139229 93 0 055 - - - Egészségügyi betét, tampon és hasonló, textilanyagú cikkek (vatta kivételével) t PR
1027 139229 97 0 055 - - - Csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló, textilanyagú cikkek (vatta kivételével) t PR
1028 139229 99 0 055 - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák kötött vagy hurkolt anyagból; mentőmellény, mentőöv és más készáru (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével) t PR
1029 139290 00 0 706 - Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1030 139299 00 0 706 - - Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1031 13.93 SZŐNYEGGYÁRTÁS TE
1032 139310 00 0 015 - Szőnyeg m2 CP
1033 139311 00 0 015 - - Csomózott szőnyeg és más csomózott textil padlóborító m2 PR, CP
1034 139312 00 0 015 - - Szőtt szőnyeg és más szőtt textil padlóborító (tűzött vagy bolyhozott kivételével) m2 PR, CP
1035 139313 00 0 015 - - Tűzött szőnyeg és más tűzött textil padlóborító m2 PR, CP
1036 139319 00 0 015 - - Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is) m2 CP
1037 139319 30 0 015 - - - Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből (tűzött vagy bolyhozott kivételével) m2 PR
1038 139319 90 0 015 - - - Szőnyeg és más textil padlóborító (csomózott, szőtt, tűzött, nemezelt kivételével) m2 PR
1039 139390 00 0 706 - Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1040 139399 00 0 706 - - Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1041 13.94 KÖTÉLÁRU GYÁRTÁSA TE
1042 139410 00 0 055 - Kötéláru, kötél, zsineg és háló (kivéve: a hulladék) t CP
1043 139411 00 0 055 - - Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból t CP
1044 139411 30 0 055 - - - Zsineg, kötél és hajókötél és kábel szizálból vagy az Agave nemhez tartozó más növények rostjaiból, jutából vagy más textilháncsrostból és keményszálú rostból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével) t PR
1045 139411 50 0 055 - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg t HU
1046 139411 53 0 055 - - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg szizálból t PR
1047 139411 55 0 055 - - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből t PR
1048 139411 60 0 055 - - - Kötél és hajókötél és kábel polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma több mint 50 000 decitex; más szintetikus szálból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével) t PR
1049 139411 70 0 055 - - - Zsineg polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma legfeljebb 50 000 decitex (5 g/m) (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével) t PR
1050 139411 90 0 055 - - - Zsineg, kötél és hajókötél és kábel textilanyagokból (kivéve a jutát és más textilháncsrostot, a szizált, az abakát és más keményszálú rostot, a szintetikus szálat) t PR
1051 139412 00 0 055 - - Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m. n. s. termékek fonalból, szalagból t CP
1052 139412 30 0 055 - - - Összeállított halászháló, műszálból készült zsinegből, fonalból, kötélből és hajókötélből
(kivéve a merítőhálót)
t HU
1053 139412 33 0 055 - - - - Összeállított halászháló, műszálból készült zsinegből, kötélből és hajókötélből (kivéve a merítőhálót) t PR
1054 139412 35 0 055 - - - - Összeállított halászháló, műszálból készült fonalból (kivéve a merítőhálót) t PR
1055 139412 50 0 055 - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből t HU
1056 139412 53 0 055 - - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból készült zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót) t PR
1057 139412 55 0 055 - - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót, a zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből készített hálót) t PR
1058 139412 59 0 055 - - - - Csomózott háló textilanyagokból (kivéve a műszálból készült összeállított halászhálót és a nejlonból vagy más poliamidból készült más összeállított hálót) t PR
1059 139412 80 0 055 - - - Zsinegből, kötélből, hajókötélből és kábelből készült áru t PR
1060 139420 00 0 706 - Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek 1000 Ft CP
1061 139490 00 0 706 - Kötéláru, kötél, zsineg és háló gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1062 139499 00 0 706 - - Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1063 13.95 NEM SZŐTT TEXTÍLIA ÉS TERMÉK GYÁRTÁSA (KIVÉVE: RUHÁZAT) TE
1064 139510 00 0 055 - Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) t CP
1065 139510 10 0 055 - - Nem szőtt textília, legfeljebb 25 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR
1066 139510 20 0 055 - - Nem szőtt textília, legalább 25 g/m2, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR
1067 139510 30 0 055 - - Nem szőtt textília, legalább 70 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR
1068 139510 50 0 055 - - Nem szőtt textília, legalább 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR
1069 139510 70 0 055 - - Nem szőtt textília, bevont vagy beborított (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a ruházati cikkeket) t PR
1070 139590 00 0 706 - Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1071 139599 00 0 706 - - Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1072 13.96 MŰSZAKI TEXTILÁRU GYÁRTÁSA TE
1073 139610 00 0 706 - Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal, szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból, gumicérna és kord, műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek textil bevonattal 1000 Ft CP
1074 139611 00 0 055 - - Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal t PR, CP
1075 139612 00 0 055 - - Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt olyan szövet, amelyet ruházati célokra, bútorszövetként vagy hasonló célra használnak t PR, CP
1076 139613 00 0 055 - - Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; textilszál, -szalag gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva t PR, CP
1077 139614 00 0 015 - - M.n.s. szövetek impregnálva vagy bevonva m2 PR, CP
1078 139615 00 0 015 - - Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy műselyem fonalból m2 PR, CP
1079 139616 00 0 055 - - Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is) t CP
1080 139616 20 0 055 - - - Textilanyagból készült tömlő öntözéshez és hasonló célra, impregnálva és bevonva is, bélelve is, és más anyagokból készült szerelékkel vagy tartozékkal is t PR
1081 139616 50 0 055 - - - Textilanyagból készült bél, szállítószalag, textilanyagból készült tömlő (beleértve a fémmel vagy más anyaggal erősítettet is) t PR
1082 139616 80 0 055 - - - Szövet és nemez a papírgyártó és hasonló gépekhez (a papírrost vagy az azbesztcement-készítő gépekhez is) t PR
1083 139617 00 0 706 - - Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru; paszományáru és hasonlók 1000 Ft CP
1084 139617 30 0 706 - - - Keskeny szövött áru, a címke, jelvény és hasonló cikk kivételével 1000 Ft PR
1085 139617 50 0 706 - - - Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból (nem hímezve) 1000 Ft PR
1086 139617 70 0 706 - - - Zsinór méteráruban, bojt, rojt, szegély, pompon, díszítőpaszomány (a kötött és hurkolt kivételével) 1000 Ft PR
1087 139690 00 0 706 - Műszaki és ipari textíliák gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1088 139699 00 0 706 - - Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1089 13.99 EGYÉB TEXTILÁRU GYÁRTÁSA M.N.S. TE
1090 139910 00 0 706 - Tüll, csipke, hímzés, paszományozott fonal és szalag; zseníliafonal; fonatolt termék 1000 Ft CP
1091 139911 00 0 706 - - Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy motívumonként 1000 Ft CP
1092 139911 30 0 706 - - - Tüll és más hálószövet (a szövött, a kötött és hurkolt kivételével) 1000 Ft PR
1093 139911 50 0 706 - - - Gépi csipke méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
1094 139911 70 0 706 - - - Kézi csipke méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
1095 139912 00 0 706 - - Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként 1000 Ft CP
1096 139912 30 0 706 - - - Hímzés (látható alapszövet nélkül) méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
1097 139912 50 0 706 - - - Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban, pamutból (a látható alap nélküli hímzés kivételével) 1000 Ft PR
1098 139912 70 0 706 - - - Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban, textilből (kivéve a látható alapszövet nélkülit, a pamutot) 1000 Ft PR
1099 139913 00 0 055 - - Nemez, impregnált, bevont vagy rétegelt is t PR, CP
1100 139914 00 0 055 - - Textilpihe, -por és őrölt elemi szál t PR, CP
1101 139915 00 0 055 - - Paszományozott fonal és paszományozott szalag és hasonló áru legfeljebb 5 mm látható szélességű műszálas textilanyagból; zseníliafonal, hurkolt, bordázott fonal t PR, CP
1102 139916 00 0 015 - - Steppelt termék méteráruban (a hímzés kivételével) m2 PR, CP
1103 139919 00 0 194 - - Púderpamacs és párna test- és szépségápoló készítmény felviteléhez db PR, CP
1104 139990 00 0 706 - M.n.s. egyéb textiltermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1105 139999 00 0 706 - - Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1106 14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA
1107 14.1 RUHÁZAT GYÁRTÁSA (KIVÉVE: SZŐRMERUHÁZAT)
1108 14.11 BŐRRUHÁZAT GYÁRTÁSA TE
1109 141110 00 0 194 - Ruházati cikk természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből (a kabát és a felsőkabát is) (a ruházati tartozék, fejfedő, lábbeli kivételével) db PR, CP
1110 141190 00 0 706 - Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1111 141199 00 0 706 - - Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1112 14.12 MUNKARUHÁZAT GYÁRTÁSA TE
1113 141210 00 0 194 - Férfi munkaruházat db CP
1114 141211 00 0 194 - - Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer db CP
1115 141211 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1116 141211 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1117 141212 00 0 194 - - Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort db CP
1118 141212 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1119 141212 50 0 194 - - - Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1120 141220 00 0 194 - Női munkaruházat db CP
1121 141221 00 0 194 - - Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer db CP
1122 141221 20 0 194 - - - Női vagy leánykaruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1123 141221 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1124 141222 00 0 194 - - Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort db CP
1125 141222 40 0 194 - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1126 141222 50 0 194 - - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1127 141230 00 0 194 - Egyéb munkaruházat db CP
1128 141230 13 0 194 - - Más férfi- vagy fiúruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1129 141230 23 0 194 - - Más női vagy leánykaruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1130 141290 00 0 706 - Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1131 141299 00 0 706 - - Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1132 14.13 FELSŐRUHÁZAT GYÁRTÁSA (KIVÉVE: MUNKARUHÁZAT) TE
1133 141310 00 0 194 - Felsőruházat, kötött, hurkolt db CP
1134 141311 00 0 194 - - Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
1135 141311 10 0 194 - - - Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a zakó és
-blézer, az -anorák, -viharkabát és -széldzseki kivételével)
db PR
1136 141311 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a -zakó és -blézer kivételével) db PR
1137 141312 00 0 194 - - Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött, hurkolt db CP
1138 141312 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1139 141312 60 0 194 - - - Férfi- vagy fiúöltöny és -ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1140 141312 70 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1141 141313 00 0 194 - - Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
1142 141313 10 0 194 - - - Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból
(az -ujjas és -blézer kivételével)
db PR
1143 141313 20 0 194 - - - Női vagy leánykamellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (az -ujjas és -blézer kivételével) db PR
1144 141314 00 0 194 - - Női és leányka-kosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya, - nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt db CP
1145 141314 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1146 141314 60 0 194 - - - Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1147 141314 70 0 194 - - - Női vagy leánykaruha kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1148 141314 80 0 194 - - - Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1149 141314 90 0 194 - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1150 141320 00 0 194 - Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére (kivéve: a kötött, hurkolt) db CP
1151 141321 00 0 194 - - Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
1152 141321 15 0 194 - - - Férfi- vagy fiúesőkabát, -felsőkabát, autóskabát, pelerin stb. db PR
1153 141321 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -széldzseki és hasonló áruk (kivéve a kötött vagy horgolt, impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és blézereket) db PR
1154 141322 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúöltöny és -együttes (kötött és hurkolt kivételével) db CP, PR
1155 141323 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer (kötött és hurkolt kivételével) db PR, CP
1156 141324 00 0 194 - - Férfi- és fiúnadrág, -melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
1157 141324 40 0 194 - - - Férfi és fiú hosszúnadrág, bricsesznadrág db HU
1158 141324 42 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (az ipari és munkaruha kivételével) db PR
1159 141324 44 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág és -sortnadrág gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével) db PR
1160 141324 45 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág műszálból (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével) db PR
1161 141324 48 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, kötött és hurkolt kivételével) db PR
1162 141324 49 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a gyapjú, pamut és műszál, a kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
1163 141324 55 0 194 - - - Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével) db PR
1164 141324 60 0 194 - - - Férfi- vagy fiúsortnadrág, pamutból vagy műszálból (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1165 141330 00 0 194 - Női és leányka egyéb felsőruházat (kivéve: a kötött, hurkolt) db CP
1166 141331 00 0 194 - - Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
1167 141331 15 0 194 - - - Női vagy leányka-esőkabát, -felsőkabát stb. db PR
1168 141331 30 0 194 - - - Női vagy leánykaanorák, -sízubbony, -lemberdzsek és hasonló áru (kivéve a kötött vagy horgolt, impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és -blézereket) db PR
1169 141332 00 0 194 - - Női vagy leánykakosztüm és együttes (kötött és hurkolt kivételével) db CP, PR
1170 141333 00 0 194 - - Női és leányka-kosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
1171 141333 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1172 141334 00 0 194 - - Női és leánykaruha, -szoknya és -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
1173 141334 70 0 194 - - - Női vagy leánykaruha (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1174 141334 80 0 194 - - - Női vagy leánykaszoknya és -nadrágszoknya (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1175 141335 00 0 194 - - Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
1176 141335 40 0 194 - - - Női és leányka hosszúnadrág, bricsesznadrág stb db HU
1177 141335 42 0 194 - - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (ipari és munkaruha kivételével) db PR
1178 141335 48 0 194 - - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, ipari és munkaruha kivételével) db PR
1179 141335 49 0 194 - - - - Női vagy leánykanadrág és -bricsesznadrág (más néven térdnadrág) gyapjúból, finom állati szőrből vagy műszálból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari- és munkaruha kivételével) db PR
1180 141335 51 0 194 - - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) pamutból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari és munkaruha kivételével) db PR
1181 141335 61 0 194 - - - Női vagy leánykasortnadrág pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
1182 141335 63 0 194 - - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) gyapjúból vagy finom állati szőrből és műszálból (pamut, kötött és hurkolt, ipari és munkaruha kivételével) és női vagy leánykasortnadrág, gyapjúból vagy finom állati szőrből (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1183 141335 65 0 194 - - - Női vagy leánykasortnadrág műszálból (kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
1184 141335 69 0 194 - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) textilből (pamut, gyapjú vagy finom állati szőr, műszál, kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
1185 141390 00 0 706 - Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1186 141399 00 0 706 - - Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1187 14.14 ALSÓRUHÁZAT GYÁRTÁSA TE
1188 141410 00 0 194 - Alsóruházat, kötött, hurkolt db CP
1189 141411 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúing, kötött vagy hurkolt db PR, CP
1190 141412 00 0 194 - - Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
1191 141412 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a boxeralsót is) db PR
1192 141412 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1193 141412 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúháziköntös, -fürdőköpeny és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1194 141413 00 0 194 - - Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt db CP
1195 141413 10 0 194 - - - Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1196 141414 00 0 194 - - Női és leánykakombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
1197 141414 20 0 194 - - - Női vagy leányka-rövidnadrág és -alsónadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a -boxeralsót is) db PR
1198 141414 30 0 194 - - - Női vagy leánykahálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1199 141414 40 0 194 - - - Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1200 141414 50 0 194 - - - Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1201 141420 00 0 194 - Alsóruházat, nem kötött, hurkolt db CP
1202 141421 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúing (kötött és hurkolt kivételével) db PR, CP
1203 141422 00 0 194 - - Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
1204 141422 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág (boxeralsó is) (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1205 141422 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1206 141422 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúatléta, -alsóing, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1207 141423 00 0 194 - - Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz (kivéve kötött és hurkolt) db PR, CP
1208 141424 00 0 194 - - Női és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama
-fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból
db CP
1209 141424 30 0 194 - - - Női vagy leánykahálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1210 141424 50 0 194 - - - Női vagy leánykakombiné és -alsószoknya (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1211 141424 60 0 194 - - - Női vagy leányka-atlétaing és más alsóing, rövidnadrág, alsónadrág, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös, háziruha és hasonló pamutáru (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1212 141424 80 0 194 - - - Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág és -alsónadrág (beleértve a -boxeralsót is) műszálból (nem kötött vagy hurkolt) db PR
1213 141424 89 0 194 - - - - Női vagy leányka-atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág, -alsónadrág -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru textilből (kivéve pamut, műszál, kötött vagy hurkolt) db PR
1214 141425 00 0 194 - - Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött, hurkolt db CP
1215 141425 30 0 194 - - - Melltartó db PR
1216 141425 50 0 194 - - - Csípőszorító, nadrágos csípőszorító és fűző (body is állítható pánttal) db PR
1217 141425 70 0 194 - - - Nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei db PR
1218 141430 00 0 194 - Póló, atléta és alsóing kötött vagy hurkolt db PR, CP
1219 141490 00 0 706 - Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1220 141499 00 0 706 - - Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1221 14.19 EGYÉB RUHÁZAT, KIEGÉSZÍTŐK GYÁRTÁSA TE
1222 141910 00 0 706 - Csecsemőruházat, tréningruha és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt 1000 Ft CP
1223 141911 00 0 706 - - Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból, a mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek) is 1000 Ft PR, CP
1224 141912 00 0 706 - - Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt 1000 Ft CP
1225 141912 10 0 194 - - - Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1226 141912 30 0 194 - - - Síruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
1227 141912 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúfürdőruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
1228 141912 50 0 194 - - - Női vagy leányka-fürdőruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
1229 141912 90 0 055 - - - Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból (body is megfelelő ujjal) t PR
1230 141913 00 0 197 - - Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű kötött vagy hurkolt anyagból pár PR, CP
1231 141919 00 0 706 - - Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt 1000 Ft CP
1232 141919 30 0 194 - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló kötött vagy hurkolt textilből db PR
1233 141919 60 0 706 - - - Ruházati kellékek és azok tartozékai, kötött vagy hurkolt textilből (kivéve a kesztyűt, ujjatlan
kesztyűt, kendőt, sálat és nyaksálat, mantillát és fátyolt)
1000 Ft PR
1234 141920 00 0 706 - Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból 1000 Ft CP
1235 141921 00 0 706 - - Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból 1000 Ft CP
1236 141921 50 0 706 - - - Csecsemőruha és tartozékai textilből, nem kötött vagy hurkolt (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek), mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat is (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével) 1000 Ft PR
1237 141922 00 0 194 - - Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt textilanyagból db CP
1238 141922 10 0 194 - - - M.n.s. más férfi- és fiúruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy hurkolt) db PR
1239 141922 20 0 194 - - - M.n.s. más női vagy leánykaruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy hurkolt) db PR
1240 141922 30 0 194 - - - Síruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
1241 141922 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúfürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
1242 141922 50 0 194 - - - Női vagy leányka-fürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
1243 141923 00 0 706 - - Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt textilanyagból 1000 Ft CP
1244 141923 10 0 194 - - - Zsebkendő db PR
1245 141923 30 0 194 - - - Sál, kendő, stóla, fátyol és hasonló cikkek db HU
1246 141923 33 0 194 - - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek) db PR
1247 141923 38 0 194 - - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt) db PR
1248 141923 50 0 194 - - - Nyakkendő, csokornyakkendő db HU
1249 141923 53 0 194 - - - - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek) db PR
1250 141923 58 0 194 - - - - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt) db PR
1251 141923 70 0 197 - - - Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű (kivéve kötött vagy hurkolt) pár PR
1252 141923 90 0 706 - - - Egyéb ruhák részei, ruházati kiegészítők textilből 1000 Ft HU
1253 141923 96 0 706 - - - - Ruházati kellékek és tartozékok, ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei textilből, m.n.s. és részeik (kivéve kendő, sál és nyaksál, mantilla és fátyol, nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű és részeik; melltartó, csipőszorító és fűző, nadrágtartó, harisnyatartó és zoknitartó és részeik, kötött vagy hurkolt) 1000 Ft PR
1254 141930 00 0 706 - Ruházati kiegészítők bőrből, ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, ruházati termékek bevont textíliából 1000 Ft CP
1255 141931 00 0 706 - - Ruházati kiegészítők bőrből vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű) 1000 Ft CP
1256 141931 75 0 197 - - - Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve a sport-, munka- és védőkesztyű) pár PR
1257 141931 80 0 194 - - - Derékszíj és vállszíj bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből db PR
1258 141931 90 0 706 - - - Ruházati tartozék bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, derékszíj és vállszíj) 1000 Ft PR
1259 141932 00 0 194 - - Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából db PR, CP
1260 141940 00 0 194 - Kalap és fejfedő db CP
1261 141941 00 0 194 - - Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva db CP
1262 141941 30 0 194 - - - Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, korong és henger nemezből (beleértve felhasítottat is) (nem formázva, nem karimázva) db PR
1263 141941 50 0 194 - - - Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalapforma (nem formázva, nem karimázva, bélés vagy díszítés nélkül) db PR
1264 141942 00 0 194 - - Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött-hurkolt kelméből, csipkéből vagy más textilanyagból készített; hajháló db CP
1265 141942 30 0 194 - - - Kalap és más fejfedő nemezből, kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva db PR
1266 141942 50 0 194 - - - Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő db PR
1267 141942 70 0 194 - - - Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva; hajháló bármilyen anyagból db PR
1268 141943 00 0 706 - - Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat, kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz 1000 Ft PR, CP
1269 141990 00 0 706 - Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1270 141999 00 0 706 - - Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1271 14.2 SZŐRMECIKK GYÁRTÁSA
1272 14.20 SZŐRMECIKK GYÁRTÁSA TE
1273 142010 00 0 706 - Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő) 1000 Ft CP
1274 142010 30 0 706 - - Ruházati cikk és ruházati tartozék szőrméből (kivéve a kalapot és fejfedőt) 1000 Ft PR
1275 142010 90 0 706 - - Szőrmeáru (kivéve a ruházati cikket, ruházati tartozékot, kalapot és fejfedőt) 1000 Ft PR
1276 142090 00 0 706 - Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1277 142099 00 0 706 - - Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1278 14.3 KÖTÖTT, HURKOLT CIKK GYÁRTÁSA
1279 14.31 KÖTÖTT, HURKOLT HARISNYAFÉLÉK GYÁRTÁSA TE
1280 143110 00 0 706 - Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt 1000 Ft CP
1281 143110 30 0 194 - - Harisnyanadrág és harisnya db HU
1282 143110 33 0 194 - - - Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból, az egyes egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex db PR
1283 143110 35 0 194 - - - Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból, az egyes egyágú fonalak finomsági száma legalább 67 decitex db PR
1284 143110 37 0 194 - - - Harisnyanadrág és harisnya textilanyagból, kötött vagy horgolt (kivéve a kalibrált kompressziós harisnyaárut, a szintetikus szálból készültet és a csecsemők számára készült harisnyaárut) db PR
1285 143110 50 0 197 - - Kötött vagy hurkolt női hosszú vagy térdharisnya, az egyes egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex pár PR
1286 143110 90 0 197 - - Kötött vagy hurkolt harisnya és lábbeli (beleértve a zoknit, kivéve a női hosszú/ térdharisnyát, amelynél az egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex; a harisnyanadrágot és a harisnyát, a talp nélküli harisnyát) pár PR
1287 143190 00 0 706 - Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1288 143199 00 0 706 - - Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1289 14.39 EGYÉB KÖTÖTT, HURKOLT RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA TE
1290 143910 00 0 194 - Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
1291 143910 30 0 194 - - Ujjas mellény, pulóver, melegítőfelső, mellény, kardigán és trikó gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellény és pulóver, legalább 50 % gyapjútartalmú és tömege legalább 600 g/db) db HU
1292 143910 31 0 194 - - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellényt és pulóvert, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel) db PR
1293 143910 32 0 194 - - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellényt és pulóvert, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel) db PR
1294 143910 33 0 194 - - - Ujjas mellény és pulóver, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel db PR
1295 143910 50 0 194 - - Könnyű finom póló, magasnyakú blúz és pulóver db HU
1296 143910 53 0 194 - - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver pamutból db PR
1297 143910 55 0 194 - - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver műszálból db PR
1298 143910 60 0 194 - - Trikó, pulóver, garbó, mellény, kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver) db HU
1299 143910 61 0 194 - - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR
1300 143910 62 0 194 - - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR
1301 143910 70 0 194 - - Trikó, pulóver, garbó, mellény, kardigán, szintetikus vagy mesterséges szálból (kivéve a könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver) db HU
1302 143910 71 0 194 - - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán műszálból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR
1303 143910 72 0 194 - - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán műszálból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR
1304 143910 90 0 194 - - Ujjas mellény, pulóver, melegítőfelső, mellény és kardigán textilanyagból (kivéve a gyapjúból vagy finom állati szőrből, a pamutból, a műszálból készültet) db PR
1305 143990 00 0 706 - Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1306 143999 00 0 706 - - Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1307 15 BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA
1308 15.1 BŐR, SZŐRME KIKÉSZÍTÉSE; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT GYÁRTÁSA
1309 15.11 BŐR, SZŐRME KIKÉSZÍTÉSE TE
1310 151110 00 0 706 - Cserzett és kikészített szőrmésbőr 1000 Ft CP
1311 151110 30 0 194 - - Cserzett vagy kikészített egész szőrme, nem összeállítva, házi, üregi vagy mezei nyúlból vagy bárányból db PR
1312 151110 50 0 706 - - Cserzett vagy kikészített szőrme (kivéve házi, üregi vagy mezei nyúlból, bárányból) 1000 Ft PR
1313 151120 00 0 015 - Samoa bőr; lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr m2 CP
1314 151121 00 0 015 - - Puhított bőr és samoa kombinációval kikészített bőr m2 PR, CP
1315 151122 00 0 015 - - Lakkbőr, laminált lakkbőr; metallizált bőr m2 PR, CP
1316 151130 00 0 055 - Szarvasmarha- és lófélék bőre, szőr nélkül t CP
1317 151131 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben t PR, CP
1318 151132 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban t PR, CP
1319 151133 00 0 055 - - Lófélék bőre, szőr nélkül t PR, CP
1320 151140 00 0 706 - Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül 1000 Ft CP
1321 151141 00 0 706 - - Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül 1000 Ft CP
1322 151141 30 0 055 - - - Juh- és bárány gyapjú nélküli bőre, cserzett, de tovább nem kikészített (kivéve a puhított bőrt) t PR
1323 151141 50 0 015 - - - Juh és bárány gyapjú nélküli, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a puhított bőr, lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével) m2 PR
1324 151142 00 0 706 - - Kecske- és kecskegidabőr, szőr nélkül 1000 Ft CP
1325 151142 30 0 055 - - - Kecske vagy gida szőrtelenül cserzett vagy előcserzett, de tovább nem kikészített bőre (kivéve a puhított bőrt) t PR
1326 151142 50 0 015 - - - Kecske vagy gida szőrtelen, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a puhított bőr, lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével) m2 PR
1327 151143 00 0 706 - - Sertésbőr 1000 Ft CP
1328 151143 30 0 055 - - - Sertés szőrtelenül cserzett, de tovább nem kikészített bőre t PR
1329 151143 50 0 015 - - - Sertés szőrtelen, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével) m2 PR
1330 151150 00 0 706 - Egyéb állatok bőre; rekonstruált bőr 1000 Ft CP
1331 151151 00 0 055 - - Más állatok bőre, szőr nélkül t PR, CP
1332 151152 00 0 015 - - Rekonstruált bőr kikészített bőrből vagy bőrrostból, lemez, lap vagy csík alakban m2 PR, CP
1333 151190 00 0 706 - Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1334 151199 00 0 706 - - Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1335 15.12 TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT GYÁRTÁSA TE
1336 151210 00 0 706 - Nyergesáru és lószerszám, táskafélék, valamint egyéb cikkek bőrből 1000 Ft CP
1337 151211 00 0 706 - - Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból 1000 Ft CP
1338 151211 10 0 706 - - - Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból (beleértve a lovaglóostort és -korbácsot és ezek alkatrészeit, az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, kutyakabátot is) 1000 Ft PR
1339 151212 00 0 706 - - Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből, rekonstruált bőrből, műanyag lapból, textilanyagból, vulkanizált szálból vagy kartonból; utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, cipő- vagy ruhatisztításhoz 1000 Ft CP
1340 151212 10 0 194 - - - Bőrönd, koffer, piperedoboz, aktatáska, iskolatáska és hasonlók bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, lakkbőrből, műanyagból, textilanyagból, alumíniumból vagy más anyagból db PR
1341 151212 20 0 194 - - - Kézitáska bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, lakkbőrből, műanyag lapokból, textilanyagból vagy más anyagból (beleértve a fogó nélkülit is) db PR
1342 151212 30 0 706 - - - Zsebben vagy kézitáskában hordható cikkek 1000 Ft PR
1343 151212 50 0 706 - - - Táskák m. n. s. 1000 Ft PR
1344 151212 70 0 194 - - - Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz (a manikűrkészlet kivételével) db PR
1345 151213 00 0 194 - - Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze (bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből vagy műanyagból, de nem nemesfémből, nem nemesfémmel plattírozott/bevont fémből vagy nem nemesfémből) db PR, CP
1346 151219 00 0 706 - - Egyéb cikkek bőrből vagy rekonstruált bőrből (beleértve a gépekhez és mechanikai berendezésekhez használt cikkeket, és a m.n.s. egyéb műszaki célra szolgáló cikkeket is) 1000 Ft CP
1347 151219 30 0 055 - - - Gépekhez, mechanikus berendezésekhez vagy egyéb műszaki célra használatos cikkek természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből t PR
1348 151219 60 0 706 - - - Egyéb áru természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből 1000 Ft PR
1349 151290 00 0 706 - Nyergesáru és lószerszám, táskafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1350 151299 00 0 706 - - Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1351 15.2 LÁBBELIGYÁRTÁS
1352 15.20 LÁBBELIGYÁRTÁS TE
1353 152010 00 0 197 - Lábbeli (kivéve: a sport- és munkavédelmi lábbeli és orthopédiai cipő) pár CP
1354 152011 00 0 197 - - Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag felsőrésszel (kivéve a beépített védő fém cipőorral rendelkezőt) pár PR, CP
1355 152012 00 0 197 - - Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és sportcipő) pár CP
1356 152012 10 0 197 - - - Szandál gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
1357 152012 30 0 197 - - - Utcai cipő és csizma, valamint papucs és egyéb házicipő, műanyag felsőrésszel (a szobapapucs, a tánccipő, a mamusz is) pár HU
1358 152012 31 0 197 - - - - Utcai lábbeli gumi- vagy műanyag felsőrésszel. pár PR
1359 152012 37 0 197 - - - - Papucs és más házicipő gumi- vagy műanyag talppal és műanyag felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR
1360 152013 00 0 197 - - Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle speciális lábbeli) pár CP
1361 152013 30 0 197 - - - Lábbeli fából készült alappal és bőr felsőrésszel (telitalppal is) (talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr nélkül) pár PR
1362 152013 50 0 197 - - - Utcai lábbeli bőr felsőrésszel, a bakancs és cipő is (kivéve a vízhatlan lábbeli, lábbeli védő fém cipőorral) pár HU
1363 152013 51 0 197 - - - - Férfi utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR
1364 152013 52 0 197 - - - - Női utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR
1365 152013 53 0 197 - - - - Gyermek utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR
1366 152013 60 0 197 - - - Szandál bőr felsőrésszel ( a szíjas szandál és a vietnami papucs is) pár HU
1367 152013 61 0 197 - - - - Férfiszandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
1368 152013 62 0 197 - - - - Női szandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
1369 152013 63 0 197 - - - - Gyermekszandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
1370 152013 70 0 197 - - - Papucs és más házicipő gumi, műanyag vagy bőrtalppal és bőr felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR
1371 152013 80 0 197 - - - Lábbeli fa, parafa vagy más talppal és bőr felsőrésszel (kivéve a gumi-, műanyag vagy bőrtalpat) pár PR
1372 152014 00 0 197 - - Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő) pár CP
1373 152014 40 0 197 - - - Papucs, egyéb lábbeli textil felsőrésszel pár HU
1374 152014 44 0 197 - - - - Papucs és más házicipő textil felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR
1375 152014 45 0 197 - - - - Lábbeli gumi-, műanyag vagy bőrtalppal és textil felsőrésszel (kivéve a papucsot és más házicipőt, sportcipőt) pár PR
1376 152014 46 0 197 - - - - Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve a papucsot és más házicipőt, a gumi-, műanyag bőr vagy mesterséges, illetve rekonstruált bőr talpasat) pár PR
1377 152020 00 0 197 - Sportcipő pár CP
1378 152021 00 0 197 - - Sportcipő gumi- vagy műanyag talppal és textil felsőrésszel (beleértve a teniszcipőt, kosárlabdacipőt, tornacipőt, edzőcipőt és hasonlókat) pár PR, CP
1379 152029 00 0 197 - - Más sportcipő, a sí- és korcsolyacipő kivételével pár PR, CP
1380 152030 00 0 197 - Munkavédelmi és m.n.s. egyéb lábbeli pár CP
1381 152031 00 0 197 - - Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel pár CP
1382 152031 20 0 197 - - - Lábbeli (vízhatlan lábbeli is), beépített védő fém cipőorral, gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel pár PR
1383 152031 50 0 197 - - - Lábbeli gumi-, műanyag vagy bőrtalppal és bőr felsőrésszel, védő fém cipőorral pár PR
1384 152032 00 0 197 - - Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s. egyéb lábbeli pár PR, CP
1385 152040 00 0 706 - Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik 1000 Ft CP
1386 152040 20 0 706 - - Lábbeli bőr felsőrésze és annak részei (a kéreg kivételével) 1000 Ft PR
1387 152040 50 0 706 - - Lábbeli felsőrésze és annak részei (a kéreg kivételével, nem bőrből) 1000 Ft PR
1388 152040 80 0 706 - - Lábbeli része (a felsőrész kivételével) más anyagból 1000 Ft PR
1389 152090 00 0 706 - Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1390 152099 00 0 706 - - Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1391 CC FAFELDOLGOZÁS, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG
1392 16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
1393 16.1 FŰRÉSZÁRUGYÁRTÁS
1394 16.10 FŰRÉSZÁRUGYÁRTÁS TE
1395 161010 00 0 706 - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált 1000 Ft CP
1396 161011 00 0 030 - - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, tűlevelű fából m3 CP
1397 161011 30 0 030 - - - Fűrészáru tűlevelű fából m3 HU
1398 161011 34 0 030 - - - - Lucfenyő (Picea abies Karst.) vagy közönséges jegenyefenyő (Abies alba Mill.) fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb m3 PR
1399 161011 36 0 030 - - - - Erdei fenyő (Pinus sylvestris L.) fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb m3 PR
1400 161011 38 0 030 - - - - Tűlevelű fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve a „Picea abies Karst.” lucfenyőt, az „Abies alba Mill.” jegenyefenyőt és a „Pinus sylvestris L.” fenyőt) m3 PR
1401 161012 00 0 706 - - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, nem tűlevelű fából 1000 Ft CP
1402 161012 50 0 030 - - - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve a tűlevelű fát, trópusi fát, a tölgyfablokkot, szalagot és szegélylécet) m3 PR
1403 161012 70 0 706 - - - Trópusi fa, hosszában fűrészelt, fogazott illesztéssel is, 6 mm-nél vastagabb, gyalult vagy csiszolt is, valamint tábla, csík, szegélyléc és friz parketta gyártásához, tölgyfából 1000 Ft HU
1404 161012 71 0 030 - - - - Trópusi fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, végillesztéssel összeállítva, csiszolva/gyalulva m3 PR
1405 161012 77 0 015 - - - - Tölgyfablokk, szalag vagy szegélyléc, parketta vagy más fa padlóburkoló gyártásához, gyalulva, de nem összeállítva (kivéve a folyamatosan alakítottat) m2 PR
1406 161013 00 0 030 - - Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált m3 PR, CP
1407 161020 00 0 055 - Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék t CP
1408 161021 00 0 055 - - Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc), tűlevelű fából t CP
1409 161021 10 0 055 - - - Tűlevelű fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve t PR
1410 161022 00 0 055 - - Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc); bambusznádból t CP
1411 161022 10 0 055 - - - Bambusznád, beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, az éle, vége vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is t PR
1412 161023 00 0 055 - - Fa, beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, az éle, vége vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a tűlevelű fa és a bambusznád kivételével) t CP, PR
1413 161024 00 0 055 - - Fagyapot; faliszt t PR, CP
1414 161025 00 0 055 - - Faforgács vagy -törmelék t CP
1415 161025 03 0 055 - - - Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából t PR
1416 161025 03 1 055 - - - - Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából energetikai célra t HU
1417 161025 03 2 055 - - - - Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából nem energetikai célra t HU
1418 161025 05 0 055 - - - Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából t PR
1419 161025 05 1 055 - - - - Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából energetikai célra t HU
1420 161025 05 2 055 - - - - Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából nem energetikai célra t HU
1421 161030 00 0 030 - Durván megmunkált fa; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt m3 CP
1422 161031 00 0 030 - - Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve m3 CP
1423 161031 16 0 030 - - - Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve m3 PR
1424 161032 00 0 030 - - Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált m3 PR, CP
1425 161039 00 0 030 - - Egyéb durván faragott fa, (beleértve a hasított karót és botot) m3 PR, CP
1426 161090 00 0 706 - Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások; fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1427 161091 00 0 706 - - Fa kezelése, impregnálása és tartósítása (a kikészítés és szárítás is) 1000 Ft PR, CP
1428 161099 00 0 706 - - Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1429 16.2 FA-, PARAFATERMÉK, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
1430 16.21 FALEMEZGYÁRTÁS TE
1431 162110 00 0 706 - Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru; forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból 1000 Ft CP
1432 162111 00 0 030 - - Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, bambusznádból m3 PR, CP
1433 162112 00 0 030 - - Forgácslemez fából m3 PR, CP
1434 162113 00 0 030 - - Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) m3 CP
1435 162113 16 0 030 - - - - Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) fából m3 PR
1436 162114 00 0 030 - - Egyéb lemez, fából vagy más fás anyagból m3 CP
1437 162114 19 0 030 - - - - Ostyalemez és hasonló lemez fából (kivéve a forgácslemezt és az irányított forgácselrendezésű lemezt [OSB-t]) m3 PR
1438 162114 50 0 030 - - - Forgácslemez és hasonló lemez fatartalmú anyagból (a fa kivételével) m3 PR
1439 162115 00 0 015 - - Farostlemez fából vagy más fás anyagból m2 CP
1440 162115 20 0 015 - - - Közepes fajlagos tömegű rostlemez (MDF) fából, más fatartalmú anyagból gyantával, más szerves kötőanyaggal kezelt is m2 HU
1441 162115 23 0 015 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 5 mm vastagságú m2 PR
1442 162115 26 0 015 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, vastagsága meghaladja az 5 mm-t, de legfeljebb 9 mm m2 PR
1443 162115 29 0 015 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 9 mm-t meghaladó vastagságú m2 PR
1444 162115 40 0 015 - - - Egyéb rostlemez fából, más fatartalmú anyagból, gyantával, más szerves kötőanyaggal kezelt is m2 HU
1445 162115 43 0 015 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,8 g/cm3-t meghaladó sűrűséggel m2 PR
1446 162115 46 0 015 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,5 g/cm3-t meghaladó, de legfeljebb 0,8 g/cm3 sűrűséggel m2 PR
1447 162115 49 0 015 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 0,5 g/cm3 sűrűséggel m2 PR
1448 162116 00 0 030 - - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, tűlevelű fából m3 PR, CP
1449 162117 00 0 030 - - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából m3 CP
1450 162117 11 0 030 - - - - Kizárólag olyan fa furnérlapokból (kivéve a bambusznádat) előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, és legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából készült m3 PR
1451 162118 00 0 030 - - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, egyéb fából m3 PR, CP
1452 162120 00 0 030 - Furnér és más falemez rétegelt-lemez gyártásához; tömörített fa m3 CP
1453 162121 00 0 030 - - Tömörített fa táblában, lapban vagy idomra formázva m3 PR, CP
1454 162122 00 0 030 - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából m3 CP
1455 162122 10 0 030 - - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából m3 PR
1456 162123 00 0 030 - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, trópusi fából m3 PR, CP
1457 162124 00 0 030 - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, a tűlevelű és a trópusi fától eltérő fából m3 PR, CP
1458 162190 00 0 706 - Falemezgyártás befejező műveletei; falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1459 162191 00 0 706 - - Falemezgyártás befejező műveletei 1000 Ft CP
1460 162199 00 0 706 - - Falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1461 16.22 PARKETTAGYÁRTÁS TE
1462 162210 00 0 015 - Összeállított parkettatábla m2 CP
1463 162210 30 0 015 - - Összeállított parkettatábla mozaikpadlóhoz, fából m2 PR
1464 162210 60 0 015 - - Parkettatábla fából (kivéve mozaikpadlóhoz) m2 PR
1465 162290 00 0 706 - Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1466 162299 00 0 706 - - Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1467 16.23 ÉPÜLETASZTALOS-IPARI TERMÉK GYÁRTÁSA TE
1468 162310 00 0 706 - Ács- és épületasztalos-ipari termékek fából (kivéve: az előre gyártott épületek) 1000 Ft CP
1469 162311 00 0 194 - - Ablak, franciaablak és kereteik, ajtó és kerete, valamint küszöb fából db CP
1470 162311 10 0 194 - - - Ablak, franciaablak és ezek kerete, fából db PR
1471 162311 50 0 194 - - - Ajtó és kerete, küszöb, fából db PR
1472 162312 00 0 055 - - Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely fából t PR, CP
1473 162319 00 0 055 - - Ács- és épületasztalos-ipari termék, kivéve az ablakot, franciaablakot és ajtót, ezek keretét/küszöbét, parkettatáblát, zsaluzatot betonszerkezeti munkához, zsindelyt t PR, CP
1474 162320 00 0 706 - Előre gyártott épület fából 1000 Ft PR, CP
1475 162390 00 0 706 - Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1476 162399 00 0 706 - - Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1477 16.24 TÁROLÓ FATERMÉK GYÁRTÁSA TE
1478 162410 00 0 706 - Tároló fatermék 1000 Ft CP
1479 162411 00 0 194 - - Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából db CP
1480 162411 30 0 194 - - - Rakodólap, rakodólap-láda és egyéb rakományhordó lapok fából db HU
1481 162411 33 0 194 - - - - Rakodólap és rakodólapkeret fából db PR
1482 162411 35 0 194 - - - - Keretezett és más szállítólap fából (kivéve a rakodólapot) db PR
1483 162412 00 0 055 - - Hordó, kád, dézsa és fából készült kádáripari termékek és azok elemei (beleértve a hordódongát is) t PR, CP
1484 162413 00 0 055 - - Egyéb tároló fatermékek és részeik t CP
1485 162413 20 0 055 - - - Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag fából (a kábeldob kivételével) t PR
1486 162413 50 0 055 - - - Kábeldob fából t PR
1487 162490 00 0 706 - Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1488 162499 00 0 706 - - Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1489 16.29 EGYÉB FA-, PARAFATERMÉK, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA TE
1490 162910 00 0 706 - Egyéb fatermékek 1000 Ft CP
1491 162911 00 0 055 - - Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, fatömb pipa készítéséhez, csizma- és cipőkaptafa, sámfa fából t CP
1492 162911 30 0 055 - - - Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- és cipőkaptafa és sámfa fából t PR
1493 162911 80 0 055 - - - Fa- vagy gyökértömb pipakészítéshez durván kialakítva t PR
1494 162912 00 0 055 - - Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából t PR, CP
1495 162913 00 0 706 - - Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó/doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; fogas/kalaptartó, irodai levéltartó doboz, hamutartó, tolltartó, tintatartó 1000 Ft PR, CP
1496 162914 00 0 706 - - Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek 1000 Ft CP
1497 162914 20 0 001 - - - Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete m PR
1498 162914 91 0 706 - - - Egyéb faáru (kivéve rakodólapkeret és fából készült koporsó) 1000 Ft PR
1499 162915 00 0 055 - - Pellet vagy brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből t PR, CP
1500 162915 10 0 055 - - - Pellet, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből t HU
1501 162915 20 0 055 - - - Brikett, préselt és agglomerált faanyagból, növényi hulladékból és törmelékből t HU
1502 162920 00 0 055 - Parafatermék, fonottáru; kosárkötő- és fonásáruk t CP
1503 162921 00 0 055 - - Természetes parafa, kéregtelenítve; durván négyszögletes alakúra formázva vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék t CP
1504 162921 30 0 055 - - - Parafa hulladék, aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa (kivéve a természetes parafát, nyersen vagy egyszerűen előkészítve) t PR
1505 162921 50 0 055 - - - Természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban t PR
1506 162922 00 0 055 - - Természetes parafából készült cikkek t CP
1507 162922 50 0 055 - - - Természetes parafából készült dugó és lezáró t PR
1508 162922 90 0 055 - - - Más természetes parafából készült áru t PR
1509 162923 00 0 055 - - Táblák, lemezek és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger, agglomerált parafából t CP
1510 162923 20 0 055 - - - Hengeres dugó és lezáró agglomerált parafából habzóborhoz, beleértve a természetes parafa alátétlemezes dugókat is t PR
1511 162923 50 0 055 - - - Hengeres dugó és lezáró agglomerált parafából borhoz (kivéve a habzóbor) t PR
1512 162923 80 0 055 - - - Agglomerált parafa, tömb, lemez, lap és csík; bármilyen alakú burkolólap; tömör henger, beleértve a tárcsát vagy korongot is, az agglomerált duzzasztott parafa vagy égetett parafa is, (kivéve a dugót és lezárót) t PR
1513 162924 00 0 055 - - Agglomerált parafa; m.n.s. termékek agglomerált parafából t PR, CP
1514 162925 00 0 055 - - Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonott áruk t PR, CP
1515 162990 00 0 706 - Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás; egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1516 162991 00 0 706 - - Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás 1000 Ft CP
1517 162999 00 0 706 - - Egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1518 17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
1519 17.1 PAPÍRIPARI ROSTANYAG, PAPÍR GYÁRTÁSA
1520 17.11 PAPÍRIPARI ROSTANYAG GYÁRTÁSA TE
1521 171110 00 0 055 - Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból t CP
1522 171110 00 0 503 - Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból t/90%száraza.tart CP
1523 171111 00 0 055 - - Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag t HU
1524 171111 00 0 503 - - Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag t/90%száraza.tart PR, CP
1525 171112 00 0 055 - - Kémiai úton előállított, lúgos vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével t HU
1526 171112 00 0 503 - - Kémiai úton előállított, lúgos vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével t/90%száraza.tart PR, CP
1527 171113 00 0 055 - - Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével t HU
1528 171113 00 0 503 - - Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével t/90%száraza.tart PR, CP
1529 171114 00 0 055 - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból t HU
1530 171114 10 0 055 - - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat t HU
1531 171114 20 0 055 - - - Papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból t HU
1532 171114 00 0 503 - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból t/90%száraza.tart PR, CP
1533 171114 10 0 503 - - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat t/90%száraza.tart HU
1534 171114 20 0 503 - - - Papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból t/90%száraza.tart HU
1535 171190 00 0 706 - Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1536 171199 00 0 706 - - Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1537 17.12 PAPÍRGYÁRTÁS TE
1538 171210 00 0 055 - Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb mázolatlan papír és karton, nyomdai célokra t CP
1539 171211 00 0 055 - - Újságnyomó papír tekercsben vagy ívben t PR, CP
1540 171212 00 0 055 - - Kézi merítésű papír és karton t PR, CP
1541 171213 00 0 055 - - Alappapír és karton hő-, fény vagy elektromosság-érzékeny papír gyártásához; karbon-alappapír; tapéta-
alappapír
t PR, CP
1542 171214 00 0 055 - - Egyéb papír és karton nyomdai célokra vagy író-, nyomópapír t CP
1543 171214 10 0 055 - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, 40 g/m2-nél kisebb tömegű t PR
1544 171214 30 0 055 - - - Grafikai papír és karton (író- , nyomópapír és karton), tekercsben és ívben, mechanikai úton nyert rostanyag-tartalma legfeljebb 10 tömegszázalék, tömege legalább 40 g/m2, legfeljebb 150 g/m2 t HU
1545 171214 35 0 055 - - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben t PR
1546 171214 39 0 055 - - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, ívben t PR
1547 171214 50 0 055 - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, több mint 150 g/m2 tömegű t PR
1548 171214 70 0 055 - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz t PR
1549 171220 00 0 055 - Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék t CP
1550 171220 30 0 055 - - Cellulózvatta háztartási vagy egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben vagy olyan téglalap alakban, amelynek legalább az egyik oldala összehajtás nélkül 36 cm-nél hosszabb (négyzet alakú ívben is) t PR
1551 171220 50 0 055 - - Papíranyag(pép) háztartási termékek gyártásához: krepp-papír, tissue papír t HU
1552 171220 55 0 055 - - - Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék, háztartási/egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben, vagy összehajtás nélkül legalább az egyik oldalon 36 cm-nél hosszabb téglalap alakú ívben, legfeljebb 25 g/m2 tömeggel t PR
1553 171220 57 0 055 - - - Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék, háztartási/egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben, vagy összehajtás nélkül legalább az egyik oldalon 36 cm-nél hosszabb téglalap alakú ívben, 25 g/m2-t meghaladó tömeggel t PR
1554 171220 90 0 055 - - Egyéb háztartási célú alappapír t PR
1555 171230 00 0 055 - Hullámlemez-alappapírok t CP
1556 171231 00 0 055 - - Nem bevont, fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) tekercsben vagy ívben (kivéve az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR, CP
1557 171232 00 0 055 - - Nem bevont nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) tekercsben vagy ívben (kivéve a fehérítettet, írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR, CP
1558 171233 00 0 055 - - Félkémiai eljárással nyert hullám-alappapír (fluting) t PR, CP
1559 171234 00 0 055 - - Újrahasznosított és más hullám alappapír t PR, CP
1560 171235 00 0 055 - - Tesztliner (hulladékpapírból készült hullámlemezhez vagy fedőréteghez) t CP
1561 171235 20 0 055 - - - Nem bevont testliner (hulladékpapírból nyert fedőréteg), legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben vagy ívben t PR
1562 171235 40 0 055 - - - Nem bevont testliner (hulladékpapírból nyert fedőréteg), 150 g/m2-t meghaladó tömegű, tekercsben vagy ívben t PR
1563 171240 00 0 055 - Mázolatlan (nem bevont) papír t CP
1564 171241 00 0 055 - - Nem bevont nátronpapír; nátron zsákpapír, kreppelve vagy gyűrve t CP
1565 171241 20 0 055 - - - Nem bevont, fehérítetlen nátron zsákpapír (kivéve az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR
1566 171241 40 0 055 - - - Nem bevont nátron zsákpapír (kivéve a fehérítetlent, írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR
1567 171241 60 0 055 - - - Nem bevont nátronpapír és -karton legfeljebb 150 g/m2 tömegben (kivéve a nátron csomagolópapírt és kartont (kraftliner), a nátron zsákpapírt az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra stb. szolgáló papírt) t PR
1568 171241 80 0 055 - - - Kreppelt vagy redőzött nátron zsákpapír, tekercsben vagy ívben t PR
1569 171242 00 0 055 - - Szulfit csomagolópapír és egyéb nem bevont papír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló) t CP
1570 171242 20 0 055 - - - Szulfit csomagolópapír, tekercsben vagy ívben t PR
1571 171242 40 0 055 - - - Más, legfeljebb 150 g/m2 tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével) t PR
1572 171242 60 0 055 - - - Más, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével) t PR
1573 171242 80 0 055 - - - Más, legalább 225 g/m2 tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével) t PR
1574 171243 00 0 055 - - Szűrőpapír és -karton; -lemez t CP
1575 171243 30 0 055 - - - Nem bevont szűrőpapír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
1576 171243 60 0 055 - - - Nem bevont nemezpapír és -karton, tekercsben vagy ívben t PR
1577 171244 00 0 055 - - Cigarettapapír (kivéve könyvecske vagy szivarkahüvely alakban), 5 cm-nél szélesebb tekercsben t PR, CP
1578 171250 00 0 055 - Nem bevont karton t HU
1579 171251 00 0 055 - - Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel t CP
1580 171251 10 0 055 - - - Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel t PR
1581 171259 00 0 055 - - Egyéb nem bevont karton t CP
1582 171259 10 0 055 - - - Egyéb nem bevont karton t PR
1583 171260 00 0 055 - Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír t PR, CP
1584 171270 00 0 055 - Tovább feldolgozott papír és karton t CP
1585 171271 00 0 055 - - Társított papír és karton, tekercsben vagy ívben (a szalmapapír és -karton is) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül t PR, CP
1586 171272 00 0 055 - - Kreppelt, hullámosított, dombornyomású vagy perforált papír és karton t PR, CP
1587 171273 00 0 055 - - Papír és karton, írásra, nyomtatásra vagy más nyomdai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel t CP
1588 171273 36 0 055 - - - Fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír és karton gyártására alkalmas bevont alappapír, amely legfeljebb 10 % százalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, valamint papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, legfeljebb 150 g/m2 tömegű t PR
1589 171273 60 0 055 - - - Kis négyzetmétertömegű bevont papír írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz t PR
1590 171273 70 0 055 - - - Egyéb mázolt mechanikai grafikai papír írásra, nyomtatásra, grafikai célra, tekercsben és ívben, mechanikai úton nyert rostanyag-tartalma 10 tömegszázaléknál nagyobb t HU
1591 171273 75 0 055 - - - - Egyéb bevont, grafikai papír, írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagtartalommal, tekercsben t PR
1592 171273 79 0 055 - - - - Egyéb bevont, grafikai papír, írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagtartalommal, ívben t PR
1593 171274 00 0 055 - - Nátronpapír (kivéve: az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont t PR, CP
1594 171275 00 0 055 - - Nátronkarton (kivéve: az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont t PR, CP
1595 171276 00 0 055 - - Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír, tekercsben vagy ívben t PR, CP
1596 171277 00 0 055 - - Papír, karton, cellulózvatta és cellulózrost-szövedék, mázolva, impregnálva, bevonva, felületileg festve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben t CP
1597 171277 10 0 055 - - - Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
1598 171277 30 0 055 - - - Öntapadó és gumival vagy ragasztó anyaggal bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben t HU
1599 171277 33 0 055 - - - - Öntapadó papír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
1600 171277 35 0 055 - - - - Gumival bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó kivételével) t PR
1601 171277 50 0 055 - - - Papír és karton, műanyaggal impregnált, bevont, fehérített, tekercsben vagy ívben t HU
1602 171277 55 0 055 - - - - Fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó, műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó kivételével) t PR
1603 171277 59 0 055 - - - - Műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó, fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó kivételével) t PR
1604 171277 70 0 055 - - - Viasszal, parafinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevont, impregnált vagy borított papír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
1605 171277 80 0 055 - - - M.n.s. más bevont papír vagy karton t PR
1606 171278 00 0 055 - - Karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel t CP
1607 171278 20 0 055 - - - Nátronpapír és nátronkarton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben, négyzet vagy téglalap alakú bármilyen méretben, ívben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló, valamint az olyan papír és karton kivételével, amely anyagában egyenletesen fehérített és több mint 95 tömegszázalék kémiailag feldolgozott rostanyagot tartalmaz a teljes rostanyagtartalomhoz viszonyítva) t PR
1608 171278 50 0 055 - - - Más többrétegű papír vagy karton, bevonva t PR
1609 171279 00 0 055 - - Egyéb karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel t CP
1610 171279 50 0 055 - - - Többrétegű papír és karton t HU
1611 171279 53 0 055 - - - - Többrétegű papír vagy karton, bevonva, minden rétege fehérített t PR
1612 171279 55 0 055 - - - - Többrétegű papír vagy karton, bevonva, csak egy külső rétege fehérített t PR
1613 171279 70 0 055 - - - Egyéb papír és karton tekercsben vagy ívben, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kivéve a bármilyen grafikai célra használt papírt, a többrétegű papírt/kartont t PR
1614 171290 00 0 706 - Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1615 171299 00 0 706 - - Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1616 17.2 PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
1617 17.21 PAPÍR CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÁSA TE
1618 172110 00 0 055 - Hullámpapír és -lemez, csomagolóeszköz papírból és kartonból t CP
1619 172111 00 0 055 - - Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben t PR, CP
1620 172112 00 0 055 - - Papírzsák és -zacskó t CP
1621 172112 30 0 055 - - - Zsák és zacskó, amelynek talp-szélessége legalább 40 cm, papírból, kartonból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
1622 172112 50 0 055 - - - Zsák és zacskó papírból, kartonból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből (kivéve azt, amelynek talpszélessége legalább 40 cm) t PR
1623 172113 00 0 055 - - Doboz, láda és rekesz hullámpapírból vagy -kartonból t PR, CP
1624 172114 00 0 055 - - Összehajtható doboz, láda és rekesz, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével t PR, CP
1625 172115 00 0 055 - - Iratgyűjtő doboz, levélrendező, tároló doboz és hasonló cikkek papírból, irodai, üzleti vagy hasonló célra t CP
1626 172115 30 0 055 - - - Más csomagolóeszköz, beleértve a hanglemezborítót is, m.n.s. t PR
1627 172115 50 0 055 - - - Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk papírból és kartonból, irodai, üzleti vagy hasonló célra t PR
1628 172190 00 0 706 - Hullámpapír és -lemez, valamint -dobozok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1629 172199 00 0 706 - - Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1630 17.22 HÁZTARTÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA TE
1631 172210 00 0 055 - Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek t CP
1632 172211 00 0 055 - - Toalett (WC)papír, zsebkendő, tisztító- és arctörlő kendő és kéztörlő, abrosz és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből t CP
1633 172211 20 0 055 - - - Toalett- (WC-) papír t PR
1634 172211 40 0 055 - - - Zsebkendő, tisztító- vagy arckendő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
1635 172211 60 0 055 - - - Kéztörlő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
1636 172211 80 0 055 - - - Asztalterítő és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
1637 172212 00 0 055 - - Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, valamint ruházati cikk és kellék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből t CP
1638 172212 10 0 055 - - - Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk vattából t PR
1639 172212 20 0 055 - - - Egészségügyi betét, tampon és hasonló cikk papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
1640 172212 30 0 055 - - - Csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből (kivéve a toalett- (WC-) papírt, egészségügyi betétet, tampont és hasonló cikket) t PR
1641 172212 40 0 055 - - - Vatta; más, vattából készült áru t PR
1642 172212 50 0 055 - - - Ruházati cikk és tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből (kivéve a zsebkendőt, fejfedőt) t PR
1643 172212 90 0 055 - - - Háztartási, egészségügyi vagy kórházi termékek papírból stb., m.n.s. t PR
1644 172213 00 0 055 - - Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló papírból és kartonból t PR, CP
1645 172290 00 0 706 - Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1646 172299 00 0 706 - - Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1647 17.23 IRODAI PAPÍRÁRU GYÁRTÁSA TE
1648 172310 00 0 055 - Irodai papíráru t CP
1649 172311 00 0 055 - - Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír; sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemezpapír; gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír t PR, CP
1650 172312 00 0 055 - - Boríték, levélpapír, postai levelezőlap, képeslap papírból vagy kartonból; irodai papírárut, levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, kompendium, tasak, tárca és mappa t CP
1651 172312 30 0 055 - - - Boríték papírból vagy kartonból t PR
1652 172312 50 0 055 - - - Zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból t PR
1653 172312 70 0 055 - - - Levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa t PR
1654 172313 00 0 055 - - Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból t CP
1655 172313 10 0 055 - - - Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból t HU
1656 172313 13 0 055 - - - - Regiszter, üzleti könyv, megrendelőkönyv és orvosi vénytömb papírból vagy kartonból t PR
1657 172313 15 0 055 - - - - Jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési tömb papírból vagy kartonból t PR
1658 172313 17 0 055 - - - - Napló papírból vagy kartonból t PR
1659 172313 19 0 055 - - - - Programnaptár, címjegyzék, telefonszám-regiszter vagy másolófüzet papírból vagy kartonból (a napló kivételével) t PR
1660 172313 30 0 055 - - - Iskolai füzet papírból vagy kartonból t PR
1661 172313 50 0 055 - - - Iratrendező, dosszié és iratborító papírból vagy kartonból (a könyvborító kivételével) t PR
1662 172313 70 0 055 - - - Átírópapíros üzleti űrlap és karbonbetétlapos tömb, papírból vagy kartonból t PR
1663 172313 80 0 055 - - - Album minták, gyűjtemények, bélyegek vagy fényképek számára, papírból vagy kartonból t PR
1664 172313 90 0 055 - - - Irómappa és könyvborító, papírból vagy kartonból t PR
1665 172314 00 0 055 - - Egyéb nyomott, dombornyomású vagy perforált papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy más grafikai célra t PR, CP
1666 172390 00 0 706 - Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1667 172399 00 0 706 - - Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1668 17.24 TAPÉTAGYÁRTÁS TE
1669 172410 00 0 055 - Tapéta t CP
1670 172411 00 0 055 - - Tapéta és hasonló falburkoló, átlátszó ablakpapír t PR, CP
1671 172412 00 0 055 - - Textil falburkoló t PR, CP
1672 172490 00 0 706 - Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1673 172499 00 0 706 - - Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1674 17.29 EGYÉB PAPÍR-, KARTONTERMÉK GYÁRTÁSA TE
1675 172910 00 0 055 - M.n.s. egyéb papír- és kartontermékek t CP
1676 172911 00 0 055 - - Címke papírból vagy kartonból t CP
1677 172911 20 0 055 - - - Öntapadó nyomtatott címke papírból vagy kartonból t PR
1678 172911 40 0 055 - - - Nyomtatott címke papírból vagy kartonból (kivéve az öntapadót) t PR
1679 172911 60 0 055 - - - Öntapadó címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat) t PR
1680 172911 80 0 055 - - - Címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat, az öntapadót) t PR
1681 172912 00 0 055 - - Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap t PR, CP
1682 172919 00 0 055 - - Cigarettapapír; -orsó, -cséve, -kopsz és hasonló cikkek; szűrőpapír és -karton; m.n.s. egyéb cikkek papírból vagy kartonból t CP
1683 172919 10 0 055 - - - Cigarettapapír, legfeljebb 5 cm széles tekercsben vagy könyvecske, illetve szivarkahüvely alakban t PR
1684 172919 20 0 055 - - - Orsó, cséve, kopsz és hasonló papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból textilfonalak csévélésére t PR
1685 172919 30 0 055 - - - Orsó, cséve, kopsz és hasonló papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (kivéve a textilfonalak csévélésére használtat) t PR
1686 172919 50 0 055 - - - Szűrőpapír és -karton, tekercs, ív vagy számlap, regisztráló berendezéshez, előre nyomtatott, valamint papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru t HU
1687 172919 51 0 055 - - - - Szűrőpapír és -karton, alakra vágva t PR
1688 172919 55 0 055 - - - - Előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és -számlapok regisztráló készülékhez papírból és kartonból t PR
1689 172919 57 0 055 - - - - Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru t PR
1690 172919 85 0 055 - - - Más áru papírból és kartonból, m.n.s. t PR
1691 172990 00 0 706 - Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1692 172999 00 0 706 - - Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1693 18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
1694 18.1 NYOMDAI TEVÉKENYSÉG
1695 18.11 NAPILAPNYOMÁS TE
1696 181110 00 0 055 - Hetenként legalább négyszer megjelenő nyomtatott újság, folyóirat és időszakos kiadvány t PR
1697 18.12 NYOMÁS (KIVÉVE: NAPILAP) TE
1698 181210 00 0 706 - Nyomás (kivéve: napilap) 1000 Ft CP
1699 181211 00 0 055 - - Posta-, illeték-, és hasonló postatiszta bélyeg, szárazbélyegzővel ellátott papír, csekkűrlap, bankjegy stb. t PR, CP
1700 181212 00 0 055 - - Üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók nyomása t CP
1701 181212 30 0 055 - - - Nyomtatott kereskedelmi katalógus t PR
1702 181212 50 0 055 - - - Nyomtatott kereskedelmi reklámanyag (kivéve a kereskedelmi katalógus) t PR
1703 181213 00 0 055 - - Hetenként négynél kevesebbszer megjelenő nyomtatott újság, lap, folyóirat és időszakos kiadvány t PR
1704 181214 00 0 055 - - Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és fénykép, postai képeslap nyomása t CP
1705 181214 07 0 055 - - - Nyomtatott könyv, brosúra, szórólap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban t PR
1706 181214 14 0 055 - - - Nyomtatott könyv, brosúra, szórólap és hasonló nyomtatott anyag (kivéve egyes lapokban) t PR
1707 181214 21 0 055 - - - Nyomtatott gyermekképeskönyv, rajzoló- és kifestőkönyv t PR
1708 181214 28 0 055 - - - Nyomtatott szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folytatásai t PR
1709 181214 35 0 055 - - - Nyomtatott térkép, vízrajzi és más hasonló térkép könyv alakban t PR
1710 181214 42 0 055 - - - Nyomtatott térkép, vízrajzi és más hasonló térkép (kivéve könyv alakban) t PR
1711 181214 49 0 055 - - - Nyomtatott postai levelezőlap (illusztrálva is) t PR
1712 181214 56 0 055 - - - Nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is t PR
1713 181214 63 0 055 - - - Nyomtatott kép, minta és fénykép t PR
1714 181215 00 0 055 - - Címke nyomása t CP
1715 181216 00 0 706 - - Nyomás, közvetlenül papírtól eltérő anyagra 1000 Ft CP
1716 181216 10 0 706 - - - Nyomás textíliára 1000 Ft PR
1717 181216 20 0 706 - - - Nyomás szövettől és papírtól eltérő anyagra 1000 Ft PR
1718 181219 00 0 055 - - M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás t CP
1719 181219 10 0 055 - - - Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is t PR
1720 181219 20 0 055 - - - Nyomtatott zenemű (a Braille-írással rögzített is) t PR
1721 181219 30 0 055 - - - Nyomtatott levonókép (levonómatrica) t PR
1722 181219 90 0 055 - - - Egyéb, m. n. s. nyomtatott anyag t PR
1723 18.13 NYOMDAI ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG TE
1724 181310 00 0 706 - Szedés, klisékészítési szolgáltatás, betűszedés és fényszedés 1000 Ft PR, CP
1725 181320 00 0 706 - Nyomólemez 1000 Ft PR, CP
1726 181330 00 0 706 - Más grafikai szolgáltatások 1000 Ft PR, CP
1727 18.14 KÖNYVKÖTÉS, KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS TE
1728 181410 00 0 706 - Könyvkötés 1000 Ft CP