A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében foglalt Ipari Termékosztályozást (a továbbiakban: ITO) kell alkalmazni a statisztikai adatszolgáltatásokban a hazai előállítású ipari termék besorolása esetében. Az adatszolgáltatás során a 2. mellékletben felsorolt mértékegységeket kell alkalmazni.

2. § Az ITO kód felépítése:

a) 1–4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti kódnak;

b) 5–6. számjegy megfelel a termékek és szolgáltatások új statisztikai osztályozása (CPA) szerinti kódnak;

c) 8. számjegy megfelel az ipari termékek osztályozása (PRODCOM) szerinti kódnak, „HU” jelölésű termékek esetében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által képzett kód;

d) 9. szám minden kódnál „0”-val jelölt;

e) 10–12. mértékegységet jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) * 

4. § *  Ez a rendelet

a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. október 29-i (EU) 1209/2014 bizottsági rendelet;

d) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2010-es évre történő megállapításáról szóló, 2010. szeptember 10-i 860/2010/EU bizottsági rendelet;

e) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2011-es évre történő megállapításáról szóló, 2011. július 27-i 830/2011/EU bizottsági rendelet;

f) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2012-es évre történő megállapításáról szóló, 2012. augusztus 20-i 907/2012/EU bizottsági rendelet;

g) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2013. évre történő megállapításáról szóló, 2013. szeptember 12-i 936/2013/EU bizottsági rendelet;

h) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2014. évre történő megállapításáról szóló, 2014. július 4-i 842/2014/EU bizottsági rendelet;

i) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2015. évre történő megállapításáról szóló, 2015. szeptember 17-i 2015/1711 bizottsági (EU) rendelet;

j) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2016. évre történő megállapításáról szóló, 2016. október 6-i (EU) 2016/1872 bizottsági rendelet;

k) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2017. évre történő megállapításáról szóló, 2017. november 22-i (EU) 2017/2119 bizottsági rendelet;

l) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, az ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról szóló, 2019. november 6-i 2019/1933/EU bizottsági rendelet;

m) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet;

n) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról szóló, 2020. július 30-i (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendelet;

o) az „ipari termelés” részletes témával kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási követelményekre vonatkozó, az ipari termékek osztályozásán alapuló bontást megállapító technikai előírásoknak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek a termékosztályozás hatóköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. december 12-i (EU) 2022/2552 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 16/2011. (V. 10.) KIM rendelethez * 

2. melléklet a 16/2011. (V. 10.) KIM rendelethez

MÉRTÉKEGYSÉGEK

A mértékegység
kódszáma* jele megnevezése
001 m méter
005 km kilométer
015 m2 négyzetméter
030 m3 köbméter
032 cm3 köbcentiméter
034 l liter
036 hl hektoliter
050 kg kilogramm
053 g gramm
054 dkg dekagramm
055 t tonna
056 k karát (1 karát = 2 x 10–4 kg)
094 GJ gigajoule
097 MWó megawattóra
111 kW kilowatt
116 KVA kilovoltamper (1 KVA = 1000 VA = 1000 W)
194 db darab
197 pár pár
198 készlet készlet
223 ce cella (cellák, elemek száma)
227 csomag csomag
228 doboz doboz
271 abs.hl abszolút hektoliter (100%-os tiszta alkoholra átszámítva)
272 lég m3 légköbméter
274 űrtart. m3 űrtartalom köbméter
276 BRT bruttó regiszter tonnatartalom
279 fűtőfelület m2 fűtőfelület négyzetméter
317 hordképesség t hordképesség tonnában
318 emelőképesség t emelőképesség tonnában
319 t gőz/ó kazán óránkénti gőztermelő kapacitása
501 eff.t effektív tonna (többféle hatóanyagot tartalmazó termékek esetén az egyes hatóanyagtartalmak összege tonnában)
502 t/fehér érték tonna, 100%-os fehér értékre átszámítva
503 t/90% száraza.tart. tonna, 90%-os szárazanyag-tartalomra átszámítva
504 t/act. hatóanyag-tartalom tonnában
505 t/AI2O3 alumínium-oxid-tartalom tonnában
506 t/B2O3 bór-trioxid-tartalom tonnában
507 t/BaCO3 bárium-karbonát-tartalom tonnában
508 t/Cl klórtartalom tonnában
509 t/F fluortartalom tonnában
510 t/H2O2 hidrogén-peroxid-tartalom tonnában
511 t/HCI sósavtartalom tonnában
512 t/HF hidrogén-fluorid-tartalom tonnában
513 t/HNO3 salétromsav-tartalom tonnában
514 t/K2CO3 kálium-karbonát-tartalom tonnában
515 t/K2O kálium-oxid-tartalom tonnában
516 t/KOH kálium-hidroxid-tartalom tonnában
517 t/N nitrogéntartalom tonnában
518 t/Na2CO3 nátrium-karbonát-tartalom tonnában
519 t/Na2S2O5 nátrium-diszulfit-tartalom tonnában
520 t/NaOH nátrium-hidroxid-tartalom tonnában
521 t/P2O5 foszfor-pentoxid-tartalom tonnában
522 t/PbO ólom-monoxid-tartalom tonnában
523 t/S kéntartalom tonnában
524 t/SiO2 szilícium-dioxid-tartalom tonnában
525 t/SO2 kén-dioxid-tartalom tonnában
526 t/TiO2 titán-dioxid-tartalom tonnában
527 t/H2SO4 kénsavtartalom tonnában
528 t/száraza.tart. tonna, szárazanyag-tartalomra átszámítva
701 1000 m2 ezer négyzetméter
702 1000 m3 ezer köbméter
703 1000 l ezer liter
705 1000 m.óra ezer munkaóra
706 1000 Ft ezer forint
711 100 db száz darab
712 1000 db ezer darab
713 1000 vonal ezer vonal
714 1000 pld ezer példány
715 k.m.t. 1000 db ezer kisméretű téglaegység (az átszámítás alapjául szolgáló kisméretű tégla mérete: 25 cm x 12 cm x 6,5 cm = 1950 cm3)
716 1000 doboz 1000 doboz
529 kg/act. hatóanyag-tartalom kg-ban