A jogszabály mai napon ( 2019.10.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Audi Hungária Motor Kft. nagyberuházásához kapcsolódóan, Győr Megyei Jogú város közigazgatási területén, az 5475/83 helyrajzi számú ingatlanon valósulnak meg.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)-(4) * 

(5) * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. § *  E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. § *  E rendeletnek az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított rendelkezéseit az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D

1. * 

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek

Eljáró hatóság
2. Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és annak építményei, valamint Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület általános építésügyi hatósági engedélyek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
3. az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
4. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
5. természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés előírására irányuló engedélyezési eljárás Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
6. útügyi hatósági engedélyek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
7. vízügyi hatósági engedélyek illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
9. földvédelmi hatósági eljárás illetékes járási hivatal
10. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások illetékes járási hivatal
11. telekalakítási hatósági eljárások illetékes járási hivatal
12. földmérési hatósági eljárások illetékes járási hivatal
13. erdészeti hatósági engedélyek Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala
14. hírközlési hatósági engedélyek Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
15.  *  bányahatósági engedélyek Veszprém Megyei Kormányhivatal
16. talajvédelmi hatósági engedélyek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
17. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
18. vasúti hatósági engedélyek közlekedésért felelős miniszter
19. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
20. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
22. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére