A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2011. (X. 19.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából - „Liszt Ferenc” megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2011. október 21.

2. § (1) Az emlékérme a „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról szóló 15/2011. (X. 19.) MNB rendelettel kibocsátott emlékérme kétszeres súlyú, ún. piefort változata, szélfelirattal ellátva.

(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 22 mm.

(3) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, alsó köriratban, egy-egy pont között az „50000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A középmezőben, fent egy felnyitott zongorafedél ábrázolása látható, balra a vízszintesen elhelyezett „BP.” verdejellel, jobbra a szintén vízszintesen elhelyezett „2011” verési évszámmal. A zongorafedél ábrázolása alatt a Rákóczi-induló kottája részletének ábrázolása látható, alatta a „Rakoczy Marsch” felirat olvasható, Liszt Ferenc kézírása szerinti formában. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Liszt Ferenc fiatalkori portréja látható. A portrétól jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban Liszt Ferenc aláírása és az „1811-1886” felirat olvasható. A portrétól balra Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az emlékérme szélén a „MAGYAR HAZÁMNAK HŰ FIA: LISZT FERENC” szélfelirat olvasható, amelyet egy díszítő motívum zár le.

3. § Az emlékérméből 1500 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2011. október 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 16/2011. (X. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 16/2011. (X. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére