A jogszabály mai napon ( 2024.03.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-ában és 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Abda (Győr-Moson-Sopron megye), Szent István utca, 124/4 helyrajzi számú ingatlanon álló Mária-szobrot.

(2) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1700 körül barokk stílusban készült Mária-szobor képzőművészeti értékeinek megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Badacsonytomaj (Veszprém megye), 2556 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2554, 2555, 2557/2 és 2559 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Callmeyer Ferenc tervei szerint 1958-1962 között emelt modern stílusú Tátika étterem építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Bakonyszentlászló (Győr-Moson-Sopron megye), 096/1, 0187/7, 0191 és 0193/1 helyrajzi számú ingatlanokat, a 0196 helyrajzi számú ingatlan vasúti nyomvonal két oldalán húzódó 50-50 m széles sávját, valamint a Bakonyszentkirály (Veszprém megye), 044, 047, 049 helyrajzi számú ingatlanokat, a 043 és 053/1 helyrajzi számú ingatlanok vasúti nyomvonal két oldalán húzódó 50-50 méter széles sávját, a Porva (Veszprém megye), 0106 helyrajzi számú ingatlant, a Csesznek (Veszprém megye), 079/1 és 079/6 helyrajzi számú ingatlanokat, a Nagyesztergár (Veszprém megye), 0159 helyrajzi számú ingatlant, a Zirc (Veszprém megye), 0217 helyrajzi számú ingatlant, az Olaszfalu (Veszprém megye), 0242/8 helyrajzi számú ingatlant, az Eplény (Veszprém megye), 010/7 helyrajzi számú ingatlant, a 092/6, 0141, 0178 és 0179 helyrajzi számú ingatlanok vasúti nyomvonal két oldalán húzódó 50-50 méter széles sávját, továbbá a Veszprém (Veszprém megye), 01064/2 és 01055 helyrajzi számú ingatlanokat a rajtuk található vasúti pályával, épületekkel, millenniumi emlékművel, alagutakkal, hidakkal, támfalakkal, omlásvédőkkel és egyéb műszaki létesítményekkel együtt.

(2) Műemléki környezetnek a Zirc (Veszprém megye), 3/12, 200/7 és 029 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a Veszprém (Veszprém megye), 01064/1, 01064/3, 01142, 01143, 0138, 0311, 2048/1 és 2129/4 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1895-1897 között épült magas-bakonyi vasútvonal építészeti, technikatörténeti és iparművészeti értékeinek, továbbá táji szerepének megőrzése.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Balatonfüred (Veszprém megye), 1424/48 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1376, 1377, 1424/2, 1424/50 és 021/16 helyrajzi számú ingatlanokat, az 1424/16 helyrajzi számú ingatlan 021/16 helyrajzi számú ingatlan által határolt szakaszát, továbbá az 1424/49 helyrajzi számú ingatlan 1424/50 helyrajzi számú ingatlan által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket a III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az ingatlanon feltárt római téglaégető kemence építészeti maradványainak megőrzése.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Balatonszőlős (Veszprém megye), Fő utca 70. házszám alatti, 150 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1, 2, 3, 4, 6, 147, 148, 149/1, 149/2 és 152 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 89 és 151 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1856-ban épült népi lakóház és gazdasági épület építészettörténeti értékeinek megőrzése.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Báta (Tolna megye), Fő utca 86. házszám alatti, 1160 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1158, 1159, 1161, 1162, 1273, 1274, 1275, 1609, 1610, 1611/2, 1628, 1629, 1630 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 745/2, 745/3, 745/4, 1199, 1497/1, 1497/2, 1612 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszait jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben épült népi lakóépület és melléképületei (magtár, pajta, istálló, présház, kocsiszín és góré) építészeti értékeinek, valamint a bennük megőrzött eredeti berendezések megőrzése.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Bátaszék (Tolna megye), Szabadság utca 24. házszám alatti, 831 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 796, 830, 832, 854, 855, 856 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 844 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század végén épült, historizáló stílusú népi lakóház építészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

8. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Beled (Győr-Moson-Sopron megye), Rákóczi utca 122. házszám alatti, 1015/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 190/1, 190/2, 191, 193, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/3, 202/1, 203/3, 203/6, 203/7, 211/5, 211/9, 212, 992/1, 999, 1000, 1001/1, 1001/2, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1015/1, 1015/3, 1017, 1018, 1019, 1020/2, 1021/2, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1042, 1043 és 1044 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 205/1, 1010, 1143, 1144 és 1146/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Barthodeiszky-Udvary család által 1890-ben emelt, historizáló stílusú kastélyépület építészeti, ipar- és képzőművészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megőrzése.

9. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye), Kálvin tér 1. házszám alatti, 3391 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1588/1, 1589/1, 1589/2, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/3, 1591/4, 3333, 3336, 3382/1, 3382/2, 3382/3, 3383, 3384, 3385/1, 3385/2, 3386, 3387, 3388, 3392/4, 3392/6 3396, 3399, 3401, 3407/2, 3417 és a 3418 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2154, 2155, 3392/5 és a 3398 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1874-1875-ben emelt, historizáló stílusú községháza külső és belső építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, továbbá városképi szerepének megőrzése.

10. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Bojt (Hajdú-Bihar megye), Kossuth Lajos utca 40. házszám alatti, 415 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 50, 52, 53, 54, 414 és 416 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 382/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 20. század elején épült népi lakóépület és melléképületei építészeti értékeinek megőrzése.

11. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Böhönye (Somogy megye), Kossuth Lajos u. 3. házszám alatti, 113 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 111/1, 112 és 114/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 111/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1787-ben épült, és a 19. században átépített református templom építészeti értékeinek és berendezésének megőrzése.

12. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budakalász (Pest megye), Pomázi u. 1. házszám alatti, 601 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század második felében létrehozott budakalászi régi szerb temető kialakításának, síremlékei képzőművészeti értékeinek megőrzése.

13. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest, 4108/1, 4108/2, 5536/1, 5536/2, 5537/4, 5537/5, 5537/7, 6229/1, 6229/2, 13472/2, 13474/1, 13474/2, 14387/1, 14387/2, 14477/3, 14477/4, 14477/5, 14477/6, 14478/7, 14617/8, 23806/1, 23807/2, 23809/2, 23809/4, 23810/2, 23813/1, 23813/2, 23817/2, 23817/3, 23817/4, 23817/5, 23928, 24314, 24316/1, 24316/2, 24317/1, 24317/2, 24497/2, 24498, 24897/1, 24897/2, 25123/2, 25123/5, 25123/11, 25123/12, 37060, 37061/6, 37061/7, 37061/8, 38017/4, 38017/7, 38017/10 helyrajzi számokon álló dunai rakpartok építményét és tartozékait.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a budapesti rakpartok 19. század folyamán kiépült szakaszai építészeti értékeinek és kiemelkedő városképi szerepének megőrzése.

14. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Corvin tér 8. házszám alatti, 14277 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1898-1899-ben Kallina Mór és Árkay Aladár tervei szerint épült Budai Vigadó építészeti, ipar- és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

15. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Fő utca 21. házszám alatti, 14413/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1897-ben Peterek és Wagner építőmesterek tervei szerint, neoreneszánsz stílusban épült lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

16. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Áldás utca 6. házszám alatti, 12925 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 12915/1, 12915/2, 12915/3, 12915/4, 12917, 12924, 12926, 15055/2, 15056, 15057 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 12929/4 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század végén épült és a 20. század első felében átépített neobarokk stílusú villa építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

17. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Baba utca 14. házszám alatti, 15434/10 és 15440/9 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 15433/11, 15434/9, 15434/11, 15440/8 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 15437/1 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Fischer József tervei alapján 1941-1942-ben emelt modern stílusú villaépület építészeti, ipar- és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

18. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Bem József tér 3. házszám alatti, 13507/3 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1840 körül épült, klasszicista stílusú katonai élelemtár és az 1897-ben épült historizáló, volt Radetzky-laktanya épülete építészeti értékeinek megőrzése.

19. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Fő utca 66. házszám alatti, 13870 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 13834/3, 13841, 13842/5, 13869/2, 13869/3, 13871/1, 13871/2, 13871/3, 13871/4, 14454, 14455/1 és 14456 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 13865 és 14472 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Janáky István és Szendrői Jenő által tervezett, 1942-ben emelt, majd 1947-1948-ban bővített modern stílusú épület tömegének, homlokzatainak, előcsarnokának, lépcsőházainak, folyosóinak és domborműveinek megőrzése.

20. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 94/b. házszám alatti, 11173/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 11171/1, 11171/2, 11173/1, 11437/1, 11437/2, 11438/1, 11438/2, 11440/2, 11440/3, 11441/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 11154/4 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1913-ban historizáló stílusban épült, Tauszig-villa Tauszig Béla és Róth Zsigmond által tervezett épületének, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

21. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület, Margit körút 19-21. házszám alatti, 13374 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 13373/1, 13373/5, 13527, 13528 és 13535 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 13543/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi alapokon 1881-ben historizáló stílusban épült iskolaépület építészeti értékeinek megőrzése.

22. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület, Árpád út 197-199. házszám alatti, 72997 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 72974, 72975, 72976, 72977, 72978, 72979, 72980, 72981, 72982, 72983, 72984, 72985, 72986, 72987, 72988, 72989, 72990, 72991, 72992, 72993, 72994, 72995, 72996 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az Ybl Miklós tervei alapján 1882-1888-ban, romantikus-historizáló stílusban épült templom és gyermekmenhely, valamint melléképületeik építészeti értékeinek, illetve kertje kertművészeti értékeinek megőrzése.

23. § (1) Műemlékké nyilvánítom Budapest IV. kerület, Elem u. 5-7. házszám alatti, 72701 helyrajzi számú ingatlanon álló kocsijavító műhely, két víztorony, kovács-, esztergaműhely és öntöde, anyagszertár, olajraktár, szállítási- és tűzoltóraktár, műolaj- és rugóraktár, kócraktár e rendelet 1. mellékletében szereplő helyszínrajzon kiemelten ábrázolt épületeit.

(2) Műemléki környezetnek a 72701 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét és a 72702 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1901 és 1903 között emelt MÁV Istvántelki Főműhely építészeti, technikatörténeti, iparművészeti értékeinek, berendezéseinek megőrzése.

24. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület, István út 10. házszám alatti, 70300 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 70295, 70297, 70298, 70301, 70664/2, 70667, 70693/2, 71804, 71807/1 és 72208 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 72192, 72193 és 72282 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1952-ben Rákos Pál tervei alapján szocreál stílusban épült Állami Áruház építészeti értékeinek megőrzése.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

25. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület, Tavasz utca 21. házszám alatti, 70707/19 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Jablonszky Ferenc által tervezett, 1908-1909-ben szecessziós stílusban emelt egykori járásbíróság építészeti, iparművészeti értékeinek és eredeti berendezési tárgyainak megőrzése.

26. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Irányi utca 15. házszám alatti, 23986 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Lechner Ödön által tervezett, 1910-1911-ben emelt szecessziós stílusú lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

27. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, József Attila utca 12. házszám alatti, 24504 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Medgyaszay István által tervezett, 1939-1940-ben emelt modern stílusú lakóház építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

28. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Szent István tér 3. házszám alatti, 24540 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1874-ben Lechner Ödön által tervezett, historizáló stílusú lakóház külső és belső építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

29. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Váci utca 69. házszám alatti, 23909 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi alapokon 1832-ben Hild József tervei szerint, klasszicista stílusban épült, 1878-ban Örömy József tervei szerint, historizáló stílusban átalakított lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

30. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Vadász utca 29. házszám alatti, 24824 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az ún. „Üvegház”, az ifj. Weiss Gyula és fiai által 1896-ban alapított üvegkereskedés Kozma Lajos tervei szerint 1934-ben emelt lakó- és irodaháza modern stílusú épülete építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

31. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Veres Pálné utca 9. házszám alatti, 23976 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Lechner Ödön és Pártos Gyula által közösen tervezett, 1873-1874-ben épített neoreneszánsz stílusú lakóház építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

32. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36-38. házszám alatti, 24049 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében több ütemben épült egykori Országos Nőképző Egylet Leánygimnáziuma építészeti értékeinek megőrzése.

33. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 26. házszám alatti, 29078 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1881-1884 között, Schubert Ármin és Hikisch Lajos tervei alapján épült lakóház építészeti és iparművészeti értékeinek, illetve az Opera Patika 1888-as készítésű (Officina) berendezésének megőrzése.

34. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 32-44. házszám alatti, 29067, 29068, 29069, 29070, 29071, 29072, 29073 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az Unger Emil és Ybl Miklós által tervezett, 1872-1886 között historizáló stílusban épült lakóházegyüttes építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

35. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 103. házszám alatti, 29636 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1877-1878-ban épült, historizáló stílusú Knorr-villa (majd Hopp-villa) és történeti kertje építészeti, iparművészeti, továbbá kertművészeti értékeinek megőrzése.

36. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Anker köz 1-3., Anker köz 2-4., Bajcsy-Zsilinszky út 1., Deák Ferenc tér 6., Király utca 2., Király utca 4. házszámok alatti 29268/4 és 29268/5 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1908-1910 között Alpár Ignác tervei alapján, historizáló stílusban épült Anker-palota építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

37. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 19. házszám alatti, 28305 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910-1912-ben Vágó László tervei szerint, szecessziós stílusban épült Schiffer-villa építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

38. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Szondi utca 61. házszám alatti, 28389 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1879-1880-ban Glitzke Gottlieb tervei szerint épült, historizáló stílusú lakóház építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

39. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, István út 2. házszám alatti, 33298 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 33125, 33129, 33130, 33131/1, 33131/2, 33133, 33134, 33136, 33137, 33138, 33199, 33292/2, 33294, 33296, 33299, 33300, 33301, 33402, 33405, 33406, 33407, 33408, 33409, 33410, 33420, 33580, 33782, 33783, 33784, 33788, 33809, 33810, 33811, 33814, 33815, 33821 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 33241, 33295, 33352, 33531, 33778, 33791 és 33816 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1881-ben Steindl Imre tervei szerint épült, neoreneszánsz stílusú épületegyüttes építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, továbbá az épülethez tartozó kert kertművészeti, képzőművészeti értékeinek megőrzése.

40. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Kazinczy utca 14. házszám alatti, 34488 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1841-1873 között három szakaszban épült, historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

41. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Kertész utca 22. házszám alatti, 34336 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34335, 34338, 34347, 34364, 34383, 34384 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34346, 34362 és 34373 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1885-ben, Messner Arnold építőmester tervei szerint épült historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

42. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 22-26. házszám alatti, 38818/47 helyrajzi számú ingatlant.

(2) *  Műemléki környezetnek a 35397, 38818/5, 38818/54 és 38820/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 38820/1 helyrajzi számú közterületnek a 38818/47 helyrajzi számú ingatlan által érintett szakaszát, valamint ezzel a szakasszal összefüggő 34593/4 helyrajzi számú közterületnek, mint a Fiumei útnak, az Orczy tér és a Magdolna út közötti szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1867-ben épült Józsefvárosi pályaudvar és az 1892-ben épült egykori lőfegyver-próbaállomás építészeti értékeinek megőrzése.

43. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület József utca 37. házszám alatti, 35180 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 35172, 35173, 35179, 35181, 35184, 35185 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1899-ben Schomann Antal építőmester tervei szerint épült, historizáló stílusú lakóház, az 1898-ban Kauser Gyula építőmester tervei szerint épült kőfaragó műhely, valamint a 20. század második felében a ház udvarában kialakított kert építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

44. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út 7. házszám alatti, 38826 helyrajzi számú ingatlanon álló Nemzeti Lovarda főépületét.

(2) Műemléki környezetnek a 38826 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1932-ben ifj. Paulheim Ferenc tervei alapján, modern stílusban épült Nemzeti Lovarda főépülete építészeti értékeinek megőrzése.

45. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Köztársaság tér 4. házszám alatti, 34694 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34686, 34687, 34693, 34695 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34690 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az Orczy Gyula tervei alapján 1912-1913-ban, historizáló-szecessziós stílusban épült iskolaépület építészeti értékeinek megőrzése.

46. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Köztársaság tér 22. házszám alatti, 34616 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34604, 34606, 34615, 34617 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34607 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Rill Imre és Schomann Ferenc tervei szerint 1872-ben épült, historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

47. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Köztársaság tér 23. házszám alatti, 34617 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 34614, 34615, 34616, 34618 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34607 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880-as években épült, historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

48. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 3. házszám alatti, 36601 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36576, 36602, 36603, 36605, 36712, 36728, 36729, 36732 és 36734 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 36593, 36711, 36731 és 36733 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi alapokon 1894-ben, historizáló stílusban épült lakóépület építészeti értékeinek megőrzése.

49. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Orczy tér 3-5. házszám alatti, 36029/1, 36029/2 és 36029/3 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 36027 és 36028 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1888-1934 között több ütemben, historizáló stílusban épült Tanítónők Otthona építészeti értékeinek megőrzése.

50. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca 6. házszám alatti, 35172 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 35171, 35173, 35178, 35179, 35180, 35185, 35244, 35245, 35246 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 35261/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) *  A védetté nyilvánítás célja a mai formájában 1896-ban, Kauser Gyula tervei szerint épült, historizáló stílusú lakóház (Seenger-ház) építészeti, képzőművészeti értékeinek megőrzése.

51. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Üllői út 24. házszám alatti, 36767 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36766, 36768, 36771/14, 36836 és 36837 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 36770, 36806/2 és 36807/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Székháza 1870-es években, majd 1906-ban épült, historizáló stílusú épületegyüttese építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

52. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Üllői út 32. és Mária utca 54. házszámok alatti, 36795 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 36771/14, 36772, 36792, 36793, 36794, 36796, 36797, 36798, 36799, 36800, 36801 és a 36862 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 36807/1 és a 36850/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) *  A védetté nyilvánítás célja a mai formájában a Heinrich-család megbízásából Hubert József és Móry Károly által 1892-1893-ban tervezett, U alaprajzú, reprezentatív, háromemeletes épület és az 1907-ben Hubert József által tervezett kétemeletes raktár, valamint az 1912-ben Sándy Gyula által tervezett, a raktárhoz U alakban csatlakozó épület építészeti, képző- és iparművészeti, továbbá ipari- és kereskedelemtörténeti értékeinek megőrzése.

53. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest X. kerület, Albertirsai út 2. házszám alatti, 39206/27 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a galopp versenypálya épületegyüttese építészeti egységének és egyedi építészeti értékeinek megőrzése.

54. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Budapest X. kerület, Kőbányai út 24. házszám alatti, 38920 helyrajzi számú ingatlanon álló MÁV Északi Járműjavító következő épületeit: mozdonyjavító-műhely és fűtőház (az ún. Eiffel-csarnok), anyaggazdálkodási osztály raktárépülete, technológiai (volt V. osztály) irodaépülete, Törekvés Művelődési Központ, igazgatósági fejépület, BGA óvóhely e rendelet 2. mellékletében szereplő helyszínrajzon kiemelten ábrázolt épületeit.

(2) Műemléki környezetnek a 38920 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a MÁV Északi Járműjavító építészeti, technikatörténeti, iparművészeti értékeinek, berendezéseinek megőrzése.

55. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Etele tér 5-7. szám alatti, 2854/30 helyrajzi számú ingatlanon álló, Kelenföldi pályaudvar felvételi épületét és forgalomirányító központját, valamint a Vasút utca 1/a. szám alatti vasutas lakóházat.

(2) Műemléki környezetnek a 2854/30 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó területét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Kelenföldi pályaudvar 1884-ben, historizáló stílusban épült felvételi épülete és vasutas lakóháza, valamint a Stefler Imre tervei szerint, 1983-ban, modern stílusban épült forgalomirányító központ építészeti értékeinek megőrzése.

56. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Hegyalja út 89. házszám alatti, 2668/126 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2668/253, 2670/11, 2670/12, 8048/1, 8060/1, 8061/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2690/6 és 7934/10 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1942-1944-ben Virágh Pál tervei szerint, tradicionalista stílusban épült Billitz-ház építészeti értékeinek megőrzése.

57. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Kálló Esperes utca 16. házszám alatti, 2668/253 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2668/126, 2668/252, 8048/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2690/6 és 7934/10 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1934-ben Kaesz Gyula tervei szerint, modern stílusban épült villa építészeti értékeinek megőrzése.

58. § (1) Műemlékké nyilvánítom Budapest XII. kerület, Hegyalja út 139. házszám alatti, 8146/6 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 8146/2 és 8146/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 7934/9 és 8279 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1973-1977 között Szabó István tervei szerint épült modern stílusú farkasréti Mindenszentek római katolikus templom külső és belső építészeti, továbbá képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

59. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 18. házszám alatti, 6836/2 helyrajzi számú és a Diósárok utca 1-3. házszám alatti, 10168/2 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 6836/3, 9890/3, 9892/5, 9892/6, 9893/3, 9893/4, 9896/1, 9896/5, 9896/6, 9897/1, 9899/4, 9899/5, 9899/7, 9900/4, 9901/4, 9901/5, 9901/6, 9901/11, 9903/4, 9903/5, 9907/1, 9907/2, 9908/1, 9908/5, 9909/3, 9909/4, 9910/3, 9910/4, 9932/1, 9933, 10148/2, 10148/3, 10148/4, 10149/1, 10149/2, 10172, 10173/2, 10173/3, 10173/4, 10175/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 9899/3, 9902, 9906, 9911, 10220 és 10236 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1898 és 1935 között négy ütemben, Barcza Elek, majd Korb Flóris, később Horváth Elek tervei alapján, historizáló és modern stílusban épült Szent János Kórház, valamint a 19. század harmadik negyedében épült egykori vámépület építészeti, ipar- és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

60. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Városmajor utca 48/b. házszám alatti, 6879/4 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 6859/3, 6862/3, 6878/2, 6878/3, 6879/2, 6879/3, 6880/3, 6880/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 6837 és 6860 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Vágó József tervei szerint 1934-ben épült modern stílusú lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

61. § (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Budapest XIII. kerület, 23800/1, 23800/2, 23800/3, 23800/4, 23800/5, 23800/6, 23800/7, 23800/8 és 23801 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1800 körül Tost Károly és az 1870-es években Magyar György vezetésével kialakított, az 1910-es években, valamint az 1920-as években Petz Gyula rendezési tervei szerint épült Margitsziget tájképi kert kerttörténeti értékeinek megőrzése.

62. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XV. kerület, Széchenyi tér 11. házszám alatti, 90237 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 90236 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1897-1900-ban Balassa Ernő tervei alapján épült historizáló (neoromán) stílusú Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

63. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Csákvár (Fejér megye), 037/6 és 037/15 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 036, 037/8, 037/9, 037/10, 037/11 és 037/14 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Gurdi-major 18-19. század fordulóján és a 19. század végén emelt épületei építészeti értékeinek és a major egységének megőrzése.

64. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Csatár (Zala megye), külterület 901 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a külterület 897, 898, 899, 900, 902, 903, 904 és 905 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1816-ban készült kőkereszt és a 20. század elején épült kápolna képzőművészeti és építészeti értékeinek megőrzése.

65. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Csokonyavisonta (Somogy megye), Xantus János utca, 412, 413 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 266, 267, 268, 269, 270/1, 335/5, 408, 409/1, 410, 411, 414, 415 és 416 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 335/1, 335/2, 335/4, 335/6, 404/1 és 409/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1784-ben emelt, 1884-ben átépített református templom és a szecessziós stílusú református lelkészlak építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

66. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Csongrád (Csongrád megye), Kossuth Lajos tér 1. házszám alatti, 5408 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 22, 5278, 5279, 5280, 5403, 5404, 5405, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416 és 5417 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5409 és 5411 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az Ybl Lajos tervei szerint 1913-1914-ben emelt, szecessziós stílusú iskolaépület építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

67. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Debrecen (Hajdú-Bihar megye), 14974 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 14973, 14975, 14976, 14977, 14978 és 14983 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860-1870 között, romantikus stílusban épült Vértessy-kastély építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

68. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Debrecen (Hajdú-Bihar megye), Haláp tanya 296. szám alatti, 01678/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 01678/5 és 01678/6 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1839-ben emelt Halápi csárda népies klasszicizáló stílusú épületének megőrzése.

69. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Dózsa György utca 19. házszám alatti, 562 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 532, 535, 536, 561, 564, 580 és 581 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 516, 547 és 563 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880-as években emelt lakóház és gazdasági épülete építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

70. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Fő utca 6. házszám alatti, 503 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 433, 434, 435, 502/2, 504/1, 504/2, 509/1, 509/2 és 510 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 471/1, 471/2 és 471/3 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1901-ben emelt lakóház és gazdasági melléképületei építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

71. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Fő utca 10. házszám alatti, 501 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 435, 436, 437, 500, 502/2, 510, 511, 513 és 514 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 471/1, 471/2 és 471/3 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül emelt lakóház és gazdasági épületei építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

72. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Fő utca 15. házszám alatti, 517/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 496, 497, 499, 515/2, 517/2, 517/3 és 518 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 439, 471/1, 471/2 471/3 és 516 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1884-ben emelt lakóház fennmaradt része építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

73. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Fő utca 30. házszám alatti, 456 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 453, 454, 455, 457, 466, 469, 470, 472 és 473 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 460, 471/1, 471/2 és 471/3 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi épületrészek felhasználásával 1890 és 1910 között emelt lakóház és gazdasági épületek építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

74. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Kossuth Lajos utca 22. házszám alatti, 584 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 559, 560, 561, 583, 585, 609, 611, 612 és 613/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 410 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1870 körül épült, historizáló stílusú lakóház építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megőrzése.

75. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Öreg utca 7. házszám alatti, 182 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 92, 93, 94, 99, 181, 183, 220, 221 és 222 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 29 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1907-ben emelt lakóház, valamint az épülethez csatlakozó 19. századi gazdasági épületek építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megőrzése.

76. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Öreg utca 35. házszám alatti, 431 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 50, 52, 53, 54, 55, 57, 199, 200, 420/1, 429, 430, 432 és 506 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 29 és 421 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban emelt lakóház, az épülethez csatlakozó 19. századi gazdasági épületek építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megőrzése.

77. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Öreg utca 37. házszám alatti, 432 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 48, 49/1, 50, 52, 53, 200, 420/1, 431, 433, 504/1, 504/2 és 506 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 29 és 421 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910-ben emelt lakóház, valamint az épülethez csatlakozó 19. századi gazdasági épületek építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megőrzése.

78. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Öreg utca 60. házszám alatti, 36 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 35, 38, 39, 440, 442, 443 és 444 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 29 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi épületrészek felhasználásával 1891 körül emelt lakóház és gazdasági épületek építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

79. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Decs (Tolna megye), Pilissy Elemér utca 3. házszám alatti, 515/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 497, 499, 500, 514, 515/1, 517/1, 517/2 és 517/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 439, 471/1, 471/2, 471/3 és 516 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a korábbi épületrészek felhasználásával az 1910-es években emelt lakóház és gazdasági épületek építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

80. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Derekegyház (Csongrád megye), Köztársaság tér 1. házszám alatti, 8 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 6, 308/4 és 393 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 9, 134/1 és 308/12 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1923-ban, historizáló stílusban épült Weiss-féle uradalmi malom építészeti értékeinek megőrzése.

81. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Dévaványa (Békés megye), 899 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a dévaványai zsidó temető területének, kialakításának, valamint sírkövei képzőművészeti értékeinek megőrzése.

82. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Dörgicse (Veszprém megye), külterület 1652 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 091/2, 091/30, 091/31, 091/32, 093/10 és 093/15 helyrajzi számú külterületi ingatlanokat, az 1625 és 1651 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 092, 093/16 és 094 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1876-ban épült présház-pince építészeti értékeinek megőrzése.

83. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Dunaharaszti (Pest megye), Zöldfa u. 39. házszám alatti, 1001 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1000, 1002, 1005/4, 1006, 1015 és 1017 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 958 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1924-ben Weinber Ferenc által emelt német nemzetiségi lakóház építészeti és népművészeti értékeinek megőrzése.

84. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Dunaújváros (Fejér megye), Ruhagyári út 1. házszám alatti, 3370 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3369, 3371/7 helyrajzi számú ingatlanokat, a 3362/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát, valamint a 3361/1 helyrajzi számú ingatlannak a 3362/2 helyrajzi számú ingatlan kijelölt része által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1951-1954-ben Gergely István és Nyiri István tervei szerint épült, szocreál stílusú kikötőépület építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

85. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Dunaújváros (Fejér megye), Római körút 51/A. házszám alatti, 451/50 helyrajzi számú ingatlanon található római kori építmény építészetileg konzervált és bemutatott maradványait.

(2) Műemléki környezetként a 451/62 helyrajzi számú ingatlant, valamint a 451/50 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a késő római kori apszisos épület maradványainak megőrzése.

86. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Écs (Győr-Moson-Sopron megye), 9/10 helyrajzi számú ingatlanon álló kápolnát.

(2) Műemléki környezetnek a 9/10 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, az 1/4, 9/2, 9/7, 176/1 és 195/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 177, 195/3 és 198 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Fájdalmas Szűz Mária kápolna építészeti, településképi és településtörténeti értékeinek megőrzése.

87. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Fülesd (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Fő utca 58. házszám alatti, 295 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század végén épült faszerkezetes magtár megőrzése.

88. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Gelej (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Katona István utca 3. házszám alatti, 1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2, 3, 24 és 27 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 22, 23 és 26 helyrajzi számú ingatlanoknak a fenti ingatlanok által határolt szakaszait jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1894-ben épült református templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

89. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Győr (Győr-Moson-Sopron megye), 8112/6 helyrajzi számú ingatlanon álló győri városi uszoda kapuépületét, főépületét, gépházát és az ingatlanon álló Cziráky-emlékművet.

(2) *  Műemléki környezetnek a Győr, 8112/4 és 8112/5 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Hajós Alfréd tervei szerint 1931-1933 között épült, modern stílusú győri városi uszoda épületegyüttese építészeti és iparművészeti értékeinek, berendezéseinek, valamint a Cziráky-emlékmű képzőművészeti értékeinek megőrzése.

90. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Győr (Győr-Moson-Sopron megye), Apáca utca 23. házszám alatti, 6790 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a késő barokk lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

91. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Győr (Győr-Moson-Sopron megye), Bécsi kapu tér 4. házszám alatti, 7487 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a győri vár 16. századi építészeti részleteit magába foglaló, 19. század első felében épült, késő barokk lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

92. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Gyula (Békés megye), Kossuth Lajos utca 24. házszám alatti, 339/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1908 és 1911 között, szecessziós stílusban épült iskolaépületek építészeti értékeinek megőrzése.

93. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Gyula (Békés megye), Sarkadi út 1. házszám alatti, 1367 helyrajzi számú ingatlanon álló, 30108 azonosító számú (3. parcella, 8. sírhely) síremléket.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja Teodor Papp, a magyarországi román ortodox egyház jeles személyisége 1913-ban emelt síremléke képzőművészeti értékeinek megőrzése.

94. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar megye), Kálvin tér, 5913 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 5894, 5900, 5901, 5902, 5903, 5908, 5909, 5911, 5912, 5914/2, 5914/3, 5914/7, 5916/1, 5916/2, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925/1, 5925/2, 5926, 5927/1, 5927/3, 5927/4, 5927/6, 6196, 6198/1, 6198/2, 6200, 6202, 6203, 6288, 6289 és 6290 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5895, 6051, 6197/3, 6197/4, 6197/5 és 6281/8 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Kálvin téri református templom 1897-1898-ban Gerster Kálmán tervei szerint emelt historizáló stílusú épületének építészeti, valamint képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

95. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Hegyhátmaróc (Baranya megye), Hunyadi János utca, 112 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 37, 38, 39, 72/1, 73, 109/2, 110 és 113 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 60, 61 és 72/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század első felében több periódusban emelt, majd többször átalakított római katolikus kápolna építészeti értékeinek, illetve a kápolna telkén álló keresztek és Szent Vendel szobor képzőművészeti értékeinek megőrzése.

96. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád megye), Petőfi utca 15. házszám alatti, 12702 helyrajzi számú, valamint a Márton utca 1. házszám alatti, 12701/2 és 12703 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 12697, 12698, 12699, 12700, 12701/1, 12704, 12705, 12706, 12708, 12709, 12711, 12712, 12713, 12714, 12715, 12716, 12760, 12761, 12763, 12764, 12765 és 12766 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 12737 és 12762 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében és a 20. század elején emelt evangélikus templom, lelkészlak és iskola épületegyüttese építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

97. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kápolnásnyék (Fejér megye), Kazinczy utca 23-31. házszám alatti, 436/52 helyrajzi számú, a Deák Ferenc utca 10. házszám alatti, 436/53 helyrajzi számú, a Deák Ferenc utca 8. házszám alatti, 436/54 helyrajzi számú, valamint a Deák Ferenc utca 12. házszám alatti, 441 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) *  Műemléki környezetnek a 436/40, 436/43, 436/45, 436/48, 436/49, 436/50, 436/51, 440, 443/13, 443/14, 444/4, 444/5, 445/5, 445/6, 446/6, 446/7, 447/7, 456, 458/1, 459/1, 460/1, 484/1, 485/1 és 486 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 434/1, 436/14, 436/25, 447/4, 457 és 470 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1830 körül klasszicista stílusban emelt, 1907-ben historizáló stílusban átépített Dabasi Halász-kastély épülete, melléképületei és kertje építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kerttörténeti értékeinek megőrzése.

98. § (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Kaposvár (Somogy megye), 18216/7 és 18216/8 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Rippl-Rónai József villájához tartozó, a festőművész tervei szerint 1908 után kialakított történeti kert kertművészeti értékeinek megőrzése.

99. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kaposvár (Somogy megye), Baross utca 2. házszám alatti, 7131/10 és 7131/11 helyrajzi számú ingatlanokat, a 7131/22 és 9051/6 helyrajzi számú ingatlanokon álló II. és III. számú váltókezelői tornyokat, valamint a 7131/22 helyrajzi számú ingatlanon álló szelvényszám mérőt.

(2) Műemléki környezetnek a 7131/9, 7131/12, 7131/13, 7131/14 és 9053 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 7131/7 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Pfaff Ferenc tervei alapján 1898-1899-ben emelt kaposvári vasútállomás historizáló stílusú főépülete az I. és II. számú váltókezelői tornyok, illetve az 1894-ben állított szelvényszám mérő építészeti, képző- és iparművészeti, vasúttörténeti értékeinek megőrzése.

100. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kerepes (Pest megye), Szabadság út 252. házszám alatti, 73/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 58, 59, 72, 73/3, 237, 238 és 247/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 6, 63, 75, 150, 245 és 246 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a nagyváradi káptalan által az 1710-es években, barokk stílusban építtetett lakóház építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

101. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kisbucsa (Zala megye), 0145 helyrajzi számú ingatlanon álló, Nepomuki Szent János szobrot és védőépületét.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század második felében, barokk stílusban készült, szoborfülkében álló Nepomuki Szent János szobor képzőművészeti és építészeti értékeinek megőrzése.

102. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kiszombor (Csongrád megye), Óbébai utca 56. házszám alatti, 888 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Rónay-sírkertben álló Rónay-sírkápolna, Borzeczky-kripta és Kálvária kápolna maradványai, továbbá a keresztút stációk építészeti, valamint képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

103. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom (Komárom-Esztergom megye), Petőfi Sándor utca 23. házszám alatti, 4822 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4821/2, 4823, 4826/1, 4826/2, 4826/3, 4826/5, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467 és 5468 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4001/4, 4001/6, 4001/8, 4825 és 4826/9 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Szőny településrészen álló egykori Zichy-magtár 18. századi épületének megőrzése.

104. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Komló (Baranya megye), 0172/11 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 0172/10 és 0174/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 0172/14 helyrajzi számú ingatlannak a 0172/10 és a 0158 helyrajzi számú ingatlanok közötti részét, valamint a 0158 és a 0173 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok és ingatlanrészek által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Jánosi Engel Adolf és családja által 1900-ban emelt, historizáló stílusú kastélyépület építészeti, iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

105. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kóny (Győr-Moson-Sopron megye), 86 helyrajzi számú ingatlant és a 283/6 helyrajzi számú ingatlanon álló Mária-oszlopot.

(2) Műemléki környezetnek a 80, 83, 84, 85, 87, 90, 266/9, 283/5, 312/2 és 317 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 159, 283/6 és 316 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1723-ban épült, 1861-ben átalakított, 1905-ben bővített római katolikus templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, a templomkertben álló kőkereszt és a Páduai Szent Antal szobor, valamint a templom melletti közterületen álló Mária-oszlop képzőművészeti értékeinek megőrzése.

106. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kőszeg (Vas megye), Rákóczi utca 121. házszám alatti, 2840 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2839 és 2909/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2578/3, 2580/1, 2841, 2842, 2896 és 2903/5 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi eredetű egykori vámház épületénekés városképi szerepének megőrzése.

107. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kőszeg (Vas megye), Várkör 67. házszám alatti, 1871, 1872 és 1873 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek az 1865, 1869, 1870, 1874, 1875, 1876 és 1877 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1760 és 1868 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi eredetű, a 19. század folyamán többször átalakított lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

108. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kőszeg (Vas megye), Várkör 69. szám alatti, 1874 és 1875 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek az 1871, 1872, 1873, 1876 és 1877 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1760 és 1868 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század utolsó harmada és a 20. század első harmada között több ütemben épült egykori Lauringer-ház építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

109. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kőszegpaty (Vas megye), 112 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 49, 51, 52, 54, 101, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 131 és 132 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 48/2 és 64/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a középkori eredetű, a 18. században bővített római katolikus templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

110. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kunszentmárton (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Kerületiház utca 8. házszám alatti, 5 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3, 4, 7 és 82 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 6 és 44 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Jung József tervei szerint 1782-ben emelt, többször átépített egykori törvényhatósági ház és börtön épülete építészeti értékeinek megőrzése.

111. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kunszentmárton (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Mátyás király út 3. házszám alatti, 3545 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2117, 2118/2, 2118/4, 2118/5, 2118/8, 2118/9, 2119, 3544 és 3547 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3546 és 3551/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860-1870-es években emelt Talányi-ház építészeti, valamint képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

112. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kutas (Somogy megye), Ady Endre utca 1. házszám alatti, 283/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2/1, 81/1, 82, 83, 282, 283/2, 433 és 434 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 185, 315/3, 315/4 és 690/3 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1947-1950 között épült szocreál stílusú református templom, valamint a 19. század második felében épült, parókia és istálló építészeti értékeinek és berendezésének megőrzése.

113. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Lad (Somogy megye), 382/4 és 383 helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá történeti kertként műemlékké nyilvánítom a 011/2, 011/3, 011/4, 011/6, 011/8, 011/9, 011/10, 0179/1, 382/5, 382/6, 384/1, 384/2, 385, 386, 387, 388, 389, 390/3, 390/4, 392/1, 392/2 és 393 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 012 és 0168 helyrajzi számú ingatlanoknak a 011/1 helyrajzi számú ingatlan által határolt szakaszát.

(2) Műemléki környezetnek a 011/1, 013/2 és 0178 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0168 helyrajzi számú ingatlan 013/2 és 0178 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1905-1912 között Möller István tervei szerint épült, historizáló stílusú Hoyos Miksa-kastély építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, valamint a 19. század harmadik negyedében kialakított és a 19-20. század fordulóján egzótákkal gazdagított történeti kert kerttörténeti értékeinek megőrzése.

114. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Magyartelek (Baranya megye), 1/6 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1/2, 1/3 és 1/5 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1844-1848 között épült, majd a 19. század végén bővített, késő klasszicista és korai historizáló stílusú Czindery-kúria épületének, valamint melléképületeinek, víztornyának és 19. századvégén telepített kertje építészeti, képző- és iparművészeti, kerttörténeti értékeinek megőrzése.

115. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Mezőhegyes (Békés megye), 0457/46 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 0457/16, 0457/45, 0457/47, 0457/48, 0457/49 és 0576/58 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0522/1 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860 körül klasszicista stílusban emelt, 6-os majori magtár építészeti, iparművészeti, gazdaságtörténeti értékeinek megőrzése.

116. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Görgey Artúr utca 10. házszám alatti, 8433 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 7633/12, 8432, 8434, 8435 és 8864/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 8434 és 8473 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül historizáló stílusban épült lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

117. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Görgey utca 28. házszám alatti, 8421/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 7633/12, 8198/1, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421/2, 8422, 8426, 11687/1, 11689/6, 11690 és 11691 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az MDP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pártbizottságának Vincze Pál tervei szerint, szocreál stílusban, 1951-1952-ben épült székháza építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

118. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Régiposta utca 22. házszám alatti, 3603 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3554 és 3604 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3558, 3601 és 3602 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül épült, historizáló lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

119. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Miszla (Tolna megye), 0330/2, 0330/3, 0330/4, 0331, 0332/2, 0332/3, 0332/4, 0333/2, 0333/4, 0333/5, 0333/6, 0333/7 és 0333/8 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 0330/1, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684 és 685 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század közepén barokk stílusban emelt Nemeskéri Kiss-kastély, a 18. és 19. században emelt melléképületei, a hozzá tartozó kert és birtok egykori területe, valamint Nemeskéri Kiss Pál sírja építészeti, valamint képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

120. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye), Mosonvár u. 15. házszám alatti, 3233 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3226/2, 3227, 3228/2, 3229/2, 3230/3, 3230/4, 3231/2, 3234, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242 és 3243 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3232/2 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Medgyaszay István által 1909-ben tervezett, és 1910-ben épült iskolaépület építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

121. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nádudvar (Hajdú-Bihar megye), Csillag utca 12. házszám alatti, 2693 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2442, 2443, 2444/1, 2444/2, 2692 és 2694/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2445 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században épült fazekasműhely épületének és berendezésének, valamint melléképületeinek megőrzése.

122. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nagyigmánd (Komárom-Esztergom megye), Rákóczi Ferenc utca 5. házszám alatti, 479 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 478, 480, 641 és 642 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 476 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1881-ben épült népi lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

123. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nagymágocs (Csongrád megye), Szentesi út 11. házszám alatti, 02/3, 05, 06/69, 987, 988, 989 és 1019 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 986, 988, 1016, 1018, 1020/1, 1020/2, 1026, 1027, 1028, 1032 és 02/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 990/15 helyrajzi számú ingatlan 986 és 1016 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát, és az 1017 helyrajzi számú ingatlannak a 988, 990/15, 1016, 1018 és 1027 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori Károlyi-uradalom 1848-1849-ben, feltehetően Ybl Miklós tervei szerint emelt tiszttartói háza építészettörténeti értékeinek, valamint az uradalomközpontba vezető út vonalának és szegélyező kettős fasorának kertművészeti és tájképi értékeinek megőrzése.

124. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nemeskolta (Vas megye), Dózsa György utca 22. házszám alatti, 147 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 117/4, 125, 126, 127, 129, 145/1, 146, 148 és 150 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 119/2, 119/6, 144, 173/7, 173/8 és 173/9 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Cziráky János által 1864-ben emeltetett, romantikus stílusú római katolikus templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megőrzése.

125. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nemesvita (Veszprém megye), Dózsa György utca 5. házszám alatti, 308/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 239, 242, 243, 244, 245, 254, 256, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308/2, 309 és 341/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 257 és 342/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század elején épült plébániaház (az egykori Töreky-kúria) építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

126. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom megye), Kossuth Lajos utca 196. házszám alatti, 796 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 793, 794, 795, 797, 798 és 803 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 802 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912-ben Kernstok Károly festőművész által építtetett villa és műterem építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

127. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 1386 és 1388 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1843-ban létrehozott nyíregyházi zsidó temető területének, síremlékeinek, ezek képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

128. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Óföldeák (Csongrád megye), külterület 0130/5 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 0130/24 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860-as években épült, késő klasszicista stílusú Návay-kastély és istállója, kertje, valamint az 1910 körül épült gazdatiszti lak építészeti, képző- és iparművészeti, kerttörténeti értékeinek megőrzése.

129. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Óföldeák (Csongrád megye), Micsurin utca 2. házszám alatti, 269 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 265, 266, 267, 268, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 275, 276, 279/1, 279/2, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288 és 289 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 285 helyrajzi számú ingatlan 269 helyrajzi számú ingatlan által határolt szakaszát, és a 239 helyrajzi számú ingatlan 267, 270, 271/1 és 271/2 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén klasszicista stílusban épült Návay-kúria építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertje kertművészeti értékeinek megőrzése.

130. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Orosháza (Békés megye), Dózsa György utca 22. házszám alatti, 3107 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3102, 3104, 3106, 3288, 3289, 3915 és 3916 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3108, 3616, 3617 és 3398 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Gémes Ferenc által 1910-ben építtetett, szecessziós stílusú Gémes-palota építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

131. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Osli (Győr-Moson-Sopron megye), 0344/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében emelt Szent Vendel kápolna építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

132. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pécel (Pest megye), 762/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 763, 764/1 és 764/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén barokk stílusban épült, és a 19. század végén historizáló stílusban bővített Fáy-kastély építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertje kertművészeti értékeinek megőrzése.

133. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pécel (Pest megye), Korányi utca 8. házszám alatti, 2478 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2461, 2462, 2475, 2477, 2479, 2513, 2523 és 2524 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2467 és 2496 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Lechner Ilka számára, 1897-ben, magyaros szecessziós stílusban, Lechner Ödön tervei szerint épült nyaralóépület építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

134. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pécs (Baranya megye), Ágota utca 3. házszám alatti, 16978 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1772 után épült, barokk eredetű, az 1860-as években historizáló stílusban átalakított Krautszak-malom és tímárműhely együttese építészeti, valamint képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

135. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pécsudvard (Baranya megye), Széchenyi utca 72. házszám alatti, 286 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 184/2, 186/4, 187, 284, 285, 287 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 155/5 és 185 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1922-ben épült népi lakóház építészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

136. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pölöskefő (Zala megye), 529 helyrajzi számú ingatlanon álló kőkeresztet.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1829-ben Zitterbarth József kőfaragóműhelye által emelt, Petőfi Sándor utcai kőkereszt képzőművészeti értékeinek megőrzése.

137. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Rábapordány (Győr-Moson-Sopron megye), Gévay-Wolff Lajos utca, 543/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 24/4, 26/6, 27/1, 33/1, 38, 42, 43, 44, 45/1, 46/1, 52/1, 55, 64/1, 65, 66, 70, 83, 96, 103, 105, 110, 111, 112/1, 113, 120, 121/4, 671, 672, 673, 674/1, 675, 676, 677/5, 678, 679, 684, 691, 694/1, 694/3, 694/4, 695/1, 696/1, 696/2, 697/1, 701/1, 701/2, 705, 706 és 707 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 543/13, 543/14 és 732 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1867-ben emelt, 1912-ben bővített római katolikus templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

138. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Rudabánya (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Bartók Béla utca 12. házszám alatti, 991 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 947, 948, 949/2, 986, 987, 990 és 998/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 943, 953 és 954 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt területét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Lux Kálmán által tervezett, 1930-1934 között emelt, historizáló stílusú evangélikus bányásztemplom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

139. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sárbogárd (Fejér megye), 4860/3 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4836, 4838, 4839, 4840, 4841, 4843/2, 4844 és 4860/4 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1823-ban emelt egykori Zichy-magtár építészeti értékeinek megőrzése.

140. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Somogysámson (Somogy megye), Fő utca 104. házszám alatti, 121 helyrajzi számú ingatlant, valamint a Fő utca 112. házszám alatti, 120 helyrajzi számú ingatlanon lévő plébánia épületét.

(2) Műemléki környezetnek a 116, 122/1, 290, 291, 292, 293, 294 és 295 ingatlanokat, a 120 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, valamint a 118, 176, 197 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1773-ban épült barokk templom és az 1802-ben épült plébánia építészeti, városképi, iparművészeti értékeinek és eredeti berendezési tárgyainak megőrzése.

141. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sonkád (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Kossuth Lajos utca 4-2. házszám alatti, 93/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 69, 71, 72, 93/1, 94/1, 118, 119 és 120 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 117 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Hangya Szövetkezet által, az 1910-es években emeltetett magtárépület (ún. nagymagtár) építészeti és iparművészeti értékeinek, továbbá településképi szerepének megőrzése.

142. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sopron (Győr-Moson-Sopron megye), Paprét 24. házszám alatti, 2348 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 1781, 1782, 1783, 1784, 1786/1, 1787, 1789/2, 1790/2, 2347/1, 2347/2, 2347/3, 2356 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1785, 1806, 1807, 1808/1, 1808/2, 2200, 2255, 2256, 2257 és 2350 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század folyamán több ütemben, klasszicista-historizáló stílusban épült lakóház építészeti értékeinek és városképi szerepének megőrzése.

143. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sopron (Győr-Moson-Sopron megye), Rákóczi utca 8. házszám alatti, 283 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 292, 410, 411, 3117, 3118, 3120, 3122/3, 3123, 3131, 3133, 3134, 3135/3, 3137, 3144/1, 3145 és 3146 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 282 és 3153 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század során több ütemben, historizáló stílusban épült, egykori Honvéd Tiszti Leánynevelő Intézet építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

144. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sopron (Győr-Moson-Sopron megye), Újteleki utca 45. házszám alatti, 412 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 283, 292, 323, 409, 410, 411, 415, 416/1, 416/3, 3150, 3151 és 3152 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 408 és 3153 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1847-ben és 1850-ben, Leopold Walter tervei szerint klasszicista stílusban épült lakóház építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

145. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sopron (Győr-Moson-Sopron megye), Rákóczi utca 53. házszám alatti, 3152 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 412, 413, 414, 415, 3151, 3154, 3237 és 3854 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 408, 556, 2998, 3030/1, 3153 és 3650 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1847-ben klasszicista stílusban épült, majd 1914-1920 között historizáló stílusban átalakított lakóház építészeti és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

146. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sopron (Győr-Moson-Sopron megye), Újteleki utca 52. házszám alatti, 414 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 412, 413, 415 és 3152 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 408 és 3153 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912-ben Schármár Károly tervei szerint, szecessziós stílusban épült lakó- és üzletház építészeti értékeinek megőrzése.

147. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Söjtör (Zala megye), Deák Ferenc utca 237. házszám alatti, 590 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 453, 589, 591 és 592/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 539 és 645 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén klasszicista stílusban épült, 1900 körül historizáló stílusban átalakított Lochuk-kúria építészeti értékeinek megőrzése.

148. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szabás (Somogy megye), Fő utca 49. házszám alatti, 175 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 21, 22, 23/2, 24/2, 25/2, 26, 174, 176, 177, 178 és 179 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 158, 159 és 285 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század első harmadában épült, barokk stílusú református templom és a 19. század második felében épült lelkészlak építészeti, városképi és iparművészeti értékeinek, továbbá eredeti berendezési tárgyainak megőrzése.

149. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szabás (Somogy megye), Fő utca 136. házszám alatti, 284/2 helyrajzi számú, a 284/3, 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8 helyrajzi számú, a Fő u. 137. házszám alatti, 286 helyrajzi számú, valamint a 287 és 288 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 215, 218/2, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 230, 278, 281, 282 és 290 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 158, 220, 285 és 289 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1890-es években épült egykori Fekete-kúria külső és belső építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek, a hozzá tartozó kert kerttörténeti értékeinek, valamint a 19. század második felében épült római katolikus kápolna külső és belső építészeti, illetve képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

150. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szany (Győr-Moson-Sopron megye), 1128 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az 539, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 567, 568, 569, 573, 578, 580, 1087, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1104, 1107/2, 1111, 1113, 1120/1, 1127, 1129, 1130 és 1131 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 610/1, 866, 1030 és 1138 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a késő barokk és historizáló stílusú római katolikus templom építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

151. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szarvas (Békés megye), 01266/1, 01266/2, 01266/7 és 4/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5301 helyrajzi számú ingatlanon álló Gazdasági Tanintézet főépületét.

(2) Műemléki környezetnek az 5301 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, a 3, 4/2, 5/1, 6, 7/4, 8, 9, 2043, 01266/4, 01266/5, 01266/6 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4280/1, 4281, 4282/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az egységes oktatási és építészeti koncepció szerint, Nászay Miklós és Lakos Miklós építészek tervei alapján, 1927-ben emelt Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet főépülete, 1929-ben emelt tanárlakásai, valamint a Bikazúgban 1929-ben létesített tangazdasági major építészeti, ipar- és képzőművészeti, agrártörténeti értékeinek megőrzése.

152. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szeged (Csongrád megye), II. kerület Tápé, 17282 helyrajzi számú ingatlanon található kápolnát, remetelakot és koldusházat.

(2) Műemléki környezetnek a 17282 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880 körül emelt kápolna, remetelak, és koldusház építészeti értékeinek, valamint teljes berendezésének megőrzése.

153. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Székesfehérvár (Fejér megye), 7671/16 helyrajzi számú ingatlanon álló vasútállomás felvételi épületét (állomásépületét) és a Pályamunkás című szobrot, valamint a 7671/10 helyrajzi számú ingatlanon álló járműjavító-műhely épületét és mozdonyfordító-korongot.

(2) Műemléki környezetnek a 7671/9 helyrajzi számú ingatlant, valamint a 7671/10 és 7671/16 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1951-1952-ben Kelemen László tervei alapján emelt felvételi épület (állomásépület), az 1956-ban Kóthai Nándor által alkotott Pályamunkás szobor és az 1964-ben Gerencsér Ferenc, Kirchner Kornél, Fröschl Károly tervei alapján emelt járműjavító-műhely és mozdonyfordító-korong építészeti, technikatörténeti, ipar és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

154. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Székesfehérvár (Fejér megye), Koronázó tér 3. házszám alatti, 387 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori Ősfehérvár étterem épületének és az alatta található középkori Szűz Mária prépostsághoz tartozó építészeti maradványok megőrzése.

155. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szekszárd (Tolna megye), külterület 7363 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1965-ben Makovecz Imre tervei szerint emelt Sió csárda építészeti, iparművészeti értékeinek megőrzése.

156. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szentendre (Pest megye), Dózsa György út 3. házszám alatti, 396/1 helyrajzi számú ingatlanon található egykori HÉV kocsiszínt, valamint a 374/1 és 396/1 helyrajzi számú ingatlanokon található, a csarnokhoz kapcsolódó, rajta áthaladó kilenc tárolóvágányból, és északnyugati homlokzata mellett elhaladó vágányból álló ún. északi és déli vágánycsoportot, és az épülettől délnyugatra húzódó, négy csonkavágányból álló ún. „bogáncsos” vágánycsoportot, a vágányokhoz kapcsolódó egyéb műszaki létesítményeket, továbbá az ingatlanoknak a vágánycsoportok szélső vasúti nyomvonalaitól mért 5-5 méter széles sávját.

(2) Műemléki környezetnek a 396/1 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét, a 374/1 helyrajzi számú ingatlan 396/1 helyrajzi számú ingatlan által határolt szakaszának fennmaradó részét, valamint a 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 387/1, 394/3 és 396/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1914-ben Zielinszky Szilárd által tervezett és Sorg Antal által épített vasbetonvázas HÉV kocsiszín és a hozzá tartozó vágánycsoportok építészeti, iparművészeti és közlekedéstörténeti értékeinek megőrzése.

157. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szentes (Csongrád megye), Jókai Mór utca 71. házszám alatti, 2523 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2500, 2501, 2502, 2503, 2508, 2509, 2510, 2524/1, 2524/2, 2698, 2701, 2702 és 4571 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2477, 2505, 2522, 2604, 4567 és 4634 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Dobovszky József István által épített, magyaros szecessziós stílusú református templom és parókia építészeti, valamint képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

158. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei), 2023/14, 2023/15, 2023/18, 2023/29 és 2023/30 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) *  Műemléki környezetnek a 2023/4, 2023/23, 2023/24 és 2025/1 helyrajzi számú ingatlanokat, a 2023/18 helyrajzi számú útnak az ezen ingatlanok által érintett szakaszát, valamint a 2023/30 helyrajzi számú ingatlannak a műemléki védelem alatt álló ingatlanrészen kívüli területét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1889-ben emelt, 1922-1929-ben, majd 1971-1981-ben átépített Szerencsi Cukorgyár megmaradt épületeinek építészeti, technikatörténeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

159. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), 3243/1/A helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 3243/1 és a 3243/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1909-1910-ben Ast Ede tervei alapján épült vasbeton víztorony építészeti, képző- és iparművészeti érétkeinek megőrzése.

160. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Sóház utca 2. házszám alatti, 917 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 850, 894, 895/2, 915/1, 916, 918/1, 918/2 és 919 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 861, 914 és 925/1 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Sztehlo Ottó által 1893-1894-ben tervezett, historizáló stílusú református templom, parókia és régi gyülekezeti ház építészeti, valamint képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

161. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Templom út 2. házszám alatti, 930/2 helyrajzi számú és Templom út 4. házszám alatti, 930/3 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 896, 921, 922, 923, 924, 925/2, 929, 931, 932, 936, 937, 1034 és 1039 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 913, 914, 925/1, 968 és 1056 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Baumhorn Lipót által 1898-1899-ben tervezett zsinagóga építészeti értékeinek, valamint a Böhm Henrik és Hegedűs Ármin által 1930-ban tervezett zsidó hitközségi kultúrház építészeti értékeinek, illetve a zsinagóga berendezésének megőrzése.

162. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Tápiószele (Pest megye), 2272/1 és 2272/2 helyrajzi számú, valamint a Múzeum utca 13. házszám alatti, 2282 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2270, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277/1, 2277/2, 2278/1, 2278/3, 2278/4, 2280/1, 2280/3, 2280/4, 2283/1, 2329/1, 2329/2, 2330, 2331/1, 2331/2, 2332, 2335, 2336, 2337 és 2340 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2394 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Blaskovich-kúria 1910-es években kialakított kertje egységének, kertművészeti értékeinek és egykori gazdasági épületei építészeti értékeinek megőrzése.

163. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Tolna (Tolna megye), Bezerédj Pál tér 1. házszám alatti, 457/9 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléknek nincs műemléki környezete.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Bezerédj Pál irányításával 1900-ban épült selyemgyár épületei építészeti és ipartörténeti értékeinek megőrzése.

164. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Tótkomlós (Békés megye), Bajza utca 4. házszám alatti, 2501/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 2400, 2404, 2408/1, 2408/2, 2409, 2497, 2501/1, 2503 és 2505 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2404, 2452 és 2502 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1857-ben épült, szlovák evangélikus iskola és tanítólakás építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

165. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Tótkomlós (Békés megye), Luther utca 1. házszám alatti, 469 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 451, 452, 453, 454 és 468 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 456 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1763-ban épült evangélikus parókia és melléképülete, valamint a telken álló mészosztó építészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

166. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Újszentmargita (Hajdú-Bihar megye) 538/3 és 538/12 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 353/11, 353/12, 354/1, 357/1, 358/1, 360, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 537, 538/2, 538/11, 540, 542/1 és 542/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 352, 539 és 542/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben emelt plébániaépület és az 1893-1894-ben emelt római katolikus templom építészeti-, valamint képző- és iparművészeti értékeinek, a településkép meghatározó együttesének a megőrzése.

167. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Újudvar (Zala megye), 013/3 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek az Újudvar, 1631/2, 013/5, 013/6, 013/7 helyrajzi számú ingatlanokat, a Nagykanizsa (Zala megye), 0545/3 és 0554 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az Újudvar, 013/4 és 017 helyrajzi számú ingatlanok és a Nagykanizsa, 0541, 0546/1, 0555 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok általa határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén, barokk stílusban épült kápolna építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

168. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Vajta (Fejér megye), Szabadság tér 14. házszám alatti, 740/1, 740/2 helyrajzi számú, valamint a 739/2 és 741 helyrajzi számú ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek az 554, 555/1, 555/2, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 560/5, 738, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748 és 750 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 561/1, 561/2, 561/3 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi alapokon a 19. században emelt, mai formájára a 20. század elején kiépített Zichy-Wenckheim-kastély és gazdasági melléképületei, víztornya és történeti kertje építészeti, képző- és iparművészeti, továbbá kerttörténeti értékeinek megőrzése.

169. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Vállaj (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 064/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 064/3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 610 és 611 helyrajzi számú ingatlanokat, a 064/4 helyrajzi számú ingatlan 061/5, 499, 506/2 és 507/2 helyrajzi számú ingatlanok által határolt szakaszát, valamint a 609 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a temetőben álló, 1868-ban emelt kálváriakápolna és az előtte álló stációépítmények, valamint a temető 19-20. századi faragott sírkőkeresztjei és öntöttvas sírkeresztjei építészeti, képző- és iparművészeti, valamint településtörténeti értékeinek megőrzése.

170. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Vállaj (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Szabadság utca 2. házszám alatti, 605 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 4, 5, 6, 7/1, 8, 602, 603, 604, 606/1, 606/2 és 606/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 579 és 608/2 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategória kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. században épült német nemzetiségi népi porta együttesének, a lakóépület, a cifra csűr és a három ólas góré építészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

171. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Vékény (Baranya megye), Fő utca 55. házszám alatti, 71 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/12, 017/13, 019, 68, 69, 70, 72, 74/1 és 74/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 63/5 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század első felében épült malom, molnárház és melléképületei építészeti értékeinek és településképi szerepének, a malomszerkezet technikatörténeti értékeinek megőrzése.

172. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Zalaszántó (Zala megye), külterület 895/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a külterület 889, 890, 891, 895/1 és 896 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1914-ben, historizáló stílusban épült Szent Donát-kápolna képzőművészeti és építészeti értékeinek megőrzése.

173. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Zsáka (Hajdú-Bihar megye), Felszabadulás út 55. házszám alatti, 412/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetnek a 412/2 és 414 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 1860 és 1887 között emelt, 1895-ben és 1911-ben átalakított, bővített szélmalom építészeti, iparművészeti értékeinek és településképi szerepének megőrzése.

174. § (1) Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a Budapest XIX. kerület területén a 3. mellékletben megjelölt határon belül, a 4. mellékletben szereplő térképen ábrázolt és az 5. mellékletben felsorolt ingatlanokat.

(2) Műemléki környezetnek a 160980/1, 160980/2, 160980/3, 160980/4, 161173/2, 161175, 161176, 161177, 161178, 161179, 161180, 161181, 161182, 161183, 161184, 161186, 161187, 161190/1, 161190/2, 161191/2, 161192, 161193, 161194, 161197, 161198, 161199/1, 161199/2, 161202, 161203, 161204, 161205, 161208, 161209, 161210, 161211, 161215, 161216, 161217/1, 161220, 161221, 161222, 161225, 161226, 161227, 161228, 161231, 161232, 161233, 161234, 161238, 161239, 161240/1, 161242, 161243, 161244, 161247, 161248, 161251, 161252, 161253, 161254, 161255, 161258, 161259, 161260, 161261, 161264, 161265, 161266, 161269, 161270, 161273, 161274, 161275, 161278, 161279, 161280, 161281, 161282, 161283, 161286, 161287, 161288, 161291, 161292, 161293, 161297, 161298, 161299/1, 161299/2, 161302, 161303, 161304, 161305, 161308, 161309 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 160772, 161172 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) A védetté nyilvánítás célja az 1909-1926 között épült Wekerle-telep településszerkezetének és építészeti arculatának, valamint egyedi építészeti értékeinek megőrzése.

175. § (1) Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom Decs (Tolna megye) területén az 6. mellékletben megjelölt határon belül, a 7. mellékletben szereplő térképen ábrázolt és a 8. mellékletben felsorolt ingatlanokat.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléki jelentőségű területnek nincs műemléki környezete.

(3) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Decs településmagjának 18. századi eredetű településszerkezete, 19. századi és 20. század eleji, jellemzően historizáló stílusú épületállománya, a lakó- és melléképületek alkotta egységes településképe megőrzése.

176. § (1) Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom Jánoshalma (Bács-Kiskun megye) területén a 9. mellékletben leírt határon belül, a 10. mellékletben szereplő térképen ábrázolt és a 11. mellékletben felsorolt ingatlanokat.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléki jelentőségű területnek nincs műemléki környezete.

(3) A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja Jánoshalma településmagja 18. századi eredetű szerkezetének, településképének, valamint 19. századi és 20. század eleji, jellemzően historizáló stílusú épületállományának megőrzése.

177. § (1) Műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) területén a 12. mellékletben leírt határon belül, a 13. mellékletben szereplő térképen ábrázolt és 14. mellékletben felsorolt ingatlanokat.

(2) A Kötv. 40. § első mondatában meghatározottaktól eltérően úgy rendelkezem, hogy a műemléki jelentőségű területnek nincs műemléki környezete.

(3) A védetté nyilvánítás célja Miskolc belvárosának, az avasi pincesornak és az egykori Mindszent település középkori eredetű utcahálózatának és településszerkezetének, valamint a terület nagyrészt 18-20. század közötti épületállománya építészeti, képző- és iparművészeti, ipar- és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

178. § (1) A 2362/1987. számú, 1987. március 11-én kelt OMF határozattal műemlékké nyilvánított, Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 207. házszám alatti, 11364 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A műemléki védelem alatt álló ún. Balázs vendéglő műemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette, ezért védettségének fenntartása nem indokolt.

179. § (1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú MM miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, Budapest III. kerület, Bécsi út 44. szám alatti, 14766/1 helyrajzi számon nyilvántartott, telekalakítás következtében 14766/12 és 14766/13 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 14766/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan műemléki értéket nem hordoz, ezért műemléki védelme a továbbiakban nem indokolt.

180. § (1) Az 1620-24/1951. számú VKM miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, Budapest VI. kerület, 28224/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok műemléki értéket nem hordoznak, ezért műemléki védelmük a továbbiakban nem indokolt.

181. § (1) Az 1620-24/1951. VKM miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított Budapest VIII. kerület, Tömő utca 4-6. szám alatti, 36302 helyrajzi számon nyilvántartott, időközben telekalakítás következtében 36302/1, 36302/2, 36302/3 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 36302/1 és 36302/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok műemléki értéket nem hordoznak, ezért műemléki védelmük a továbbiakban nem indokolt.

182. § (1) A 22509/1958. ÉM határozattal műemlékké nyilvánított, Csákánydoroszló (Vas megye), 1/2 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) Az 1/1, 2/1 és 416 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon a műemléki védettség a továbbiakban is fennmarad.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan műemléki védettségének megszüntetését az indokolja, hogy az nem a történeti kert része, hanem a birtoktest alárendelt része volt, műemléki értéket nem hordoz.

183. § (1) A 12313/1977. számú, 1977. szeptember 12-én kelt OMF határozattal műemlékké nyilvánított, Emőd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Szilfa utca 3. házszám alatti, 617/1 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A műemléki védelem alatt álló népi lakóház megsemmisült, ezért védettségének fenntartása nem indokolt.

184. § (1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú MM miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, Kocs (Komárom-Esztergom megye), 1273/9 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A műemléki védelem alatt álló, Szabadság utcában található majorsági épület műemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette, ezért védettségének fenntartása nem indokolt.

185. § (1) A 8266/1988. számú, 1988. július 20-án kelt OMF határozattal műemlékké nyilvánított, Komlóska (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Ságvári Endre utca 8. házszám alatti, 372 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A műemléki védelem alatt álló népi lakóház és csűr megsemmisült, műemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette, ezért a védelem fenntartása nem indokolt.

186. § (1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú MM miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, Pécs (Baranya megye), Felsőmalom utca 11. házszám alatti, 16632 helyrajzi számon nyilvántartott, időközben telekalakítás következtében 16632/5 és 16618 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 16618 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan műemléki értéket nem hordoz, ezért műemléki védelme a továbbiakban nem indokolt.

187. § (1) Az 5800/1986. számú, 1986. május 13-án kelt OMF határozattal műemlékké nyilvánított, Szarvaskend (Vas megye), Királyhegy 39. házszám alatti, külterület 1271 helyrajzi számon nyilvántartott, időközben telekalakítás következtében külterület 1271/1 és 1271/2 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a külterület 1271/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan műemléki értéket nem hordoz, ezért műemléki védelme a továbbiakban nem indokolt.

188. § (1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú MM miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, Szigetszentmárton (Pest megye), Templom utca 1. házszám alatti, 1/2 helyrajzi számon nyilvántartott, időközben telekalakítás következtében 1/3 és 1/4 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében az 1/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan műemléki értéket nem hordoz, ezért műemléki védelme a továbbiakban nem indokolt.

189. § (1) A 22509/1958. számú ÉM és 120344/1958. számú MM miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, Tiszaderzs (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Fő utca 20. házszám alatti, 803/1 helyrajzi számon nyilvántartott, időközben telekalakítás következtében 803/5 és 803/6 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 803/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan műemléki értéket nem hordoz, ezért műemléki védelme a továbbiakban nem indokolt.

190. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet (a továbbiakban: R.) 192. § (1) bekezdése által műemlékké nyilvánított Veszprém (Veszprém megye) 2327/1 helyrajzi számú ingatlanon nyilvántartott, és időközben telekalakítás következtében 2322/1, 2322/2, 2322/3, 2322/4, 2322/5, 2322/6 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében a 2322/1, 2322/2, 2322/3, 2322/4 és 2322/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A 2322/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon a műemléki védettség fenntartása a továbbiakban is indokolt.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok műemléki értéket nem hordoznak, ezért műemléki védelmük a továbbiakban nem indokolt.

191. § * 

192. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

2. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez * 

3. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

A Wekerle-telep műemléki jelentőségű terület határvonala a 160001 helyrajzi számú Határ út délkeleti telekhatárának északkeleti vég pontja és a 160772 helyrajzi számú Pannónia út találkozásának pontjától indul ki az óramutató járásával megegyező irányban. Először a 160772 helyrajzi számú Pannónia út északkeleti telekhatára mentén röviden keleti irányba tart, majd délkeleti irányban halad tovább a 161310 helyrajzi számú Ady Endre út délnyugati telekhatára mentén. A 161308 helyrajzi számú telek határát elérve a Bercsényi utcai teleksor és a Rákóczi utcai teleksor közötti telekhatárokon halad végig a 161188 helyrajzi számú telekdéli sarokpontjáig. Innen északnyugatnak fordulva elhalad a 161188 helyrajzi számú telek délnyugati határán, metszi a 161172 helyrajzi számú Bercsényi utcát, majd az utca északi határát követve halad nyugatnak a 160772 helyrajzi számú Pannónia útig. A 160772 helyrajzi számú Pannónia út keleti határán halad tovább észak felé, majd az utat keresztezve nyugat felé halad a 160981 és 160982 helyrajzi számú ingatlanok, majd a 160974 helyrajzi számú Zoltán utca déli telekhatárain. A 160974 helyrajzi számú Zoltán utca délnyugati határán északnyugatnak fordul, elhalad a 160980/2 helyrajzi számú ingatlan északnyugati és északkeleti, majd a 160979 helyrajzi számú ingatlan délnyugati telekhatára mentén, ahonnan a 160961 helyrajzi számú Kund utca délkeleti telekhatára mentén haladva eléri a 160002 helyrajzi számú Nagykőrösi út északkeleti telekhatárát. Innen a határ északnyugati irányban folytatódik tovább a 160002 helyrajzi számú Nagykőrösi út északkeleti határvonala mentén, így elhaladva a 160005 helyrajzi számú Hungária út nyugati telekhatára mentén, északi irányba fordulva éri el a 160001 helyrajzi számú Határ út telekhatárát, ahonnan a Határ út délkeleti telekhatára mentén halad a kiindulópontig.

4. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

5. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

160003, 160004, 160005, 160006, 160007, 160008, 160009, 160010, 160011, 160012, 160013, 160014, 160015, 160016, 160017, 160018, 160019, 160020, 160021, 160022, 160023, 160024, 160025, 160026, 160027, 160028, 160029, 160030, 160031, 160032, 160033, 160034, 160035, 160036, 160037, 160038, 160039, 160040, 160041, 160042, 160043, 160044, 160045, 160046, 160047, 160048, 160049, 160050, 160051, 160052, 160053, 160054, 160055, 160056, 160057, 160058, 160059, 160060, 160061, 160062, 160063, 160064, 160065, 160066, 160067, 160068, 160069, 160070, 160071, 160072, 160073, 160074, 160075, 160076, 160077, 160078, 160079, 160080, 160081, 160082, 160083, 160084, 160085, 160086, 160087, 160088, 160089, 160090, 160091, 160092, 160093, 160094, 160095, 160096, 160097, 160098, 160099, 160100, 160101, 160102, 160103, 160104, 160105, 160106, 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160112, 160113, 160114, 160115, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 160121, 160122, 160123, 160124, 160125, 160126, 160127, 160128, 160129, 160130, 160131, 160132, 160133, 160134, 160135, 160136, 160137, 160138, 160139, 160140, 160141, 160142, 160143, 160144, 160145, 160146, 160147, 160148, 160149, 160150, 160151, 160152, 160153, 160154, 160155, 160156, 160157, 160158, 160159, 160160, 160161, 160162, 160163, 160164, 160165, 160166, 160167, 160168, 160169, 160170, 160171, 160172, 160173, 160174, 160175, 160176, 160177, 160178, 160179, 160180, 160181, 160182, 160183, 160184, 160185, 160186, 160187, 160188, 160189, 160190, 160191, 160192, 160193, 160194, 160195, 160196, 160197, 160198, 160199, 160200, 160201, 160202, 160203, 160204, 160205, 160206, 160207, 160208, 160209, 160210, 160211, 160212, 160213, 160214, 160215, 160216, 160217, 160218, 160219, 160220, 160221, 160222, 160223, 160224, 160225, 160226, 160227, 160228, 160229, 160230, 160231, 160232, 160233, 160234, 160235, 160236, 160237, 160238, 160239, 160240/1, 160240/2, 160241, 160242, 160243, 160244, 160245, 160246, 160247, 160248, 160249, 160250, 160251, 160252, 160253, 160254, 160255, 160256, 160257, 160258, 160259, 160260, 160261, 160262, 160263, 160264, 160265, 160266, 160267, 160268, 160269, 160270, 160271, 160272, 160273, 160274, 160275, 160276, 160277, 160278, 160279, 160280, 160281, 160282, 160283, 160284, 160285, 160286, 160287, 160288, 160289, 160290, 160291, 160293, 160294, 160295, 160296, 160297, 160298, 160299, 160300, 160301, 160302, 160303, 160304, 160305, 160306, 160307, 160308, 160309, 160310, 160311, 160312, 160313, 160314, 160315, 160316, 160317, 160318, 160319, 160320, 160321, 160322, 160323, 160324, 160325, 160326, 160327, 160328, 160329, 160330, 160331, 160332, 160333, 160334, 160335, 160336, 160337, 160338, 160339, 160340, 160341, 160342, 160343, 160344, 160345, 160346, 160347, 160348, 160349, 160350, 160351, 160352, 160353, 160354, 160355, 160356, 160357, 160358, 160359, 160360, 160361, 160362, 160363, 160364, 160365, 160366, 160367, 160368, 160369, 160370, 160371, 160372, 160373, 160374, 160375, 160376, 160377, 160378, 160379, 160380, 160381, 160382, 160383, 160384, 160385, 160386, 160387, 160388, 160389, 160390, 160391, 160392, 160393, 160394, 160395, 160396, 160397, 160398, 160399, 160400, 160401, 160402, 160403, 160404, 160405, 160406, 160407, 160408, 160409, 160410, 160411, 160412, 160413, 160414, 160415, 160416, 160417, 160418, 160419, 160420, 160421, 160422, 160423, 160424, 160425, 160426, 160427, 160428, 160429, 160430, 160431, 160432, 160433, 160434, 160435, 160436, 160437, 160438, 160439, 160440, 160441, 160442, 160443, 160444, 160445, 160446, 160447, 160448, 160449, 160450, 160451, 160452, 160453, 160454, 160455, 160456, 160457, 160458, 160459, 160460, 160461, 160462, 160463, 160464, 160465, 160466, 160467, 160468, 160469, 160470, 160471, 160472, 160473, 160474, 160475, 160476, 160477, 160478, 160479, 160480, 160481, 160482, 160483, 160484, 160485, 160486, 160487, 160488, 160489, 160490, 160491, 160492, 160493, 160494, 160495, 160496, 160497, 160498, 160499, 160500, 160501, 160502, 160503/1, 160503/2, 160504, 160505, 160506, 160507, 160508, 160509, 160510, 160511, 160512, 160513, 160514, 160515, 160516, 160517, 160518, 160519, 160520, 160521, 160522, 160523, 160524, 160525, 160526, 160527, 160528, 160529, 160530, 160531, 160532, 160533, 160534, 160535, 160536, 160537, 160538, 160539, 160540, 160541, 160542, 160543, 160544, 160545, 160546, 160547, 160548, 160549, 160550, 160551, 160552, 160553, 160554, 160555, 160556, 160557, 160558, 160559, 160560, 160561, 160562, 160563, 160564, 160565, 160566, 160567, 160568, 160569, 160570, 160571, 160572, 160573, 160574, 160575, 160576, 160577, 160578, 160579, 160580, 160582, 160583, 160584, 160585, 160586, 160587, 160588, 160589, 160590, 160591, 160592, 160593, 160594, 160595, 160596, 160597, 160598, 160599, 160600, 160601, 160602, 160603, 160604, 160605, 160606, 160607, 160608, 160609, 160610, 160611, 160612, 160613, 160614, 160615, 160616, 160617, 160618, 160619, 160620, 160621, 160622, 160623, 160624, 160625, 160626, 160627, 160628, 160629, 160630, 160631, 160632, 160633, 160634, 160635, 160636, 160637, 160638, 160639, 160640, 160641, 160642, 160643, 160644, 160645, 160646, 160647, 160648, 160649, 160650, 160651, 160652, 160653, 160654, 160655, 160656, 160657, 160658, 160659, 160660, 160661, 160662, 160663, 160664, 160665, 160666, 160667, 160668, 160669, 160670, 160671, 160672, 160673, 160674, 160675, 160676, 160677, 160678, 160679, 160680, 160681, 160682, 160683, 160684, 160685, 160686, 160687, 160688, 160689, 160690, 160691, 160692, 160693, 160694, 160695, 160696, 160697, 160698, 160699, 160700, 160701, 160702, 160703, 160704, 160705, 160706, 160707, 160708, 160709, 160710, 160711, 160712, 160713, 160714, 160715, 160716, 160717, 160718, 160719, 160720, 160721, 160722, 160723, 160724, 160725, 160726, 160727, 160728, 160729, 160730, 160731, 160732, 160733, 160734, 160735, 160736, 160737, 160738, 160739, 160740, 160741, 160742, 160743, 160744, 160745, 160746, 160747, 160748, 160749, 160750, 160751, 160752, 160753, 160754, 160755, 160756, 160757, 160758, 160759, 160760, 160761, 160762, 160763, 160764, 160765, 160766, 160767, 160768, 160769, 160770, 160771, 160773, 160774, 160775, 160776, 160777, 160778, 160779, 160780, 160781, 160782, 160783, 160784, 160785, 160786, 160787, 160788, 160789, 160790, 160791, 160792, 160793, 160794, 160795, 160796, 160797, 160798, 160799, 160800, 160801, 160802, 160803, 160804, 160805, 160806, 160807, 160808, 160809, 160810, 160811, 160812, 160813, 160814, 160815, 160816, 160817, 160818, 160819, 160820, 160821, 160822, 160823, 160824, 160825, 160826, 160827, 160828, 160829, 160830, 160831, 160832, 160833, 160834, 160835, 160836, 160837, 160838, 160839, 160840, 160841, 160842, 160843, 160844, 160845, 160846, 160847, 160848, 160849, 160850, 160851, 160852, 160853, 160854, 160855, 160856, 160857, 160858, 160859, 160860, 160861, 160862, 160863, 160864, 160865, 160866/1, 160866/2, 160867, 160868, 160869, 160870, 160871, 160872, 160873, 160874, 160875, 160876, 160877, 160878, 160879, 160880, 160881, 160882, 160883, 160884, 160885, 160886, 160887, 160888, 160889, 160890, 160891, 160892, 160893, 160894, 160895, 160896, 160897, 160898, 160899, 160900, 160901, 160902, 160903, 160904, 160905, 160906, 160907, 160908, 160909, 160910, 160911, 160912, 160913, 160914, 160915, 160916, 160917, 160918, 160919, 160920, 160921, 160922, 160923, 160924, 160925, 160926, 160927, 160928, 160929, 160930, 160931, 160932, 160933, 160934, 160935, 160936, 160937, 160938, 160939, 160940, 160941, 160942, 160943, 160944, 160945, 160946, 160947, 160948, 160949, 160950, 160951, 160952, 160953, 160954, 160955, 160956, 160957, 160958, 160959, 160960, 160961, 160962, 160963, 160964, 160965, 160966, 160967, 160968, 160969, 160970, 160971, 160972, 160973, 160974, 160975, 160976, 160977, 160978, 160979, 160981, 160982, 160983, 160984, 160985, 160986, 160987, 160988, 160989, 160990, 160991, 160992, 160993, 160994, 160995, 160996, 160997, 160998, 160999, 161000, 161001, 161002, 161003, 161004, 161005, 161006, 161007, 161008, 161009, 161010, 161011, 161012, 161013, 161014, 161015, 161016, 161017, 161018, 161019, 161020, 161021, 161022, 161023, 161024, 161025, 161026, 161027, 161028, 161029, 161030, 161031, 161032, 161033, 161034, 161035, 161036, 161037, 161038, 161039, 161040, 161041, 161042, 161043, 161044, 161045, 161046, 161047, 161048, 161049, 161050, 161051, 161052, 161053, 161054, 161055, 161056, 161057, 161058, 161059, 161060, 161061, 161062, 161063, 161064, 161065, 161066, 161067, 161068, 161069, 161070, 161071, 161072, 161073, 161074, 161075, 161076, 161077, 161078, 161079, 161080, 161081, 161082, 161083, 161084, 161085, 161086, 161087, 161088, 161089, 161090, 161091, 161092, 161093, 161094, 161095, 161096, 161097, 161098, 161099, 161100, 161101, 161102, 161103, 161104, 161105, 161106, 161107, 161108, 161109, 161110, 161111, 161112, 161113, 161114, 161115, 161116, 161117, 161118, 161119, 161120, 161121, 161122, 161123, 161124, 161125/1, 161125/3, 161125/5, 161125/6, 161125/7, 161125/8, 161125/9, 161126, 161127, 161128, 161129, 161130, 161131, 161132, 161133, 161134, 161135, 161136, 161137, 161138, 161139, 161140, 161141, 161142, 161143, 161144, 161145, 161146, 161147, 161148, 161149, 161150, 161151, 161152, 161153, 161154, 161155, 161156, 161157, 161158, 161159, 161160, 161161, 161162, 161163, 161164, 161165, 161166, 161167, 161168, 161169, 161170, 161171, 161172, 161188, 161189, 161191/1, 161195, 161196, 161200, 161201, 161206, 161207, 161212, 161213, 161214, 161217/2, 161218, 161219, 161223, 161224, 161229, 161230, 161235, 161236, 161237, 161240/2, 161241, 161245, 161246, 161249, 161250, 161256, 161257, 161262, 161263, 161267, 161268, 161271, 161272, 161276, 161277, 161284, 161285, 161289, 161290, 161295, 161296, 161300, 161301, 161306, 161307 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 160772, 161172 helyrajzi számú ingatlanok határleírás szerinti szakasza.

6. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

A decsi műemléki jelentőségű terület határának kiindulópontja az 59 helyrajzi számú ingatlan északi sarka. A határ innen délkelet felé indul a 44 helyrajzi számú Vizszél utca délnyugati határa mentén. Metszi a 40 helyrajzi számú Pilisi Elemér utcát, majd továbbhalad délkelet irányában a 39, 36 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti telekhatárán. Továbbhalad a 35 helyrajzi számú ingatlan északnyugati, majd a 35, 32, 1 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti telekhatárán. Az 1 helyrajzi számú ingatlan keleti sarkán délnyugat felé fordul, majd a 12, 14, 15, 16 helyrajzi számú ingatlanok keleti, a 18, 20 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 22 helyrajzi számú Arany János utca délkeleti határán halad tovább dél felé. A 22 helyrajzi számú Arany János utca délnyugati határán fordul északnyugat felé, a 468 és 470 helyrajzi számú ingatlanok déli határán haladva elérkezik a 471/1 helyrajzi számú Fő utcához, metszi a 471/2 helyrajzi számú Fő utcát, majd az út túloldalán, az 1153/2, 1153/4, 1071/1 helyrajzi számú ingatlanok északi határán halad tovább nyugat felé. Az 1071/8 helyrajzi számú ingatlan délnyugati sarkától északnyugat felé halad tovább a 628 és 630 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán. A 630 helyrajzi számú ingatlan északkeleti sarkától délnyugat felé halad tovább a 617 helyrajzi számú Pilisi Elemér utca délkeleti határán. A 632 helyrajzi számú ingatlan északnyugati sarkánál északnyugatra fordul, metszi a 617 helyrajzi számú Pilisi Elemér utcát és északnyugat felé halad tovább a 658 helyrajzi számú Petőfi Sándor utca északkeleti határán. A 650 helyrajzi számú ingatlan nyugati sarkában északkelet felé fordul, és a 650 helyrajzi számú ingatlan északnyugati, északkeleti, majd a 603, 602 helyrajzi számú ingatlanok északnyugati határán halad északkelet felé, metszi a 410 helyrajzi számú Kossuth Lajos utcát, és továbbhalad északkelet felé az 590 helyrajzi számú ingatlan délkeleti határán. Az 550 helyrajzi számú ingatlan déli sarkához érve az ingatlan határán előbb északnyugat, majd északkelet felé halad, követi az 547 helyrajzi számú Dózsa György utca északi határát, majd keleti határán délre fordul. Az 543 helyrajzi számú ingatlan déli sarkától északkelet felé fordul, majd az 544 helyrajzi számú ingatlan nyugati határa mentén észak felé halad, metszi a 420/5 és 420/3 helyrajzi számú Ady Endre utcát és észak felé halad tovább a 279/3 helyrajzi számú Öcsényi utca nyugati határán. A 205 helyrajzi számú ingatlan északi határának vonalába érve kelet felé fordul, metszi a 279/3, 279/2, 279/1 helyrajzi számú Öcsényi utcát, és a 205 és 197 helyrajzi számú ingatlanok északnyugati határán haladva eléri és metszi a 421 helyrajzi számú Móricz Zsigmond utcát, majd északkeleti határán délkelet felé halad, majd a 429 helyrajzi számú ingatlanhoz érkezve, annak északnyugati határán északkelet felé fordul, és a 429, 430 helyrajzi számú ingatlanok északnyugati határa mentén északkelet felé halad tovább. A 29 helyrajzi számú Öreg utcához érkezve metszi azt, majd továbbhalad az 57, 58 és 59 helyrajzi számú ingatlanok északnyugati határán északkeleti irányba, majd eléri a kiindulópontot.

7. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

8. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10/2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 420/1, 420/2, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449/1, 449/2, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471/1, 471/3, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 485, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502/2, 503, 504/1, 504/2, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 510, 511, 513, 514, 515/1, 515/2, 516, 517/1, 517/2, 517/3, 518, 519, 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566/1, 566/2, 569/2, 570, 571, 572, 573, 574, 578/2, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589/1, 589/2, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 611, 612, 613/1, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 1071/3, 1071/4, 1071/8, 1153/1 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 29, 40, 279/1, 279/2, 279/3, 410, 420/3, 420/5, 421, 471/2, 617 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakasza.

9. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

Jánoshalma műemléki jellegű területén a határvonal legészakibb pontja a 4356 helyrajzi számú Bálvány utca északkeleti sarokpontján található, ahonnan az utcát merőlegesen keresztezve a 4274 helyrajzi számú Remete utca északkeleti határvonala mentén délkeletnek halad, amíg eléri a 4275 helyrajzi számú Álmos utca északnyugati sarokpontját. Itt északkeletre fordul, és a 4275 helyrajzi számú Álmos utca északnyugati határvonala mentén halad a 4164/2 helyrajzi számú Eötvös utca északkeleti határának vonaláig. Metszi a 4275 helyrajzi számú Álmos utcát, majd végighalad a 4164/2 helyrajzi számú Eötvös utca északkeleti telekhatárán. Innen a 4133 helyrajzi számú Kálvária utcát keresztezve annak délkeleti határa mentén halad délnyugatra, majd a 4098 helyrajzi számú Magyar László utca délnyugati határa mentén délkeletre tart. A 4099/5, 1806/4, 4099/1 helyrajzi számú Halasi út keresztezése után a 2536 helyrajzi számú Kürt utca délkeleti határa mentén tart délnyugatra, majd a 2529/5 helyrajzi számú Kölcsey utca északkeleti határa mentén délre tart a 2346 helyrajzi számú Vörösmarty utca délkeleti határának vonaláig. Metszi a 2529/5 helyrajzi számú Kölcsey utcát, és a 2346 helyrajzi számú Vörösmarty utca délkeleti határa mentén tart délnyugatra. A 2281 helyrajzi számú Petőfi Sándor utcát elérve, annak északkeleti határa mentén délkeletnek tart, majd keresztezi a 2529/1 helyrajzi számú Bem József utcát, annak délkeleti határán halad délnyugat felé, majd a 2208 helyrajzi számú Dózsa György utca északkeleti határán halad a 2519 helyrajzi számú Bem József utca délkeleti határának vonaláig, keresztezi a 2208 helyrajzi számú Dózsa György utcát, és a 2519 helyrajzi számú Bem József utca délkeleti határán halad délnyugat felé. A Bem József utcát ismét keresztezve északnyugati irányba fordul, és a 2474 helyrajzi számú Jókai utca délnyugati határán északnyugat felé halad, majd keresztezi a rá merőleges 2475 helyrajzi számú József Attila utcát, és továbbhalad északnyugati irányba a 2155 helyrajzi számú Jókai Mór utca délnyugati határán, amíg eléri a 2034 helyrajzi számú Tenner Imre utcát, ahol annak déli határa mentén délnyugatra fordul és továbbhalad délnyugatra, metszi az 1994 helyrajzi számú Tulipán utcát, és annak délnyugati határa mentén északnyugatra tart, majd az 1806/8, 1806/7, 1806/6 helyrajzi számú Bajai út keresztezése után továbbhalad az 1611 helyrajzi számú utca nyugati határa mentén. Az 1551 helyrajzi számú Kossuth utca keresztezése után, annak északi határa mentén nyugatnak fordulva eléri az 1477 helyrajzi számú Szemere utca nyugati határát, majd ennek mentén halad tovább északnyugatra. Az 1445 helyrajzi számú Deák Ferenc utca keresztezése után elhalad annak északnyugati határa mentén északkeleti irányba, majd északnyugatnak fordul az 1405 helyrajzi számú Jókai utca délnyugati határa mentén. Az 1297/2, 1171/2, 1297/1 helyrajzi számú Széchenyi utcát keresztezve, annak északnyugati határa mentén északkeletre, majd a 730/1 helyrajzi számú Dózsa György utca délnyugati határvonalán északnyugatra halad tovább, majd keresztezi a 730/1 helyrajzi számú Dózsa György utcát. Innen keleti irányban halad a 333 helyrajzi számú Botond és Mészáros Lázár utca északi-északkeleti határán, majd északkeletre halad tovább a 211 helyrajzi számú Fecske utca északkeleti határa mentén. Innen a 4543 helyrajzi számú Orczy utca délnyugati határát elérve annak mentén északnyugatra halad tovább, majd a 4356 helyrajzi számú Bálvány utca északi határa mentén haladva eléri a kiindulópontot.

10. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

11. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 26/4, 29, 30, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359/1, 359/2, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418/1, 1418/2, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431/1, 1431/2, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1477, 1478/1, 1478/2, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523/1, 1523/2, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540/1, 1540/2, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549/1, 1549/2, 1550, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599/1, 1599/2, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1806/3, 1806/5, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197/1, 2197/2, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225/1, 2225/2, 2226, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2256/2, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2414/1, 2414/2, 2415, 2416/1, 2416/2, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441/1, 2441/2, 2442, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453/1, 2453/2, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462/1, 2462/2, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2519, 2529/6, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 4061, 4098, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124/1, 4124/2, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129/1, 4129/2, 4130, 4131, 4132, 4133, 4164/2, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249/1, 4249/2, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 730/1, 1171/2, 1297/1, 1297/2, 1445, 1551, 1806/4, 1806/6, 1806/7, 1806/8, 1994, 2475, 2529/1, 2529/5, 4099/1, 4099/5, 4275, 4356, 4543 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakasza.

12. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

A miskolci műemléki jelentőségű terület határának déli kezdőpontja a 8421/1 helyrajzi számú ingatlan délkeleti sarka, innen indul észak felé a 8198/1 helyrajzi számú Görgey Artúr utca, majd a 8473 helyrajzi számú Szemere Bertalan utca nyugati telekhatára mentén keresztezi a 8473 helyrajzi számú Szemere Bertalan utcát, majd tovább halad észak felé a 6843/3 helyrajzi számú Arany János utca nyugati telekhatára mentén, majd keletre fordul, s kelet felé halad a 6843/3 helyrajzi számú Arany János utca, majd a 6823/4, 3700/57 helyrajzi számú ingatlanok és a 3700/58 helyrajzi számú Korvin Ottó utca és a 3700/83 helyrajzi számú ingatlan északi telekhatára mentén. A határvonal a 3700/82 helyrajzi számú ingatlan déli határán halad tovább kelet felé, majd annak keleti határán északnak, majd északi határán nyugatnak fordul. A határvonal északnak halad a 3719 helyrajzi számú Ady Endre utca nyugati telekhatára mentén, majd metszve az utcát, keletnek fordul, halad a 4213 helyrajzi számú Bajcsy-Zsilinszky utca északi telekhatára mentén, innen a 4241 helyrajzi számú Katalin utca keleti telekhatárának vonalában metszi a 4213 helyrajzi számú Bajcsy-Zsilinszky utcát, délnek halad a Katalin utca keleti telekhatára mentén, keletre fordul a 4243 helyrajzi számú Katalin utca északi telekhatára mentén, majd továbbhalad kelet felé a 6822/7 helyrajzi számú ingatlan északi telekhatára mentén a 4251 helyrajzi számú ingatlan délkeleti sarkáig. Innen északnak fordul és észak felé halad a 4253 helyrajzi számú Soltész Nagy Kálmán utca nyugati telekhatára mentén a 4204/7 helyrajzi számú ingatlan délkeleti sarkáig, metszi a 4253 helyrajzi számú Soltész Nagy Kálmán utcát, majd keletre fordul a 4260 helyrajzi számú ingatlan déli telekhatára mentén. A határvonal metszve a 4260 helyrajzi számú ingatlant, északnak fordul a 4261 helyrajzi számú ingatlan keleti határvonala mentén, majd észak felé halad a 4262, 4263, 4264 helyrajzi számú ingatlanok keleti telekhatára mentén. Innen nyugat felé halad a 4183 helyrajzi számú Zsolcai kapu déli telekhatára mentén, metszi a 3719 helyrajzi számú Ady Endre utcát, majd annak nyugati telekhatára mentén északnyugat felé halad. A határvonal északnyugat felé halad a 3720 helyrajzi számú Szeles utca déli telekhatára mentén, majd nyugatnak halad a 2674 helyrajzi számú Fazekas utca déli telekhatára mentén, metszi a 2673 helyrajzi számú Dózsa György utcát, amelynek nyugati telekhatára mentén délnek fordul, és továbbhalad a 208/2 helyrajzi számú ingatlan északkeleti sarkáig. Innen a 208/2 helyrajzi számú ingatlan északi telekhatára mentén nyugatnak, nyugati telekhatára mentén délnek halad, továbbhalad délnek a 207/2, 206, 204/2 helyrajzi számú ingatlanok nyugati telekhatára mentén, majd a 204/1 helyrajzi számú ingatlan északi telekhatárát követve nyugatnak fordul és nyugat felé halad, majd délre fordul a keleti telekhatár mentén, majd nyugat felé a 203 helyrajzi számú ingatlan déli telekhatára mentén a 198 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatárának vonaláig. Itt délnek fordul a 198 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatára mentén, metszi a 9 helyrajzi számú Kis Hunyad utcát, majd annak déli telekhatára mentén nyugatra, majd délnyugatra halad, elérve az 1797 helyrajzi számú Hunyadi utca északi telekhatárát, azon halad kelet felé, majd továbbhalad kelet felé az 1798 helyrajzi számú Hunyadi utca északi telekhatára mentén az 1811 helyrajzi számú ingatlan keleti telekhatárának vonaláig. Metszve az 1798 helyrajzi számú ingatlant, az 1811 helyrajzi számú ingatlan keleti telekhatára mentén délnek fordul, majd metszve az 1812/3 helyrajzi számú Petőfi Sándor utcát, annak déli telekhatára mentén halad nyugat felé. A határvonal a 2031 helyrajzi számú Leiningen Károly utca keleti telekhatárának vonalában délnek fordul, metszi az 1812/4, 1812/1 helyrajzi számú ingatlanokat, majd dél felé halad a 2031 helyrajzi számú Leiningen Károly utca keleti telekhatára mentén, elhalad a 2227 helyrajzi számú Meggyesalja utca keleti telekhatára mentén, majd továbbhalad a 2196 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatára mentén. Az ingatlan délnyugati sarkánál északkeletre fordul a 2196, 2195, 2194, 2190, 2189 helyrajzi számú ingatlanok déli telekhatára mentén, majd délre fordul a 2191 helyrajzi számú ingatlan északkeleti telekhatára mentén, metszve a 2186 helyrajzi számú Tulipán utcát, továbbhalad délnek a 2168, 2170, 2171 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti telekhatára mentén, metszi a 2338 helyrajzi számú Avasalja utcát, annak déli telekhatára mentén halad a 2364 helyrajzi számú ingatlan keleti telekhatáráig, majd délnek és nyugatnak halad a 2364 helyrajzi számú ingatlan déli telekhatára mentén, majd délnyugatnak halad a 2307 helyrajzi számú Avasalja utca és a 22590 helyrajzi számú Hideg sor délkeleti telekhatára mentén. Metszve a 22590 helyrajzi számú Hideg sort, továbbhalad délnyugatnak a 22613 helyrajzi számú Avasalja utca délkeleti telekhatára mentén, majd a 22614 helyrajzi számú Domb utca délkeleti telekhatára mentén délnyugat felé halad, metszi a 12513 helyrajzi számú Tóth sort és továbbhalad délnyugat, majd dél felé a 12513 helyrajzi számú Tóth sor délkeleti telekhatára mentén. A határvonal keletnek fordul a 12519 helyrajzi számú ingatlan északi és az 12459 helyrajzi számú ingatlan északi, majd keleti telekhatára mentén, majd keletnek halad a 12446 helyrajzi számú Hideg sor és a 12201 helyrajzi számú ingatlan déli telekhatára mentén, majd a 12174/1 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatára mentén halad délnek, majd délkeleti telekhatárát követve fordul északkelet felé, és halad a 12173, 12064/14 helyrajzi számú ingatlanok déli, délkeleti telekhatára mentén a 11986 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatárának vonaláig. Itt metszve a 12001 helyrajzi számú Horváth tetőt, a 11986 helyrajzi számú ingatlan telekhatára mentén halad előbb délkeletnek, majd északkeletnek, azután megint délkeletnek, s követve a 13003 helyrajzi számú ingatlan telekhatárát fordul előbb keletnek, majd délnyugatnak, majd délkeletnek, majd északkeletnek. Innen kelet felé halad, követve a 8864/14, 11838/1, 11838/2, 11838/3, 11649, 11806, 11664 helyrajzi számú ingatlanok északi telekhatárát, majd délre fordul a 11674 helyrajzi számú ingatlan keleti telekhatára mentén, majd keletnek fordul a 11696 helyrajzi számú ingatlan északi telekhatára mentén, majd dél felé halad a 11696, 11694 helyrajzi számú ingatlanok kelet telekhatára mentén. Itt nyugatra fordul a 11692 és a 11687/2 helyrajzi számú ingatlanok északi telekhatára mentén, majd előbb délnek, majd délkeletnek halad a 11687/1 helyrajzi számú ingatlan telekhatára mentén. Itt továbbhalad a 11691 és 8421/1 helyrajzi számú ingatlanok déli telekhatárán és eléri a kiindulási pontot.

13. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

14. melléklet az 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelethez

1/1, 1/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/10, 21/11, 21/12, 22, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 198, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 204/1, 204/2, 206, 207/2, 208/2, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803/2, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 2032, 2033, 2034, 2035, 2037/1, 2037/3, 2037/4, 2037/5, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057/1, 2057/2, 2057/3, 2058, 2059/3, 2059/4, 2059/5, 2060, 2061, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095/2, 2095/5, 2095/6, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117/1, 2117/2, 2118, 2119, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164/1, 2164/2, 2165, 2166, 2167, 2187, 2188/1, 2188/2, 2189, 2190, 2194, 2195, 2196, 2308, 2309, 2310, 2311/1, 2311/2, 2312, 2313, 2314, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336/1, 2336/2, 2337, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2411, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431/3, 2431/4, 2432/1, 2432/2, 2433/2, 2433/3, 2434, 2435/3, 2435/4, 2438/3, 2438/6, 2438/7, 2440/2, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2448, 2449, 2450, 2452, 2453, 2455/1, 2455/2, 2456/1, 2456/3, 2456/4, 2456/5, 2456/6, 2456/7, 2457/1, 2459/2, 2460/3, 2461/3, 2461/4, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468/2, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499/1, 2499/2, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505/2, 2505/4, 2505/5, 2505/6, 2506/1, 2506/3, 2506/4, 2507/1, 2509, 2510, 2511/1, 2511/3, 2511/4, 2511/5, 2512/1, 2513/1, 2513/2, 2513/3, 2513/4, 2513/5, 2513/6, 2513/7, 2517, 2518, 2519/1, 2519/3, 2519/4, 2520, 2521, 2524/1, 2525, 2527/2, 2527/3, 2527/4, 2528/1, 2528/2, 2529/2, 2531, 2532/1, 2532/2, 2533, 2534/1, 2534/2, 2535/1, 2535/2, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542/1, 2542/3, 2542/4, 2543, 2544, 2553, 2554, 2555/1, 2555/2, 2556, 2557, 2558/1, 2558/2, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564/1, 2564/2, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2573, 2574, 2575/1, 2575/2, 2576, 2577, 2578/2, 2579/1, 2579/3, 2580, 2581, 2583, 2586, 2588, 2590/1, 2590/2, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595/1, 2595/2, 2595/3, 2596, 2597, 2598, 2601, 2606/1, 2611, 2613, 2614, 2615, 2617, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633/2, 2633/3, 2633/4, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652/1, 2652/2, 2653/1, 2653/3, 2653/4, 2653/5, 2654, 2655, 2657/1, 2657/3, 2657/4, 2660/1, 2660/2, 2662/2, 2666, 2667, 2671, 2672, 3435, 3436, 3438/1, 3438/2, 3443/8, 3443/14, 3443/15, 3443/16, 3443/17, 3446, 3449/2, 3449/3, 3450, 3451/1, 3457/1, 3457/2, 3471, 3475/2, 3475/3, 3475/4, 3475/7, 3475/8, 3475/9, 3475/12, 3475/13, 3475/14, 3475/15, 3475/16, 3483/2, 3483/3, 3483/4, 3483/6, 3499, 3500, 3501, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522/1, 3522/2, 3522/4, 3522/5, 3526, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551/1, 3551/2, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3575, 3577/1, 3577/2, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589/1, 3589/2, 3589/3, 3589/4, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3612, 3613, 3614/1, 3614/2, 3615, 3616, 3617, 3618, 3622, 3625, 3628/3, 3628/4, 3629/1, 3629/2, 3629/3, 3630, 3631/1, 3632, 3633, 3634, 3635/1, 3635/3, 3635/4, 3636/1, 3637, 3638, 3639/1, 3641, 3642, 3643, 3644/1, 3644/2, 3644/3, 3644/4, 3644/5, 3645, 3646, 3647/1, 3648, 3649, 3650/1, 3651, 3652, 3653, 3655, 3656, 3657, 3658/2, 3659, 3660, 3661, 3662/1, 3662/2, 3663, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671/1, 3671/2, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681/1, 3681/2, 3681/3, 3684, 3686, 3687, 3688, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700/55, 3700/75, 3700/81, 3700/82, 3700/84, 3700/86, 3700/87, 3700/88, 3700/89, 3705/1, 3706, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3715, 3716, 3717, 3718, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190/3, 4190/5, 4190/6, 4190/7, 4190/8, 4190/9, 4190/10, 4194, 4195, 4196, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203/1, 4203/2, 4204, 4205/1, 4205/2, 4206/1, 4206/2, 4207/1, 4207/2, 4207/3, 4207/4, 4207/5, 4213, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252/1, 4261, 4262, 4263, 4264, 6822/3, 6822/8, 6822/9, 8421/1, 8421/2, 8422, 8423, 8424, 8426, 8429, 8430, 8431/1, 8431/2, 8432, 8433, 8434, 8435, 8437, 8438/1, 8438/2, 8439, 8440/1, 8440/2, 8441/2, 8442/1, 8442/2, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8482/4, 8482/5, 8482/6, 8483, 8485, 8486/1, 8486/2, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8501/1, 8501/3, 8501/4, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8510, 8511, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518/2, 8521, 8522, 8523, 8527, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539/1, 8539/2, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545/1, 8545/2, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8553, 8554, 8555, 8556, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8697, 8700, 8864/5, 11687/1, 11687/2, 11689/7, 11689/8, 11691, 11692, 11693, 11697, 11698, 11699, 11700/1, 11700/2, 11701, 11702, 11703, 11704, 11705, 11706, 11707, 11708, 11709, 11710, 11711, 11712/1, 11712/2, 11713, 11714, 11715, 11716, 11718, 11720, 11721, 11722, 11723, 11724, 11725, 11726, 11727, 11728, 11729, 11730, 11731/1, 11731/2, 11733, 11734, 11735, 11736/1, 11736/2, 11736/3, 11737, 11738, 11739, 11741, 11743, 11744, 11745, 11746, 11747, 11748, 11749, 11750/2, 11751, 11752, 11753, 11754, 11756, 11757, 11758, 11759, 11760, 11761, 11762, 11763, 11764, 11765, 11766, 11767/1, 11767/2, 11768, 11769/1, 11769/2, 11770/1, 11770/2, 11771, 11772, 11773, 11774, 11775, 11776, 11777/1, 11777/2, 11778, 11779/1, 11779/2, 11780, 11781/1, 11781/2, 11782, 11783/1, 11783/2, 11783/3, 11784, 11785, 11786, 11787, 11788, 11789/1, 11789/2, 11790, 11791, 11792, 11794/1, 11794/2, 11795, 11796, 11797, 11798, 11799, 11800, 11801, 11802, 11803, 11804, 11805, 11807/1, 11807/2, 11808, 11809, 11810, 11811, 11812, 11813, 11814, 11815, 11816, 11817, 11818, 11819, 11820, 11821, 11822, 11823, 11824, 11825, 11826, 11827, 11828, 11829, 11830, 11831, 11832, 11833, 11834, 11835, 11836, 11837, 11839, 11840/1, 11840/2, 11841, 11842, 11843, 11844, 11845, 11846, 11847, 11848, 11849, 11850, 11851, 11852, 11853/1, 11853/3, 11853/4, 11853/5, 11853/6, 11853/7, 11854, 11855/1, 11855/2, 11856, 11857, 11858, 11859, 11860/1, 11861, 11862, 11863/1, 11863/3, 11863/4, 11864/1, 11864/2, 11865, 11866, 11867, 11868, 11869, 11870, 11871, 11872, 11873, 11874, 11875, 11876, 11877, 11878, 11879, 11880, 11881, 11882/1, 11882/2, 11883, 11884, 11885, 11886, 11887, 11888, 11889, 11891, 11892, 11893, 11894, 11895, 11896/2, 11897, 11898, 11899, 11900, 11901, 11902, 11903, 11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11910/2, 11910/3, 11910/4, 11911, 11912, 11913, 11914/2, 11914/3, 11914/4, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923, 11924, 11925, 11926, 11927, 11928, 11929, 11930, 11931, 11932, 11933, 11934, 11935, 11936, 11937, 11938, 11939, 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945, 11946, 11947/1, 11947/2, 11948, 11949, 11950, 11951/1, 11951/2, 11952, 11953, 11954, 11955, 11956, 11957, 11958, 11959, 11960, 11961, 11962/1, 11962/2, 11962/3, 11962/4, 11963, 11964, 11965, 11966/1, 11966/2, 11967, 11968, 11969, 11970/1, 11970/2, 11971, 11972/1, 11972/2, 11973, 11974, 11975/1, 11975/2, 11976, 11977, 11978/1, 11978/2, 11979, 11980, 11981, 11982, 11983, 11984, 11985, 11986, 11987, 11988/1, 11988/2, 11989, 11991, 11992, 11993, 11994/1, 11994/2, 11995, 11996/1, 11996/2, 11997, 11998, 11999, 12000, 12002/1, 12002/2, 12003/1, 12003/2, 12004/2, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010/1, 12010/2, 12011, 12012, 12013, 12014, 12015, 12016, 12017, 12018, 12019, 12020, 12021, 12023, 12024, 12025, 12026, 12028, 12029/2, 12029/3, 12029/4, 12029/5, 12030/1, 12030/2, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, 12037, 12038, 12039, 12040, 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12047, 12048, 12049, 12050, 12051, 12052, 12053, 12054, 12055/1, 12055/2, 12056, 12057, 12058, 12059, 12060, 12062, 12063, 12064/2, 12064/3, 12064/4, 12064/5, 12064/6, 12064/7, 12064/8, 12064/9, 12064/12, 12064/14, 12064/15, 12064/16, 12064/17, 12064/18, 12065, 12066, 12067, 12068, 12069, 12070, 12071, 12072, 12074, 12075, 12077/1, 12077/2, 12078/1, 12078/2, 12079, 12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085, 12086, 12087, 12088, 12089, 12090, 12091, 12092, 12093, 12094, 12095, 12096, 12097, 12098, 12100, 12101, 12102, 12104, 12105, 12106, 12107, 12108, 12109, 12110, 12111, 12112, 12113/1, 12113/2, 12114/1, 12114/2, 12115, 12116, 12117, 12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12124, 12125, 12126/1, 12126/2, 12127, 12128, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12134, 12135, 12136/1, 12136/2, 12137, 12138/1, 12138/2, 12140, 12141/1, 12141/2, 12142, 12143, 12144, 12145/1, 12145/2, 12146, 12147, 12148/1, 12148/2, 12149/1, 12149/2, 12150/1, 12150/2, 12151/1, 12151/2, 12152, 12153/1, 12153/2, 12153/3, 12155, 12156/1, 12156/2, 12157, 12158, 12159, 12160, 12161, 12162/1, 12162/2, 12163, 12164, 12165, 12166, 12167, 12168, 12169, 12170/1, 12170/2, 12171/1, 12171/2, 12172, 12173, 12174/1, 12174/2, 12175/1, 12175/2, 12176/1, 12176/2, 12176/3, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181/1, 12181/2, 12182, 12183, 12184, 12185/1, 12185/2, 12186, 12187, 12188/1, 12188/2, 12189, 12190/1, 12190/2, 12191, 12192/1, 12192/2, 12193/1, 12193/2, 12193/3, 12194, 12195/1, 12195/2, 12196, 12197, 12198/1, 12198/2, 12199/1, 12199/2, 12200/1, 12200/2, 12201, 12202/1, 12202/2, 12203/2, 12203/3, 12203/4, 12203/5, 12203/6, 12204, 12205, 12206, 12207/1, 12207/2, 12208/1, 12208/2, 12208/3, 12209/1, 12209/2, 12210, 12211, 12212, 12213/1, 12213/2, 12214, 12215/1, 12215/2, 12216/1, 12216/2, 12217, 12218/1, 12218/2, 12219, 12220, 12221, 12222, 12223, 12224/1, 12224/2, 12225, 12227/1, 12227/2, 12228, 12229, 12230, 12231, 12232, 12233, 12234, 12235, 12236, 12237, 12238, 12239, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12246, 12247/1, 12247/2, 12247/3, 12247/4, 12247/5, 12248/1, 12248/2, 12249, 12250/1, 12250/2, 12251, 12252, 12253/1, 12253/2, 12255, 12256, 12257, 12258, 12259, 12260, 12261, 12262, 12263, 12264, 12265, 12266, 12267, 12268, 12269, 12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275, 12276/1, 12276/2, 12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 12292, 12293, 12294, 12295, 12296, 12297/1, 12297/2, 12298, 12299, 12300, 12301/1, 12301/2, 12302/2, 12303, 12305, 12306, 12307/1, 12308, 12309/1, 12309/2, 12310/1, 12310/2, 12311/1, 12311/2, 12312, 12313, 12314, 12315, 12316, 12317, 12318, 12319, 12320, 12321, 12322, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327/1, 12327/2, 12328, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335/1, 12335/2, 12336/1, 12336/2, 12337, 12338, 12339, 12340, 12341, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 12347, 12348, 12349, 12350, 12351, 12352, 12354/1, 12354/2, 12354/3, 12354/4, 12354/5, 12354/6, 12355/1, 12355/2, 12355/3, 12356, 12357, 12358, 12359, 12360/1, 12360/2, 12361/1, 12361/2, 12362, 12363/1, 12363/2, 12364, 12365, 12366, 12367, 12368, 12369, 12370, 12371, 12372, 12373, 12374, 12375, 12376/1, 12376/2, 12377, 12378, 12379, 12380, 12381, 12382, 12383, 12384/1, 12384/2, 12385/1, 12385/2, 12386/1, 12386/2, 12387/1, 12387/2, 12388/1, 12388/2, 12389, 12390, 12391, 12392, 12393, 12394, 12395, 12396, 12397/1, 12397/2, 12398/1, 12398/2, 12399, 12400, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12406/1, 12406/2, 12407/1, 12407/2, 12408/1, 12408/2, 12409, 12410/1, 12410/2, 12411, 12412, 12413, 12414, 12415, 12416, 12417, 12418, 12419, 12420, 12421, 12422, 12423/1, 12423/2, 12424, 12425, 12426/1, 12426/2, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12433, 12434, 12435, 12436, 12437, 12438, 12439, 12440/1, 12441/1, 12441/2, 12442, 12443, 12444/3, 12444/4, 12444/5, 12444/7, 12444/8, 12444/9, 12444/10, 12444/11, 12444/12, 12444/13, 12445, 12446, 12448, 12449, 12450/1, 12450/2, 12451/1, 12451/2, 12452, 12453/1, 12453/2, 12453/3, 12454/1, 12454/2, 12455/1, 12455/2, 12456/1, 12456/2, 12457/1, 12457/2, 12458/1, 12458/2, 12458/3, 12466, 12467/1, 12467/2, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473/2, 12473/4, 12473/5, 12473/6, 12473/7, 12474/1, 12474/2, 12475/1, 12475/2, 12476/1, 12476/2, 12477, 12478, 12479/1, 12479/2, 12480, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12488/1, 12488/2, 12489, 12490/1, 12490/2, 12491/1, 12491/2, 12492/1, 12492/2, 12493/1, 12493/2, 12494, 12495/1, 12495/2, 12496, 12497, 12498, 12499, 12500/1, 12500/2, 12501/1, 12501/2, 12502/1, 12502/2, 12502/3, 12503, 12504/1, 12504/2, 12505, 12506, 12507, 12508/1, 12508/2, 12509, 12510, 12511/1, 12511/2, 12512/1, 12512/2, 12514, 12515, 12516/1, 12516/2, 12517/1, 12517/2, 12518/1, 12518/2, 12518/3, 22591, 22592/1, 22592/2, 22593/1, 22593/2, 22594, 22595, 22596, 22597/1, 22597/2, 22598/1, 22598/2, 22599, 22600, 22601, 22602, 22603, 22604, 22605, 22606, 22607, 22608, 22609, 22610, 22611, 22612 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 9, 1798, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 2186, 2338, 2673, 3719, 4241, 4253, 4260, 8473, 12001, 12513, 22590 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határolt szakasza.