A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

70/2011. (VII. 26.) VM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének a) pontjában, a 4. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, a 3. § (1), (2) és (4) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének d) pontjában – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §-ának b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 3. § (3) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének f) pontjában és az 5. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  E rendeletet a földművelésügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára kell alkalmazni.

2. § Az ágazathoz tartozó szervezetekben betölthető munkaköröket és beosztásokat, az azokhoz tartozó fizetési osztályokat, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolását, azok megnevezését, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelményeket a Melléklet tartalmazza.

3. § (1) Magasabb vezetői beosztások a következők:

a) főigazgató,

b) főigazgató-helyettes,

c) igazgató,

d) igazgatóhelyettes,

e) műszaki vezető,

f) gazdasági vezető.

(2) Vezetői beosztások a következők:

a) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,

b) *  osztályvezető, szolgálatvezető,

c) *  osztályvezető-helyettes, szolgálatvezető-helyettes,

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó, azoknál kisebb, egy adott intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott és önálló szervezeti egység vezetője és helyettese, valamint a csoportvezető.

(3) *  A magasabb vezető beosztású közalkalmazottat a pótlékalap háromszáz százaléka illeti meg. A főosztályvezetőt, főosztályvezető-helyettest, osztályvezetőt, szolgálatvezetőt, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti más önálló szervezeti egység vezetőt a pótlékalap kétszáz százaléka, a szervezeti egység vezető helyettest, továbbá a csoportvezetőt a pótlékalap száz százaléka illeti meg vezetői pótlék címén.

(4) Magasabb vezető és vezető beosztást – a (2) bekezdés d) pontja szerinti vezető beosztás kivételével – csak szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott tölthet be.

4. § A vezetői megbízás nélküli munkakör pályázat nélkül is betölthető.

5. § A vízügy területén a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott védekezéssel összefüggő feladatot ellátó védelmi szervezeti beosztást betöltő közalkalmazottakat rendelkezésre állási pótlék illeti meg. A pótlék mértéke a pótlékalap 50–100%-a.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Melléklet a 70/2011. (VII. 26.) VM rendelethez

A betölthető munkakörök és beosztások, az azokhoz tartozó fizetési osztályok, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolása, megnevezése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelmények

1. * 

2. * 

3. *  A földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó szervezeteknél betölthető ágazat specifikus munkakörök megnevezése és besorolása

A B
1 Munkakör Fizetési osztály
2 agrármérnök H
3 agrárszakmérnök I
4 analitikus F, H
5 asszisztens C, D, E, F
6 állategészségőr C, D, E
7 állatgondozó A, B, C
8 állatorvos H
9 állattenyésztő B, C, D, E, F, G, H
10 biokémikus F, H
11 biológus F, H
12 boncmester B, C, D
13 boncsegéd A, B
14 élelmiszer-biztonsági szakreferens F, H, I
15 élelmiszer-ellenőr C, D, E, F
16 élelmiszer-higiénikus D, F, H
17 élelmiszer-ipari mérnök H
18 élelmiszer-ipari ügyintéző C, F, H
19 élelmiszer-ipari szakmérnök I
20 fertőtlenítő A, B, C
21 gyógyszerész (állat-egészségügyi) H
22 gyógyszerésztechnikus (állat-egészségügyi) C, D, E
23 kertészmérnök H
24 kémikus F, H
25 laboratóriumi kisegítő A, B, C
26 laboráns C, D, E, F
27 laborműszerész C, D, E
28 mezőgazdasági gépkezelő B, C
29 mezőgazdasági gépszerelő B, C, D
30 szakállatorvos I
31 szakértő-tanácsadó F, H, I
32 szakgyógyszerész (állat-egészségügyi) I
33 tartósítóipari ügyintéző C, D, F, H
34 udvaros A, B
35 állat-egészségügyi és állattenyésztési üzemmérnök F

4. A közalkalmazott által betölthető nem ágazatspecifikus munkakörök megnevezése és besorolása

A B
1 Munkakör megnevezése Fizetési osztály
2 Adatbázis-felelős D, E, F, G, H
3 Adatgyűjtő B, C, D
4 Adatrögzítő B, C, D
5 Adminisztrátor C, D, E
6 Anyagbeszerző B, C, D
7 Anyag-fogyóeszköz-gazdálkodó C, D
8 Anyagkönyvelő C, D
9 Anyagkiadó B, C, D, E
10 Anyagmozgató A, B, C
11 Autóbuszvezető B, C, D
12 Árszakértő E, F, G
13 Banki ügyintéző D, E, F
14 Belső ellenőr, revizor F, G, H, I
15 Beruházó mérnök F, G, H, I
16 Beruházási ügyintéző D, E, F, G, H
17 Betanított munkás A, B
18 Bérelszámoló C, D
19 Biztonságtechnikai ügyintéző D, E, F
20 Büfés A, B, C, D
21 Elektrikus C, D, E
22 Elemző közgazdász H, I
23 Emelőgép ügyintéző C, D, E, F, G
24 Energetikus, energetikai ügyintéző D, E, F, G, H
25 Esztergályos B, C, D
26 Éjjeliőr, telepőr A, B
27 Élelmezésvezető D, E, F
28 Építésvezető E, F, G, H
29 Folyamatszervező-programozó E, F, G, H
30 Főenergetikus E, F, G
31 Fűtő, kazánfűtő A, B, C
32 Garázsmester B, C, D, E, F
33 Gépészeti ügyintéző D, E, F, G
34 Gép- és gyorsíró B, C
35 Gépíró B, C
36 Gépjármű ügyintéző C, D, E
37 Gépjárművezető B, C, D
38 Gépszerelő B, C
39 Gondnok B, C, D, E
40 Házfelügyelő A, B
41 Hegesztő B, C, D
42 Hivatalsegéd A
43 Humánpolitikai ügyintéző D, E, F, G, H
44 Igazgatási ügyintéző D, E, F, G, H
45 Iktató C, D
46 Irodai sokszorosító A, B, C
47 Iratkezelő, irattáros B, C, D
48 Iskola titkár C, D, E
49 Iskola nővér (ápoló) C, D, E
50 Jogász, jogi előadó H, I
51 Jogtanácsos I, J
52 Kalkulátor, árelemző D, E
53 Karbantartó B, C, D
54 Kenő A
55 Kertész B, C, D
56 Készletnyilvántartó C, D
57 Kézbesítő A, B
58 Konyhai kisegítő A
59 Költségnyilvántartó C, D
60 Kőműves A, B, C, D
61 Könyvelő D, E, F, G
62 Költségelemző C, D, E
63 Közbeszerzési ügyintéző D, E, F
64 Közgazdász F, G, H, I
65 Laboráns C, D, E, F, G, H
66 Lakatos A, B, C, D
67 Leltározó C, D, E
68 Marketing témavezető F, G, H
69 Motorszerelő B, C, D, E
70 Munkavédelmi vezető, ügyintéző D, E, F, G
71 Műszaki fotós C, D
72 Műszaki rajzoló B, C, D
73 Műszakvezető B, C, D, F, H
74 Műszerész B, C, D
75 Művezető C, D, E, F, G, H
76 Nyomdai alkalmazott A, B, C, D
77 Operátor C, D, E, F
78 Pénztáros B, C, D
79 Pénzügyi ügyintéző, pénzügyi ellenőr D, E, F, G
80 Polgári védelmi munkakörök C, D, E, F
81 Portás A, B, C
82 Programozó F, G, H, I
83 PR munkatárs (főszerkesztő, szerkesztő, újságíró, manager) D, E, F, G, H
84 Raktári kiadó A, B, C, D
85 Raktárkezelő, raktáros C, D
86 Raktári könyvelő C, D
87 Raktárvezető, raktárvezető-helyettes C, D, E
88 Rendész, vagyonőr B, C, D, E
89 Rendészetvezető C, D, E, F
90 Rendszergazda (számítástechnikai) E, F, G, H
91 Rendszerszervező, rendszertervező F, G, H, I
92 Segédmunkás A
93 Szakács A, B, C, D
94 Szakmunkás B, C, D
95 Szállítási ügyintéző C, D
96 Számlázási ügyintéző C, D, E
97 Számviteli ügyintéző D, E, F, G
98 Számviteli elszámoló C, D, E
99 Statisztikus D, E, F, G, H, I
100 Takarító A, B
101 Tárgyi eszköz-nyilvántartó C, D
102 Társadalombiztosítási ügyintéző D, E, F, G
103 Technikus D, E
104 Telefonkezelő A, B, C
105 Titkárnő B, C, D, E
106 Titkárságvezető D, E, F, G
107 Tűzrendész C, D
108 Tűzvédelmi vezető, ügyintéző C, D, E, F
109 Utókalkulátor C, D, E, F
110 Üdülőgondnok D, E
111 Ügyintéző C, D, E, F, G, H, I
112 Ügyvitelszervező D, E, F, G, H
113 Üzemgazdász E, F, G
114 Villanyszerelő B, C, D