Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi CLII. törvény

a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„CEATS Termination Agreement
Agreement on the termination of the Agreement relating to the provision of air traffic services and facilities by EUROCONTROL at the Central European Air Traffic Services (CEATS) Upper Area Control Centre of 27 June 1997 and the Special Agreement concerning the implementation of Article 6 of the CEATS Agreement

(Hereafter referred to as „the Termination Agreement”)

Between

The Republic of Austria

Bosnia and Herzegovina

The Republic of Croatia

The Czech Republic

The Republic of Hungary

The Republic of Italy

The Slovak Republic

The Republic of Slovenia

collectively referred to as „the States”

and EUROCONTROL, the European Organisation for the Safety of Air Navigation;

collectively referred to as „the Parties”.

Whereas the Agreement relating to the provision and operation of air traffic services and facilities by EUROCONTROL at the Central European Air Traffic Services (CEATS) Upper Area Control Centre (hereafter referred to as „the CEATS Agreement”), signed on 27 June 1997 by the Republic of Austria, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Italy, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia and EUROCONTROL, entered into force on 28 August 2004 following the ratification of the Agreement by five of the signatory States;

Whereas the Special Agreement concerning the implementation of Article 6 of the CEATS Agreement (hereafter referred to as „the Special Agreement”) signed on 27 June 1997 by the Republic of Austria, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Italy, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia entered into force on 28 August 2004 for five States which ratified the CEATS Agreement;

Having regard to Measure No. 85/44 of 6 June 1997, Measure No. 85/45 of 6 June 1997 and Measure No. 87/66 of 10 June 1999 of the EUROCONTROL Permanent Commission regarding the conclusion of the CEATS Agreement and the establishment of CEATS Upper area control centre support facilities.

Having regard Measure No. 08/146 of 13 November 2008 and Measure No 10/162 of 20 July 2010 respectively authorising the EUROCONTROL Agency to open negotiations for the conclusion of this Agreement and authorising its signature.

Having regard to the decisions taken by the CEATS Coordination Group (hereafter referred to as „the CCG”) at its 20th meeting on 28 March 2008;

Having regard to the joint Declaration by the Ministers of Transport of the Republic of Austria, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia done in Luxembourg on 12 June 2008 regarding the start of the process to terminate the CEATS Agreement;

Whereas certain elements of the CEATS Agreement have been provisionally applied by all signatory States since its signature, as reflected by decisions of the Permanent Commission and actions agreed upon by the CCG;

Whereas the Parties wish to jointly terminate the CEATS Agreement;

Whereas the Parties, taking into account European developments, intend to strengthen their efforts towards the establishment of Functional Airspace Block(s), in accordance with the Single European Sky regulations;

Whereas, in accordance with general principles of international law, reflected in the Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organisations, termination of an instrument of international law can take place by consent of all Parties;

Therefore the Parties have agreed as follows:

Article 1

1.1 The Parties hereby jointly terminate the CEATS Agreement. The Parties are released from any and all obligations arising out of, or otherwise related to, the CEATS Agreement, with the exception of those financial obligations referred to in Article 2 to this Agreement.

1.2 The States hereby jointly terminate the Special Agreement. The States are released from any and all obligations arising out of, or otherwise related to, the Special Agreement, with the exception of those financial obligations referred to in Article 2 to this Agreement.

Article 2

The Parties shall be bound by the financial obligations resulting from the application or provisional application of the CEATS Agreement and/or, as appropriate, the Special Agreement, prior to their termination. All financial obligations are detailed at Annex 1.

Article 3

3.1 The Parties hereby grant each other the right to access and to use the documents and related material developed during the CEATS project as appropriate and at no charge.

3.2 Any intellectual property rights which may have resulted from the application of the CEATS Agreement and/or the Special Agreement, unless otherwise agreed prior to the termination of the CEATS Agreement and Special Agreement, shall be the property of all Parties. Each Party grants to the other Parties the right to access and use of the jointly owned intellectual property rights and to share this right with their respective ANSPs.

Article 4

Any disputes which may arise relating to the interpretation or application of this Agreement or its annexes shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration between International Organisations and States, as in effect on the date of the dispute.

Article 5

5.1 This Agreement shall be subject to ratification, signature, acceptance or approval in accordance with the internal procedures of the States.

5.2 Instruments of ratification, signature, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium.

5.3 EUROCONTROL shall become a Party to this Agreement by its signature.

5.4 This Agreement shall enter into force for all Parties on the thirtieth day following the date of deposit of the last instrument of ratification, signature, acceptance or approval to this Agreement by the States.

Done in the Bosnian, Croatian, Czech, English, French, German, Hungarian, Italian, Serbian, Slovak and Slovene languages, in a single original, which shall remain deposited in the archives of the Government of the Kingdom of Belgium, which shall transmit certified copies to the Governments of the other Member States of EUROCONTROL and EUROCONTROL itself. In case of any inconsistency, the text in the English language shall prevail.

Annex 1

Agreement on the termination of the Agreement relating to the provision and operation of air traffic services and facilities by EUROCONTROL at the Central European Air Traffic Services (CEATS) Upper Area Control Centre of 27 June 1997

Financial Obligations

The Table below represents the contributions agreed by the States at CCG/20 Meeting as well as the payments arrangement with Italy (CCG/15 - further to Italy’s decision in 2005 not to proceed with the ratification of the CEATS Agreement) for the years 2008-2010 (amounts in k EURO).

Part VI - CEATS
See Annex 1 WP 3 CCG/20 Total
2008-2010
Expenditure:
Staff Close Down costs (Paid to Part IV - Support to FABCE)
9,105
Operating Expenditure (CRDS Building rent, paid directly from Part VI) 1,233
Total Expenditure 10,338
Receipts:
Italy Payments
-2,378
Total Receipts -2,378
Expenditure Receipts 7,961
Payment by States -7,961
Balance 0
Payment by States
Sharing Keys 2008 percentage Total
2008-2010
Hungary 22.0541 1,756
Austria 26.2322 2,088
Slovenia 3.6895 294
Czech Rep. 20.2532 1,612
Slovak Rep. 8.0911 644
Croatia 13.6396 1,086
Bosnia-Herzegovina 6.0403 481
100.0000 7,961

CEATS Felmondási Megállapodás
Megállapodás a Közép-európai Légiforgalmi Szolgálatok (CEATS) Magaslégtéri Irányító Központjában az EUROCONTROL által nyújtott Légiforgalmi Szolgáltatások körében a szolgálatok és berendezések működéséről szóló megállapodás (1997. június 27.) valamint a CEATS Megállapodás 6. Cikkelyének alkalmazásáról szóló Különmegállapodás felmondásáról

(a továbbiakban „Felmondási Megállapodás”)

Amely egyrészről

Az Osztrák Köztársaság

Bosznia-Hercegovina

A Horvát Köztársaság

A Cseh Köztársaság

A Magyar Köztársaság

Az Olasz Köztársaság

A Szlovák Köztársaság

A Szlovén Köztársaság

együttesen az „Államok”, és másrészről

az EUROCONTROL, az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért;

együttesen a „Felek” között jött létre.

Tekintettel arra, hogy az 1997. június 27-én az Osztrák Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Horvát Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és az EUROCONTROL által aláírt, Megállapodás a Közép-európai Légiforgalmi Szolgálatok (CEATS) Magaslégtéri Irányító Központjában az EUROCONTROL által nyújtott Légiforgalmi Szolgáltatások körében a szolgálatok és berendezések működéséről (a továbbiakban a „CEATS Megállapodás”) a Megállapodásnak az aláíró Államok közül öt által történt ratifikálást követően 2004. augusztus 28-án hatályba lépett;

Tekintettel arra, hogy az 1997. június 27-én az Osztrák Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Horvát Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság által aláírt, a CEATS Megállapodás 6. Cikkelyének alkalmazásáról szóló Különmegállapodás 2004. augusztus 28-án hatályba lépett a CEATS Megállapodást ratifikáló öt Állam tekintetében;

Figyelembe véve az EUROCONTROL Állandó Bizottságának a CEATS Megállapodás megkötésére és a Közép-európai Légiforgalmi Szolgálatok (CEATS) Magaslégtéri Irányító Központjának támogató létesítményeinek létesítésére vonatkozó, 1997. június 6-i 85/44. számú Intézkedését, az 1997. június 6-i 85/45. számú Intézkedését, valamint az 1999. június 10-i 87/66. számú Intézkedését;

Figyelembe véve a 2008. november 13-i, 08/146. számú, illetve a 2010. július 20-i 10/162 számú Intézkedést, mely felhatalmazza az EUROCONTROL Ügynökséget a jelen Megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésére, illetve annak aláírásának engedélyezésére;

Figyelembe véve a CEATS Koordinációs Csoport (a továbbiakban „CCG”) által 2008. március 28-i, 20. ülésén hozott döntéseket;

Figyelembe véve az Osztrák Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Horvát Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közlekedési minisztereinek 2008. június 12-én, Luxemburgban aláírt, a CEATS Megállapodás felmondása folyamatának elindítására vonatkozó közös Nyilatkozatát;

Tekintettel arra, hogy az aláírása óta a CEATS Megállapodás bizonyos elemeit az összes aláíró Állam ideiglenesen alkalmazta, mint ahogyan azt az Állandó Bizottság döntései és a CCG által elfogatott intézkedések tükrözik;

Tekintettel arra, hogy a Felek közösen meg kívánják szüntetni a CEATS Megállapodást;

Tekintettel arra, hogy a Felek, figyelembe véve az európai fejlesztéseket, az Egységes Európai Égbolt rendeletekkel összhangban meg kívánják erősíteni a Funkcionális Légtérblokk(ok) létesítése iránti törekvéseiket;

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi jognak az államok és nemzetközi szervezetek közötti szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény által tükrözött általános alapelveivel összhangban egy nemzetközi jogi okirat felmondása minden Fél egyetértésével történhet meg;

Ezáltal a Felek a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

1.1 A Felek ezennel közösen felmondják a CEATS Megállapodást. A Felek mentesülnek bármely és minden, a CEATS Megállapodásból eredő vagy ahhoz más módon kapcsolódó kötelezettség alól, azon pénzügyi kötelezettségek kivételével, amelyekre a jelen Megállapodás 2. Cikke utal.

1.2 Az Államok ezennel közösen felmondják a Különmegállapodást. Az Államok mentesülnek bármely és minden, a Különmegállapodásból eredő vagy ahhoz más módon kapcsolódó kötelezettség alól, azon pénzügyi kötelezettségek kivételével, amelyekre a jelen Megállapodás 2. Cikke utal.

2. Cikk

A Feleket kötik a CEATS Megállapodás és/vagy, ahol alkalmazható, a Különmegállapodás alkalmazásából vagy ideiglenes alkalmazásából eredő, a felmondás előtt vállalt pénzügyi kötelezettségek. A pénzügyi kötelezettségeket az 1. Függelék részletezi.

3. Cikk

3.1 A Felek ezennel jogot biztosítanak egymásnak a CEATS projekt során kidolgozott dokumentumokhoz és kapcsolódó anyagokhoz való megfelelő, minden díjtól mentes hozzáféréshez és felhasználásához.

3.2 A CEATS Megállapodás és/vagy Különmegállapodás alkalmazásából esetlegesen eredő bármely szellemi tulajdonjog, hacsak a CEATS Megállapodás és a Különmegállapodás felmondását megelőzően ettől eltérő megállapodás nem született, az összes Fél tulajdonát képezi. Valamennyi Fél jogot biztosít a többi Fél számára a közös tulajdonban lévő szellemi tulajdonjoghoz való hozzáférésre és annak használatára, valamint ezen jognak a megfelelő léginavigációs szolgáltatóival (ANSP-k) való megosztására.

4. Cikk

A Megállapodás vagy annak függelékei értelmezéséhez vagy alkalmazásához kapcsolódóan felmerülő bármely vita jogerős és kötelező érvényű választott bíráskodás szerint kerül eldöntésre, az Állandó Választott Bíróság nemzetközi szervezetek és államok közötti választott bíráskodásra vonatkozó, a vita időpontjában hatályban lévő, nem kötelező érvényű szabályai szerint.

5. Cikk

5.1 A jelen Megállapodás az Államok belső eljárásainak megfelelő ratifikációt, aláírást, elfogadást vagy jóváhagyást igényel.

5.2 A ratifikációról, aláírásról, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okiratokat a Belga Királyság Kormányánál kell letétbe helyezni.

5.3 Az EUROCONTROL a jelen Megállapodás aláírásával válik annak részesévé.

5.4 A jelen Megállapodás az összes Félre vonatkozóan a jelen Megállapodás legutolsó ratifikációs, aláírási, elfogadási vagy jóváhagyási okiratának az Államok általi letétbe helyezésének napjától számított harmincadik napon lép hatályba.

Készült bosnyák, horvát, cseh, angol, francia, német, magyar, olasz, szerb, szlovák és szlovén nyelven, egyetlen eredeti példányban. Ezt a példányt letétbe kell helyezni a Belga Királyság Kormányának archívumában, amely hiteles másolatokat juttat el az EUROCONTROL többi Tagállama Kormányához és magához az EUROCONTROL-hoz. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

1. Függelék

A Közép-európai Légiforgalmi Szolgálatok (CEATS) Magaslégtéri Irányító Központjában az EUROCONTROL által nyújtott és működtetett Légiforgalmi Szolgáltatások körében a szolgálatok és berendezések működéséről szóló megállapodás (1997. június 27.) felmondásáról szóló megállapodás

Pénzügyi kötelezettségek

Az alábbi Táblázat az Államoknak a CCG/20 Ülésén elfogadott hozzájárulásait, valamint az Olaszországgal fennálló fizetési egyezséget (CCG/15 - utalással Olaszország 2005. évi döntésére, mely szerint nem kívánja folytatni a CEATS Megállapodás ratifikálásának folyamatát) mutatja be a 2008-2010. évek vonatkozásában (összegek ezer euróban).

VI. rész - CEATS
Lásd az 1. Függeléket WP 3 CCG/20 Összesen
2008-2010
Költség:
Személyzet-megszüntetési kiadások
(Befizetve a IV. részbe - FABCE támogatás)
9.105
Üzemeltetési költségek
(CRDS épület bérleti díj, közvetlenül fizetve a VI. részből)
1.233
Összes költség 10.338
Bevételek:
Olaszország fizetései
-2.378
Bevételek összesen -2.378
Költségek bevételei 7.961
Államok általi fizetés - 7.961
Egyenleg 0
Államok általi fizetés
Megosztási kulcs - 2008 százalék Összesen
2008-2010
Magyarország 22,0541 1.756
Ausztria 26,2322 2.088
Szlovénia 3,6895 294
Cseh Köztársaság 20,2532 1.612
Szlovák Köztársaság 8,0911 644
Horvátország 13,6396 1.086
Bosznia-Hercegovina 6,0403 481
100,0000 7.961

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. §, valamint az (5) bekezdés a Megállapodás 5. Cikk 5.4 pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, a 2. és 3. §, valamint az (5) bekezdés hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(5) * 


  Vissza az oldal tetejére