A jogszabály mai napon ( 2020.08.12. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.IX.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 81 530 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 18 740 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 3748 forint.

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2017. január 1-jétől 81 530 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.

(3) Részmunkaidő esetén az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.

2. § *  (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 106 555 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 24 495 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 4899 forint.

(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől 106 555 forint/hó.

2/A. § *  (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 89 705 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 20 620 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 4124 forint.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 117 245 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 26 955 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 5390 forint.

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől 89 705 forint/hó,

b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől 117 245 forint/hó.

2/B. § *  (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat arra az időre, ha a közfoglalkoztató a foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő), naponta 2013. január 1-jétől 1160 forint illeti meg.

(2) Részmunkaidő esetén a közfoglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott összeg időarányos része illeti meg.

2/C. § *  (1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 42 805 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 9840 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 1968 forint.

(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 55 940 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 12 860 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 2572 forint.

2/D. § *  (1) A 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt az őt megillető közfoglalkoztatási bérén, garantált közfoglalkoztatási bérén felül egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás illeti meg, amennyiben 2019. január 1. és július 31. napja között

a) legalább 90 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt,

b) nem állt a Kftv. 1. § (4a) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatásból történő kizárás hatálya alatt.

(2) Az egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás összege 81 530 Ft.

(3) A foglalkoztatást ösztönző támogatást a közfoglalkoztató közfoglalkoztatási bérként fizeti meg a közfoglalkoztatott részére 2019. szeptember hónapban, legkésőbb szeptember 20-ig.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépését követően létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megalapított rendelkezéseit első alkalommal a 2017. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.

(3a) * 

(4) * 


  Vissza az oldal tetejére