A jogszabály mai napon ( 2019.08.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 81 530 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 18 740 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 3748 forint.

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2017. január 1-jétől 81 530 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.

(3) Részmunkaidő esetén az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.

2. § *  (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 106 555 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 24 495 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 4899 forint.

(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől 106 555 forint/hó.

2/A. § *  (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 89 705 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 20 620 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 4124 forint.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 117 245 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 26 955 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 5390 forint.

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől 89 705 forint/hó,

b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2017. január 1-jétől 117 245 forint/hó.

2/B. § *  (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat arra az időre, ha a közfoglalkoztató a foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő), naponta 2013. január 1-jétől 1160 forint illeti meg.

(2) Részmunkaidő esetén a közfoglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott összeg időarányos része illeti meg.

2/C. § *  (1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 42 805 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 9840 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 1968 forint.

(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér

a) havibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 55 940 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 12 860 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2017. január 1-jétől 2572 forint.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépését követően létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megalapított rendelkezéseit első alkalommal a 2017. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.

(3a) * 

(4) * 


  Vissza az oldal tetejére