Hatály: közlönyállapot (2011.VIII.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 57 000 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 13 120 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2 624 forint.

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények száz százalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező legkisebb összege 57 000 forint. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás. Ezek a szabályok alkalmazandóak a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavezető bérezésére is.

(3) Részmunkaidő esetén az (1) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni, azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi, illetve az egy hónapra vetített heti és napi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél.

(4) A havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér-részletekben történik.

(5) Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdődik, úgy a törtheti időszakra vonatkozóan a (4) bekezdést csak a munkakezdést követő második teljes héttől kezdődően kell alkalmazni.

(6) A részletekben történő kifizetés esetén a bérből letiltást, levonást, továbbá a jogszabály alapján teljesítendő adó- és járulék levonásokat arányosan kell végrehajtani.

(7) Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés alapján, a távollétek figyelembevételével fizethetők ki.

2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 78 000 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 3 590 forint.

(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékére vonatkozó szabályokat az e rendelet hatálybalépését követően létesített közfoglalkoztatási jogviszony alapján járó bérek megállapításánál kell alkalmazni.