A jogszabály mai napon ( 2024.06.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. A rendőrség munkavédelmi hatósági szervei

1. § (1) *  A Kormány a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, és a Kormány által egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

(2) A Kormány az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.

(3) *  A Kormány a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

2. A büntetés-végrehajtás munkavédelmi hatósági szervei

2. § (1) A Kormány a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.

(2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

3. * 

3. § * 

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóságok munkavédelmi hatósági szervei

4. § (1) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) területi, helyi szervei és az önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az OKF főigazgatóját jelöli ki.

(2) A Kormány az OKF vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkavédelmi hatósági szervei

5. § A Kormány az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) *  az Információs Hivatal, a Nemzeti Információs Központ, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatal vonatkozásában az Információs Hivatal főigazgatóját

jelöli ki.

5/A. *  Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi hatósági szervei

5/A. § *  A Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

5/B. *  Különös eljárási szabályok

5/B. § *  (1) A munkavédelmi hatósági jogkört gyakorló személy a munkavédelemről szóló törvényben meghatározottakon túl jogosult

a) a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni, valamint

b) a személyi állomány tagjának életét, egészségét fenyegető veszély esetén annak megszüntetéséig elrendelni a veszélyes tevékenység végzésének, különösen a szolgálati hely, műhely, műhelyrész, munkaeszköz, rendvédelmi célú egyéni védőeszköz használatának felfüggesztését.

(2) A munkavédelmi hatósági hatáskört gyakorló személy a hatáskörébe nem tartozó hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet és felkérés esetén más hatósággal együttműködik.

(3) Az ellenőrzés során az ellenőrzött szerv állományilletékes parancsnoka biztosítja az ellenőrzés feltételeit.

5/C. § *  A munkavédelmi hatósági jogkört gyakorló személy az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés során megbízólevél, valamint a szolgálati vagy munkáltatói igazolványa felmutatásával igazolja.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) *