A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2012. (V. 9.) MNB rendelet

az „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - az első magyar aranyforint kibocsátásának emlékére - „I. Károly aranyforintja” megnevezéssel 10 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2012. május 15.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban - egy ponttal elválasztva - a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felső körirat között, bal oldalon a „2012” verési évszám, jobb oldalon a „Bp.” verdejel olvasható. A középmezőben I. Károly aranyforintjának előlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban az „I. KÁROLY” felirat, alsó köriratban az „1301-1342” felirat olvasható. Az alsó és a felső körirat között, bal és jobb oldalon az Anjou-ház jelképét, az Anjou-liliomot ábrázoló díszítő motívum, a jobb oldali díszítő motívum alatt Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. A középmezőben I. Károly aranyforintjának hátlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2012. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2012. (V. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 9/2012. (V. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére