A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában,

az 1. § (1) bekezdés 40-42. pontja, 8. § (5) bekezdése és 12. §-a tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában és

az 1. § (1) bekezdés 39. pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet

1. 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesület nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

2. 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

3. 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a párt nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

4. 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a köztestület nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

5. 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az országos sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

6. 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

7. 7. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

8. 8. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

9. 9. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

10. 10. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

11. *  11. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

12. 12. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az 1-11. pontban nem szereplő szervezet nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

13. 13. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

14. 14. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítvány változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

15. 15. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a párt változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

16. 16. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a köztestület változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

17. 17. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az országos sportági szakszövetség változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

18. 18. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a magánnyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

19. 19. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

20. 20. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a vegyes nyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

21. 21. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

22. 22. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

23. * 

24. 24. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az 1-11. pontban nem szereplő szervezet változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,

25. 25. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

26. 26. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítvány nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

27. 27. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a párt nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

28. 28. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a köztestület nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

29. 29. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

30. 30. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

31. 31. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

32. 32. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

33. 33. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

34. 34. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

35. * 

36. 36. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az 1-11. pontban nem szereplő szervezet nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,

37. 37. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,

38. 38. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus űrlapon kell előterjeszteni az 1-37. pontban nem szereplő elektronikus kérelmet,

39. 40. melléklet 1. pontjában meghatározott kódtárból kell az alapítvány és az egyesület - létesítő okiratban meghatározott céljával összhangban álló - célja szerinti besorolását megadni,

40-42. * 

43. *  36/A. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek egyesülésének bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

44. *  36/B. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

45. *  36/C. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

46. *  36/D. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok egyesülésének bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

47. *  36/E. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,

48. *  36/F. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet.

(1a) *  A nemzetközi sportszövetség - az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelmét kivéve - elektronikus kérelmét az eljárás tárgyának megfelelő, egyesületre meghatározott űrlapon terjeszti elő.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt űrlapok és a 40. mellékletben meghatározott kitöltést segítő kódtárak rendszeresítése az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) feladata.

2. § (1) *  Az OBH az 1. § (1) bekezdésben nem szereplő kérelmek előterjesztésére mind papír alapú, mind elektronikus űrlapot rendszeresíthet.

(2) Az OBH a 40. mellékletben meghatározott kódtárakon túlmenően is rendszeresíthet kitöltést segítő kódtárat.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében, a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott űrlapok, valamint kitöltést segítő kódtárak alkalmazása kötelező.

(4) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére az űrlapot úgy kell rendszeresíteni, hogy az állami adóhatóság által az OBH részére megküldött nyilatkozat mintát kell az űrlap részévé tenni.

(5) *  Az OBH a végelszámolás iránti kérelem előterjesztésére olyan változásbejegyzési eljárás iránti kérelem benyújtására szolgáló űrlapot rendszeresíthet, amely kizárólag a végelszámolás iránti kérelem előterjesztésére vehető igénybe.

3. § (1) Az OBH az űrlapokat a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap) közzéteszi.

(2) A honlapon fel kell tüntetni az űrlapok közzétételének időpontját, a közzététel időpontjától az űrlap alkalmazása kötelező.

4. § (1) Ha az űrlap módosítására kerül sor, az OBH ennek tényéről a honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.

(2) Az OBH a módosított űrlap közzétételét követően a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon kell eljárni:

a) új űrlap rendszeresítésénél,

b) kitöltést segítő kódtár rendszeresítésénél és

c) kitöltést segítő kódtár módosítása esetében.

5. § Ha az űrlap nem felel meg a jogszabályoknak, az OBH az űrlapot haladéktalanul módosítja vagy új űrlapot rendszeresít.

2. Az űrlapokkal szembeni általános követelmények

6. § (1) Az OBH-nak a honlapon szereplő tájékoztatásokat úgy kell kialakítania, hogy egyértelműen kitűnjön belőlük, hogy az űrlap igénybevétele kötelező.

(2) Az űrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére.

7. § (1) Az űrlapot - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint az űrlap kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.

(2) Ha az OBH részletes tájékoztatást tesz közzé a honlapon az űrlap kitöltésének menetéről, s abban kellő részletezettséggel szerepelteti az (1) bekezdésében meghatározott adatokat, az űrlapot külön figyelmeztetéssel ellátni nem kell.

(3) A papír alapú űrlaphoz az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást külön íven is meg lehet szövegezni, ebben az esetben e tájékoztatót ugyanolyan módon kell elérhetővé tenni, mint az ahhoz tartozó űrlapot. Ezt a rendelkezést az űrlap kitöltéséhez szükséges kódok listájára is alkalmazni kell.

(4) *  Az elektronikus űrlapot beküldő személy természetes személyazonosító adatait az űrlapon meg kell adni.

7/A. § *  (1) A nyilvántartásba vételi és a változásbejegyzési űrlap úgy is kialakítható, hogy az űrlapon annak jelölésére kell lehetőséget biztosítani, hogy benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem. A nyilvántartásba vételi és a változásbejegyzési űrlap eltérően is kialakítható. A változásbejegyzési űrlap úgy is kialakítható, hogy az űrlapon annak jelölésére kell lehetőséget biztosítani, hogy benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel törlése iránti kérelem.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem benyújtására az OBH külön űrlapot rendszeresít.

3. A papír alapú űrlapok rendszeresítésének szabályai

8. § (1) A papír alapú űrlapot - a (3)-(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a rendelet mellékletben rendszeresített, a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap adattartalmával megegyező adattartalommal kell rendszeresíteni.

(2) A 39. mellékletben meghatározott adattartalmat is figyelembe véve papír alapú űrlapot kell rendszeresíteni

a) az egyesület nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

b) az alapítvány nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

c) * 

d) a vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,

f) * 

g) * 

h) *  az egyesületek egyesülésének, szétválásának, beolvadásos különválásának és beolvadásos kiválásának bejegyzése iránti,

i) *  az alapítványok egyesülésének, szétválásának, beolvadásos különválásának és beolvadásos kiválásának bejegyzése iránti

kérelem előterjesztésére.

(3) A papír alapú űrlapon a bíróság érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.

(4) A papír alapú és az elektronikus űrlapok kitöltést segítő kódtára eltérhet egymástól.

(5) A papír alapú űrlapot úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezőt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 34. §-ában meghatározott kérelem előterjesztésére.

4. A papír alapú űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények

9. § (1) Az űrlapot kódokkal kell kitölteni, ha a kérelem adatára vonatkozóan a rendelet melléklete annak alkalmazását írja elő, vagy ha az OBH az űrlap kitöltésénél alkalmazandó kódlistát tesz közzé.

(2) Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a beadvány hiánytalan előterjesztésére, a kérelmezőnek a beadvány adatainak kitöltését másik űrlapon kell folytatnia azzal, hogy a további űrlapon fel kell tüntetnie annak tényét, hogy azok az első űrlap pótlapjai. Az űrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát, a pótlapon pedig fel kell tüntetni annak tényét, hogy az űrlap pótlap és a pótlap sorszámát.

5. Egyéb rendelkezések

10. § Az OBH-nak a bíróságok, valamint a kérelmezők és az eljárásban részt vevő egyéb személyek részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszerét (a továbbiakban: informatikai rendszer) úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus űrlaphoz melléklet legyen csatolható.

11. § (1) Az OBH a honlapon közzéteszi a papír alapú eljárásban alkalmazandó letölthető és kitölthető, a kitöltést megelőzően vagy azt követően kinyomtatható űrlapot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint közzétett űrlap elektronikus eljárásra nem alkalmazható.

6. * 

12. § * 

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. március 1. napján lép hatályba.

(2) *  E rendelet 1. § (1) bekezdésének 1-38. és 40-42. pontja, 2. § (4) bekezdése, 8. § (2) bekezdésének d)-f) pontja, 8. § (4) és (5) bekezdése, 10. §-a, 12. §-a, 15. §-a, 1-38. és 41-44. melléklete 2015. január 1. napján lép hatályba.

(3) *  E rendelet 16. § c) pontja 2015. január 2. napján lép hatályba.

(4) Az űrlapokat a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

14. § *  A papír alapú űrlapot 2014. december 31. napjáig úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezőt

a) az 1. melléket 5.3.5., 6.3.4., 6.3.5., 8.1.-8.7. pontjában,

b) a 2. melléklet 3.3.5., 3.4.3., 3.5.3. pontjában és

c) a 13. melléklet 8.5., 13., 13.1.-13.7., és 14., 14.1., 14.2. pontjában,

d) *  a 36/A-36/C. melléklet 11. pontjaiban

meghatározott adatok megadására.

15. § *  E rendeletnek a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2017. (IV. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: Rmód.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 41-43. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített, az Rmód. hatálybalépését megelőző napon a bíróságok központi internetes honlapján közzétett űrlapok - az e rendeletnek az Rmód. hatálybalépését megelőző napon hatályos 12. §-ában meghatározott módon - a 2017. augusztus 31-éig indult nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásokban alkalmazhatóak.

16. § Hatályát veszti

a)-b) * 

c) * 

1. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése.

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. lakóhelye/székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A nyilvántartásba vétel iránti határozott kérelem.

5. A szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:

5.1. név

5.2. székhely

5.3. szervezet képviselőjének

5.3.1. neve

5.3.2. címe

5.3.3. a képviseleti jog gyakorlásának módja

5.3.3.1. együttes képviseleti jog esetén a képviselőtárs

5.3.3.1.1. neve

5.3.3.1.2. tisztsége

5.3.4. a képviseleti jog terjedelme

5.3.4.1. különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése

5.3.5. *  a képviseleti megbízás időtartama

5.3.5.1. a képviseleti jog megszűnésének időpontja

5.3.6. *  anyja születési neve

5.4. a szervezet célja

5.5. a szervezet 5.4. szerinti céljával összhangban álló célja szerinti besorolása

5.5.1. 40. mellékletben meghatározott kódtárból választva

5.5.2. az elsődleges cél szerinti besorolás megjelölése

5.6. a létesítő okirat kelte

5.7. az egyesület formája

5.7.1. 40. mellékletben meghatározott kódtárból választva

6. A szervezettel kapcsolatos szükség szerint kötelező adatok:

6.1. a szervezet idegen nyelvű elnevezése

6.2. a szervezet rövidített neve

6.3. szervezet szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén

6.3.1. jogi személy szervezeti egység neve

6.3.2. jogi személy szervezeti egység székhelye

6.3.3. *  jogi személy szervezeti egység ügyvezető szervének neve

6.3.4. *  a jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

6.3.5. *  a jogi személy szervezeti egység képviselőjének anyja születési neve

6.4. a szervezet képviselőjének tisztsége, ha a képviseleti jog gyakorlása (terjedelme) a képviselő tisztségéhez kötődik

7. Egyéb kötelező adatok:

7.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott szövetség esetén - az 5. pontban foglaltakon túlmenően - kötelező adatok

7.1.1. *  a szövetséget alapító egyesületek, illetve alapítványok

7.1.1.1. neve

7.1.1.2. székhelye

7.1.1.3. nyilvántartási száma

7.2. sportegyesület, sportszövetség, ide nem értve az országos sportági szakszövetséget szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén - a 6.3.1. és 6.3.2. pontban foglaltakon túlmenően - kötelező adatok

7.2.1. jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

7.2.2. jogi személy szervezeti egység képviselőjének lakóhelye

8. A kérelmező választása szerint megadható adatok:

8.1. *  a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

8.2. a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

8.3. *  a jogi személy szervezeti egység kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

8.4. a jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

8.5. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat

8.6. a szervezet képviselőjének adóazonosító jele és természetes azonosító adatai

8.7. a jogi személy szervezeti egység képviselőjének adóazonosító jele és természetes azonosító adatai

8.8. kérelmező hivatkozási száma

8.9. képviselő hivatkozási száma

8.10. kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

8.11. képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

8.12. egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem

9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.

10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

10.1. lényeges joghatások

10.2. a kérelemhez csatolandó iratok

10.3. az űrlap kitöltésének módja

2. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 2., 5. és 7. pontja kivételével -:

2. *  A kérelmezővel - alapítóval, alapítók gyűlésének képviselőjével - kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

3. Az alapítvánnyal kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. név

3.2. székhely

3.3. az alapítvány képviselőjének

3.3.1. neve

3.3.2. lakóhelye/székhelye

3.3.3. a képviseleti jog módja

3.3.3.1. együttes képviseleti jog esetén a képviselőtárs

3.3.3.1.1. neve

3.3.3.1.2. tisztsége

3.3.4. képviseleti jog terjedelme

3.3.4.1. különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése

3.3.5. *  anyja születési neve

3.4. *  kurátor esetén

3.4.1. neve

3.4.2. lakóhelye/székhelye

3.4.3. *  - szükség szerint - anyja születési neve

3.5. *  kuratórium esetén

3.5.1. tagjainak neve

3.5.2. tagjainak lakóhelye

3.5.3. *  anyja születési neve

3.6. a szervezet célja

3.7. a szervezet célja szerinti besorolása

3.7.1. 40. melléklet szerinti kódtárból választva

3.7.2. az elsődleges cél szerinti besorolás megjelölése

3.8. az alapító okirat kelte

3.9. az alapítvány típusa

3.9.1. kitöltést segítő kódtár

3.10. az alapítvány vagyonfelhasználási módja

3.11. a felhasználható vagyon mértéke

3.12. annak jelölése, hogy az alapítványhoz lehet-e csatlakozni

4. *  Annak jelölése, hogy

4.1. az alapítvány vállalja, hogy az alapítás évét követő második évben megszerzi a közhasznú jogállást, ezért teljes személyes illetékmentesség illeti meg, vagy

4.2. az alapítvány nem kíván közhasznú jogállást szerezni, ezért eljárási illeték fizetésére kötelezett.

3. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A párt nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 5.7., 7. és. 8.12. pontja kivételével -:

1.1. a párt formája

1.1.1. párt

1.2. nyilatkozat arról, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el

4. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A köztestület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma az űrlap 5.7., 7. és 8.12. pontja kivételével.

5. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az országos sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével -:

1.1. szervezeti egység jogi személlyé nyilvánítása esetén határozott kérelem a jogi személy szervezeti egység nyilvántartásba történő bejegyzésére

1.1.1. jogi személy szervezeti egység neve

1.1.2. jogi személy szervezeti egység székhelye

1.1.3. jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

1.1.4. jogi személy szervezeti egység képviselőjének lakóhelye

1.2. nyilatkozat arról, hogy a sportágban nem működik sportági szakszövetség

1.3. nyilatkozat arról, hogy a sportág

1.3.1. a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág vagy

1.3.2. a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Sportaccord)

1.4. nyilatkozat arról, hogy legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja, legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet és a versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt

6. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével -:

2. Annak jelzése, hogy az adószámról, a társadalombiztosítási nyilvántartásba vételi számról szóló igazolást és a számlavezetésre feljogosított pénzforgalmi szolgáltató igazolását a pénzforgalmi számla megnyitásáról pótlólag megküldi.

7. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével -:

1.1. az alakuló közgyűlés napja

2. Annak jelzése, hogy a számlavezetésre feljogosított pénzforgalmi szolgáltató igazolását pénzforgalmi számla megnyitásáról pótlólag megküldi.

8. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével -:

2. Az átalakulással kapcsolatos adatok:

2.1. az átalakult önkéntes nyugdíjpénztár nyilvántartási száma

2.2. az átalakult magánnyugdíjpénztár nyilvántartási száma

2.3. az átalakulás jogelődök által meghatározott időpontja, ha az átalakulás időpontját meghatározták

9. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével.

10. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével -:

1.1. nyilatkozat arról, hogy a társaság munkavállalóinak legalább 40 százaléka a szervezet megalakulását az alakuló közgyűlésen - személyesen gyakorolt szavazati jogával élve - kimondta, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvényben foglalt követelményeknek (9. §) megfelelő alapszabályát megállapította, továbbá ügyintéző szervét megválasztotta.

11. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

A nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése.

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. lakóhelye/székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A nyilvántartásba vétel iránti határozott kérelem.

5. A szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:

5.1. név

5.2. székhely

5.3. szervezet képviselőjének

5.3.1. neve

5.3.2. címe

5.3.3. a képviseleti jog gyakorlásának módja

5.3.3.1. együttes képviseleti jog esetén a képviselőtárs

5.3.3.1.1. neve

5.3.3.1.2. tisztsége

5.3.4. a képviseleti jog terjedelme

5.3.4.1. különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése

5.4. a szervezet célja szerinti sportág megjelölése

5.5. a szervezet létrejöttének módja (eredeti vagy jogutódlásos alapítás)

5.6. a létesítő okirat kelte (jogutódlásos alapítás esetén a magyar jognak való megfelelést szolgáló módosítás kelte)

5.7. jogutódlásos alapítás esetén kötelezően feltüntetendő további adatok:

5.7.1. jogelőd szervezet neve

5.7.2. jogelőd szervezet székhelye

5.7.3. jogelőd szervezet nyilvántartó hatósága

5.7.4. jogelőd szervezet nyilvántartási száma

6. A szervezettel kapcsolatos szükség szerint kötelező adatok:

6.1. a szervezet idegen nyelvű elnevezése

6.2. a szervezet rövidített neve

6.3. szervezet szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén

6.3.1. jogi személy szervezeti egység neve

6.3.2. jogi személy szervezeti egység székhelye

6.3.3. jogi személy szervezeti egység ügyvezető szervének neve

6.3.4. a jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve

6.3.5. a jogi személy szervezeti egység képviselőjének lakóhelye

6.3.6. a jogi személy szervezeti egység képviselőjének anyja születési neve

6.4. a szervezet képviselőjének tisztsége, ha a képviseleti jog gyakorlása (terjedelme) a képviselő tisztségéhez kötődik

7. A kérelmező választása szerint megadható adatok:

7.1. a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

7.2. a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

7.3. a jogi személy szervezeti egység kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

7.4. a jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

7.5. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat

7.6. a szervezet képviselőjének adóazonosító jele és természetes azonosító adatai

7.7. a jogi személy szervezeti egység képviselőjének adóazonosító jele és természetes azonosító adatai

7.8. kérelmező hivatkozási száma

7.9. képviselő hivatkozási száma

7.10. kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

7.11. képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

7.12. egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem

8. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. lényeges joghatások

9.2. a kérelemhez csatolandó iratok

9.3. az űrlap kitöltésének módja

12. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Egyéb szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 5-7. és 8.12. pontja kivételével -:

2. A szervezettel kapcsolatos - törvényben meghatározott - kötelező adatok.

3. A szervezettel kapcsolatos - törvényben meghatározott - szükség szerint kötelező adatok.

13. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.

2. A szervezet:

2.1. neve

2.2. székhelye

2.3. nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. arra való utalás, hogy a kérelmező a 2. pontban meghatározott szervezet

4. Képviselő esetében:

4.1. neve

4.2. címe

4.3. képviselő személyének típusa

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

6. A bíróság eljárása iránti határozott kérelem.

7. A változásbejegyzési kérelemmel érintett nyilvántartásba bejegyzett adat.

8. A bejelentett:

8.1. új nyilvántartási adat

8.2. törölni kért adat

8.3. változatlan adat

8.4. arra való utalás, hogy a változásbejegyzési kérelem az új létesítő okirat benyújtására irányul

8.5. *  - ha a bejelentett új nyilvántartási adat a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége új képviselőjének nyilvántartásba vételére irányul és a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámmal és statisztikai számjellel rendelkezik - az új képviselő adóazonosító száma

9. A változásbejegyzési kérelemmel érintett adat:

9.1. típusa

9.2. megjelölése

10. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

11. Egyszerűsített változásbejegyzési eljárás iránti kérelem.

12. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

12.1. lényeges joghatások

12.2. a kérelemhez csatolandó iratok

12.3. az űrlap kitöltésének módja

13. *  A kérelmező választása szerint megadandó adatok - ha adószám, illetve statisztikai számjel megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmet is előterjeszt -:

13.1. *  a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

13.2. *  a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

13.3. *  a jogi személy szervezeti egység kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

13.4. *  a jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

13.5. *  az általános forgalmi adó alanyának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti, az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozata

13.6. *  a szervezet képviselőjének adóazonosító száma

13.7. *  a jogi személy szervezeti egység képviselőjének adóazonosító száma

14. *  A kérelmező választása szerint megadandó adatok - ha adószám törlése iránti kérelmet is előterjeszt -

14.1. *  a szervezet adóköteles tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a szervezet adószáma törlése iránti kérelem

14.2. *  - jogi személy szervezeti egység esetében - a jogi személy szervezeti egység adóköteles tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a jogi személy szervezeti egység adószáma törlése iránti kérelem

14. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítvány változásbejegyzési eljárás iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 3. pontja kivételével -:

2. *  A kérelmezővel - alapítóval, alapítók gyűlésének képviselőjével - kapcsolatos adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely:

3. *  Annak jelölése, hogy

3.1. az alapítvány közhasznú jogállású vagy az alapításkor vállalta a közhasznú jogállás megszerzését és a közhasznú jogállás megszerzésére nyitva álló határidő még nem telt el, ezért teljes személyes illetékmentesség illeti meg, vagy

3.2. az alapítvány nem közhasznú jogállású, így eljárási illeték fizetésére kötelezett.

15. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A párt változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

16. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A köztestület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

17. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az országos sportági szakszövetség változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

18. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A magánnyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

19. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

20. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A vegyes nyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

21. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

22. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

23. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

24. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

az egyéb szervezet változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

25. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.

2. A szervezet:

2.1. neve

2.2. székhelye

2.3. nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adat:

3.1. az arra való utalás, hogy a kérelmező a 2. pontban meghatározott szervezet

4. Az arra való utalás, hogy a szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek.

5. A képviselővel kapcsolatos kötelező adat:

5.1. neve

5.2. címe

5.3. személyének típusa

6. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.

7. A nyilvántartásból való törlés iránti határozott kérelem.

8. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

8.1. lényeges joghatások

8.2. a kérelemhez csatolandó iratok

8.3. az űrlap kitöltésének módja

26. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítvány nyilvántartásból való törlése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma - az űrlap 3. pontja kivételével -:

1.1. *  a kérelmezővel - alapítóval, alapítók gyűlésének képviselőjével - kapcsolatos adatok:

1.1.1. név

1.1.2. lakóhely/székhely

1.2. a végelszámolást megelőző bírósági határozat száma

1.3. ha 1.2. pontban jelölt határozat nem tartalmazza az alapítvány megszűnések okát, nyilatkozni kell annak indokáról

27. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A párt nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. *  az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

2-3. * 

28. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A köztestület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

29. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

30. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

31. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

32. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

33. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

34. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

35. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

36. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyéb szervezet nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.

36/A. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

Az egyesületek egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A szervezetek egyesülésének bejegyzése iránti határozott kérelem

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

6. Az egyesülő szervezetekkel kapcsolatos kötelező adatok:

6.1. neve

6.2. székhelye

6.3. nyilvántartási száma

7. A törlés iránti határozott kérelem

7.1. az összeolvadó szervezetek

7.2. a beolvadó szervezet

8. Az arra való utalás, hogy az egyesülő szervezetek nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek

9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

10. Annak jelzése, hogy a jogutód szervezet adatait

10.1. összeolvadás esetén a nyilvántartásba vétel iránti kérelem űrlapja tartalmazza

10.2. beolvadás esetén a változásbejegyzés iránti kérelem űrlapja tartalmazza

11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem

12. A kérelmező választása szerint megadható adat:

12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem

12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult

13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

13.1. lényeges joghatások

13.2. a kérelemhez csatolandó iratok

13.3. az űrlap kitöltésének módja

36/B. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

Az egyesületek szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A szétválás bejegyzése iránti határozott kérelem

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

6. A különváló szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:

6.1. neve

6.2. székhelye

6.3. nyilvántartási száma

7. A különváló szervezet törlése iránti határozott kérelem

8. Az arra való utalás, hogy a különváló szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek

9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

10. Annak jelzése, hogy

10.1. a jogutód szervezet adatait a nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza

10.2. kiválás esetén a fennmaradó szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem tartalmazza

11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem

12. A kérelmező választása szerint megadható adat:

12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem

12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult

13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

13.1. lényeges joghatások

13.2. a kérelemhez csatolandó iratok

13.3. az űrlap kitöltésének módja

36/C. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

Az egyesületek beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése

2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. neve

2.2. székhelye

3. Képviselő esetén:

3.1. neve

3.2. címe

3.3. személyének típusa

4. A beolvadásos szétválás bejegyzése iránti határozott kérelem

4.1. beolvadásos különválás

4.2. beolvadásos kiválás

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe

6. A különváló szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:

6.1. neve

6.2. székhelye

6.3. nyilvántartási száma

7. A különváló szervezet törlése iránti határozott kérelem

8. Az arra való utalás, hogy a különváló szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek

9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

10. Annak jelzése, hogy

10.1. a jogutód szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem tartalmazza

10.2. kiválás esetén a fennmaradó szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem tartalmazza

11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem

12. A kérelmező választása szerint megadható adat:

12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem

12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult

13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

13.1. lényeges joghatások

13.2. a kérelemhez csatolandó iratok

13.3. az űrlap kitöltésének módja

36/D. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

Az alapítványok egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesületek egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 2. és 6. pontja kivételével -:

2. A kérelmezővel - alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével - kapcsolatos adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

3. Az egyesülő alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. nyilvántartási száma

3.4. alapítvány képviselőjének neve

36/E. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

Az alapítványok szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesületek szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 2. és 6. pontja kivételével -:

2. A kérelmezővel - alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével - kapcsolatos adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

3. A szétváló alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. nyilvántartási száma

3.4. alapítvány képviselőjének neve

36/F. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

Az alapítványok beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az egyesületek beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően - az űrlap 2. és 6. pontja kivételével -:

2. A kérelmezővel - alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével - kapcsolatos adatok:

2.1. név

2.2. lakóhely/székhely

3. A különváló alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. nyilvántartási száma

3.4. alapítvány képviselőjének neve

37. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A szervezet közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.

2. A szervezet:

2.1. neve

2.2. székhelye

2.3. nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. - ha a kérelmező a 2. pontban meghatározott szervezet - az arra való utalás, hogy a kérelmező a 2. pontban meghatározott szervezet

3.2. - ha a kérelmező nem a 2. pontban meghatározott szervezet - a kérelmező

3.2.1. neve

3.2.2. lakóhelye/székhelye

4. Képviselő esetében:

4.1. neve

4.2. címe

4.3. személyének típusa

5. *  Nyilatkozat arról, hogy a létesítő okirat tartalmazza-e az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben előírt rendelkezéseket.

6. Annak jelölése, ha a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel egyidejűleg változásbejegyzési űrlap került benyújtásra.

7. A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem.

8. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. lényeges joghatások

9.2. a kérelemhez csatolandó iratok

9.3. az űrlap kitöltésének módja

38. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyéb - az 1-37. és 39. pontban nem szereplő - kérelmek előterjesztésére szolgáló elektronikus űrlap adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése.

2. A kérelem megnevezése.

3. Szükség szerint kötelező adat:

3.1. ügyszám/lajstromszám

3.2. a szervezet nyilvántartási száma

4. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

4.1. neve

4.2. lakóhelye/székhelye

5. Képviselő esetén:

5.1. neve

5.2. címe

5.3. személyének típusa

6. A bíróság eljárása iránti határozott kérelem.

7. A kérelem előterjesztése.

8. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. lényeges joghatások

9.2. az űrlap kitöltésének módja

39. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

A papír alapú kérelmek adattartalma az adott kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően

1. A kérelmező aláírásának:

1.1. helye

1.2. ideje

2. *  Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet:

2.1. neve

2.2. címe

40. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

Az űrlapok kitöltését segítő kódtárak

1. Az egyesület, az alapítvány és az egyéb szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:

1.1. kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

1.1.1. kód: 0100.

1.2. vallási tevékenység (pl. hitéleti tevékenység)

1.2.1. kód: 0200.

1.3. sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)

1.3.1. kód: 0300.

1.4. szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)

1.4.1. kód: 0400.

1.5. oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)

1.5.1. kód: 0500.

1.6. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)

1.6.1. kód: 0600.

1.7. egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegély-nyújtás, közegészségügy)

1.7.1. kód: 0700.

1.8. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)

1.8.1. kód: 0800.

1.9. polgári védelmi, tűzoltási tevékenység (pl. tűzoltószervezetek, katasztrófa-elhárítás)

1.9.1. kód: 0900.

1.10. környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés megelőzés, zöldfelület védelem)

1.10.1. kód: 1000.

1.11. településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)

1.11.1. kód: 1100.

1.12. gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása, idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)

1.12.1. kód: 1200.

1.13. *  egyéb érdekérvényesítő tevékenység (pl. alapjogok védelme, fogyasztóvédelem, jogvédelem, politikai érdekérvényesítés)

1.13.1. kód: 1300.

1.14. közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság, bűnözők társadalmi rehabilitációja)

1.14.1. kód: 1400.

1.15. adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek (pl. többcélú és általános adományosztás, sport-szakmai és egyéb nonprofit szövetségek, civilügyi szolgáltatás)

1.15.1. kód: 1500.

1.16. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon átnyúló együttműködés)

1.16.1. kód: 1600.

1.17. szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. vállalkozói érdekképviselet, munkavállalói érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)

1.17.1. kód: 1700.

1.18. politikai tevékenység (pl. nem párt jellegű politikai tevékenység, politikai ifjúsági szervezetek)

1.18.1. kód: 1800.

1.19. egyéb tevékenység

1.19.1. kód: 1900.

1.20. *  lobbitevékenység

1.20.1. kód: 2000.

2. Az egyesület formája:

2.1. egyesület

2.2. sportegyesület

2.3. alapcél szerint vallási tevékenységet végző szervezet

2.4. szakszervezet

2.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetség

2.6. polgárőr szervezet

2.7. nemzetiségi egyesület

2.8. egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma

41-43. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez * 

44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez *