A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2012. (VI. 15.) MNB rendelet

a „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a Londonban megrendezésre kerülő XXX. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére - „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2012. június 22.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezőben egy kajaklapát tollának ábrázolása látható, amint az íves hullámokat vető vízfelszínt eléri. A kajaklapát ábrázolásától balra, egymás alatti vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „Bp.” verdejel, jobbra - a verdejellel egy vonalban - a „2012” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben egy kenuban evező férfi ábrázolása látható. Az evező férfi ábrázolásától balra, egymás alatti vízszintes sorokban a „XXX.”, a „NYÁRI”, az „OLIMPIAI”, és a „JÁTÉKOK” felirat olvasható. A felirat alatt, az emlékérme szélén Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, különleges - ún. prooflike - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2012. június 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2012. (VI. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2012. (VI. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére