A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. §, valamint a 6. § a) pontja tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (1) bekezdés tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (2) bekezdés, valamint a 6. § g) pontja tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (3) bekezdés tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (4) bekezdés tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (5) bekezdés tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (6) bekezdés tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § b) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § c) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § d) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § e) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § f) pontja tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § h) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § i) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § j) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § k) pontja tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § l) pontja tekintetében a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § m) pontja tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § n) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Ha a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) XXVII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül az 1-5. mellékletben felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el - amennyiben a hatóság megítélése alapján a Szabs. tv. szerinti pénzbírság vagy helyszíni bírság kiszabása indokolt -, az ott meghatározott szabálysértéshez rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.

2. § *  Ha a Szabs. tv. XXVIII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül a 6-9. mellékletben felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el - ha a hatóság megítélése alapján a Szabs. tv. szerinti pénzbírság vagy helyszíni bírság kiszabása indokolt -, az ott meghatározott szabálysértéshez rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.

3. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

4-6. § * 

1. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez * 

A B C D
Sor-
szám
Szabs. tv. 217. § Ittas vezetés a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés a helyszíni bírság összege forintban a pénzbírság összege forintban
1. vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke
0,30 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy
a kilégzett levegőben a 0,15 milligramm/litert nem haladja meg
Szabs. tv.
217. § a) pont
15 000 30 000
2. vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél
a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek
Szabs. tv.
217. § a) pont
20 000 40 000
3. nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke a 0,5 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben
a 0,25 milligramm/litert meghaladja, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek
Szabs. tv.
217. § a) pont
25 000 50 000
4. vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy
a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésének olyan személynek történő átengedése, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van
Szabs. tv.
217. § b) pont
25 000 50 000

2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez * 

A B C D E
Sorszám Szabs. tv. 218. §
Az elsőbbség és az előzés szabályainak
megsértése
a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés a helyszíni bírság összege forintban a pénzbírság összege forintban
1. az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
(a továbbiakban: KRESZ) 28. §
(1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés;
31. § (5) bekezdés és a (8) bekezdés b) pont; 42. §
(1) bekezdés
10 000 20 000
2. az elsőbbségre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1) és (3) bekezdés 15 000 30 000
3. az előzésre vonatkozó szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és g) pontja; 34. § (8) bekezdés 10 000 20 000

3. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez * 

4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez * 

A B C D E
Sorszám Szabs. tv. 221. §
Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy
jelzéssel való közlekedés
a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés a helyszíni bírság összege forintban a pénzbírság összege forintban
1. a jármű műszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de hat hónapot nem haladta meg KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 20 000 40 000
2. a jármű műszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem haladta meg KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 25 000 50 000
3. a jármű műszaki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pont 30 000 60 000

5. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D
Sor-
szám
Szabs. tv. 223. § Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés a helyszíni bírság összege forintban a pénzbírság összege forintban
1. megkülönböztető fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék gépjárműre történő jogosulatlan felszerelése a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés 20 000 40 000
2. a megkülönböztető fényjelzés vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklása Szabs. tv. 223. § b) pont 15 000 30 000

6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez * 

A B C D E
Sorszám Szabs. tv. 224. §
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése
a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés a helyszíni bírság összege forintban a pénzbírság összege forintban
1. a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 3. § (2) bekezdés; 14. § (1) bekezdés h)-m), o)-u), y), z/1. pont; 18. § (1) bekezdés c), k) pont; 25. § (2) bekezdés; 29. §
(2) bekezdés; 31. § (1)-(4) bekezdés; 33. § (2) bekezdés; 37. § (3) bekezdés b) pont; 48. § (9) bekezdés
10 000 20 000
2. a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése (amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ában meghatározott közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés nem állapítható meg) KRESZ 48. § (7) bekezdés 15 000 30 000
3. megállás a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont 10 000 20 000
4. várakozás a „Várakozni tilos” a jelzőtábla hatálya alatt KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont 10 000 20 000
5. a „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont 10 000 20 000
6. a megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (3) bekezdés 10 000 20 000
7. a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (4) bekezdés 10 000 20 000
8. a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése KRESZ 15. § (4) bekezdés 10 000 20 000
9. a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozás KRESZ 15. § (5) bekezdés 10 000 20 000
10. a várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértése KRESZ 15. § (6) bekezdés 10 000 20 000
11. a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértése KRESZ 15. § (7) bekezdés 10 000 20 000
12. a várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértése KRESZ 15. § (7) bekezdés 10 000 20 000
13. a megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó járművet elszállítását lehetővé teszi KRESZ 15. § (9) bekezdés 10 000 20 000
14. a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont 50 000 100 000
15. megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon KRESZ 37. § (4) bekezdés 20 000 40 000
16. megállás „az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban” szabály megszegésével KRESZ 40. § (1) bekezdés 10 000 20 000
17. megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad KRESZ 40. § (2) bekezdés 10 000 20 000
18. megállás ott ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza KRESZ 40. § (5) bekezdés a) pont 15 000 30 000
19. megállás ott ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont 10 000 20 000
20. megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont 20 000 40 000
21. megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont 15 000 30 000
22. megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont 25 000 50 000
23. megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál KRESZ 40. § (5) bekezdés f) pont 15 000 30 000
24. megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozza KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pont 10 000 20 000
25. megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül KRESZ 40. § (5) bekezdés h) pont 10 000 20 000
26. megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban KRESZ 40. § (5) bekezdés i) pont 10 000 20 000
27. megállás villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen KRESZ 40. § (5) bekezdés j) pont 15 000 30 000
28. megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pont 20 000 40 000
29. megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton KRESZ 40. § (5) bekezdés l) pont 20 000 40 000
30. megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen KRESZ 40. § (5) bekezdés m) pont 15 000 30 000
31. megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pont 10 000 20 000
32. a jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pont 10 000 20 000
33. megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pont 15 000 30 000
34. megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja KRESZ 40. § (8) bekezdés d) pont 10 000 20 000
35. várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén KRESZ 41. § (2) bekezdés a) pont 10 000 20 000
36. várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén KRESZ 41. § (2) bekezdés b) pont 10 000 20 000
37. várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett KRESZ 41. § (2) bekezdés e) pont 10 000 20 000

7. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D
Sor-
szám
Szabs. tv. 225. § Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés a helyszíni bírság összege forintban a pénzbírság összege forintban
1. a közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (3) bekezdés;
70. § (3) és (5) bekezdés; 93. § (2) bekezdés; a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés;
15 000 30 000

8. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D
Sor-
szám
Szabs. tv. 226. § Víziközlekedési szabályok megsértése a szabálysértés elkövetései magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezés a helyszíni bírság összege forintban a pénzbírság összege forintban
1. Csónak és kishajó biztonsági követelményeire vonatkozó szabályok megsértése a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet (a továbbiakban: Hajózási Szabályzat) II. RÉSZ 4.05 cikk 1. és 3-4. pont 15 000 30 000
2. Csónak és vízi sporteszköz használatára vonatkozó szabályok megszegése Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 4.07 cikk 3. pont 15 000 30 000
3. Őr és ügyeleti szolgálatra vonatkozó szabályok megszegése Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 5.03 cikk 1-7. pont 15 000 30 000
4. Hullámkeltés tilalmának megszegése Hajózási Szabályzat I. RÉSZ 6.20 cikk 1. és 3. pont 15 000 30 000
5. Másodfokú viharjelzés megsértése Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 9.12 cikk 3. és 4. pont 15 000 30 000

9. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B c D
Sor-
szám
Szabs. tv. 230. § Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrássokkal való megsértése a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett jogszabályi rendelkezése a helyszíni bírság összege forintban a pénzbírság összege forintban
1. szmogriadó elrendelése esetén vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat vagy intézkedések megsértése Szabs. tv. 230. § 15 000 30 000