A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi LXXVIII. törvény

a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya (a továbbiakban: Alapokmány) a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsa 66-2. számú határozatával (a továbbiakban: határozat) történő módosítása (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a határozat alapján elfogadja Magyarország kvótájának 1940 millió SDR-re (Special Drawing Rights: Különleges Lehívási Jogok) történő megemelését.

3-4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 4. § az Alapokmány XXVIII. Cikk c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Módosítás, illetve a 3. § és a 4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről - az (5) bekezdésben meghatározott intézkedések kivételével - a Magyarországot a Nemzetközi Valutaalapban képviselő kormányzó gondoskodik.

(5) Magyarország kvótájának a határozat szerinti megemelésével kapcsolatos intézkedésekről a pénzügyi szerv feladatát ellátó Magyar Nemzeti Bank gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére