A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Szántóföldi növények

1. § A 2012. évre vonatkozóan Magyarország által folyósítandó kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések engedélyezéséről szóló, 2012. június 4-i [C(2012) 3483] bizottsági végrehajtási határozatban (a továbbiakban: végrehajtási határozat) foglaltakra figyelemmel a szántóföldi (GOFR) növények támogatása esetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet 34-37. §-a alapján történő támogatáscsökkentés (a továbbiakban: támogatáscsökkentés) kiszámítása során nemzeti szinten 195 941 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

2. Rizs

2. § A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a rizs termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 991 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

3. Dohány

3. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a Burley dohány termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 3 858 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a Virginia dohány termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása nemzeti szinten 11 178 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

4. Hízottbikatartás

4. § A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a hízottbikatartás termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 19 836 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

5. Anyatehéntartás

5. § (1) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel az anyatehéntartás termeléshez kötött nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 15 341 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

(2) A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel az anyatehéntartás termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása nemzeti szinten 3 717 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

6. Extenzifikációs szarvasmarhatartás

6. § A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel az extenzifikációs szarvasmarhatartás termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 14 512 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

7. Anyajuhtartás

7. § A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel az anyajuhtartás termeléshez kötött nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 2 253 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

8. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás

8. § A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 2 100 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

9. Tej

9. § A végrehajtási határozatban foglaltakra figyelemmel a termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő tejtámogatás esetében a támogatáscsökkentés kiszámítása során nemzeti szinten 56 053 000 euró elvi maximum összeg vehető figyelembe.

10. Az euró alkalmazása

10. § E rendelet vonatkozásában az euró/forint átváltási árfolyam meghatározása tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikk 2. bekezdésében foglaltak az irányadóak.

10/A. § *  E rendelet 1-10. §-ában felsorolt támogatási jogcímekhez kapcsolódó maximális elvi fajlagos támogatási összegeket az 1. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § * 

1. számú melléklet a 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelethez * 

A 2012. évi támogatások számítása során alkalmazandó maximális fajlagos támogatási összegek mértéke

A
Kiegészítő nemzeti támogatási jogcímek
B
Egységre vetített maximális összeg
1. Egyes szántóföldi növények - termeléstől elválasztott támogatás 55,52 EUR/történelmi bázisjogosultság
2. Rizs - termeléstől elválasztott támogatás 307,60 EUR/történelmi bázisjogosultság
3. *  Dohány (Burley) - termeléstől elválasztott támogatás 2143,13 EUR/történelmi bázisjogosultság
4. Dohány (Virginia) - termeléstől elválasztott támogatás 2754,43 EUR/történelmi bázisjogosultság
5. Hízottbika - termeléstől elválasztott támogatás 209,63 EUR/történelmi bázisjogosultság
6. Anyatehén termeléshez kötött támogatás 131,12 EUR/történelmi bázisjogosultság
7. Anyatehén termeléstől elválasztott támogatás 31,77 EUR/történelmi bázisjogosultság
8. Extenzifikációs szarvasmarhatartás - termeléstől elválasztott támogatás 68,57 EUR/történelmi bázisjogosultság
9. Anyajuh - termeléshez kötött támogatás 1,97 EUR/egyed vagy 1,57 EUR/egyed,
ha a juhtejet értékesítik
10. Anyajuh kiegészítő - termeléstől elválasztott támogatás 7,00 EUR/történelmi bázisjogosultság
11. Tej - termeléstől elválasztott támogatás 28,17 EUR/1000 történelmi bázisjogosultság