A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. § *  A nemzeti köznevelésről szóló törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és az Nkt. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettséggel betölthető munkaköröket a 3. melléklet tartalmazza.

2. § *  A 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanuló a 8. melléklet, a 2019/2020. tanévre beiskolázott tanuló a 9. melléklet szerinti mellék-szakképesítések közül választhat. Ha az érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, a szakképző intézménynek legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.

3. § * 

2. * 

4–8. § * 

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)–(17) * 

10. § * 

11. § * 

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

Szakgimnáziumi ágazatok, ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető munkakörök

A B C D

1.
Ágazat száma Ágazat megnevezése
Ágazaton belüli specializáció
Betölthető munkakör/végezhető
tevékenység
(FEOR–08 alapján)
2. I Egészségügy 5522/4 Kisegítő ápoló
3. II Egészségügyi technika 8219 Egyéb termék-összeszerelő
4. III Szociális 3511/17 Szociális és mentálhigiénés munkatárs
5. IV Pedagógia 3410/3 Oktatási ügyintéző
6. V Képző- és iparművészet 7411/4 Dekorációs festő
7. VI Hang-, film és színháztechnika 3145/12 Hangvágó
8. VII Bányászat Bányaművelés 8311/4 Bányaszalag-kezelő
Gázipar és fluidum kitermelés
9. VIII Épületgépészet 7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő
10. IX Gépészet Gépgyártástechnológia 8211/3 Fémtermék összeszerelő
Fegyverműszerészet
Mechatronika
11. X Kohászat 3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője
12. XI Villamosipar és Automatika és elektronika 8212/1 Elektronikai berendezés
elektronika Közlekedésautomatika összeszerelője
13. XII Távközlés 7341/5 IT eszköz karbantartó
14. XIII Informatika 3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó
15. XIV Vegyipar 3115/24 Vegyészeti laboráns
16. XV Vegyész 3115/16 Laborasszisztens
17. XVI Építőipar Magas- és mélyépítés 7515/23 Szerkezeti szerelő
Út-, vasút- és hídépítés
18. XVII Könnyűipar 3212/9 Könnyűipari terméket gyártók szakmai irányítója
19. XVIII Faipar 7221/3 Faburkolat-készítő
20. XIX Nyomdaipar Nyomdaipari technika 7232/38 Nyomdaipari munkás
Kiadványszerkesztés
21. XX Közlekedésépítő 7919/1 Aszfaltozó és útépítő
22. XXI Közlekedés 5231/6 Jegyvizsgáló
23. XXII Közlekedésgépész Autó- és repülőgép szerelés 8211/12 Karosszéria összeszerelő
Vasútgépész 8211/3 Fémtermék összeszerelő
Hajózási technika
24. XXIII Környezetvédelem 3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns
25. XXIV Közgazdaság 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
26. XXV Ügyvitel Irodai ügyvitel 4112/1 Adminisztrációs ügyintéző
Idegennyelvű ügyvitel
27. XXVI Kereskedelem 3622/15 Kereskedelmi ügyintéző
28. XXVII Vendéglátóipar 5133 Pultos
29. XXVIII Turisztika 4221/4 Turisztikai referens
30. XXIX Optika 8137 Fotó és mozgófilmlaboráns
31. XXX Szépészet Fodrász 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás
Kozmetika
32. XXXI Agrár gépész Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika 8211/3 Fémtermék összeszerelő
Élelmiszeripari gépésztechnika
33. XXXII Erdészet és vadgazdálkodás 6211/2 Erdész-segéd
34. XXXIII Mezőgazdaság 6130 Vegyes profilú gazdálkodó
35. XXXIV Kertészet és parképítés 6115/37 Parkfenntartó
36. XXXV Földmérés 7919/7 Figuráns
37. XXXVI Élelmiszeripar 3113/8 Élelmiszeripari laboráns
38. XXXVII Sport 3410/7 Sporttanfolyam szervező
39. XXXVIII Rendészet és közszolgálat 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozás (személy és vagyonőr, segédfelügyelő)
40. XXXIX Közművelődés 3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozás
41. XL Közlekedés, szállítmányozás és Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika 4131 Készlet- és anyag nyilvántartó
logisztika Postaforgalom
Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és logisztika
42. XLI Vízügy 7919/8 Gátőr
43. XLII Előadóművészet Artista
Egyházzenész
Gyakorlatos színész
Jazz-zenész
Klasszikus zenész
Népzenész
Szórakoztató zenész
Táncos
Gyakorló hangszerkészítő és javító
3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozás

4. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

5. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

6. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

7. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

8. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

A szakgimnázium 9–12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára

A B C D
1. Ágazat Ágazaton belüli specializáció A megszerezhető mellék-szakképesítés Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés
2. I. Egészségügy 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi 54 720 02 Fogászati asszisztens
asszisztens 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
54 720 04 Perioperatív asszisztens
54 723 01 Gyakorló mentőápoló
54 723 02 Gyakorló ápoló
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
54 725 09 Radiográfiai asszisztens
54 726 04 Gyógymasszőr
54 726 03 Ergoterapeuta
3. II. Egészségügyi technika 52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok
54 726 02 Ortopédiai műszerész
4. III. Szociális 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 54 762 03 Szociális szakgondozó
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 54 762 02 Szociális asszisztens
5. IV. Pedagógia 32 140 01 Óvodai dajka
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
32 140 01 Óvodai dajka
32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
6. V. Képző- és iparművészet 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és 54 211 01 Dekoratőr
projektszervező 54 211 02 Divat- és stílustervező
54 211 03 Festő
54 211 04 Grafikus
54 211 05 Kerámiaműves
54 211 06 Ötvös
54 211 07 Szobrász
54 211 08 Textilműves
54 211 09 Üvegműves
54 211 10 Művészeti és médiafotográfus
7. VI. Hang-, film és színháztechnika 51 345 04 Médiaművészeti program- és projektszervező 54 213 01 Hangmester
54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő
54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus
54 521 08 Színpad- és porondtechnikus
8. VII. Bányászat Bányaművelés 32 544 01 Külszíni bányász
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]
54 544 01 Bányaművelő technikus
Gázipar és fluidum kitermelés 31 582 01 Csőhálózatszerelő 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus
54 544 03 Gázipari technikus
9. VIII. Épületgépészet 52 582 02 Épületgépészeti előkészítő
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
31 521 05 Gázhegesztő
54 582 01 Épületgépész technikus
10. IX. Gépészet Gépgyártástechnológia 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Fegyverműszerészet 34 521 02 Finommechanikai műszerész 54 863 01 Fegyverműszerész
Mechatronika 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 54 523 04 Mechatronikai technikus
11. X. Kohászat 32 521 03 Olvasztár és öntő
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]
54 521 04 Kohászati technikus
12. XI. Villamosipar és elektronika Automatika és elektronika 51 523 01 PLC programozó 54 523 02 Elektronikai technikus
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 54 523 01 Automatikai technikus
Közlekedésautomatika 51 523 01 PLC programozó 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész
13. XII. Távközlés 52 523 01 Távközlési üzemeltető 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
54 523 05 Távközlési technikus
14. XIII. Informatika 52 481 02 Irodai informatikus 54 213 05 Szoftverfejlesztő54 482 01 IT mentor
54 481 01 CAD–CAM informatikus
54 481 02 Gazdasági informatikus
54 481 05 Műszaki informatikus
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
15. XIV. Vegyipar 34 543 01 Abroncsgyártó
34 543 03 Formacikk-gyártó
34 543 04 Ipari gumitermék előállító
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]
54 543 02 Gumiipari technikus
34 521 09 Műanyagfeldolgozó
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]
54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus
16. XV. Vegyész 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő
54 524 03 Vegyész technikus
17. XVI. Építőipar Magas- és mélyépítés 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló 54 582 03 Magasépítő technikus
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 54 582 04 Mélyépítő technikus
Út-, vasút- és hídépítés [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus
szakmairányok] 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus
18. XVII. Könnyűipar 52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
54 542 02 Ruhaipari technikus
54 542 03 Textilipari technikus
19. XVIII. Faipar 52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]
54 543 01 Faipari technikus
20. XIX. Nyomdaipar Nyomdaipari technika 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 54 213 07 Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztés 51 213 07 Digitális nyomóforma készítő 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus
21. XXII. Közlekedésgépész Autó- és repülőgép szerelés 31 525 01 Kerékpárszerelő
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]
54 525 02 Autószerelő
34 522 03 Elektronikai műszerész 54 525 01 Autóelektronikai műszerész
54 525 03 Avionikus
31 521 12 Jármű- és gépszerelő 54 525 10 Repülőgép szerelő
Vasútgépész 32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője 54 525 09 Kocsivizsgáló
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője
54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
Hajózási technika 52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet
52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
51 841 01 Képesített hajós
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő
54 841 01 Hajózási technikus
22. XXIII. Környezetvédelem 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
23. XXIV. Közgazdaság 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs
24. XXV. Ügyvitel Irodai ügyvitel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 346 03 Irodai titkár
Idegennyelvű ügyvitel 54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
25. XXVI. Kereskedelem 34 341 01 Eladó 54 341 01 Kereskedő
54 341 02 Kereskedelmi képviselő
26. XXVII. Vendéglátóipar 34 811 03 Pincér 54 811 01 Vendéglátásszervező
27. XXVIII. Turisztika 52 812 01 Szállodai recepciós 54 812 01 Idegenvezető
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
28. XXIX. Optika 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
34 725 01 Optikai üvegcsiszoló 54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
29. XXX. Szépészet Fodrász 52 815 03 Férfi fodrász-borbély 54 815 01 Fodrász
Kozmetika 52 815 04 Szépségtanácsadó 54 815 02 Kozmetikus
30. XXXI. Agrár gépész Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika 51 621 01 Agrár vállalkozó 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus
54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus
Élelmiszeripari gépésztechnika 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus
31. XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 54 623 02 Erdésztechnikus
54 625 01 Vadgazdálkodási technikus
32. XXXIII. Mezőgazdaság 34 621 03 Állattartó szakmunkás 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
54 621 02 Mezőgazdasági technikus
33. XXXIV. Kertészet és parképítés 31 622 02 Faiskolai kertész 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus
34. XXXV. Földmérés 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
35. XXXVI. Élelmiszeripar 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus
minőségbiztosítási munkatárs 54 541 02 Élelmiszeripari technikus
36. XXXVII. Sport 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 54 813 01 Fitness-wellness instruktor
54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)
37. XXXVIII. Rendészet és közszolgálat 52 861 11 Rendészeti ügyintéző 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel
52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző
38. XXXIX. Közművelődés 52 345 07 Rendezvényszervező 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)
39. XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző
51 344 03 Vámügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Postaforgalom 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző
Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és 52 841 02 Váltókezelő 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő
logisztika 52 841 03 Vasúti személypénztáros 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
54 841 10 Jegyvizsgáló
40. XLI. Vízügy 52 853 03 Vízügyi ügyintéző 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus
54 853 03 Vízgépészeti technikus
54 853 04 Víziközmű technikus
41. XLII. Előadóművészet Artista 51 345 05 Előadóművészeti program- és 54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
Egyházzenész projektszervező 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megnevezésével)
Gyakorlatos színész 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésével)
Jazz-zenész 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Klasszikus zenész 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Népzenész 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Szórakoztató zenész 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Táncos 54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
Gyakorló hangszerkészítő és javító 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és javító (a hangszercsoport megjelölésével)
42. XLIII. Honvédelem 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

9. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez * 

A szakgimnázium 9–12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 9. évfolyamra a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára

A B C D
1. Ágazat Ágazaton belüli specializáció A megszerezhető mellék-szakképesítés Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés
2. I. Egészségügy 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 54 720 02 Fogászati asszisztens
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
54 720 04 Perioperatív asszisztens
54 723 01 Gyakorló mentőápoló
54 723 02 Gyakorló ápoló
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
54 725 09 Radiográfiai asszisztens
54 726 04 Gyógymasszőr
54 726 03 Ergoterapeuta
3. III. Szociális 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 54 762 03 Szociális szakgondozó
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 54 762 02 Szociális asszisztens
4. IV. Pedagógia 32 140 01 Óvodai dajka
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
32 140 01 Óvodai dajka
32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
5. V. Képző- és iparművészet 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és 54 211 01 Dekoratőr
projektszervező 54 211 02 Divat- és stílustervező
54 211 03 Festő
54 211 04 Grafikus
54 211 05 Kerámiaműves
54 211 06 Ötvös
54 211 07 Szobrász
54 211 08 Textilműves
54 211 09 Üvegműves
54 211 10 Művészeti és médiafotográfus
6. VI. Hang-, film és színháztechnika 51 345 04 Médiaművészeti program- és 54 213 01 Hangmester
projektszervező 54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő
54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus
54 521 08 Színpad- és porondtechnikus
7. VII. Bányászat Bányaművelés 32 544 01 Külszíni bányász
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]
54 544 01 Bányaművelő technikus
Gázipar és fluidum kitermelés 31 582 01 Csőhálózatszerelő 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus
54 544 03 Gázipari technikus
8. VIII. Épületgépészet 52 582 02 Épületgépészeti előkészítő
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
31 521 05 Gázhegesztő
54 582 01 Épületgépész technikus
9. IX. Gépészet Gépgyártástechnológia 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
Mechatronika 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 54 523 04 Mechatronikai technikus
10. X. Kohászat 32 521 03 Olvasztár és öntő
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]
54 521 04 Kohászati technikus
11. XI. Villamosipar és elektronika 51 523 01 PLC programozó 54 523 02 Elektronikai technikus
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 54 523 01 Automatikai technikus
12. XII. Távközlés 52 523 01 Távközlési üzemeltető 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
54 523 05 Távközlési technikus
13. XIII. Informatika 52 481 02 Irodai informatikus 54 213 05 Szoftverfejlesztő
54 482 01 IT mentor
54 481 01 CAD–CAM informatikus
54 481 02 Gazdasági informatikus
54 481 05 Műszaki informatikus
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
14. XIV. Vegyipar 34 543 01 Abroncsgyártó
34 543 03 Formacikk-gyártó
34 543 04 Ipari gumitermék előállító
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 543 02 Gumiipari technikus
34 521 09 Műanyagfeldolgozó
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Targoncavezető szakmairányok]
54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus
15. XV. Vegyész 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő
54 524 03 Vegyész technikus
16. XVI. Építőipar Magas- és mélyépítés 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló 54 582 03 Magasépítő technikus
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 54 582 04 Mélyépítő technikus
Út-, vasút- és hídépítés [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus
szakmairányok] 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus
17. XVII. Könnyűipar 52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
54 542 02 Ruhaipari technikus
18. XVIII. Faipar 52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]
54 543 01 Faipari technikus
19. XIX. Nyomdaipar 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 54 213 07 Nyomdaipari technikus
20. XXII. Közlekedésgépész Autó- és repülőgép szerelés 31 525 01 Kerékpárszerelő
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]
54 525 02 Autószerelő
34 522 03 Elektronikai műszerész 54 525 01 Autóelektronikai műszerész
54 525 03 Avionikus
31 521 12 Jármű- és gépszerelő 54 525 10 Repülőgép szerelő
Vasútgépész 32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője 54 525 09 Kocsivizsgáló
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője
54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
Hajózási technika 52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet
52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
51 841 01 Képesített hajós
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő
54 841 01 Hajózási technikus
21. XXIII. Környezetvédelem 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
22. XXIV. Közgazdaság 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs
23. XXV. Ügyvitel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 346 03 Irodai titkár
24. XXVI. Kereskedelem 34 341 01 Eladó 54 341 01 Kereskedő
54 341 02 Kereskedelmi képviselő
25. XXVII. Vendéglátóipar 34 811 03 Pincér 54 811 01 Vendéglátásszervező
26. XXVIII. Turisztika 52 812 01 Szállodai recepciós 54 812 01 Idegenvezető
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
27. XXX. Szépészet Fodrász 52 815 03 Férfi fodrász-borbély 54 815 01 Fodrász
Kozmetika 52 815 04 Szépségtanácsadó 54 815 02 Kozmetikus
28. XXXI. Agrár gépész Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika 51 621 01 Agrár vállalkozó 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus
54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus
Élelmiszeripari gépésztechnika 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus
29. XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 54 623 02 Erdésztechnikus
54 625 01 Vadgazdálkodási technikus
30. XXXIII. Mezőgazdaság 34 621 03 Állattartó szakmunkás 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
54 621 02 Mezőgazdasági technikus
31. XXXIV. Kertészet és parképítés 31 622 02 Faiskolai kertész 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus
32. XXXV. Földmérés 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
33. XXXVI. Élelmiszeripar 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus
minőségbiztosítási munkatárs 54 541 02 Élelmiszeripari technikus
34. XXXVII. Sport 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 54 813 01 Fitness-wellness instruktor
54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)
35. XXXVIII. Rendészet és közszolgálat 52 861 11 Rendészeti ügyintéző 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel
52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző
36. XXXIX. Közművelődés 52 345 07 Rendezvényszervező 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)
XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző
51 344 03 Vámügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Postaforgalom 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző
Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és 52 841 02 Váltókezelő 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő
logisztika 52 841 03 Vasúti személypénztáros 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
37. XLI. Vízügy 52 853 03 Vízügyi ügyintéző 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus
54 853 03 Vízgépészeti technikus
54 853 04 Víziközmű technikus
38. XLII. Előadóművészet Artista 51 345 05 Előadóművészeti program- és 54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével)
Egyházzenész projektszervező 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megnevezésével)
Gyakorlatos színész 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésével)
Jazz-zenész 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Klasszikus zenész 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Népzenész 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Szórakoztató zenész 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
Táncos 54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)
39. XLIII. Honvédelem 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző