A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

153/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról
(Végrehajtási Jegyzőkönyv)

E Végrehajtási Jegyzőkönyv Szerződő Felei;

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: külön említve Szerződő Fél, együttesen Szerződő Felek);

azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az engedély nélkül tartózkodó személyek területükre való visszafogadásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Visszafogadási Megállapodás) végrehajtását;

a Visszafogadási Megállapodás 12. cikke alapján;

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Az illetékes hatóságok és kapcsolattartási pontok kijelölése

(1) A Szerződő Feleknek a Visszafogadási Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok) a következők:

a) A visszafogadási kérelmek fogadására és feldolgozására:

- Magyarország részéről:

Országos Rendőr-főkapitányság

Cím: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

Tel.: +36 1 443 5445

Fax: +36 1 443 5446

- E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- Koszovó részéről:

Koszovói Köztársaság Belügyminisztériuma

Állampolgársági, Menekültügyi és Migrációs Főosztály

Cím: Rruga Luan Haradinaj, Pristina

Tel.: +381 38 200 19 602

Fax: +381 38 200 19 590

E-mail: mpb.riatdhesimi@rks-gov.net;

mpb.riatdhesimi1@rks-gov.net;

mpb.riatdhesimi2@rks-gov.net

b) Az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:

- Magyarország részéről:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.: +36 1 463 9126

Fax: +36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- Koszovó részéről:

Koszovói Köztársaság Belügyminisztériuma

Koszovói Rendőrség

Migrációs és Idegenrendészeti Igazgatóság

Cím: „Luan Haradinaj” utca

10000 Pristina - Koszovó

Tel.: +381 38 50 80 1422

Fax: +381 38 50 80 1222

E-mail: drejtoriapermigrim@kosovopolice.com

c) A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk (6) bekezdés szerint az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítását végzi:

- Magyarország részéről:

Magyarország Nagykövetsége

Pristina, Koszovó

Cím: Rr. 24. Maj Nr. 23,

Tel.: +381 38 247 763

Fax: +381 38 247 764

E-mail: prs.missions@kum.gov.hu

- Koszovó részéről:

Koszovói Köztársaság Nagykövetsége

Bank Center, 1054 Budapest,

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Tel.: +36 1 688 78 72

Fax: +36 1 688 78 75

E-mail: embassy.hungary@rks-gov.net

(2) A Visszafogadási Megállapodás és e Végrehajtási Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok közvetlenül együttműködnek egymással.

(3) A Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok változásáról.

(4) E Végrehajtási Jegyzőkönyv alkalmazása érdekében az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok az elérhetőségi adatokban bekövetkezett bármilyen változásról harminc (30) napon belül közvetlenül, írásos formában értesítik egymást.

2. cikk

Határátkelőhelyek

(1) A Szerződő Felek határainak átlépésére elsősorban a következő határátkelőhelyeken kerülhet sor:

a) Koszovó területén:

Pristina/Adem Jashari Nemzetközi Repülőtér

Tel.:/Fax: +381 38 50804952

+381 38 50804922

E-mail: deportimemigrimanp@kosovopolice.com;

b) Magyarország területén:

Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Tel.: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu;

(2) Az illetékes hatóságok eseti alapon egyéb határátkelőhelyek használatáról is megállapodhatnak visszafogadás lebonyolítására. Ezekben az esetekben az átvétel dátumáról, időpontjáról, a belépés helyéről, továbbá a visszafogadásra váró személy átadásának módjáról és átszállításának körülményeiről az illetékes hatóságok minden esetben külön, írásban állapodnak meg.

(3) Az illetékes hatóságok diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást az e cikk (1) bekezdésében felsorolt határátkelőhelyekkel kapcsolatos bármilyen változásról.

3. cikk

A visszafogadási kérelem benyújtása és az arra adott válasz

(1) A Visszafogadási Megállapodás 6. mellékletében meghatározott és a Visszafogadási Megállapodás 4. cikkével összhangban kitöltött visszafogadási kérelmet a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának kell benyújtani a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságához e-mailen vagy faxon a Visszafogadási Megállapodás 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

(2) A megkereső Szerződő Félnek át kell adnia a visszafogadási kérelemmel a Visszafogadási Megállapodás 1-5. mellékleteiben felsorolt dokumentumokat.

(3) A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága küldi meg a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának e-mail vagy fax útján a Visszafogadási Megállapodás 5. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott határidőn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a válasz kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

(4) A Visszafogadási Megállapodás 4. cikk (3) bekezdése értelmében gyorsított eljárás során a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága nyújtja be a visszafogadási kérelmet a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának faxon vagy e-mail útján, feltéve, hogy a személyt az illegális határátlépést követő negyvennyolc (48) órán belül fogták el és nem hagyta el a megkereső Szerződő Fél államának határ menti térségét. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

(5) A gyorsított eljárás során benyújtott visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának kell megküldenie a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságához fax vagy e-mail útján a Visszafogadási Megállapodás 5. cikk (2) bekezdés c) pontjában meghatározott határidőn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a válasz kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

4. cikk

Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítása

A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk (6) bekezdésével összhangban a Szerződő Felek az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások (a továbbiakban: meghallgatások) lebonyolításának a következőek szerinti eljárásáról állapodnak meg:

a) Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1., 2. és 5. mellékletében felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja bemutatni, kérésére a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai képviselete meghallgatja a visszafogadásra váró személyt.

b) A meghallgatásra vonatkozó kérelmet faxon vagy e-mail útján lehet előterjeszteni a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai képviseleténél. A meghallgatásra késedelem nélkül a Visszafogadási Megállapodás 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül kerül sor.

c) A meghallgatási kérelemnek tartalmaznia kell a visszafogadásra váró személy minden személyes adatát. A megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai képviselete a meghallgatást a saját helyiségén belül folytatja le. Ha a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai képviselete személyes meghallgatást tart, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának képviselőjét szükség esetén meg lehet hívni a meghallgatásra.

d) A meghallgatás eredményéről a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai képviselete írásos formában, fax vagy email útján késedelem nélkül, de legkésőbb a meghallgatást követő három (3) munkanapon belül tájékoztatja a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságát. Amennyiben bebizonyosodik, vagy megalapozottan feltételezhetővé válik a visszafogadásra váró személy állampolgársága, a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai képviseletének az úti okmányt öt (5) munkanapon belül ki kell adnia.

e) Ha a meghallgatás eredményeképpen nem bizonyítható vagy megalapozottan nem feltételezhető a visszafogadásra váró személy állampolgársága, akkor a megkereső Szerződő Félnek az e cikk d) pontjában említett meghallgatás eredményét a visszafogadási kérelemmel együtt meg kell küldenie a megkeresett Szerződő Félnek.

5. cikk

A visszafogadásra váró személy átadása

(1) A visszafogadásra váró személy átadására az illetékes hatóságok által írásban megállapított időben és helyen kerül sor. A megkereső Szerződő Fél az átadás időpontja előtt legalább 3 (három) munkanappal korábban fax vagy email útján értesíti a megkeresett Szerződő Felet a következőkről: az érintett személy nevéről és születési idejéről; a személy úti okmányának típusáról, számáról és érvényességi idejéről; az átadás napjáról és időpontjáról; az átadás helyéről (határátkelőhelyről); az érintett személy speciális szükségleteit biztosító szükséges intézkedésekről; valamint a hatósági kíséretről és a biztonsági intézkedésekről szóló információról.

(2) Ha az átadás határidejét bármilyen jogi vagy gyakorlati akadály miatt meghosszabbították, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságát a felmerülő akadályokról és jelzi az átadás kitűzött helyét és időpontját.

6. cikk

A kísérettel történő visszafogadás feltételei

A Szerződő Felek a területükre kísérettel történő visszafogadás, illetve átszállítás feltételeiről a következők szerint egyeznek meg:

a) A kísérettel történő visszafogadást vagy légi, illetve szárazföldi átszállítást a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a megkeresett Szerződő Fél nemzeti jogának megfelelően biztosítja és bonyolítja le.

b) A visszafogadás vagy átszállítás során a kísérők fegyvertelenül és polgári ruházatban látják el feladatukat. A kísérők rendelkeznek a megkeresett Szerződő Fél visszafogadást, illetve átszállítást jóváhagyó dokumentumaival, valamint azonosítani tudják magukat és be tudják mutatni hivatalos utasításaikat.

c) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai ugyanolyan védelmet és segítséget biztosítanak a kísérőknek feladatuk ellátása során, mint a hasonló feladatok ellátására felhatalmazott saját hatósági személyei számára.

d) A kísérőknek a megkeresett Szerződő Fél jogszabályait minden körülmények között be kell tartaniuk. A kísérők hatásköre az önvédelemre korlátozódik. Mindazonáltal a megkeresett Szerződő Fél rendfenntartó erői hiányában, illetve a rendfenntartó erők támogatása céljából a kísérők bármely közvetlen és súlyos veszélyre reagálva ésszerű és arányos intézkedéshez folyamodhatnak azért, hogy megakadályozzák a visszafogadott vagy átszállított személyt abban, hogy elmeneküljön, saját magában vagy harmadik személyben sérülést, illetve vagyoni kárt okozzon.

7. cikk

Az átszállítás lebonyolításának és támogatásának szabályai

A Visszafogadási Megállapodás 7. és 8. cikke alapján a Szerződő Felek az átszállítás lebonyolításának következő részletes szabályairól állapodnak meg:

a) Az átszállítási kérelmet legkésőbb 14 (tizennégy) naptári nappal a tervezett átszállítás előtt el kell küldeni faxon vagy e-mail útján a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

b) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követően késedelem nélkül, de legkésőbb 10 (tíz) naptári napon belül faxon vagy e-mail útján válaszol, hogy hozzájárul-e az átszállításhoz, valamint az átszállítás tervezett időpontjához, a kijelölt határátkelőhelyhez, a szállítási eszközhöz és az esetleges kísérethez. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a válasz kézhezvétele visszaigazolásának tekinthető.

c) Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága szükségesnek tartja a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságainak támogatását, ezt jelzi a Visszafogadási Megállapodás 7. melléklete szerinti átszállítási kérelem formanyomtatványon. A megkeresett Szerződő Fél az átszállítási kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról, hogy biztosítani tudja-e a kért támogatást.

d) Az átszállítandó személy kísérettel és légi úton történő átszállítása esetén az érintett őrzését és a beszállítását a megkeresett Szerződő Fél államának területén - a megkereső Szerződő Fél lehetséges támogatásával - a megkeresett Szerződő Fél biztosítja.

8. cikk

Nyelvhasználat

A Szerződő Felek közötti kapcsolattartás nyelve az angol, kivéve, ha a Szerződő Felek eseti alapon másról meg nem egyeznek.

9. cikk

Költségek

Az átszállítással és visszafogadással kapcsolatban a megkeresett Szerződő Félnél felmerült, a Visszafogadási Megállapodás 9. cikke alapján a megkereső Szerződő Fél által viselt összes költséget - a visszafogadásra váró személy visszatéréséhez szükséges úti okmány kiállításával kapcsolatos költség kivételével - a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül euróban megtéríti.

10. cikk

Hatályba lépés és megszűnés

(1) E Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodással azonos napon lép hatályba.

(2) E Végrehajtási Jegyzőkönyv határozatlan időre jön létre. A Végrehajtási Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

(3) A Szerződő Felek közös megegyezésükkel módosíthatják e Végrehajtási Jegyzőkönyvet. A módosításokat írásban, diplomáciai úton kezdeményezhetik, amelyek hatályba lépésére a Szerződő Felek belső jogi eljárásaik az irányadóak.

(4) E Végrehajtási Jegyzőkönyv értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat a Szerződő Felek közvetlen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a viták ily módon nem rendezhetők, a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik azokat.

(5) A Visszafogadási Megállapodás 14. cikkével összhangban e Végrehajtási Jegyzőkönyv nem alkalmazható a Visszafogadási Megállapodás felfüggesztésének időtartama alatt; ez utóbbi 1. cikkével kapcsolatos rendelkezések kivételével.

Készült Pristinában, 2012. május 15. napján, két eredeti példányban, albán, szerb, magyar és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Végrehajtási Jegyzőkönyv eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
részéről
A Koszovói Köztársaság Kormánya
részéről

Protocol
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo on the implementation of the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing illegally on the territory of their States
(Implementing Protocol)

The Parties to this Implementing Protocol,

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties),

Desiring to facilitate the implementation of the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing illegally on the territory of their States (hereinafter referred to as the Readmission Agreement),

Based on Article 12 of the Readmission Agreement,

Have agreed as follows:

Article 1

Designation of competent authorities and contact points

(1) The competent authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the competent authorities) entrusted with the implementation of it are designated as follows:

a) Reception and processing of readmission applications:

- For Hungary:

National Police Headquarters

Address: Teve u. 4-6.; H-1139 Budapest,

Contact point: Alien Policing Division

Tel.: +36 1 443 5445

Fax: +36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- For Kosovo

Ministry of Internal Affairs (MIA)

Department for Citizenship Asylum and Migration

Address: Rruga Luan Haradinaj, Pristhinë

Tel.: +381 38 200 19 602;

+381 38 200 19 590

E-mail: mpb.riatdhesimi@rks-gov.net;

mpb.riatdhesimi1@rks-gov.net;

mpb.riatdhesimi2@rks-gov.net

b) Reception and processing of applications for transit operations:

- For the Government of Hungary:

Office of Immigration and Nationality

Address: Budafoki u. 60.,

H-1117 Budapest,

Tel.: +36 1 463 9126

Fax: +36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- For Kosovo:

Ministry of Internal Affairs

Kosovo Police

Directorate for Migration and Foreigners

Street „Luan Haradinaj”

10000 Prishtinë - Kosovë

Tel. +381 38 50 80 1422

Fax. +381 38 50 80 1222

Email: drejtoriapermigrim@kosovopolice.com

c) In accordance with Article 1(6) of the Readmission Agreement, the procedure for interviews of evidence regarding nationality shall be conducted by:

- For Hungary:

Embassy of Hungary

Pristina, Kosovo

Address: Rr. 24 Maj Nr. 23,

Tel.: +381-38-247-763

Fax: +381-38-247-764

E-mail: prs.missions@kum.gov.hu

- For Kosovo:

Embassy of the Republic of Kosovo

Budapest, Hungary

Address: BANK CENTER,

Szabadsag Ter 7., H-1054

Tel.: +361 688 78 72

Fax.: +361 688 78 75

E-mail: embassy.hungary@rks-gov.net

(2) For the application of the provisions of the Readmission Agreement and this Implementing Protocol the competent authorities shall directly co-operate with each other.

(3) The Contracting Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of changes in the competent authorities referred to in paragraph (1).

(4) For the application of this Implementing Protocol the competent authorities referred to in paragraph (1) shall notify each other directly in written form of any changes in their contact data within thirty (30) days.

Article 2

Border crossing points

(1) The following border crossing points are primarily authorised by the Contracting Parties for the crossing of their respective borders:

a) on the territory of Kosovo:

Pristina International Airport „Adem Jashari”

Tel.: +381 38 50804952

+381 38 50804922

E-mail: deportimemigrimanp@kosovopolice.com

b) on the territory of Hungary:

Budapest/Liszt Ferenc International Airport

Directorate of Airport Police

Tel.: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu

(2) The competent authorities may agree on the use of other border crossing points for readmission on a case by case basis. In these cases the date, time, border crossing points and mode of the transfer of the person to be readmitted as well as the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities in writing in each individual case separately.

(3) The competent authorities shall immediately inform each other through diplomatic channels of any change of the border crossing points provided in paragraph (1) of this Article.

Article 3

Submission of the readmission application and reply thereto

(1) A readmission application as stipulated by Annex 6 of the Readmission Agreement, compiled pursuant to Article 4 of the Readmission Agreement, shall be submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to the competent authority of the requested Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in Article 5 (1) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the application.

(2) The requesting Contracting Party shall also transmit with the readmission application the documents referred to in Annexes 1 to 5 of the Readmission Agreement.

(3) A reply to the readmission application shall be sent by the competent authority of the requested Contracting Party to the competent authority of the requesting Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in Article 5 (2) points a) and b) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the reply.

(4) In accordance with Article 4 (3) of the Agreement, the readmission application under the accelerated procedure is submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to the competent authority of the requested Contracting Party by fax or e-mail provided that the person was apprehended within forty-eight (48) hours after he/she had illegally crossed the border and not left the border region of the State of the requesting Contracting Party. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the application.

(5) The reply to the readmission application under the accelerated procedure shall be sent to the competent authority of the requesting Contracting Party by the competent authority of the requested Contracting Party by fax or e-mail within the time limits foreseen in Article 5 (2) point c) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the reply.

Article 4

The procedure for interviews for the verification of nationality

In accordance with Article 1(6) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following procedure for interviews for the verification of nationality (hereinafter referred to as „interview”):

a) If the competent authority of the requesting Contracting Party is unable to present any of the documents listed in Annexes 1, 2 and 5 to the Readmission Agreement, upon its request the diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted.

b) The request for the interview could be given by fax or e-mail to the competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party and it shall be carried out without delay within the time limit foreseen in Article 1(6) of the Readmission Agreement.

c) The request for the interview shall also contain all the personal data of the person to be readmitted. The competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party shall conduct the interview within its premises. If the competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party takes an audience, the representative of the competent authority of the requesting Contracting Party may be invited, if necessary, to the interview.

d) The competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party shall inform in written form the competent authority of the requesting Contracting Party on the result of the interview via fax or e-mail without delay but no later than three (3) working days following the interview. If the citizenship of the person to be readmitted is proved or validly assumed, a travel document shall be issued within 5 (five) working days by the competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party.

e) If the result of the interview is not proved or validly assumed the citizenship of the person to be readmitted, the requesting Contracting Party shall deliver the result of the interview referred to in point d) of this Article together with the readmission application to the requested Contracting Party.

Article 5

Transfer of the person to be readmitted

(1) Transfer of the person to be readmitted shall take place at the time and location agreed upon in writing by the competent authorities. The requesting Contracting Party shall notify via e-mail or fax the requested Contracting Party not later than three (3) working days prior to the date of the transfer on the following: name and date of birth of the person concerned; title, number and validity of his/her travel document; date and time of the transfer; place of transfer (border crossing point); necessary measures to ensure the special needs of the person concerned; and information about escorts and security measures to be taken.

(2) If the term of transfer was extended due to any legal or practical impediments, the competent authority of the requesting Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the requested Contracting Party of the impediments as it occurs and shall indicate the envisaged location and time of transfer.

Article 6

Conditions for escorted returns

The Contracting Parties agree on the following conditions for the use of escorts in readmission or transit operations on their respective territories:

a) The competent authority of the requesting Contracting Party shall provide and carry out the escorted readmission or transit by air or land in accordance with the national law of the requested Contracting Party.

b) During the readmission or transit escorts shall perform their task unarmed and in civilian cloths. They must be in possession of documents showing the approval of the readmission or transit by the requested Contracting Party, and must be able to prove their identity and official instructions.

c) The authorities of the requested Contracting Party shall grant the same protection and assistance to the escorts while the latter are performing their duties as they grant to their own officials who are authorised to take such action.

d) Escorts must adhere to the law of the requested Contracting Party in all circumstances. The authority of escorts is limited to self-defence. However, in the absence of any officials of the requested Contracting Party who are authorised to take the necessary action or in order to support such officials, the escorts may respond to an immediate and serious threat in a reasonable and proportionate manner to prevent the returnee or transferee from fleeing, injuring himself or third parties or causing damage to property.

Article 7

Modalities and support for transit operations

In accordance with Articles 7 and 8 of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following practical modalities for the conduction of transit operations:

a) A transit application shall be submitted at least fourteen (14) calendar days before the planned transit by fax or e-mail to the competent authority of the requested Contracting Party. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the application.

b) The competent authority of the requested Contracting Party shall reply without delay but no later than ten (10) calendar days following the receipt of the transit application, by fax or e-mail, stating whether it consents to the transit and the time for which it has been scheduled, the designated border crossing point, the transport method and the use of escorts. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the reply.

c) If the requesting Contracting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested Contacting Party for a particular transit operation, it shall mention this on the transit application form (Annex 7 of the Readmission Agreement). In its reply to the transit application, the requested Contacting Party shall state whether it can provide the requested support.

d) If the transferee travels by air and under escort, guarding and embarkation in the territory of the State of the requested Contracting Party shall be effected under the authority of the requested Contracting Party, and in so far as possible with the support of requesting Contracting Party.

Article 8

Language in communication

The Contracting Parties shall communicate with one another in the English language, unless the Parties agree otherwise on a case-by-case basis.

Article 9

Costs

All costs, except the costs incurred in connection with the travel document required for return incurred by the requested Contracting Party in connection with readmission and transit which are to be borne by the requesting Contracting Party in accordance with Article 9 of the Readmission Agreement, shall be reimbursed by the competent authority of the requesting Contracting Party upon submission of an invoice in Euro within thirty (30) days from receipt of the invoice.

Article 10

Entry into force and termination

(1) This Implementing Protocol shall enter into force on the same day as the Readmission Agreement.

(2) This Implementing Protocol is concluded for an indefinite period of time. The Implementing Protocol shall cease to apply at the same time as the Readmission Agreement.

(3) This Implementing Protocol may be amended by the mutual consent of the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force in accordance with the respective procedures of the Contracting Parties.

(4) Any disputes which may arise in connection with the interpretation and/or application of this Implementing Protocol shall be settled by means of direct consultations between Contracting Parties. In cases when disputes cannot be settled in direct consultations, those shall be settled by the Contracting Parties through diplomatic channels.

(5) In accordance with the Article 14 of the Readmission Agreement, this Implementing Protocol shall not be applied during the period of suspension of the Readmission Agreement, with the exception of the provisions related to Article 1 of the Readmission Agreement.

Done at Pristina, on the 15 day of May, 2012 in two original copies in Hungarian, Albanian, Serbian and English languages; all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation of the Protocol on the implementation of the Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of Hungary For the Government of the Republic of Kosovo”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére