A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

161/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás, illetve Mellékletei felmondásáról

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a 146/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet, valamint a 32/2010. (II. 23.) Korm. rendelet által kihirdetett, az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás, illetve Mellékletei (a továbbiakban: TER Megállapodás és Mellékletei) felmondására.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A TER Megállapodás és Mellékletei felmondásával egyidejűleg az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás 2001-2005 közötti időszakra történő meghosszabbításáról, valamint a Megállapodás, melléklete és függelékei egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 146/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet, valamint az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezmény Mellékletének kihirdetéséről szóló 32/2010. (II. 23.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3) A TER Megállapodás és Mellékletei felmondásának napját, valamint a (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére