A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

191/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

a 3P KÉSZ Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a 3P KÉSZ Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-113865, székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.) gazdasági társaságot a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány - figyelemmel a Cstv. 65. §-ra - megállapítja, hogy a 3P KÉSZ Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65-67. §-át alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére