A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

215/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésére szolgáló beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem beruházásában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezésének érdekében megvalósuló beruházás során szükséges, a 2. §-ban meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

2. § Az 1. § szerinti beszerzésnek minősül a Ludovika Campus megvalósítását szolgáló beszerzésekkel kapcsolatosan a beruházás keretében a Budapest VIII. kerület Orczy út 1., 36030 helyrajzi számon, a Budapest VIII. kerület, Diószeghy Sámuel utca 38-40., 36009 helyrajzi számon, valamint a Budapest VIII. kerület, Diószeghy Sámuel utca 42., 36014 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon megvalósuló létesítmények előkészítési és tervezési munkáihoz kapcsolódó beszerzések, a Ludovika Főépület kivitelezése, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére