A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat

a lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény olyan tartalmú módosításának lehetőségeit, amely a törvény tárgyi hatálya alóli mentességét kiegészíti úgy, hogy a Magyar Államkincstár értékpapír forgalmazásához közvetlenül kapcsolódó európai uniós értékhatár alatti beszerzései minél szélesebb körben a közbeszerzési törvény hatálya alól kivételt képezzenek;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. április 10.

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a lakosság állampapír állományának növelése érdekében a számítástechnikai rendszerek fejlesztése, marketing tevékenység, új értékesítési pontok kialakítása, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó többletkiadásokra 1957,9 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet, XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára, valamint a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei Intézményfenntartó szervek, átvett intézmények cím, 1. Fővárosi, megyei kormányhivatalok alcím javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: átcsoportosításra azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 20.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat 1. melléklet 19. pontjában foglaltak keretében kezdeményezze a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítását a családi pótlékról szóló igazolás benyújtási kötelezettségnek a Start-értékpapírszámla számlanyitási feltételeinek sorából történő törlése érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 10.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításának lehetőségét a Start-értékpapírszámlához kapcsolódó éves befizetési korlát törlése vonatkozásában;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 10.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítását a Start-értékpapírszámla megnyitására jogosultak, valamint a számlatulajdonosok körének bővítésére vonatkozóan;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 10.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdeményezze a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítását a Start-értékpapírszámla Magyar Államkincstárnál történő kizárólagos vezetésére (a törvénymódosítás hatályba lépését követően új kedvezményezett javára nyitott számla esetében);

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 10.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján intézkedjen a jelenleg kibocsátott lakossági állampapíroknál rövidebb futamidejű lakossági papír kibocsátásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 10.

8. *  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen elő olyan törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a Magyar Államkincstár számára a betétgyűjtést;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján haladéktalanul intézkedjen új budapesti Állampénztári Iroda kirendeltségek kialakításáról, első ütemben Budapest XI., Bartók Béla út 120-122., második ütemben Budapest II., Csalogány u. 9-11., harmadik ütemben Budapest V., Hold u. 4.;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján vizsgálja meg új, vidéki Állampénztári Iroda kirendeltségek nyitásának feltételeit és helyét, tekintettel a lakossági állampapír forgalmazás kiterjesztése mellett a kincstári számlavezetési ügyfélkör folyamatos bővülésére is;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 10.

11. egyetért azzal, hogy a Magyar Posta Zrt. is fontos szerepet tölthet be a lakosság állampapír-állományának növelésében, ezért felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a Magyar Posta Zrt. szerepvállalásának lehetőségeit;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. április 10.

12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy hozzanak olyan intézkedéseket, amelyekkel egyszerűbbé, könnyebben hozzáférhetővé válik a Magyar Államkincstárnál történő számlanyitás - különösen oly módon, hogy e célra az okmányirodák és az ügyfélkapu igénybe vehetők legyenek;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. április 10.

13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg, milyen lehetőségek teremthetők meg az okmányirodáknál történő értékpapír-nyilvántartási számla nyitására, valamint értékpapír forgalmazás bevezetésére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. április 10.

14. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a megnövekedett igények miatt az informatikai rendszerek kapacitás-bővítése és fejlesztése bevezetéséhez szükséges hardver beszerzésekről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

15. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a Magyar Államkincstár honlapjának értékpapír-forgalmazással kapcsolatos módosításáról, különös tekintettel annak áttekinthetőbbé tételére vonatkozóan;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 10.

16. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján hozzon intézkedéseket a Magyar Államkincstár honlapjának fejlesztésére, különös tekintettel az értékpapír-forgalmazás markánsabb marketingjével kapcsolatosan;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. május 31.

17. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a Magyar Államkincstár értékpapír-kereskedési rendszerének fejlesztéséről, különös tekintettel a Webkincstár számlanyitási regisztráció fejlesztésére, valamint a számlanyitás egyszerűsítésére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 30.

18. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a Magyar Államkincstár értékpapír-kereskedési rendszerének fejlesztéséről, különös tekintettel a Webkincstár ügyfélbarátabb működésére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. augusztus 31.

19. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján vizsgálja meg az okostelefonon történő értékpapír forgalmazás fejlesztésének lehetőségeit, különös tekintettel arra, hogy ezzel a fejlesztéssel új ügyfélkör bevonására nyílhat lehetőség;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 30.

20. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdeményezze a közszféra központosított illetményszámfejtési rendszerébe (a továbbiakban: KIR) tartozó munkavállalói által - a munkáltatón keresztül - adott nyilatkozat alapján történő értékpapírvásárlás jogszerűvé tétele érdekében a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos és egyéb jogszabályok módosítását, különös tekintettel a személyes adatok védelmére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2012. április 10.

21. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 20. pont szerinti jogszabálymódosítások megtörténte után intézkedjen az érintett kincstári informatikai rendszerek (KIR, értékpapír-kereskedési rendszer) fejlesztéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. május 31.

22. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy hozzon intézkedéseket arról, hogy a közszférában minden munkavállaló számára - jóváhagyása esetén - a Magyar Államkincstár értékpapírszámlát nyisson;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. május 31.

23. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg egy, a lakosság állampapír-tartásának növelését elősegítő marketingkampány lehetőségeit és tegyen javaslatot a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak a marketingkampány elindítására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2012. április 10.

24. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 23. pont szerinti marketingkampány keretében az Államadósság Kezelő Központ és a Magyar Államkincstár útján alakítsa ki a megyei helyi médiákban való megjelenés és a potenciális ügyfelek megszólításának lehetséges elemeit, valamint határozza meg a vonatkozó költségeket, különös tekintettel a helyi újságokban való hirdetésekre, szórólapokra és ügyfélmegállító táblákra.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. április 10.

1. melléklet az 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
X. Közigazgaátsi és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
ÁHT
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 31,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,6
3 Dologi kiadások 16,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 873,0
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
015558 1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 27,5
XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -1 957,9
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár 1 930,4
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
015558 1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 27,5
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos 57,4 19,1 19,1 19,2
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos 1900,5
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.