A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Műemlékké nyilvánításra vonatkozó rendelkezések

1. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom az Árpádhalom (Csongrád vármegye) 0147/4 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a 19. században épített, a nagymágócsi Károlyi uradalom zoltántéri majorságához tartozó magtár építészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek az Árpádhalom 0148/6 és a 0148/7 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

2. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Bánd (Veszprém vármegye) 050/2 helyrajzi számú ingatlannak az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott részét.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Malom-patakon átívelő, a 19. század második felében épített kőhíd megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Bánd 432/5, a 432/6, a 050/9, a 050/10 és a 050/11 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

3. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Bódvaszilas (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye), Petőfi Sándor utca 12. számú, 301 helyrajzi számú és a Petőfi Sándor utca 12. számú, 303 helyrajzi számú ingatlanon álló - az ingatlanok 302/2 helyrajzi számú ingatlannal közös határvonala mentén húzódó - erődítést és az ingatlanok 302/2 helyrajzi számú ingatlannal közös határvonaltól számított 10 méteres távolságig terjedő részét.

(2) A védetté nyilvánítás célja a műemlékként védett Bódvaszilas, Petőfi Sándor utca 1. számú, 302/2 helyrajzi számú ingatlanon álló római katolikus templomhoz tartozó, de részben az (1) bekezdés szerinti ingatlanokon álló kora újkori templomerődítés - erődfal-szakaszok, egyéb feltárt fal- és építménymaradványok - építészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a 302/1 helyrajzi számú ingatlant, valamint 301 helyrajzi számú és a 303 helyrajzi számú ingatlan műemlékként nem védett részét jelölöm ki.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 2. (Bajcsy-Zsilinszky út 13., Révay utca 1.) számú, 29244 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Foncière Pesti Biztosító Intézet 1881-1882-ben Feszty Adolf tervei alapján épített bérpalotája építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29246, a 29247, a 29248, a 29249, a 29243, a 29220/5 és a 29220/3 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 5. számú, 29248 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1882-ben Freund Vilmos tervei alapján historizáló stílusban épített lakóház építészeti és belsőépítészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29247, a 29251, a 29252, a 29253 és a 29249 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 13. számú, 29304 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1880-1882/1883 között Schmahl Henrik tervei alapján historizáló stílusban épített bérház építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29303, a 29302, a 29301, a 29300, a 29299 és a 29305 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 73-75. számú, 29531 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Magyar Államvasutak részére 1875-1876 között Rochlitz Gyula tervei alapján historizáló stílusban épített, 1884-1885-ben, 1908-ban és 1928-ban bővített irodaház építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29500, a 29501, a 29502, a 29503, a 29526, a 29530, a 29540, a 29534 és a 29533 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

8. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 118. számú, 28324 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1881-ben Bukovics Gyula tervei alapján historizáló stílusban épített, később megnagyobbított villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 28323, a 28319, a 28318, a 28317 és a 28325 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

9. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 124. számú, 28272 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1883-ban Fellner Sándor tervei alapján historizáló stílusban épített villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 28271, a 28264, a 28263, a 28320, a 28321 és a 28322 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

10. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Bajza utca 18. (Városligeti fasor 14.) számú, 29610 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1911-1912-ben Löffler Sándor és Löffler Béla tervei alapján épített, késő szecessziós stílusú Kramer-villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29609, a 29611, a 29714 és a 29712 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

11. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Bajza utca 41. (Kmety György utca 26-28., Munkácsy Mihály utca 18., Szondi utca 71.) számú, 28345 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1951-ben műemléki védelem alá helyezett régi pesti kálvária építménye és a budai Mátyás-templom déli kapuzata védelme mellett az 1883-1884-ben épített Benczúr-műterem (tervezte Benczúr Béla), az 1889-1890-ben épített Stróbl-műterem (tervezte Gerster Kálmán), az 1892-1893-ban épített Lotz-műterem (tervezte Herczegh Zsigmond), valamint a kerti építmények, a kerítés és az 1. melléklet 2. pontjában felsorolt szobrok együttesének (ún. Epreskert, Képzőművészeti Egyetem) építészeti, kertépítészeti, kerttörténeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemlék-együttest I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 28285, a 28303, a 28304, a 28305, a 28306, a 28337, a 28338, a 28339, a 28340, a 28341, a 28343, a 28344, a 28347, a 28348, a 28349, a 28350, a 28351, a 28383, a 28395, a 28396, a 28397, a 28398 és a 28406 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

12. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 6. számú, 29606 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben Eysen Károly tervei szerint saját részére épített, historizáló stílusú Eysen-villa és melléképülete építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29601, a 29605, a 29607/3 és a 29607/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

13. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 38. számú, 29724/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1911-ben Sebestyén Arthur tervei szerint épített, art dèco stílusú Spitz-villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29700/3, a 29723, a 29725, a 29729/9, a Budapest VII. kerület, a 33488/3 és a 33488/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

14. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 40. számú, 29725 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1914-1916-ban Révész Sámuel és Kollár József tervei alapján épített, historizáló - késő szecessziós stílusú - Stern-Révész-villa építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29698/2, a 29698/4, a 29698/5, a 29699, a 29700/1, a 29724/1 és a 29729/9 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

15. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 17-21. számú, 33501 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1903-1905-ben Pecz Samu tervei szerint épített Fasori Evangélikus Templom és Gimnázium historizáló épületegyüttese építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 33494/1, a 33494/2, a 33495, a 33496, a 33500, a 33502/1 és a 33502/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

16. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 33. számú, 33489/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1902-ben Vidor Emil tervei alapján szecessziós stílusban épített villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VII. kerület 33488/4, a 33490/2, a 33490/1 és a 33489/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

17. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 10. számú, 36559/9 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben Schannen Ernő tervei alapján épített, neorokokó stílusú Tauffer-palota építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VIII. kerület 36559/6, a 36559/8 és a 36559/10 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

18. § (1) A műemlékvédelem sajátos tárgyaként műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16. számú, 38821/2 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Fiumei úti sírkertet (Kerepesi úti temetőt).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon álló, az Országos Műemléki Felügyelőség 9519/1974. számú határozata alapján egyedi műemlékként nyilvántartott 17 építmény védettségét a továbbiakban az (1) bekezdésben meghatározott módon a műemlékvédelem sajátos tárgyaként, a 2. mellékletben meghatározott adatokkal tartom fenn.

(3) *  A védetté nyilvánítás célja a temető 2. mellékletben meghatározott területrészei, síremlékcsoportjai, sírépítményei, síremlékei és egyéb építményei történeti és művészeti, kertépítészeti értékeinek, a temető karakterét adó kisépítészeti alkotásainak, valamint mindezek összefüggéseinek, kialakításának és képének, a temető térszerkezeti sajátosságainak, a 20. század elejéig kialakított térstruktúrájának (parcellakiosztás, úthálózat, az utakat szegélyező fasorok, az 1850-es években emelt temetőfal) megőrzése, továbbá a temető méltó használatának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

19. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Orlay utca 5-7. számú, 5482 helyrajzi számú ingatlant, valamint az 5471 helyrajzi számú ingatlanon álló - az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott - fűtőház építményt.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Szent Gellért Szálló és Fürdő 1914-1918 között épített historizáló-szecessziós fűtőháza és a dolgozók lakóháza együttese értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest XI. kerület 5483 helyrajzi számú ingatlant, valamint az 5471 helyrajzi számú ingatlan műemlékként nem védett részét jelölöm ki.

20. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád vármegye), Andrássy út 3. számú, 12838 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Hódmezővásárhelyi Takarékpénztár részére 1896-ban Przybilla Gyula tervei alapján épített bérház építészeti és belsőépítészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Hódmezővásárhely 12827 és a 12839/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

21. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád vármegye), Andrássy út 9. számú, 12840 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Hódmezővásárhelyi Népbank 1869-1870-ben épített székháza építészeti, belsőépítészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Hódmezővásárhely 12839/2 és a 12845 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

22. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád vármegye), Szent István utca 71. számú, 11887 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1850 körül épített, 1929-ben bővített Lakhati Katolikus Népiskola építészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Hódmezővásárhely 11879 és a 11886, helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

23. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád vármegye), Zrínyi utca 35. számú, 1400 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az ingatlanon álló, a 19. század közepén épített lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Hódmezővásárhely 1399, a 1398, a 1397 és a 1401 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

24. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Kőszeg (Vas vármegye) 1818 helyrajzi számú ingatlan felszíne alatt fennmaradt téglahíd maradványait.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1764-ben épített téglahíd maradványainak - harántpillérek, boltozott alépítmény - megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

25. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom az Ópusztaszer (Csongrád vármegye), Szoborkert 68. számú, 055/12 helyrajzi számú ingatlannak a 1. melléklet 4. pontjában meghatározott részét.

(2) A védetté nyilvánítás célja az Árpád-kori Szermonostor maradványai, valamint a millenniumi Honfoglalás-emlékmű művészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek az Ópusztaszer 054/8, 055/4, 055/20, 055/21, 055/22 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

26. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Pécs (Baranya vármegye), Janus Pannonius utca 10. számú, 18360 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a késő római sírépítmény (cella trichora) maradványainak megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Pécs 18358, a 18359/1, a 18359/2, és a 18361 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

27. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Pusztaszer (Csongrád vármegye) 044/5 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1900-ban épített Millenniumi-emlékmű művészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

28. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Sáska (Veszprém vármegye) 083/22 helyrajzi számú ingatlannak a 1. melléklet 5. pontjában meghatározott részét.

(2) A védetté nyilvánítás célja a 13. századi eredetű bakonyszentjakabi pálos kolostor maradványainak megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

29. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye), Fasor utca 18. számú, 1723/3 helyrajzi számú ingatlant, valamint a 1705/4 és az 1754/26 helyrajzi számon nyilvántartott pincét.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1912-1914 között Hübschl Kálmán tervei szerint épített borközraktár épülete és pincerendszere építészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Sátoraljaújhely 1721, az 1722, az 1723/1, az 1723/4, az 1723/5, az 1723/6, az 1723/7 és az 1724/1 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

30. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Solt (Bács-Kiskun vármegye) 08 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a solti rádióadó építményei - antenna, állomásépület (kiszolgáló-, energia- és adó-épület), vízgépház, portaépület, kert és három őrtorony együttese - technikatörténeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

31. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Sopron (Győr-Moson-Sopron vármegye), Kolostorhegy utca 3. számú, 7613/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a szomszédos sopronbánfalvai pálos kolostornak a 17. századi eredetű, jelenlegi formájában 18-19. századi, vendéglőt, sörházat és tánctermet magába foglaló gazdasági épülete építészeti, történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Sopron 7599/1, a 7613/1, a 7614, a 7616, a 7617, 7636, a 7637/6 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

32. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Tapsony (Somogy vármegye), Zrínyi utca, 50/2, 66/2, 67/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a 1. melléklet 6. pontjában meghatározott építmények: a 67/1 helyrajzi számú ingatlanon álló barokk kiskastély, a 66/2 helyrajzi számú ingatlanon álló magtár, valamint az 50/2 helyrajzi számú ingatlanon álló tiszttartói ház és melléképületei - kocsiszín, valamint pince és építménye - építészeti, történeti és műszaki értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemlék-együttest I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Tapsony 66/3, a 67/2, a 67/3, a 67/4, a 50/1 és a 52 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

33. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Teresztenye (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) 024/3 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon fekvő temető hagyományos képének és sajátos, antropomorf jellegű fejfás sírjeleinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Teresztenye 45, a 46, a 47 és a 48/1 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

2. Műemléki védettség megszüntetésére vonatkozó rendelkezések

34. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelettel műemlékké nyilvánított Budapest XI. kerület, a védetté nyilvánítás időpontjában 314/24 helyrajzi számon nyilvántartott, majd telekalakítást követően a 314/153, a 314/154, a 314/155, a 314/156 és a 314/157 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 314/153, a 314/154, a 314/156 és a 314/157 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét, továbbá a 314/26 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A 314/155 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettsége továbbra is fennáll.

(3) Az 314/155 helyrajzi számú műemlék ingatlan műemléki környezeteként a Budapest XI. kerület 314/156 és a 314/26 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

35. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelettel műemlékké nyilvánított Budapest XII. kerület, Béla király út 26. számú, a védetté nyilvánítás időpontjában 9552 helyrajzi számon nyilvántartott, majd telekalakítást követően a 9552/1, a 9552/2, 9552/3 és a 9552/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 9552/1, a 9552/2 és a 9552/4 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A 9552/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettsége továbbra is fennáll.

36. § *  Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelettel műemlékké nyilvánított, Mezőfalva (Fejér vármegye) 0668/21 helyrajzi számú ingatlan (majorsági főépület) műemléki védettségét megszüntetem.

37. § *  A 22059/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, az OMF 18048/1965. számon módosított védettségű, Pápa (Veszprém vármegye) 3609 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

38. § *  A 22059/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, az OMF 18048/1965. számon módosított védettségű, Pápa (Veszprém vármegye) 3610 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

39. § *  A 22059/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, az OMF 18048/1965. számon módosított védettségű, Pápa (Veszprém vármegye) 3611 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

40. § *  Az Országos Műemléki Felügyelőség 08101/1967. számú határozatával műemlékké nyilvánított, Püspökmolnári (Vas vármegye) 5/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (gazdasági épület) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

41. § *  A 22059/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, Tata (Komárom-Esztergom vármegye) Hajdú utca 2. számú, 1465 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

42. § *  Az Országos Műemléki Felügyelőség 08101/1967. számú határozatával műemlékké nyilvánított, Vaskeresztes (Vas vármegye) 73 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (gazdasági épület) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

43. § *  Az Országos Műemléki Felügyelőség 08101/1967. számú határozatával műemlékké nyilvánított, Vaskeresztes (Vas vármegye) 221 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (gazdasági épület) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

44. § *  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelettel műemlékké nyilvánított Zsira (Győr-Moson-Sopron vármegye) 278/56 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védett műemléki érték (Szentháromság-szobor) más ingatlanon áll - megszüntetem.

3. Záró rendelkezések

45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

46. § * 

1. melléklet a 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelethez

1. A 2. § (1) bekezdésében említett ingatlanrész a Bánd 050/2 helyrajzi számú ingatlannak az alábbi EOV koordinátákkal jelzett középpontú kőhíd építmény területére, valamint annak minden irányban az ingatlan határvonaláig, de legfeljebb a kőhíd középpontjától számított 25 méteres sugarú kör vonaláig terjedő területére terjed ki:

középpont Y: 553928
X: 197753

2. A 11. § (2) bekezdésben említett, a Budapest VI. kerület 28345 helyrajzi számú ingatlanon álló, műemléki értéket képező szobrok:

1) Benczúr Gyula műteremházának délnyugati homlokzatán a bautzeni Mátyás-emlék másolata

2) Benczúr Gyula műteremházának délnyugati homlokzatán Schönberg György pozsonyi síremlékének másolata, alatta vörösmárvány pad, mely az Epreskert Kmety György utcai kerítésénél egykor állt Trefort-emlékmű részét képezte

3) Lotz Károly műteremházának északnyugati homlokzatán Lotz Károly domborművű bronz portréja (Zala György, 1912)

4) Lotz Károly műteremházának délkeleti homlokzatán Hunyadi László vélelmezett gyulafehérvári síremlékének másolata

5) Stróbl Alajos műteremházának előcsarnokában a mester Szent István szobrához modellként készített lóalak

6) Fedeles római szarkofág a Nemzeti Múzeumból 1890-ben ideszállítva

7) A Nemzeti Múzeumtól kapott római oszlop, tetején Herkules-fejjel (az utóbbi Vaszary László alkotása, 1890-es évek)

8) Lucius Verus márvány mellszobra (Fakits Ernő)

9) A Nápolyban őrzött ülő Hermész-szobor bronz másolata

10) A Kolozsvári testvérek Prágában őrzött Szent György-szobrának bronz másolata

11) Stróbl Alajos mészkő mellszobra

12) Székely Bertalan mészkő mellszobra [Osváth Imre (?), 1936]

13) Kubikos (Somogyi József, 1955, felállítva: 1997)

14) Rőzsehordó (Somogyi József, 1983, felállítva: 1999)

3. A 19. § (1) bekezdésében említett, a Budapest XI. kerület 5471 helyrajzi számú ingatlanon álló fűtőház építmény a Budapest XI. kerület 5482 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóházzal közvetlenül határos építmény.

4. A 25. § (1) bekezdésében említett ingatlanrész az Ópusztaszer 055/12 helyrajzi számú ingatlannak az alábbi EOV koordinátákkal meghatározott két pont közötti egyenestől északkeletre eső része:

1. pont Y: 730309.20
X: 127596.95
2. pont Y: 730522.84
X: 127409.45

5. A Sáska 083/22 helyrajzi számú ingatlan 28. § (1) bekezdésében említett ingatlanrésze az alábbi EOV koordinátákkal jelzett ponttól számított 100 méteres sugarú kör területe:

kör középpontja Y: 531933
X: 179775

6. A 32. § (2) bekezdésében említett építményeket az alábbi ábra jelöli:

2. melléklet a 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelethez

A Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16. számú, 38821/2 helyrajzi számú ingatlanon fekvő, a műemlékvédelem sajátos tárgyaként védett Fiumei úti sírkert (Kerepesi úti temető) 18. § (3) bekezdése szerinti területrészei, síremlékcsoportjai, sírépítményei, síremlékei és egyéb építményei:

I. Temetői épületek, építmények:

1) a 2. parcellában álló, az 1860-as években épített földszintes irodaépület (a toldalékok nélkül);

2) a 6. parcellában álló neogótikus temetőkápolna (1857, későbbi átépítéssel), a hozzáépített klinkertéglás, emeletes toldalékkal.

II. Meghatározó síremlékek, sírépítmények és az azokkal összefüggő temetőrészek (azonosítás egyedi megnevezés vagy parcella száma szerint, zárójelben a síremlék tervezőjével és a készítés időpontjával):

1) Batthyány Lajos mauzóleuma (építész Schickedanz Albert, 1872-1873) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15633);

2) Deák Ferenc mauzóleuma (építész Gerster Kálmán, 1884-1887) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15633);

3) Kossuth Lajos mauzóleuma (építész Gerster Kálmán, 1903-1909) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15638);

4) Jókai Mór síremléke (építész Kismarty-Lechner Jenő, 1928) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15637);

5) *  a főút mentén, a 18. és a 19. parcella között lévő két árkádos építmény (építész Gerle Lajos, 1904-1908), az V. részben azonosított síremlékekkel együtt (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15632);

6) *  az 1)-5) pontokban rögzített síremlékek, sírépítmények megjelenését és értékei érvényesülését biztosító alábbi parcellák kialakítása és képe: a 10., a 10/1, a 10/2., a 11., a 11/1., a 12., a 12/2., a 14., a 15., a 18., a 18/1., a 19., a 19/1., a 20., a 20/1., a 20/2., a 22., a 23., a 26/1., a 26/2., a 26/3., a 26/4., a 27/1., a 27/2., a 28., a 29., a 29/1., a 29/2., a 29/3., a 30., a 30/2. a 31., a 31/2., a 36., a 36/1., a 36/2., a 37., a 37/1. és a 37/2. parcella;

7) a 6) pontban meghatározott temetőrészek önálló értéket képviselő síremlékcsoportjait a III. rész, önálló értéket képviselő egyedi síremlékeit az V. rész tartalmazza.

III. *  Parcellák, síremlékcsoportok kialakítása és képe az V. részben azonosított síremlékekkel és sírépítményekkel (azonosítás parcella száma szerint, illetve síremlékcsoportok esetén parcella száma - sor száma - sírhely száma szerint):

1) *  9/2-1-1/2-től 9/2-1-17/18-ig: falsírboltokról (J.59-től J.67-ig) származó áthelyezett síremlékek csoportja;

2) a 13. parcella (munkásmozgalmi mauzóleum és sírsétány. (építész Körner József, 1957-59.);

3) *  17/1-1-40-től 17/1-1-104-ig a régi budai temetőkből származó sírkövek csoportja;

4) 18-1-1-től 18-1-16-ig;

5) 19-1-1-től a 19-1-15-ig;

6) 28-díszsor és 28-1/a sor;

7) 29-1-1-től 29-1-14-ig;

8) *  a 30., a 31. és a 31/2. parcellában az 1848/49-es szabadságharc hősei síremlékeinek csoportja;

9) *  a 34., a 34/1., a 35., és a 35/1. parcella;

10) *  41/2 parcella (gyermek-parcella);

11) *  a 45. és a 45/1. parcella;

12) *  az 54/1. parcella (gyermek-parcella);

13) *  a temető főútjának mindkét oldalán található sírsorok a 26/1., a 26/2., a 26/4., a 27., a 27/1., a 27/2., a 34., a 34/1., a 35., a 35/1., a 42/1., a 42/2., a 42/3., a 43., a 43/1., a 50., a 50/1., a 51., a 51/1. parcellában.

IV. A temető kerítésfalai mentén épített falsírboltok

1) *  A temető falsírboltjainak kialakítása és képe az V. részében azonosított síremlékekkel és sírépítményekkel a temető kerítésfalai mentén (az I. sz. kaputól - főbejárat - a Bal 3-tól 385-ig, 555-től 601-ig, és a Jobb 3-tól 570-ig), az ezeken a szakaszokon lévő kerítésfalakkal, támfalakkal, burkolatokkal, feljárókkal, sír-rácsokkal és egyéb tartozékokkal együtt (azonosítás az oldal jelzése és a sírhely száma szerint, illetve az eltemetettek nevével).

- a bal oldalon:

B.9: Kunig család

B.17: Koszgleba család

B.19: Andrássy család

B.24: Jordán család

B.26: Engesser család

B.29: Medetz család

B.34: Dukát család

B.52: Sebastiani család mauzóleuma, Gerenday József és Jordán Ernesztina emlékoszlopaival

B.82: Turnovsky család

B.103: Hegedűs család

B.110-120: görögkeleti vallású családok restaurált síremlékei

B.121/122: Lyka Anasztáz családi sírboltja (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15639)

B.136: Gozsdu Emánuel családi sírboltja (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15636)

B.147: Dvorzsák és Kossányi család

B.154: Kovács Ilona

B.155: Piarista szerzetesrend első sírboltja

B.158: Schlick Ignác családi sírboltja, az ideiglenesen a temetői múzeumban található építmény-elemekkel együtt (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15640)

B.165: Mendl család

B.170: Rátzky család

B.175: Wirnhardt család

B.185: Richter család

B.194: Dörschug és Majorossy család

B.198: Eissen család

B.199: Ring család

B.203: Mészáros család

B.204: kőkereszt figurális talapzaton, olvashatatlan nevek [Richardson]

B.205: Rósa család

B.230: Schön család

B.231: Szervita rend sírboltja

B.237: Ferenczycsalád

B.239: Gyertyánffy család

B.244: Faith család

B.266: Toldy Ferenc

B.269: Schranz család

B.270: Kammer család

B.276: Ettel család

B.278/279: Kovács-Sebestény család

B.286: Horváth Mihály

B.288: Brázay család

B.296: Cséry család

B.299: Gerster család

B.302: Bulyovszky család

B.310: Linzbauer István

B.312: Haggenmacher Henrik családi sírboltja

B.319: historizáló síremlék két puttóval, olvashatatlan név [Bulyanovits]

B.350: Vécsey János sírboltja (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15624)

B.380: Légrády család

B.567: Pecz család

B.573: Doleček család

B.582: Margó család

B.600. Tornyay család

B.601. Winter család

- a jobb oldalon:

J.22: Fischer család

J.44: Timár család

J.48: Mack és Klopfinger család

J.54: 3 db 1850 körüli sírkő

J.55: Elend család

J.79: Stockinger család

J.82: Vörösmarty Mihály

J.90: Greisz és Kudlik család

J.98: Eggenberger és Wieser család

J.102: Schnierer család

J.103: Kauzer család

J.104/105: Jálics, Matta és Burián család

J.117: Strobentz család

J.133: Halbauer család

J.147: Deák család

J.148: Danihel és Graf család

J.149: Rupp család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15631)

J.151: Tóth Nep. János; másodlagos elhelyezésű Nepomuki Szt. János szoborral

J.156: Emich család

J.171: Royko család

J.191/193: Ganz Ábrahám mauzóleuma (építész Ybl Miklós, 1869)

J.194/195: Balassa János

J.218: Eisele és Jálics család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15629)

J.220: Heinrich család

J.222: Szevera család

J.225: Hübner család

J.231: Fischer család

J.239: Pákh Albert

J.256: Kleiner, Mirth és Clauser család

J.266: Gundy család

J.268: Jendrassik család

J.273: Rödig család

J.315: Reissberger család

J.317: Schedius család

J.382: Wind család

J.384: Fadini család

J.391: Helfenstein család

J.404: Lampel család

J.405: Degen család

J.410. Lechner Ödönné

J.440: Buzzi család

J.449/454: Thalmayer család egykori mauzóleuma, 1926-ban csontfülkés temetkező hellyé alakítva

J.481: Tichtl család

J.482: Fáykiss család

J.490: Bókay család

J.518: Vögerl család

J.531: Schernhoffer Valéria

J.533: Petényi család

J.545: Árkay család

J.560: Mechwart család

V. *  Egyedi értéket hordozó síremlékek és sírépítmények (azonosítás a parcella száma - sor száma - sírhely száma szerint, valamint az eltemetettek nevével).

5-1-1: Bozda Naum

7-1-1: Szabóky Adolf

9-1-14: Péterfy Sándor

9-1-36: Márkus József

9-1-53: Kurbel József

9-4-56: Szentpétery Zsigmond

9-közép: Almády-Amtmann Géza

9/1-1-1: Selevér József

9/2-sziget: Miklós család mauzóleuma (építész Rados Jenő)

9/2-1-27/28: Lasz család

9/2-1-37/38: Millacher Lajos

9/2-1-39/40: Krecsányi család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15626)

10-1-68: Gerle Lajos

10-1-76: Gmehling Hermann

10-1-81: Plány Ervin

10-1-82: Pertik Ottó

10-1-85: Szutrély Arisztid

10-1-99: Halmos János

10-5-13: Weber Gusztáv

10/1-1-1: Ráth György

10/1-1-2: Zielinski Szilárd

10/1-1-4: Hauszmann Alajos

10/1-1-7: Pállik Béla

10/1-1-8: Festetics Géza

10/1-1-9: Eötvös Loránd

10/1-1-11: Vaszilievits János

10/1-1-14: Thallóczy Lajos

10/1-1-15: Fülepp Kálmán

10/1-1-17: Rózsavölgyi Gyula

10/1-1-18: Justh Gyula

10/2-sziget: Vásárhelyi Pál

11-1-4: Elek Pál

11-1-26: Járitz család

11-1-36: Mayer Béláné

11-1-53: Klein Ferencné

11-1-54: Egry család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15627)

11-1/a-22: Vági Imre

11-1/a-25: Jankó János

11-1/a-63: Kern S. Ferenc

11-3-17: Kovách Jenőné

11/1-1-4: Végh Károly

14-sziget: Arany János

16-sziget: Szilágyi István

17/1-sziget: Mayer család

17/1-1-3: Petőfi család

17/1-1-9: Elischer Gyula

17/1-1-11: Teleszky Istvánné

17/1-1-25: Greguss Imre

17/1-1-40: Alvinczy József

17/1-1-41: Mayer Ferenc

17/1-1-43: Döbrentei Gábor

17/1-1-54: Dulitzky Vilmos

17/3-1-24: Horti Pál

18-1-8: Schőberl család

18-1-9: Müller család

18-1-11: Martinovics család

18-1-16: Egerváry Gyula

18/1-sziget: Aich család

18/1-1-1: Scheibel család

18/1-1-4: Persenszky Lajos

18/1-1-6: Simonyi József

18/1-2-37: Győrffy-Bengyel Sándor

Bal oldali árkádsor:

Á.B. 5: Majovszky család

Á.B. 6: Forster Géza

Á.B. 7: Hunyady és Martinovsky család

Á.B. 8: Jungfer család

Á.B. 9: Than család

Á.B. 10: Thuroczy család

Á.B. 11: Vértessi család

Á.B. 12: Heinrich család

Á.B. 13: Ruster család

Á.B. 14: Lingel család

Á.B. 15: Déry család

Á.B. 16: Schmidlechner család

Á.B. 17: Bayer-Krucsay család

Á.B. 18: Loser család

Á.B. 19: Gelléri Szabó család

Á.B. 20: Jóri és Hellebrant család

Á.B. 21: Malosik család

Á.B. 22: Hirmann család

Á.B. 23: Rigler család

Á.B. 25: Beliczay család

Á.B. 26: Gundel család

Á.B. 27: Natter család

Á.B. 30: Décsi és Huszár család

Á.B. 32: Bäcker és Neuber család

Á.B. 33: Volkmer család

Á.B. 35: Cserna Károlyné

Á.B. 37: Szivák család

Á.B. 38: Keller és Mitterdorfer család

Á.B. 39: Kűhn család

Á.B. 40: Zotter család

Á.B. 41: Scheuring család

Á.B. 44: Daur és Salzer család

Á.B. 45: Borhegyi család

Á.B. 47: Melko család

Á.B. 50: Gottermayer család

Á.B. 51: Bernárdt család

Á.B. 52: Kirner és Slunka család

Á.B. 53: Hoffmann és Ember család

Á.B. 54: Wintergerst család

Á.B. 55: Sik család

Á.B. 56: Nagy család

Á.B. 58: Schenker és Hübner család

Á.B. 60: Polyák család

Bal oldali árkádsor és a főút között:

K-1: Vuk család

K-11: Körössy-Neumann család

Jobb oldali árkádsor:

Á.J. 5: Wörner család

Á.J. 6: Hegedüs család

Á.J. 8: Keinz család

Á.J. 9: Kilián család

Á.J. 10: Holdampf család

Á.J. 11: Eisele család

Á.J. 12: Pelzmann család

Á.J. 13: Maresch család

Á.J. 14: Watterich család

Á.J. 15: László család

Á.J. 16: Waigand család

Á.J. 17: Wampetich család

Á.J. 18: Braun család

Á.J. 19: Eigel és Karpf család

Á.J. 20: Spiesz család

Á.J. 21: Sváb család

Á.J. 22: Hoffmann család

Á.J. 23: Szájbely család

Á.J. 24: Wagner család

Á.J. 25: Mauritz család

Á.J. 26: Gerhardt Gusztáv

Á.J. 27: Láng család

Á.J. 32: Hudetz János

Á.J. 33: Hudetz Antal

Á.J. 34: Paulheim család

Á.J. 35: Müller család

Á.J. 36: Antony család

Á.J. 37: Wein család

Á.J. 38/39: Tóth család

Á.J. 40: Ádám család

Á.J. 41: Schwarz család

Á.J.42: Soretz család

Á.J.43: Hulitius család

Á.J.44: Wimmerth család

Á.J.45: Hőgyes Endre

Á.J.46: Korányi család

Á.J.47: Huley-Rakovszky család

Á.J. 50: Paupera család

Á.J. 51: Andréka család

Á.J. 52: Hutter és Dürringer család

Á.J. 53/54: Seenger család

Á.J. 55: Stellovits család

Á.J. 57: Végess család

Á.J. 58: Knopfer család

Jobb oldali árkádsor és az út között:

K-12: Alpár Ignác

19-1-1: Lukács Antal

19-1-6: Bischitzky család

19-1-10: Schunda Vencel

19-1-12: Bonácsny Ádám

19-1-14: Minich József

19-1-34: Madarász Viktor

19/1-sziget: Ady Endre

19/1-1-1: Zámory Mária

19/1-1-2: Lánczy Leó

19/1-1-3: Lánczy Gyula

19/1-1-4: Bíró Ármin

19/1-1-6: Berczik Árpád

19/1-1-9: Császár család

19/1-1-10: Haggenmacher Árpád

19/1-1-14: Beregszászy Lajos

19/1-sziget: Malosik Antal és családja mauzóleuma (építész Wachtel Elemér, 1908 k.) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15630)

20-1-4: Stralendorff Brúnóné

20-1-6: Todoreszku Gyula

20-1-18: Schickedanz Albert

20-1-29: Bódy Tivadar

20-1-46: Heinrich Ferenc

20/1-1-1: Kasselik család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15908)

20/1-1-20: Kajlinger Mihály

20/1-1-36: Barta és Delbecq család

20/1-1-72: Neruda Nándor

20/1-1-73: Hikisch család

20/1-1-78: Moskovitz Iván

20/1-1-82: Péteri család

20/1-1-86: Bolla Mihály

20/2-1-4: Krátky és Hufnagel család

20/2-1-5: Kaudelka János (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15628)

20/2-1-6: Sarbó család

20/2-1-7: Brükler család

20/2-1-17: Királyfi család

21-1-1: Gerliczy Vince

22-1-1: Károlyi Mihály (építész Skoda Lajos, 1963)

24-1-75: Vándor Sándor

24-2-7: Vajda Adolf

24/1-sziget-1: Henneberg Károly

24/1-sziget-3: Vetter Antal

25-1-52: Kovácsy Sándor

25-1-53: Tihanyi Béla

25-2-102: Árkövy József

25/1-sarok: Heinrich család

25/1-1-65: Herman Béláné

26/1-sziget: Haggenmacher Oszkár és családja (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15625)

26-1-3: Paulheim Ferenc

26-1-33: Hevesy Lajos

26/1-1-14: Chorin Ferenc

26/1-1-26: Révai Mór János

26/1-1/a-25: Böszörményi László

26/1-1/a-33: Baumgarten Ferenc Ferdinánd

27-1-1/a: Szuborits Antal

27-1-3: Kancer család

27/1-1-10: Schenk család

27/2-1-14: Sorg család

27/2-1-17: Mándy család

28-ds.-1: Csemegi Károly

28-ds.-3: Szilágyi Sándor

28-ds.-6: Teleszky István

28-ds.-9: Erkel Sándor

28-ds.-10: Czigler Győző

28-ds.-14: Zichy Mihály

28-ds.-15: Zichy Jenő

28-ds.-18: Jászai Mari

28-ds.-27: Kaas Ivor

28-ds.-30: Fadrusz János

28-ds.-35: Gerlóczy Károly

28-ds.-36: Kamermayer Károly

28-ds.-40: Lotz Károly

28-ds.-41: Beöthy Ákos

28-ds.-42: Bartha Miklós

28-ds.-46: Lipthay Béla

28-1/a-15: Péterfy Jenő

28-1/a-27: Lubrich Ágoston

28-1-5: Barabás Miklós

28-1-160: Bercsényi Béla

28-8-21: Sólcz Vilmos

29-1-1: Szilágyi Dezső

29-1-4: Klapka György

29-1-6: Erkel Ferenc

29-1-8: Irányi Dániel

29/1-1-5: Marastoni Jakab

29/1-1-45: Tóth Béla

29/1-1-50: Kelety Gusztáv

29/1-2-4: Tóth József

29/2-1-1. sarok: Hieronymi Károly

29/2-1-1: Kisfaludy Károly

29/2-1-34: Kozma Sándor

29/3-1-5: Reiner Zsigmond

29/3-1-13: Falk Miksa

29/3-1-16: Pulszky Ágost

29/3-1-17: Vargha Imre

29/3-3-20: Balogh Tihamér

29/3-3-45: Telepy Károly

30-19: Damjanich Jánosné

30-közép: Woroniecki-Korybut, Miecysław

31-közép: a kilenc pesti vértanú közös síremléke

31/2-1-8: Werzár Emánuel

31/2-1-16: a Budát 1849-ben védő császári erők vezetőinek emlékköve

31/2-2-1: Vargay Mihály

31/2-2-5: Márffy József

31/2-2-6: Móry Ferdinánd

31/2-2-7: Horváth Sámuel

31/2-2-16: Koch Ferdinánd

31/2-2-17: Psota Mór

31/2-2-18: Rozsváry Lajos

31/2-2-21: Szilvásy Márton

31/2-2-22: Vangel Mihály

31/2-2-31: Mayerffy Ferenc

31/2-2-32: Mayerffy Alajos

32-1-3: Maróti Géza

33-1-1: Pásztor János

33-1-20: Bárczy Dezső

33-1-51: Sashegyi Gyula

33/1-1-9: Bachó István

33/3-1-5: Charousek Rezső

33/34-sziget: Munkácsy Mihály

34-1-1: Fellner Henrik

34-1-8: Lengyel Aurélné

34-1-12: Bibel János

34-1-22: Wlassics Gyula

34-1-23: Reiner Mihály

34-1-25: Sipőcz Jenő

34-1-26: Liber Endre

34-1-28: Móricz Zsigmond

34-1-29: Tóth Tihamér

34-1-30: Babits Mihály

34-1-37: Széchy Endréné

34-1-40: Tass József

34-1-41: Bitter Illés

34-1-42: Baróti Jenőné

34-1-45: Bláthy Ottó Titusz

34-1-59: Pethő Sándor

34-1-61: Donáth Leó

34-1-66: Gaár Vilmos

34-1-76: Jónás Zsigmond

34-1-78: Miklós László

34-1-90: Borvendég Ferenc

34-1-93: Strache Gáborné

34-1-96: Popovics Sándor

34-2-24: Jancsa Lászlóné

34-3-6: Kallina Mór

34-3-45: Mikes Lajos

34-4-8: Lehr Albert

34-4-14: Lenhossék Mihály

34-4-17: Pláner Miksa

34-4-32: Nagy Béla

34-4-43: Megyery István

34-9-9: Benke Tibor

34-11-6: Stiastny Ferencné

34-15-16: Szabó József

34-20-17: Pewny Adolf Albert

34-közép: Miklós Andor

34/1-sziget: Gutmann Vilmos mauzóleuma (építész Hikisch Rezső)

34/1-1-1: Ybl Miklós

34/1-1-12: Csiky Gergely

34/1-1-14: Csukássi József

34/1-1-20: Török Pál

34/1-1-25: Komócsy József

34/1-1-29: Csepreghy Ferenc

34/1-1-30: Szigligeti Ede

34/1-1-30/a: Heltai Jenő

34/1-1-31: Volkmann Róbert

34/1-1-44: Fodor Józsefné

34/1-1-47: Tóth Kálmán

34/1-2-15: Eberling József

34/1-2-18: Székács József

34/1-2-19: Lendvay Márton

34/1-2-42: Huszár Adolf

34/1-3-9: Neÿ Ferenc

34/1-3-10: Izsó Miklós

34/1-3-19: Vízvári Gyula

34/1-3-20: Vízváriné Szigeti Jolán

34/1-3-29: Tavaszy Endre

34/2-1-1: Semmelweis Ignác

34/2-1-2: Nagy Lajos

34/2-1-3: Laborfalvi Róza

34/2-1-9: Medgyessy Ferenc

34/2-1-11: Nagy Balogh János

34/2-1-13: Lyka Károlyné

34/2-1-14: Csontváry Kosztka Tivadar

34/2-1-15: Ferenczy Károly

34/2-1-16: Ferenczy Béni

34/2-1-17: Krúdy Gyula

34/2-1-19: Szabó Ferenc

34/2-1-22: Mihályfi Ernő

34/2-1-27: Kisfaludi Strobl Zsigmond

34/2-1-33: Ortutay Gyula

34/2-1-37: Ferenczy Valér

34/2-1-40: Ujj József

34/2-1-43: Mednyánszky László

34/2-1-45: Sarkadi Imre

34/2-2-6: Stoczek József

34/2-2-8: Ferenczy Noémi

35-1-5: Müller család

35-1-41: Zimmermann György

35-1-56: Bartoniek Géza

35-1-74: Csók Istvánné

35-1-80: Áldásy család

35-1-84: Stark Béláné

35-1-98: Helvey Tivadar

35-2-55: Szécsi Ernő

35-10-7: Ybl Lajos

35-10-18: Küpry Kálmán Tibor

35-11-6: Pajor Sándor

35-19-17: Dános Árpád

36/1-1-10: Kovács Ákos

36/1-1-13: Schmidt József

36/1-2-40: Oprée Rezső

36/2-sziget: Herzog Mór Lipót mauzóleuma (építész Barát Béla és Novák Ede)

36/2-1-1: Rubinek Gyula

36/2-1-3: Túrÿ Ferenc

36/2-1-29: Király György

36/2-1-38: Beöthy Zsolt

37-1-76: Kiss István és László

37/1-1-2: Schelling család

37/1-1-4: Ország Róbert

37/1-1-7: Megyeri Izidor

37/1-1-8: Korizmics László

37/1-1-31: Neuhold János

37/1-2-15: Kulin Sándor

37/1-2-33: Márkus Lajos

37/2-sziget: Konkoly Thege család

37/2-1-4: Ráth János

37/2-1-8: Storer család

37/2-1-11: Wälder Gyula

37/2-1-18: Fock Ede

37/2-2-9: Nikászy család

38-3-75: Indali Gyula

39-1-126: Tóth László

39-4-82: Juhászovits Ilona

39-5-70: Hoor család

40-5-90: Mayer Ernő

41-1-34: Kuzsinszky Bálint (eredeti aquincumi szarkofág)

41-1-35: Karinthy Frigyes

41-1-50: Bálint Zoltán

41/1-1-8: Hekler Antal

41/1-1-11: Gergely István

42-1-1: Haltenberger család

42-1-11: Illits család

42-1-15: Szurday Róbert

42-1-16: Quittner Zsigmondné

42-1-17: Aczél Ede

42-1-25: Deér Endre

42-1-55: Ódry Attila

42-1-64: Ódry Árpád

42/1-1-1: Mikus Sándor

42/1-1-6: Farkas Aladár

43-1-6: Kreutle és Herbster család

43-1-16: Körössy család

43-sarok: Váci úti temetőből származó hamvak közös sírja

43-1-64: Farkasházy Zsigmond

43-1-71: Ballagi Aladár

43-3-43: Beketow Mátyás

43-18-1: Matolay Elek

45-1-18: Fabisch József

45-1-90: Nagy Béla

45-1-96: Fraknói Vilmos

45-1-97: Solymosi Gyenes László

45-1-100: Pethes Imre

45-1-109: Pekáry Ferenc

45-1-115: Környey Béla

45-2-124: Fabró Henrik

45-7-20: Krajcsovits Jánosné

45/1-1-57: Jékey István

46-1-6: Kandó Kálmán

46-1-42: Kuncz Aladár

46-1-93: Ambrus Zoltán

46-2-43: Szabó Józsefné Káldy Elly

46/1-1-13: Paczek Vencel

47-1-1: Buday Dezső

47-1-89: Kozma Andor

47-1-139: Kirchner Lajosné

47-2-128: Wieser Alfréd

47-9-21: Rösler Endre

47-10-20: Makay család

47/1-1-2: Szabolcska Mihály

47/1-1-13: Fleissig Endre

48/1-1-68: Szabó Lujza

48/2-1-14: Jász Dezső

48/3-1-25: Gróh István

48/3-1-31: Pecz Vilmos

48/3-1-35: Czipauer János

48/4-1-12: Szél család

48/4-1-27: Szöllősy Oszkár

48/4-1-31: Balló Ede

48/56-sziget-4: Szurmay Sándor és családja

50/1-1-15: Lux Elek

50/1-2-2: Rothmeyer Imre

51-1-1: Gálos Kálmán

51-1-2: Korb Erzsébet

51-1-48: Friedl Henrikné

51-1-62: Somló Emma

51-1-81: Huszka Nelly

51-0-1: Krausz-mauzóleum (építész Wälder Gyula)

55-1-53: Jezsuita rend sírboltja

VI. A temető karakterét adó kisépítészeti alkotások:

1) *  parcellák azonosító számait jelölő 1945 előtti historizáló kőelemek

2) *  1945 előtti historizáló nyolcszögletű kútmedencék