A jogszabály mai napon ( 2024.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet

a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1., 7., 8. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. és 7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10-11. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 13. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet alkalmazásában belügyi szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az idegenrendészeti szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.

2. § *  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 79. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén, a könnyített szolgálatban foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásakor figyelembe vehető a kérelmező

a) szakmai végzettsége, szakképzettsége, képzettsége, valamint

b) a kérelem benyújtásakor betöltött szolgálati beosztása.

3. § (1) Könnyített szolgálatban foglalkoztatott által nem tölthető be

a) *  a vezetői szolgálati beosztás,

b) a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztás.

(2) Az egészségügyi beosztásban foglalkoztatottakra az (1) bekezdés korlátozásai nem vonatkoznak.

4. § Az állományilletékes parancsnok az 5. §-ban meghatározottakra figyelemmel állapítja meg a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztások számát azzal, hogy az irányítása alatt álló szervezet alaptevékenységébe tartozó feladatatok végrehajtásához szükséges minimális szolgálati létszám vezénylése biztosítható legyen, illetve a rendszeresített létszámnak megfelelő munkaidőalap 80%-a megmaradjon.

5. § (1) *  Az általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szervnél és az idegenrendészeti szervnél valamennyi, a tiszti besorolási osztályba és a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betölthető könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.

(2) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat

a) a büntetés-végrehajtási szervezetnél - a (3) bekezdésben meghatározott megszorításokkal - az 1. melléklet,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a 2. melléklet

tartalmazza.

(3) A büntetés-végrehajtási szervezetnél a hosszú időre ítéltek körletén és a különleges biztonsági körleten szolgálatot teljesítők esetében könnyített szolgálat nem alkalmazható.

(4) A Terrorelhárítási Központnál a gazdasági, humánigazgatási és hivatali igazgatási szervezeti egységnél rendszeresített, továbbá a belső ellenőri beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.

(5) A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a gazdasági, humánigazgatási és hivatali igazgatási szervezeti egységnél rendszeresített beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.

6. § A belügyi szerv állománytáblázatában szervenként, szervezeti egységenként meg kell jelölni a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető szolgálati beosztások számát.

6/A. § *  A Belügyminisztériumban kizárólag a kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, referens és gépkocsivezető szolgálati beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal, ha a minisztérium érintett önálló szervezeti egysége által ellátandó feladat végrehajtását az nem veszélyezteti.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. § Az állománytáblázatok 6. § szerinti kiegészítését az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell végrehajtani.

9-13. § * 

1. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez * 

A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztások

I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

A B
1. besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3. E kiemelt főreferens
4. E környezetvédelmi vezető
5. E energetikai vezető
6. E tűzvédelmi vezető
7. D kiemelt főelőadó
8. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
9. E raktárvezető
10. C segédelőadó

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

A B
1. besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3. E szakorvos
4. D kiemelt főelőadó
5. D szakpszichológus
6. D üzemvezető
7. C főelőadó
8. C pszichológus
9. C főművezető
10. B előadó
11. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
12. E raktárvezető
13. E élelmezésvezető
14. D konyhavezető
15. D mosodavezető
16. D vezető szakasszisztens
17. D főápoló
18. D műhelyvezető
19. D kiemelt művezető
20. C biztonságtechnikus
21. C fegyvermester
22. C szociális segédelőadó
23. C segédelőadó
24. C művezető
25. C szakasszisztens
26. C szakápoló
27. B felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)
28. B kutyavezető
29. B ápoló
30. A gépjárművezető

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

A B
1. besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3. D kiemelt főelőadó
4. D szakpszichológus
5. D üzemvezető
6. C főelőadó
7. C pszichológus
8. C főművezető
9. B előadó
10. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
11. E raktárvezető
12. E élelmezésvezető
13. D konyhavezető
14. D mosodavezető
15. D vezető szakasszisztens
16. D főápoló
17. D műhelyvezető
18. D kiemelt művezető
19. C biztonságtechnikus
20. C fegyvermester
21. C szociális segédelőadó
22. C segédelőadó
23. C művezető
24. C szakasszisztens
25. C szakápoló
26. B felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)
27. B kutyavezető
28. B ápoló
29. A gépjárművezető

2. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez * 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztások

I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

A B
1. besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3. E kiemelt főreferens
4. E munkabiztonsági főfelügyelő
5. D kiemelt főelőadó
6. C főelőadó
7. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
8. D referens
9. C segédelőadó

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

A B
1. besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3. D kiemelt főtanár
4. D kiemelt főelőadó
5. C főelőadó
6. C főtanár
7. B előadó I.
8. B tanár
9. A előadó II.
10. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
11. D referens
12. C segédelőadó
13. C raktáros
14. C kiképző
15. B gépjárművezető

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

A B
1. besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3. C kiemelt főelőadó
4. B főelőadó
5. A előadó I.
6. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
7. C referens