A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2013. (VI. 17.) VM rendelet

a MON 810 kukoricavonalból származó beltenyésztett vonalak és hibridek vetőmagjának védzáradéki eljárásáról

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 36. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A MON 810 kukoricavonalból származó beltenyésztett vonalak és hibridek vetőmagja (a továbbiakban: MON 810 vetőmag) a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 11/B. §-a szerinti védzáradéki eljárás alatt áll.

2. § (1) A MON 810 kukoricavonalból származó beltenyésztett vonalak és hibridek vetőmagjának Magyarország területén történő előállítása, felhasználása, forgalmazása, illetve Magyarország területére történő behozatala tilos.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom kiterjed a bármely hagyományos nemesítésű kukoricával létrehozott keresztezésből származó utódnövényekre is.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a MON 810 génkonstrukciót tartalmazó kukorica élelmiszeriparban és takarmányozásban való felhasználására, valamint a Magyarország területén átcsomagolás és további kezelés nélkül történő átszállításra, amennyiben biztosított, hogy a kukorica nem jut ki a környezetbe.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.