A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendelet alapján folytatott – engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött – tevékenységekre vonatkozóan a környezethasználónak a Ht.-ben a tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben kell átutalási megbízással teljesítenie a hulladékgazdálkodási hatóság részére, a hulladékgazdálkodási hatóság illetékességi területe szerinti vármegyei kormányhivatal kincstárnál vezetett, 1. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

2. § *  A befizetett felügyeleti díjról a hulladékgazdálkodási hatóság számlát állít ki, és a befizetését követő 30 napon belül a környezethasználónak megküldi.

3. § (1) *  A felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséről a hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet.

(2) A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez * 

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

A B C
Sorszám A számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szerv Előirányzat-felhasználási számlák
1. Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003–00299585–00000000
2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004–00299657–00000000
3. Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005–00299578–00000000
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006–00299561–00000000
5. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007–00299664–00000000
6. Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008–00299640–00000000
7. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001–00299633–00000000
8. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002–00299626–00000000
9. Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003–00299619–00000000
10. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002–00299602–00000000
11. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004–00299554–00000000
12. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005–00299547–00000000
13. Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002–00333489–00000000
14. Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007–00299688–00000000
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001–00299695–00000000
16. Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003–00299530–00000000
17. Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004–00299523–00000000
18. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005–00299516–00000000
19. Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006–00303066–00000000

2. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez *