A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendelet alapján folytatott - engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött - tevékenységekre vonatkozóan a környezethasználónak a Ht.-ben a tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben kell átutalási megbízással teljesítenie a környezetvédelmi hatóság részére, a környezetvédelmi hatóság illetékességi területe szerinti megyei kormányhivatal kincstárnál vezetett, 1. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

2. § *  A befizetett felügyeleti díjról a környezetvédelmi hatóság számlát állít ki, és a befizetését követő 30 napon belül a környezethasználónak megküldi.

3. § (1) *  A felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséről a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.

(2) A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására - az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez * 

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

A B
Sorszám A számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szerv Előirányzat-felhasználási számlák
1. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
3. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000
5. *  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000
6. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000
7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000
9. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000
11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
12. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
13. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00333489-00000000
14. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
16. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
17. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000
18. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
19. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000

2. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére