A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

96/2013. (X. 14.) VM rendelet

a 2013. évi egységes területalapú támogatás, és a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen, a pénzügyi fegyelemre is tekintettel, hektáronként legfeljebb 70 442,24 Ft vehető igénybe.

(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.

(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege - az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően - arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

2. Különleges tejtámogatás

2. § A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke legfeljebb 9,27 Ft/kg, a számításba vehető összes tejmennyiség legfeljebb 1 441 573 401 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter tejnek felel meg.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

5-6. § * 


  Vissza az oldal tetejére