A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az 1. melléklet szerinti gazdálkodó szervezeteket (a továbbiakban: Társaságok) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekké nyilvánítja.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaságok mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a Cstv. 65-67. §-át is alkalmazni kell.

3. § A Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdése alapján állami felszámolóként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: 01-09-994411) jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

Víziközmű-szolgáltató neve Székhely Cégjegyzékszám
1. Abasári Nonprofit Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3261 Abasár, Fő tér 1. 10-09-027657
2. ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2931 Almásfüzitő, Fő u. 1. 11-09-005866
3. ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 04-10-001580
4. AQUA GYARMAT Közmű Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 9126 Gyarmat, Magyar u. 14. 08-09-012557
5. AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4. 08-09-003727
6. AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság 6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1. 06-09-000110
7. AQUAZALA Közszolgáltató Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság 8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 27. 20-09-064798
8. BÁBOLNAI Szennyvízkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2943 Bábolna, Jókai Mór utca 12. 11-09-006864
9. Bácsbokodi Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80. 03-09-109690
10. BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 03-10-100039
11. BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 6500 Baja, Mártonszállási út 81. 03-09-102170
12. BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Pápai út 41. 19-10-500133
13. Balkányi Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4233 Balkány, Szakolyi út 20. 15-09-072506
14. BALOGH-F Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4233 Balkány, Adonyi u. 32. 15-09-069318
15. Balotaszállási Víziközmű Üzemeltető Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság 6760 Kistelek, Rákóczi utca 44. 06-09-017888
16. Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13. 04-09-002549
17. Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 3070 Bátonyterenye Vízműtelep, 2536 tul.lap, 2560 hrsz. 12-09-002232
18. BATTAI VÍZIKÖZMŰ Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2. 13-09-065113
19. Bázakerettye Község Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8887 Bázakerettye, Fő utca 4. 20-09-069699
20. Berek-Víz Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 5309 Berekfürdő, Berek tér 11. 16-09-009469
21. Beszterec-Kemecse-Tiszarád-Vasmegyer Vízi Közmű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4501 Kemecse, Vasmegyeri út 47. 15-09-073872
22. Biatorbágyi Vízművek Víz- és Csatorna Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 17. 13-09-109857
23. Bikácsi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7043 Bikács, Szabadság tér 1. 17-09-008289
24. Bokodi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2855 Bokod, Hősök tere 6. 11-09-007178
25. BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. 05-10-000142
26. Bögötei UNIVERSAL Szolgáltató és Termelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9675 Bögöte, Szabadság utca 49. 18-09-108941
27. BUDAJENŐI VÍZMŰVEK Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2093 Budajenő, hrsz. 06/2. 13-09-104620
28. Budakalászi Közmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2011 Budakalász, Szentendrei út 24. 13-09-098603
29. Budakeszi Viz és Csatorna Szolgáltató Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2091 Budakeszi, Fő u. 111. 13-09-067152
30. BÜK ÉS TÉRSÉGE VÍZMŰ Korlátolt Felelősségű Társaság 9737 Bük, Baross G. u. 11. 18-09-102870
31. Civisvíz Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. 09-09-012349
32. CLAIR-TECH Koncessziós Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3533 Miskolc, Mester u. 31. 05-09-010516
33. CORVUS-98 Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 8360 Keszthely, Lovassy S. u. 5/b. III/9. 20-06-034740
34. CORVUS-VÍZ Víziközmű Működtető és Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság 8360 Keszthely, Lovassy u. 5. B. ép. 3. em. 9. 20-09-068206
35. Csanádapáca Vizmü Korlátolt Felelősségű Társaság 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31. 04-09-002983
36. CSEMŐVÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2713 Csemő, Petőfi utca 1. 13-09-082283
37. CSER-KOMKRA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3786 Hegymeg, Kossuth Lajos u. 1. 05-09-006721
38. Csongrádi Közmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. 06-09-014866
39. Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi utca 37/a. 04-09-008280
40. DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas, Széchenyi u. 3. 13-09-066171
41. Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. 09-10-000479
42. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Körösi út 190. 13-10-041281
43. Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7140 Bátaszék, Mohácsi út 17-09-003027
44. DÉLVÍZ Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7754 Bóly, Alkotmány u. 57. 02-10-060322
45. Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a. 20-10-040214
46. Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4130 Derecske, Köztársaság út 90. 09-09-017153
47. DEREKSZOLG Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. 06-09-015284
48. DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. 13-10-040189
49. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1. 17-09-001935
50. DUNAÁG Víziközmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7. 17-09-009478
51. Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. 14-10-300050
52. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2400 Dunaújváros, Építők útja 1. 07-09-005140
53. Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2336 Dunavarsány, 36/17. Hrsz. 13-10-040713
54. DUNAVÍZ Víz- és Csatornamű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/a. 17-09-001932
55. Ebesi Községgondnokság Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4211 Ebes, Rákóczi utca 12. 09-09-006160
56. Eleki Víz- és Csatornamű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 5742 Elek, Szent István utca 1. 04-09-002788
57. Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63. b-c. ép. 13-09-156292
58. ÉRD és TÉRSÉGE Regionális Viziközmü Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. 13-09-066513
59. ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. 05-10-000123
60. ERVÍZ Vízközmű, Szolgáltató és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 4972 Gacsály, Ady u. 25. 15-09-071430
61. Esély Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos út 52. 16-09-011185
62. Észak-Csepel szigeti Viz- és Csatornamü Korlátolt Felelősségű Társaság 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. 13-09-066277
63. Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2800 Tatabánya, Sárberek 100. 11-10-001450
64. Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (2735/17 hrsz.) 20-10-040125
65. Esztergomi Vízmű Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 11-09-010624
66. FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. 07-10-001122
67. Felső-Tiszavidéki Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 4948 Milota, Móricz Zs. u. 14. 15-09-062467
68. Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4. (38840/6 hrsz.) 01-10-042418
69. Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1134 Budapest, Váci út 23-27. 01-10-042451
70. GÁZÉPSZERKER Épitő-Szerelő-Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6760 Kistelek, Ede u. 6. sz. 06-09-001132
71. GERESDLAKÉRT Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7733 Geresdlak, Hunyadi út 22. 02-09-073927
72. Görgetegi Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 7553 Görgeteg, Fő utca 24. 14-09-310481
73. Gyömrő és Térsége Viziközmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2230 Gyömrő, Lengyel u. 8/A. 13-09-091236
74. Gyönki Vízmű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7064 Gyönk, József A. utca 519/a. 17-09-007235
75. Gyulai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság 5700 Gyula, Szent László u. 16. 04-09-003599
76. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. sz. 09-10-000135
77. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1. 09-10-000498
78. Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz. 09-09-001908
79. HALASVÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 03-09-102376
80. Haraszti Vízmű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7823 Siklósnagyfalu, Rákóczi Ferenc utca 18. 02-09-073964
81. Harc Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 36. 17-09-007585
82. Három Falu Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 7587 Heresznye, Petőfi S. utca 66. 14-09-312204
83. HATE Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2314 Halásztelek, Posta köz 1. 13-09-125351
84. Hétforrás Kistérségi Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5. 11-09-003715
85. Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3301 Eger, Hadnagy u. 2. 10-10-020086
86. Hőgyészi Vízkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 7191 Hőgyész, Kossuth L. utca 1. 17-09-008712
87. Hydrocom Szennyvízközmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 3397 Maklár, Templom tér 30. 10-09-022573
88. Illocska, Lapáncsa, Magyarbóly, Matty Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7775 Magyarbóly, Vasút utca 15. 02-09-074222
89. Izsák INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 6070 Izsák, Kossuth tér 8. 03-09-118296
90. KALOCSAVÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság 6300 Kalocsa, Hősök útja 38. 03-09-102380
91. KÁMI KOMMUNÁLIS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9841 Kám, Kossuth Lajos utca 26. 18-09-107265
92. Karancs Térségi Közműfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3182 Karancslapujtő, Rákóczi u. 95. 12-09-002048
93. KASZAPER-ÉP Építő, Termlő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 04-09-007141
94. KÁTA HIIDRO Korlátolt Felelősségű Társaság 2760 Nagykáta, Egreskátai út 27. 13-09-066449
95. KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 7400 Kaposvár, Achim A. utca 2. 14-09-308615
96. KÉBSZ, Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6640 Csongrád, Volentér tér 2. 06-09-002424
97. KELET-AQUA Korlátolt Felelősségű Társaság 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. 09-09-016725
98. Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9500 Celldömölk, Nemesdömölki utca 20. 18-09-106802
99. Kenyérmezei Szennyvíztisztító Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2080 Pilisjászfalu, Tinnyei út 019/12 hrsz. 13-09-132775
100. Kéty-Felsőnána Víziközmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9. 17-09-008494
101. Kisapostag-Baracs Víz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2428 Kisapostag, Petőfi utca 63. 07-09-014419
102. Kisújszállási Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 5310 Kisújszállás, Vásár u. 64. 16-09-007440
103. Komádi-94. Fejlesztési, Beruházási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4138 Komádi, Hősök tere 10/2. 09-09-002784
104. KOMÁROM-ÁCS Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2900 Komárom, Sport utca 35. 11-09-002748
105. KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 9. 02-09-065336
106. Kölesd-Kistormás Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 17-09-001993
107. Kőrösi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2750 Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3. 13-10-040086
108. KŐRÖSVÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság 6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43. 03-09-102378
109. Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44. 06-09-003053
110. KRISTÁLYVÍZ Vízközmű, Ipari és Gazdasági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4700 Mátészalka, Kocsordi utca 2. 15-09-074480
111. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 16-09-005695
112. Mágocsvíz Önkormányzati Víz-és Községgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. 02-09-073569
113. Makó-Térségi Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 6900 Makó, Tinódi u. 8/A. 06-09-003055
114. Márkó Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8441 Márkó, Rózsafa u. 43. 19-09-503904
115. Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2462 Martonvásár, Budai út 13. 07-09-018536
116. MÁRVÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9131 Mórichida, Miklósi utca 60. 08-09-017107
117. Második Inno-Kom Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2735 Dánszentmiklós, Dózsa György u. 85. fszt. 1. 13-09-138649
118. MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. 04-09-009438
119. MEFAVÍZ Vízgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3378 Mezőszemere, Május 1 út 36. 10-09-030840
120. Mélykúti Éptesz, Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6449 Mélykút, Rákóczi u. 5. 03-09-104213
121. Mendeviz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2235 Mende, Ország út 4. 13-09-067164
122. Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 7030 Paks, Kölesdi utca 46. 17-09-001805
123. Mezőkovácsházi Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 62. 04-09-009807
124. Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3401 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2. 05-10-000066
125. Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 5400 Mezőtúr, Gorkij utca 25. 16-09-003572
126. MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 3527 Miskolc, József A. út 78. 05-09-012433
127. Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 7700 Mohács, Szabadság u. 17. 02-09-061712
128. MOHÁCS-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság 7700 Mohács, Budapesti országút 1. 02-09-064179
129. Nagykarácsonyi Viziközmű Üzemeltető Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. 06-09-013502
130. Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 109. 13-09-081682
131. Nyíradonyi Vagyonkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4254 Nyíradony, Hunyadi u. 3. 09-09-002912
132. NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. 15-10-040209
133. OMS-HUNGARIA Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2890 Tata, Bacsó Béla út 37. 11-09-000676
134. Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. 11-10-001601
135. Ózdi Viz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 3600 Ózd, 48-as u.4. 05-09-002514
136. ÖKOVIZ Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2700 Cegléd, Pesti út 65. 13-09-086647
137. PANNON-VÍZ Víz- Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút u.4. 08-10-001658
138. Pápai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8500 Pápa, Vízmű utca 2. 19-10-500132
139. Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1134 Budapest, Váci út 19. 01-10-047155
140. Pécsváradi Vízmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. 02-09-063933
141. PILISCSABAI VÍZMŰVEK CSATORNASZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság 2081 Piliscsaba, Szennyvíztisztító telep 3547. 13-09-122655
142. PILISVÖRÖSVÁRI VÍZMŰVEK CSATORNASZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság 2085 Pilisvörösvár, Sirály utca 1. 13-09-098189
143. PVK Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2071 Páty, Rákóczi u. 74. 13-09-091362
144. Rába-víz Szennyvízcsatorna Korlátolt Felelősségű Társaság 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. 18-09-106205
145. Rakamazi Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4465 Rakamaz, Kossuth Lajos út 3. 15-09-074439
146. RÖ-EBER Önkormányzati Korlátolt Felelősségű Társaság 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193. 08-09-016823
147. Salgótarján és Környéke Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 3100 Salgótarján, Faiskola út 5. 12-09-002231
148. Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3104 Salgótarján, Sugár u. 132. 12-09-001952
149. SAL-X Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8175 Balatonfűzfő, Vízmű u. 1491 hrsz. 19-09-505211
150. Sárándi Községgondnokság Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4272 Sáránd, Nagy u.42. 09-09-019406
151. SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9. 17-09-008567
152. SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9600 Sárvár, Nádasdy u. 136. 18-09-102835
153. Schulcz Építőipari Tervező- és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 9700 Szombathely, Wesselényi u. 38. 18-09-100929
154. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24. 06-09-017162
155. SIÓ MENTI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ FENNTARTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság 7081 Simontornya, József A. u. 1. fszt. 1. 17-09-001937
156. SIÓKÖZ Sióagárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 7171 Sióagárd, Kossuth utca 9. 17-09-008552
157. Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42. 08-10-001717
158. Szakolyért Önkormányzati Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 15-09-071742
159. Szálkai Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7121 Szálka, Petőfi utca 2. 17-09-008719
160. Szanki Ivóvízszolgáltató Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság 6760 Kistelek, Rákóczi utca 44. 06-09-018253
161. Szatymaz Víziközmű Üzemeltető Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság 6760 Kistelek, Kossuth u. 88. 06-09-010372
162. Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88. 06-10-000294
163. Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. 06-09-014018
164. Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9. 17-09-002090
165. Szent László Víz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2465 Ráckeresztúr, Kossuth L. utca 37. 07-09-016232
166. Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2462 Martonvásár, Budai út 13. 07-09-020677
167. Szentesi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 6600 Szentes, Csongrádi u. 3. 06-09-003051
168. SZENTJAKAB-CLAIR Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25. 05-09-012872
169. SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. 02-09-064787
170. SZIKSZÓ-VÍZ Koncessziós Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 3800 Szikszó, Külterület 0155/3. 05-09-024744
171. Szilasvíz Kerepes-Kistarcsa Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2144 Kerepes, Szabadság u. 100. 13-09-083939
172. Tamási Közös Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 7090 Tamási, Rákóczi út 35. 17-09-002091
173. TÁPIÓ VIZMŰ Korlátolt Felelősségű Tátrsaság 2600 Vác, Cserje u. 40. 13-09-066445
174. Tápiószecsői Viziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2251 Tápiószecső, Árpád utca 43. 13-09-143983
175. Tatárszentgyörgy Közmű Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Tásaság 2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 15. 13-09-100783
176. Telki-Víz Közüzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1. 13-09-099780
177. Tengerszem-HVH Viziközmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8360 Keszthely, Lovassy S. utca 5/B. 3. em. 9. 20-09-064803
178. TENKESVÍZ Víz- és Csatornamű üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 7800 Siklós, Gordisai u. 2. 02-09-064781
179. TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság. 4320 Nagykálló, Bercsényi út 6. 15-09-061049
180. TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 02-10-060354
181. Tevel-Závod-Szedres Víz-szennyvíz Szolgáltató és Kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 33. 17-09-005185
182. THERMAL-FÜRDŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7555 Csokonyavisonta, Fürdőtelep 14-09-300155
183. Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5. 16-10-001558
184. Tiszaroffi Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 5234 Tiszaroff, Szabadság út 22. 16-09-010187
185. TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. 6723 Szeged, Római körút 21. 06-09-008345
186. Tolna Víz és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 7130 Tolna, Vásártér 75. 17-09-001938
187. Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 42/a 16-09-003573
188. TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. 13-09-094476
189. Túrkevei Vízmű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5420 Túrkeve, Kinizsi utca 51. 16-09-003574
190. Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság 8796 Türje, Szabadság tér 9. 20-09-069337
191. TVI Térségi Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 2. 06-09-019101
192. UJKIGYÓSI VIZMŰ Korlátolt Felelősségű Társaság 5661 Újkígyós, Petőfi utca 34. 04-09-002141
193. Újlengyel-Pusztavacs Közmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2724 Újlengyel, Kossuth utca 69. 13-09-097651
194. Újlétai Közműszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4288 Újléta, Kossuth utca 20. 09-09-020422
195. Vámosvíz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4287 Vámospércs, Béke utca 3. 09-09-020121
196. VÁRDA VÍZ és CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság 4600 Kisvárda, Városmajor u. 41. 15-09-063119
197. VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 6440 Jánoshalma, Bajai út 66/D. 03-09-104455
198. Városgazdálkodás Kaba Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 4183 Kaba, Szabadság tér 5. 09-09-017038
199. Városgondozási Zártkörű Részvénytársaság 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17. 10-10-020013
200. Vár-Vi-Za Zalaszántó-Várvölgy-Vindornyalak Csatorna Működtető Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság 7623 Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1. 02-09-069918
201. VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. 18-10-100607
202. VASONCA Közmű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3842 Halmaj, Május 1. utca 2. 05-09-016952
203. VIKOM Verpelét Víz és Kommunális Ellátó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3351 Verpelét, Szabadság tér 2. 10-09-022380
204. Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű u. I. sz 16-10-001613
205. Vízközmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44. 06-09-009637
206. Zala Parti Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy u. 7. 20-09-069633
207. ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24. 05-09-002410
208. ZOMBAVÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7173 Zomba, Rákóczi utca 64. 17-09-008377
209. Zsámbékvíz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2072 Zsámbék, Magyar u. 1. 13-09-075149
210. Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zártkörű Részvénytársaság 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 25. 06-10-000218