A jogszabály mai napon ( 2020.08.11. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CCVIII. törvény

az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Európa Tanács Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Az Egyezmény 7. cikk (2) bekezdése alapján Magyarország az Egyezmény kötelező hatályának elismerésekor az Egyezményhez nyilatkozatot tesz.

(2) Az Egyezményhez a 7. cikk (2) bekezdése alapján tett nyilatkozat hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Hungary reserves the right not to apply Article 7 paragraph (1) point of the Convention on the basis of Article 7 paragraph (2) of the Convention.”

„Magyarország fenntartja a jogot, hogy az Egyezmény 7. cikk (1) bekezdését nem alkalmazza az Egyezmény 7. cikk (2) bekezdése alapján.”

(3) Az Egyezmény 10. cikk (4) bekezdése alapján Magyarország az Egyezmény kötelező hatályának elismerésekor az Egyezményhez nyilatkozatot tesz.

(4) Az Egyezményhez a 10. cikk (4) bekezdése alapján tett nyilatkozat hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Hungary reserves the right not to apply Article 10 paragraph (1) point d) and paragraph (2) of the Convention on the basis of Article 10 paragraph (4) of the Convention.”

„Magyarország fenntartja a jogot, hogy az Egyezmény 10. cikk (1) bekezdés d) pontját és a (2) bekezdését nem alkalmazza az Egyezmény 10. cikk (4) bekezdése alapján.”

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, valamint a 4. § (2) és (4) bekezdése az Egyezmény 28. cikk (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és 3. §, valamint a 4. § (2) és (4) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, valamint az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére