A jogszabály mai napon ( 2019.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

a Higiéniai Munkacsoportról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján Higiéniai Munkacsoportot hoz létre és működtet.

2. A Higiéniai Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) a helyes Higiéniai Gyakorlatra vonatkozó útmutatók ellenőrzésével, jóváhagyásával és aktualizálásával összefüggő döntéseket meghozó konzultatív, véleményező, javaslattevő testület.

3. A Munkacsoport 7 állandó tagból áll, akik közül az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter az általa irányított minisztérium képviseletében és az egészségügyért felelős miniszter által irányított minisztérium képviseletében egy-egy főt kinevez, az élelmiszer-vállalkozások, a hatósági élelmiszerellenőrzés és a fogyasztói érdekvédelmi szervezetek egy-egy fő képviselőjét felkéri.

4. A Munkacsoportot az elnök a Helyes Higiéniai Gyakorlatra vonatkozó útmutatók témája szerint meghívott szakértőkkel egészítheti ki.

5. A Munkacsoport elnöke az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által irányított minisztérium, helyettese az egészségügyért felelős miniszter által irányított minisztérium képviselője.

6. A Munkacsoport tagjai közül titkárt választ.

7. A Munkacsoport ügyrendjét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter állapítja meg a Munkacsoport véleményének előzetes kikérését követően.

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére