A jogszabály mai napon ( 2024.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2014. (II. 28.) HM rendelet

a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakkiképzések köréről, a szakkiképzési követelményekről, azok szakmai tartalmáról és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények köréről

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) harctéri életmentő katona: polgári egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező katona, aki e rendelet szerinti alapszintű egészségügyi szakkiképzés révén elsajátított képességével Magyarországon különleges jogrend esetén elrendeltek szerint, valamint külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, elsősegélynyújtás végrehajtására alkalmas az 1. mellékletben meghatározottaknak megfelelően,

b) harctéri mentőkatona: polgári egészségügyi képesítéssel nem rendelkező katona, aki e rendelet szerinti középszintű egészségügyi szakkiképzés révén, Magyarországon és külföldön, a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok végrehajtására alkalmas a 2. mellékletben meghatározottaknak megfelelően,

c) műveleti egészségügyi specialista: polgári egészségügyi képesítéssel nem rendelkező katona, aki e rendelet szerinti egészségügyi szakkiképzés révén, Magyarországon és külföldön, a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok, valamint általános egészségügyi ellátás végrehajtásra alkalmas a 3. mellékletben meghatározottaknak megfelelően,

d) katona-egészségügyi szakállomány: katona-egészségügyi szakdolgozó, katona-egészségügyi egyéb diplomás személy, akit a végzettségének, szakképesítésének megfelelő munkakörben foglalkoztatnak és a vonatkozó egészségügyi ágazati jogszabályokban, valamint e rendeletben meghatározottak szerint az elméleti és gyakorlati továbbképzéseken, tanfolyamokon részt vett, a vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett és az előírt továbbképzési pontokat megszerezte,

e) katona-egészségügyi szakdolgozó: ápoló, szakápoló, mentőápoló, mentőtiszt, diplomás ápoló, gyógytornász, védőnő, dietetikus, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi asszisztens (OKJ), szakasszisztens, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, népegészségügyi ellenőr,

f) katona-egészségügyi egyéb diplomás személy: orvos, fogorvos, gyógyszerész, pszichológus, klinikai szakpszichológus,

g) egészségügyi képesítésű műveleti katona: polgári egészségügyi végzettséggel, szakképesítéssel rendelkező katona, aki e rendelet szerinti egészségügyi szakkiképzés révén, Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok végrehajtásra alkalmas az 5. mellékletben meghatározottaknak megfelelően.

2. § (1) A harctéri életmentő katona (a továbbiakban: HÉK) egészségügyi szakkiképzés hetven órás tanfolyam rendszerű szakkiképzés keretében, magyar nyelven, tanfolyamonként legfeljebb tizenöt fő részvételével valósul meg. A szakkiképzési idő magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a tanfolyamközi- és záróvizsgát.

(2) A HÉK egészségügyi szakkiképzés követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A HÉK egészségügyi szakkiképzés elvégzéséről az eredményes záróvizsgát követően a 6. melléklet szerinti minta alapján magyar, más országból delegált személyek részére angol és magyar nyelvű igazolást kell kiadni. Az abban meghatározott minősítés megjelölése: harctéri életmentő katona.

(4) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított két évig végezhető. Az igazolás érvényessége egy harminchat órás tanfolyam 1. mellékletben meghatározott követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb két évre meghosszabbítható.

(5) Az igazolás érvényessége a harminchat órás tanfolyam elvégzése nélkül, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) egészségügyi főnök döntése alapján, szolgálati érdekből egy alkalommal, további három hónappal meghosszabbítható. Ennek leteltét követően csak a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén hosszabbítható meg az igazolás érvényessége.

(6) A HÉK egészségügyi szakkiképzést az MH Egészségügyi Központban kell végrehajtani.

3. § A HÉK egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei:

a) a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi szándéknyilatkozata,

b) egységes alapkiképzésen vagy a nem katonai oktatási intézményben végzett tiszti, altiszti állományba vett személyek részére szervezett tanfolyamrendszerű felkészítésen való részvétel,

c) honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv állományában eltöltött legalább 6 hónap szolgálati viszony,

d) honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata, és

e) honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendő személyek részére a honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.

4. § (1) A harctéri mentőkatona (a továbbiakban: HMK) egészségügyi szakkiképzés hatszázhatvanhárom órás tanfolyam rendszerű szakkiképzés keretében, magyar nyelven, nemzetközi szakkiképzés esetében angol nyelven, tanfolyamonként legfeljebb tíz fő részvételével, igény szerint több ütemben kerül végrehajtásra. Az egészségügyi szakkiképzés magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a tanfolyamközi és a záróvizsgát.

(2) A HMK egészségügyi szakkiképzés követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A HMK egészségügyi szakkiképzés sikeres elvégzéséről, az eredményes záróvizsgát követően a 6. melléklet szerinti minta alapján magyar, nemzetközi egészségügyi szakkiképzés esetén angol és magyar nyelvű igazolást kell kiadni. Az abban meghatározott minősítés megjelölése: harctéri mentőkatona.

(4) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított két évig végezhető. Az igazolás egy hetven órás tanfolyam 2. mellékletben meghatározott követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb két évre meghosszabbítható.

(5) Az igazolás érvényessége a hetven órás tanfolyam elvégzése nélkül, az MH egészségügyi főnök döntése alapján, szolgálati érdekből egy alkalommal, további hat hónappal meghosszabbítható. Ennek leteltét követően csak a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén hosszabbítható meg az igazolás érvényessége.

(6) A HMK egészségügyi szakkiképzésen való részvétel alapfeltétele a 3. §-ban foglaltakon túl nemzetközi tanfolyam esetén katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret.

(7) A HMK egészségügyi szakkiképzést az MH Egészségügyi Központ szervezésében, az MH egészségügyi főnök által meghatározott helyszíneken kell végrehajtani.

5. § (1) A műveleti egészségügyi specialista (a továbbiakban: MES) egészségügyi szakkiképzés kilencszáznegyvenhárom órás tanfolyam rendszerű szakkiképzés keretében, magyar nyelven, nemzetközi szakkiképzés esetében angol nyelven, tanfolyamonként legfeljebb tíz fő részvételével, igény szerint több ütemben kerül végrehajtásra. Az egészségügyi szakkiképzés magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a tanfolyamközi és a záróvizsgát.

(2) A MES egészségügyi szakkiképzés követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A MES egészségügyi szakkiképzés sikeres elvégzéséről, az eredményes záróvizsgát követően a 6. melléklet szerinti minta alapján magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén angol és magyar nyelvű igazolást kell kiadni. Az abban meghatározott minősítés megjelölése: műveleti egészségügyi specialista.

(4) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított két évig végezhető. Az igazolás egy hetven órás tanfolyam 3. mellékletben meghatározott követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb két évre meghosszabbítható.

(5) Az igazolás érvényessége a két hetes tanfolyam elvégzése nélkül, az MH egészségügyi főnök döntése alapján, szolgálati érdekből egy alkalommal, további hat hónappal meghosszabbítható. Ennek leteltét követően csak a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén hosszabbítható meg az igazolás érvényessége.

(6) A MES által, katonai feladat végrehajtása közben közreműködő személyeken, Magyarországon és külföldön békeműveletek során és műveleti területen, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben alkalmazható hatóanyagok listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(7) A MES egészségügyi szakkiképzésen való részvétel alapfeltétele a 3. §-ban foglaltakon túl

a) érettségi, de legalább középfokú végzettség,

b) a különleges műveleti beosztást betöltők esetén a Honvéd Vezérkar főnökének intézkedésében meghatározott különleges műveleti kiválasztó alapképzés sikeres végrehajtása,

c) nemzetközi tanfolyam esetén katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret.

(8) A MES egészségügyi szakkiképzést az MH Egészségügyi Központ szervezésében, az MH egészségügyi főnök által meghatározott helyszíneken kell végrehajtani.

6. § (1) Az egészségügyi képesítésű műveleti katona (a továbbiakban: EKMK) egészségügyi szakkiképzés, magyar nyelven, nemzetközi továbbképzés esetén, angol nyelven, tanfolyamonként legfeljebb tíz fő részvételével, igény szerint több ütemben kerül végrehajtásra. Az egészségügyi szakkiképzés magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a záróvizsgát.

(2) Az EKMK az 5. mellékletben meghatározottaknak megfelelően végezheti tevékenységét.

(3) Az EKMK egészségügyi szakkiképzés sikeres elvégzéséről, az eredményes záróvizsgát követően a 6. melléklet szerinti minta alapján magyar, nemzetközi egészségügyi szakkiképzés esetén angol és magyar nyelvű igazolást kell kiadni. Az abban meghatározott minősítés megjelölése: egészségügyi képesítésű műveleti katona, az egészségügyi szakkiképzés szerinti külön megnevezéssel.

(4) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított öt évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb öt évre meghosszabbítható.

(5) Az igazolás érvényessége a (4) bekezdésben meghatározott tanfolyam elvégzése nélkül, az MH egészségügyi főnök döntése alapján, szolgálati érdekből egy alkalommal, további hat hónappal meghosszabbítható. Ennek leteltét követően csak a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén hosszabbítható meg az igazolás érvényessége.

(6) Az EKMK egészségügyi szakkiképzésen való részvétel alapfeltétele nemzetközi tanfolyam esetén a 3. § a), b), d) és e) pontjában foglaltakon túl a katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret.

(7) Az EKMK egészségügyi szakkiképzést az MH Egészségügyi Központban kell végrehajtani.

7. § Nemzetközi tanfolyamon, valamint e rendelet hatálybalépése előtt két éven túl hazai tanfolyamon HMK témájú szakkiképzésben részesült és eredményes záróvizsgát tett személynek az e rendelet szerinti tevékenység végezéséhez a 2. mellékletben meghatározott követelmények alapján különbözeti vizsgát kell tennie. A minősítés megjelölése: harctéri mentőkatona.

8. § Nemzetközi tanfolyamon, valamint e rendelet hatálybalépése előtt két éven túl hazai tanfolyamon MES témájú szakkiképzésben részesült és eredményes záróvizsgát tett személynek az e rendelet szerinti tevékenység végezéséhez kétszáznyolcvan órás ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzést követően a 3. és 4. mellékletben meghatározott követelmények alapján különbözeti vizsgát kell tennie. A minősítés megjelölése: műveleti egészségügyi specialista.

9. § HMK témájú egészségügyi szakkiképzésben részesült és eredményes záróvizsgát tett személynek a MES minősítés megszerzéséhez, a 3. és 4. mellékletben meghatározott követelmények alapján kétszáznyolcvan órás kiegészítő tanfolyam elvégzését követően különbözeti vizsgát kell tennie. A minősítés megjelölése: műveleti egészségügyi specialista.

10. § Az e rendeletben végrehajtott egészségügyi szakkiképzésekkel kapcsolatos valamennyi feladat végrehajtásáért, azok nyilvántartásának ellenőrzéséért az MH egészségügyi főnök felel.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12. § * 

1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez

A HÉK egészségügyi szakkiképzésének követelményei, képességei és tevékenységi köre

1. A HÉK e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.

2. A HÉK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretek alapján képes:

2.1. a katonai tevékenységek során a tanult egészségügyi ismereteket önállóan vagy szakirányítással alkalmazni és az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni,

2.2. az egészségügyi szakállománnyal együttműködni,

2.3. munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,

2.4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

3. A HÉK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretei alapján önálló vagy az egészségügyi szakállomány döntése alapján végzett tevékenysége során:

3.1. a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket ismeri és alkalmazza,

3.2. önállóan elsősegélyt nyújt, valamint a sérülteket/betegeket szaksegélyre előkészíti,

3.3. a sérültosztályozás alapjait ismeri, alkalmazza,

3.4. a sérült mentési technikákat ismeri és alkalmazza, MEDEVAC segítséget kér,

3.5. az emberi test felépítését és működését alapszinten ismeri,

3.6. a sérült/beteg személy vizsgálatának menetét alapszinten ismeri és alkalmazza,

3.7. az elsősegély szintű vérzéscsillapítási folyamatokat ismeri és alkalmazza,

3.8. a különböző sebellátásokat elsősegélynyújtás szintjén ismeri és alkalmazza,

3.9. a kivérzéses sokkos állapotot felismeri, alapszintű ellátást biztosít,

3.10. a különböző testrészek sérüléseit felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,

3.11. a csont és ízületi sérüléseket felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,

3.12. a gyakoribb mérgező növények okozta betegségeket felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,

3.13. a veszélyes állatok csípése, harapása, marása okozta betegségeket, sérüléseket felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,

3.14. a pszichológiai rendellenességeket alapszinten felismeri, ellátja és a katonatársakat pszichésen támogatja,

3.15. a hő- és hidegártalmakat felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,

3.16. az atom - nukleáris - vegyi - biológiai (a továbbiakban: CBRN) fegyverek által okozott sérüléseket felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,

3.17. a rendszeresített auto-injektorokat ismeri és alkalmazza,

3.18. BLS szintű újraélesztést végez, a félautomata külső defibrillator (AED) használatát ismeri, a biológiai halált felismeri,

3.19. alapszintű légút-biztosító eszközöket alkalmaz (nazofaringeális, orofaringeális),

3.20. a feszülő légmell tüneteinek, panaszainak észlelése esetén az érintett oldalon mellkas tű-detenzionálást végez,

3.21. a perifériás folyadékpótlás menetét ismeri és alkalmazza, az aszepszis-antiszepszis fogalmát ismeri,

3.22. perifériás vénát biztosít (kanüllel), melynek során feladata:

3.22.1. a perifériás vénás beviteli hely biztosítása (hatóanyag tartalom nélküli) krisztalloid infúzió érpályába juttatásához,

3.22.2. optimális beviteli hely kiválasztása, sérüléstől függően,

3.22.3. optimális folyadékáramlást biztosító kanül behelyezése, rögzítése,

3.22.4. nem várt esemény felismerése, elhárítása a behelyezés során (extravazátió, értévesztés),

3.22.5. perifériás véna kanül átjárhatóságának biztosítása és/vagy lezárása,

3.22.6. a véna környékében lévő terület ellenőrzése (ideértve a beszúrási pontot is).

4. Az egészségügyi szakkiképzési idő 70 óra. A szakkiképzés ideje magába foglalja az elméleti és gyakorlati órákat, valamint a tanfolyamközi és záróvizsgát. A gyakorlati szakkiképzés magába foglalja a demonstrációs tantermi foglalkozásokat.

5. A HÉK egészségügyi szakkiképzés vizsgarendje:

5.1. a jelölteknek tanfolyamközi vizsgát kell tenniük,

5.2. a záróvizsgára bocsátás feltételei:

5.2.1. a tanfolyam maradéktalan letöltése,

5.2.2. az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel,

5.2.3. elháríthatatlan ok miatt, a szituációs és perifériás vénabiztosítás gyakorlati foglalkozások teljesítésének kivételével egy nap igazolt hiányzás megengedett,

5.2.4. a tanfolyamközi vizsga és az előírt gyakorlat teljesítése,

5.3. a tanfolyamközi vizsga:

5.3.1. írásbeli vizsga, melynek kérdéseit a tanfolyam keretén belül leadott tananyag és az önálló feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi,

5.3.2. az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni,

5.4. a záróvizsga tartalma:

5.4.1. gyakorlattal egybekötött szóbeli vizsga, melynek szituációs feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi,

5.5. a záróvizsga értékelése:

5.5.1. a gyakorlati-szóbeli vizsgát az ellenőrző lista alapján kell értékelni, „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel,

5.5.2. „nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet,

5.5.3. a jelölt sikertelen záróvizsga vagy egyéb igazolt távollét esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható,

5.6. a záróvizsgára vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Vizsgaszabályzat tartalmazza.

2. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez

A HMK egészségügyi szakkiképzésének követelményei, képességei és tevékenységi köre

1. A HMK e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.

2. A HMK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátítottak alapján képes:

2.1. a katonai feladatok során a képzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni,

2.2. az egészségügyi szakállománnyal és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a betegről referálni,

2.3. munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,

2.4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

3. A HMK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretei és önálló vagy az egészségügyi szakállomány döntése alapján végzett tevékenysége során:

3.1. a munkavédelem és környezetvédelem területén:

3.1.1. az aszepszis, antiszepszis szabályait betartja,

3.1.2. a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi előírásait alkalmazza,

3.1.3. az egyéni védőeszközöket alkalmazza,

3.1.4. az egészségügyi és egyéb segéd-anyagok tárolását az előírásoknak megfelelően biztosítja,

3.1.5. a szelektív hulladékgyűjtés szabályait alkalmazza,

3.1.6. a veszélyes anyagot és hulladékot kezeli,

3.1.7. a környezetvédelmi előírásokat betartja,

3.2. az egészségügyi megelőző tevékenység területén:

3.2.1. a tábori élet higiénés szabályrendszerét alkalmazza,

3.2.2. az élelmiszerhigiéne alapvető rendszabályait ismeri és alkalmazza,

3.2.3. a víznyerés, víztisztítás higiénés szabályait alapszinten ismeri és alkalmazza,

3.3. az első ellátás-elsősegélynyújtás területén:

3.3.1. a helyszín körülményeiről tájékozódik, biztonságosságát felméri,

3.3.2. CABCDE megközelítést alkalmazza (keringés, légút, légzés), tájékozódó állapotfelmérést végez,

3.3.3. az életmentő beavatkozást igénylő tüneteket felismeri,

3.3.4. segítséget hív,

3.3.5. az ellátás menetét és minőségét a taktikai helyzethez igazítja,

3.3.6. a sérültet/beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza,

3.3.7. képességeinek megfelelően életmentő beavatkozásokat végez,

3.3.8. újraélesztést végez (xBLS/xPBLS - AED),

3.3.9. képességeinek megfelelően eszméletlen sérültnél/betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít,

3.3.10. az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:

3.3.10.1. zavart tudatú sérültnél/betegnél,

3.3.10.2. fájdalomról panaszkodó sérültnél/betegnél,

3.3.10.3. nehézlégzéssel küszködő sérült/beteg esetén,

3.3.10.4. görcsroham alatt és után,

3.3.10.5. beszédzavar, végtaggyengeség esetén,

3.3.10.6. sokkos állapotú sérültnél/betegnél,

3.3.10.7. mérgezés gyanúja esetén,

3.3.10.8. elektromos balesetet szenvedett sérültnél/betegnél,

3.3.10.9. CBRN sérült esetén,

3.3.11. a vérzéscsillapítási eljárásokat elsősegély szinten ismeri és alkalmazza,

3.3.12. a hő- és hideghatás okozta sérüléseket alapszinten ellátja,

3.3.13. elsődleges sebellátást végez,

3.3.14. a kötözési eljárásokat alapszinten ismeri és alkalmazza,

3.3.15. a rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzíti,

3.3.16. a sérültet/beteget szakszerűen mozgatja, műfogásokat alkalmaz,

3.3.17. ujjbegyből vércukorszint meghatározásra vért vesz,

3.3.18. a biológiai halál alapvető ismérveit felismeri,

3.3.19. a tömeges sérült ellátásban közreműködik,

3.3.20. a sérült/beteg szállításra történő előkészítését végzi,

3.4. a logisztikai eljárások, sérült/betegszállítás területén:

3.4.1. egészségügyi logisztikai feladatokat végez,

3.4.2. rádión forgalmaz,

3.4.3. az ellátó, kiürítő team-et riasztja (MEDEVAC; CASEVAC),

3.4.4. sérültet/beteget egészségügyi szolgáltatónak átad,

3.4.5. egészségügyi szervekkel együttműködik,

3.4.6. képességi szintjének megfelelően a sérült/beteg szállíthatóságát megítéli, a sérültet/beteget állapotának megfelelően pozícionálja, mobilizálja,

3.4.7. a betegrögzítő és szállító eszközöket alkalmazza,

3.4.8. a sérültet/beteget kíséri.

3.5. az állapotfelmérés területén:

3.5.1. a baleseti mechanizmust felismeri,

3.5.2. a sérült/beteg környezetét, aktuális állapotát, helyzetét a helyszínen értékeli,

3.5.3. alapszintű állapotfelmérést végez (MS/LOC-ABC),

3.5.4. célzott, részletes sérült/betegvizsgálatot végez,

3.5.5. kérdezési algoritmust alkalmaz,

3.5.6. anamnézist vesz fel,

3.5.7. az életveszélyt felismeri,

3.5.8. a veszélyeztető állapotot felismeri,

3.5.9. a tudat- és eszméletzavarokat (AVPU, GCS) felismeri,

3.5.10. a keringési paramétereket észleli és értékeli,

3.5.11. légzési paramétereket észleli, légzési elégtelenséget, légzészavart felismeri,

3.5.12. testhőmérsékletet mér,

3.5.13. a bőr, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli,

3.5.14. a fájdalom életet veszélyeztető, fenyegető jellegét felismeri,

3.5.15. a sérült/beteg vezető panaszait értékeli,

3.5.16. az életet veszélyeztető, fenyegető tüneteket felismeri,

3.5.17. az általa alkalmazható gyógyszeres terápia mellékhatásait felismeri,

3.5.18. a mérgezésre gyanús jeleket felismeri,

3.5.19. az állapotváltozást monitorizálja,

3.5.20. a pulzoximétert alkalmazza,

3.6. a mentés - mentéstechnika területén:

3.6.1. a mentéstechnikai berendezések üzemképességét biztosítja,

3.6.2. a mentéstechnikai eszközök, műszerek hibáit felismeri,

3.6.3. a készenléti felszereléseket ismeri, utántölti,

3.6.4. a mentéstechnikai műfogásokat ismeri és alkalmazza,

3.6.5. a védősisakot a sérült fejéről, illetve a sérült ruházatát szakszerűen eltávolítja,

3.6.6. félautomata defibrillátort alkalmaz,

3.6.7. sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez:

3.6.7.1. orofaringeális tubust behelyez,

3.6.7.2. nazofaringeális tubust vezet be,

3.6.7.3. szupraglottikus légútbiztosító eszközt alkalmaz,

3.6.7.4. laringotraheális tubust alkalmaz,

3.6.8. feszülő légmell esetén tű-detenzionálást alkalmaz,

3.6.9. alapszinten oxigén terápiát alkalmaz,

3.6.10. ballonos lélegeztetést végez,

3.6.11. képességi szintjének megfelelően sebellátást végez,

3.6.12. konikotómiát végez,

3.6.13. nyakrögzítőt felhelyez,

3.6.14. a kárhelyet biztosítja,

3.6.15. tömeges balesetnél az első mentőegység feladatát ellátja,

3.6.16. a kárhely parancsnok kiérkezéséig sérültosztályozást végez,

3.6.17. a sebesült gyűjtőhelyet kialakítja,

3.6.18. perifériás vénát biztosít,

3.6.19. képzettségének, képességének megfelelően intravénásan infúziós terápiát, intramuszkulárisan gyógyszert alkalmaz,

3.6.20. a megfelelő beadási technikát megválasztja,

3.6.21. intraosszeális infúziós terápiát alkalmaz (kivéve szternális technika),

3.6.22. az infúzió beadási sebességét megválasztja, túlnyomásos infúziót ad be,

3.6.23. a perifériás vénakanült ideiglenesen lezárja,

3.6.24. az amputátumokat szakszerűen ellátja és szállítja,

3.6.25. a mérgezett sérültet/beteget elsődlegesen ellátja,

3.6.26. a sokktalanításban részt vesz,

3.6.27. együttműködőként ALS-ben közreműködik,

3.6.28. együttműködőként intubálásnál asszisztál.

4. A HMK által, katonai feladat végrehajtása közben közreműködő személyeken, Magyarországon és külföldön békeműveletek során és műveleti területen, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben - a hatások, mellékhatások, indikációk, kontraindikációk, adagolás megfelelő ismeretében - alkalmazható hatóanyag:

4.1. gyógyszer:

4.1.1. morphium hydrochloricum 10 mg auto-injektor im. (összesen maximum háromszor alkalmazható egy betegnél, legalább 30 perces időközökkel),

4.1.2. kardiális stimulánsok (kivéve szívglikozidok): epinephrine 0,3 mg tartalmú auto-injektor im. (amennyiben nem elérhető, 0,3 mg epinephrine im.),

4.2. intravénásan adható infúziós oldatok:

4.2.1. elektrolit oldatok,

4.2.2. hydroxyethylstarch oldatok (kivéve: hyperosmolaris oldatok).

5. A szakkiképzési idő 663 óra. A szakkiképzés ideje magába foglalja az elméleti és gyakorlati órákat, valamint a tanfolyamközi vizsgákat és a záróvizsgát. A gyakorlati szakkiképzés magába foglalja a demonstrációs tantermi, élőszövetes (életmentő beavatkozások oktatása állaton), valamint humán invazív (krisztalloid infúzió perifériás vénás bekötése) beavatkozásokkal kiegészített gyakorlati foglalkozásokat.

5.1. A HMK egészségügyi szakkiképzés vizsgarendje:

5.1.1. sikertelen tanfolyamközi vizsgák esetén a vizsgázó pótvizsgát tehet,

5.1.2. amennyiben a tanfolyamról a jelölt öt kiképzési napnál többet hiányzik, záróvizsgára nem bocsátható,

5.1.3. a záróvizsga részei:

5.1.3.1. írásbeli vizsga,

5.1.3.2. taktikai harctéri sérültellátás gyakorlati vizsga.

3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez

A MES egészségügyi szakkiképzésének követelményei, képességei és tevékenységi köre

1. A MES e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.

2. A MES az egészségügyi szakkiképzésen elsajátítottak alapján képes:

2.1. a katonai feladatok során a képzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve együttműködőként elvégezni,

2.2. az egészségügyi szakállománnyal és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a betegről referálni,

2.3. munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,

2.4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.

3. A MES az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretei és önálló vagy az egészségügyi szakállomány döntése alapján végzett tevékenysége során:

3.1. a munkavédelem és környezetvédelem területén:

3.1.1. az aszepszis, antiszepszis szabályait betartja,

3.1.2. a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi előírásait alkalmazza,

3.1.3. az egyéni védőeszközöket alkalmazza,

3.1.4. az egészségügyi és egyéb segéd-anyagok tárolását az előírásoknak megfelelően biztosítja,

3.1.5. a szelektív hulladékgyűjtés szabályait alkalmazza,

3.1.6. a veszélyes anyagot és hulladékot kezeli,

3.1.7. a környezetvédelmi előírásokat betartja,

3.2. az egészségügyi megelőző tevékenység területén:

3.2.1. a fertőző megbetegedések gyanú jeleit, jellemző tüneteit felismeri,

3.2.2. a fertőző betegség terjedési módját felismeri,

3.2.3. a fertőző betegségek továbbterjedését megakadályozó intézkedéseket foganatosít,

3.2.4. a fertőző betegek járványügyi elkülönítését végrehajtja,

3.2.5. a fertőző betegek környezetében szükséges fertőtlenítő eljárásokat elvégezi,

3.2.6. a járványokat alapszinten vizsgálja ki,

3.2.7. a tábori élet higiénés szabályrendszerét alkalmazza,

3.2.8. az élelmiszerhigiéne alapvető rendszabályait ismeri és alkalmazza,

3.2.9. a víznyerés, víztisztítás higiénés szabályait alapszinten ismeri és alkalmazza,

3.3. az első ellátás-elsősegélynyújtás területén:

3.3.1. a helyszín körülményeiről tájékozódik, biztonságosságát felméri,

3.3.2. CABCDE megközelítést alkalmazza (keringés, légút, légzés), tájékozódó állapotfelmérést végez,

3.3.3. az életmentő beavatkozást igénylő tüneteket felismeri,

3.3.4. segítséget hív,

3.3.5. az ellátás menetét és minőségét a taktikai helyzethez igazítja,

3.3.6. a sérültet/beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza,

3.3.7. képességeinek megfelelően életmentő beavatkozásokat végez,

3.3.8. újraélesztést végez (xBLS/xPBLS - AED),

3.3.9. képességeinek megfelelően eszméletlen sérültnél/betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít,

3.3.10. az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégezi:

3.3.10.1. zavart tudatú sérültnél/betegnél,

3.3.10.2. fájdalomról panaszkodó sérültnél/betegnél,

3.3.10.3. nehézlégzéssel küszködő sérültnél/beteg esetén,

3.3.10.4. görcsroham alatt és után,

3.3.10.5. beszédzavar, végtaggyengeség esetén,

3.3.10.6. sokkos állapotú sérültnél/betegnél,

3.3.10.7. mérgezés gyanúja esetén,

3.3.10.8. elektromos balesetet szenvedett sérültnél/betegnél,

3.3.10.9. CBRN sérült esetén,

3.3.11. a vérzéscsillapítási eljárásokat elsősegély szinten ismeri és alkalmazza,

3.3.12. a hő- és hideghatás okozta sérüléseket alapszinten ellátja,

3.3.13. elsődleges sebellátást végez,

3.3.14. a kötözési eljárásokat alapszinten ismeri és alkalmazza,

3.3.15. a rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzíti,

3.3.16. a sérültet/beteget szakszerűen mozgatja, műfogásokat alkalmaz,

3.3.17. ujjbegyből vércukorszint meghatározásra vért vesz,

3.3.18. meghatározott esetekben vizeletmintát gyorsteszttel vizsgál és értékel,

3.3.19. a biológiai halál alapvető ismérveit felismeri,

3.3.20. a tömeges sérült ellátásban közreműködik,

3.3.21. a sérült/beteg szállításra történő előkészítését végzi,

3.4. a logisztikai eljárások, sérült/betegszállítás területén:

3.4.1. egészségügyi logisztikai feladatokat végez,

3.4.2. rádión forgalmaz,

3.4.3. az ellátó, kiürítő team-et riasztja (MEDEVAC; CASEVAC),

3.4.4. sérültet/beteget egészségügyi szolgáltatónak átad,

3.4.5. egészségügyi szervekkel együttműködik,

3.4.6. képességi szintjének megfelelően a sérült/beteg szállíthatóságát megítéli, a sérültet/beteget állapotának megfelelően pozícionálja, mobilizálja,

3.4.7. a betegrögzítő és szállító eszközöket alkalmazza,

3.4.8. a sérültet/beteget kíséri,

3.5. az állapotfelmérés területén:

3.5.1. a baleseti mechanizmust felismeri,

3.5.2. a sérült/beteg környezetét, aktuális állapotát, helyzetét a helyszínen értékeli,

3.5.3. alapszintű állapotfelmérést végez (MS/LOC-ABC),

3.5.4. célzott, részletes sérült/betegvizsgálatot végez,

3.5.5. kérdezési algoritmust alkalmaz,

3.5.6. anamnézist, heteroanamnézist vesz fel,

3.5.7. az életveszélyt felismeri,

3.5.8. a veszélyeztető állapotot felismeri,

3.5.9. a tudat- és eszméletzavarokat (AVPU, GCS) felismeri,

3.5.10. a keringési paramétereket észleli és értékeli,

3.5.11. légzési paramétereket észleli, légzési elégtelenséget, légzészavart felismeri,

3.5.12. testhőmérsékletet mér,

3.5.13. a magatartás- és beszédzavart, végtaggyengeséget felismeri,

3.5.14. az érzékszervek működését megfigyeli,

3.5.15. a bőr, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli,

3.5.16. a fájdalom életet veszélyeztető, fenyegető jellegét felismeri,

3.5.17. a kóros testváladékokat felismeri,

3.5.18. a sérült/beteg vezető panaszait értékeli,

3.5.19. az életet veszélyeztető, fenyegető tüneteket felismeri,

3.5.20. az általa alkalmazható gyógyszeres terápia mellékhatásait felismeri,

3.5.21. a mérgezésre gyanús jeleket felismeri,

3.5.22. a kábítószerhatást felismeri,

3.5.23. az állapotváltozást monitorizálja,

3.5.24. a pulzoximétert alkalmazza,

3.5.25. a helyszíni diagnosztikát segítő gyorsteszteket használja,

3.6. a mentés - mentéstechnika területén:

3.6.1. a mentéstechnikai berendezések üzemképességét biztosítja,

3.6.2. a mentéstechnikai eszközök, műszerek hibáit felismeri,

3.6.3. a készenléti felszereléseket ismeri, utántölti,

3.6.4. a mentéstechnikai műfogásokat ismeri és alkalmazza,

3.6.5. a védősisakot a sérült fejéről, illetve a sérült ruházatát szakszerűen eltávolítja,

3.6.6. újraélesztést végez (xBLS/xPBLS-AED),

3.6.7. félautomata defibrillátort alkalmaz,

3.6.8. sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez:

3.6.8.1. orofaringeális tubust behelyez,

3.6.8.2. nazofaringeális tubust vezet be,

3.6.8.3. szupraglottikus légútbiztosító eszközt alkalmaz,

3.6.8.4. laringotraheális tubust alkalmaz,

3.6.9. feszülő légmell esetén tű-detenzionálást alkalmaz,

3.6.10. alapszinten oxigén terápiát alkalmaz,

3.6.11. ballonos lélegeztetést végez,

3.6.12. képességi szintjének megfelelően sebellátást végez,

3.6.13. konikotómiát végez,

3.6.14. nyakrögzítőt felhelyez,

3.6.15. a kárhelyet biztosítja,

3.6.16. tömeges balesetnél az első mentőegység feladatát ellátja,

3.6.17. a kárhely parancsnok kiérkezéséig sérültosztályozást végez,

3.6.18. a sebesült gyűjtőhelyet kialakítja,

3.6.19. a perifériás vénás injekció helyét kiválasztja,

3.6.20. perifériás vénát biztosít,

3.6.21. képzettségének, képességének megfelelően intravénásan gyógyszert, infúziós terápiát alkalmaz,

3.6.22. a megfelelő beadási technikát megválasztja,

3.6.23. intraosszeális infúziós terápiát alkalmaz (kivéve szternális technika),

3.6.24. intraosszeális injekciót ad (kivéve szternális technika),

3.6.25. az infúzió beadási sebességét megválasztja, túlnyomásos infúziót ad be,

3.6.26. a perifériás vénakanült ideiglenesen lezárja,

3.6.27. az amputátumokat szakszerűen ellátja és szállítja,

3.6.28. a mérgezett sérültet/beteget elsődlegesen ellátja,

3.6.29. a sokktalanításban részt vesz,

3.6.30. együttműködőként ALS-ben közreműködik,

3.6.31. együttműködőként intubálásnál asszisztál,

3.6.32. együttműködőként infúzort és perfúzort működtet,

3.6.33. együttműködőként a gyomormosásnál segédkezik,

3.7. a szülészet területén:

3.7.1. a helyszíni szülésvezetés feltételeit megteremti, a szülőnőt a szülésre előkészíti,

3.7.2. szükség esetén, a helyszínen a szülést levezeti,

3.7.3. újszülött első ellátását elvégzi,

3.8. az állattenyésztés - állategészségügy területén:

3.8.1. a munkakutyák alapszintű állategészségügyi ellátását biztosítani,

3.8.2 a zoonózisokat alapszinten felismerni.

4. A szakkiképzési idő 943 óra. A szakkiképzés ideje magába foglalja az elméleti és gyakorlati órákat, valamint a tanfolyamközi vizsgákat és a záróvizsgát. A gyakorlati szakkiképzés magába foglalja a demonstrációs tantermi, élőszövetes (életmentő beavatkozások oktatása állaton), valamint humán invazív (krisztalloid infúzió perifériás vénás bekötése) beavatkozásokkal kiegészített gyakorlati foglalkozásokat.

4.1. A MES egészségügyi szakkiképzés vizsgarendje:

4.1.1. sikertelen tanfolyamközi vizsgák esetén a vizsgázó pótvizsgát tehet,

4.1.2. amennyiben a tanfolyamról a jelölt öt kiképzési napnál többet hiányzik, záróvizsgára nem bocsátható,

4.1.3. a záróvizsga részei:

4.1.3.1. írásbeli vizsga,

4.1.3.2. napi betegellátás gyakorlati vizsga,

4.1.3.3. taktikai harctéri sérültellátás gyakorlati vizsga.

4. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez

A MES által, katonai feladat végrehajtása közben közreműködő személyeken, Magyarországon és külföldön békeműveletek során és műveleti területen, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben - a hatások, mellékhatások, indikációk, kontraindikációk, adagolás, gyógyszer-interakciók megfelelő ismeretében - alkalmazható hatóanyagok listája

1. Intravénásan adható infúziós oldatok:

1.1. elektrolit oldatok,

1.2. hidroxyethylkeményítő oldatok (kivéve: hyperosmolaris oldatok),

1.3. glucosum injekció és infúzió (sz. e. 20%-ra hígítva).

2. Gyógyszerek:

2.1. kardiális stimulánsok (kivéve szívglikozidok): epinephrine 0,3 mg tartalmú auto-injektor im. (amennyiben nem elérhető, 0,3 mg epinephrine im.),

2.2. opioidok

2.2.1. morphium hydrochloricum 10 mg auto-injektor im. (összesen maximum háromszor alkalmazható egy betegnél, legalább 30 perces időközökkel),

2.2.2. fentanyl nasalisan, oromucosalisan,

2.3. fájdalom- és lázcsillapítók:

2.3.1. acetylsalicilsav és kombinációi per os.,

2.3.2. metamizole sodium per os., iv.,

2.3.3. paracetamol és kombinációi per os.,

2.4. torokfertőtlenítő antiszeptikus tabletták, spray és oldat formátumok,

2.5. helyi szájkezelésre szolgáló oldatok,

2.6. bélműködés funkcionális zavaraira ható szerek:

2.6.1. drotaverine per os., iv.,

2.6.2. hioscyn per os.,

2.6.3. simethicone per os.,

2.7. béladszorbensek:

2.7.1. orvosi aktív szén per os.,

2.7.2. bismuth-készítmények per os.,

2.7.3. diosmectite per os.,

2.8. orális só pótló készítmények,

2.9. diarrhoea ellenes microorganizmusok per os.,

2.10. mucolyticumok:

2.10.1. acetylcysteine per os.,

2.10.2. bromhexine per os.,

2.10.3. carbocisteine per os.,

2.10.4. ambroxol per os.,

2.11. köhögéscsillapítók, kivéve kombinációk expektoránsokkal:

2.11.1. butamirate per os.,

2.11.2. prenoxdiazine per os.,

2.12. antacidumok: egyszerű só kombinációk per os.,

2.13. peptikus fekély és GERD gyógyszerei:

2.13.1. ranitidine per os.,

2.13.2. famotidine per os.,

2.13.3. omeprasole per os.,

2.13.4. pantoprazole per os.,

2.14. bélmozgást csökkentő szerek: loperamide per os.,

2.15. hányáscsillapítók és émelygés elleni szerek:

2.15.1. ondansetron végbélkúp, per os.,

2.15.2. metoclopramide per os., im., iv.,

2.16. NSAID szerek:

2.16.1. diclofenac per os., lokálisan (kenőcs, gél, tapasz stb.), im. injectio, infúzió,

2.16.2. ibuprofen per os.,

2.16.3 naproxen per os.,

2.16.4. ketoprofen lokálisan,

2.17. helyi érzéstelenítők: lidocaine 1% kizárólag lokális használatra,

2.18. lokális antihisztaminok: dimetindene,

2.19. szisztémás antihisztaminok:

2.19.1. dimetindene per os.,

2.19.2. chloropyramine per os.,

2.19.3. cetirizine per os.,

2.19.4. loratadine per os.,

2.19.5. desloratadine per os.,

2.19.6. levocetirizine per os.,

2.20. glucocorticoidok:

2.20.1. methylprednisolone iv.,

2.20.2. prednisolone iv.,

2.21. vitaminok:

2.21.1. pyridoxine B6 per os.,

2.21.2. ascorbic acid C per os.,

2.21.3. B komplex per os.,

2.21.4. multivitaminok (+ásványi anyagok) per os.,

2.22. ásványi anyagok:

2.22.1. calcium per os.,

2.22.2. magnesium per os.,

2.23. gomba ellenes lokális készítmények:

2.23.1. clotrimazole,

2.23.2. ketoconazole,

2.23.3. tolnaftate,

2.23.4. sodium parachlorbenzoate, zinc oxide,

2.24. antiseptikumok, fertőtlenítők:

2.24.1. povidone-iodine,

2.24.2. hydrogen peroxide,

2.24.3. sodium hypochlorite,

2.25. hámosítók:

2.25.1. dexpanthenol lokálisan,

2.25.2. egyéb lokálisan,

2.26. chemotherapeutikumok lokális használatra:

2.26.1. silver sulfadiazine,

2.26.2. aciclovir,

2.26.3. epervudine,

2.27. béta 2 adrenerg receptor agonisták:

2.27.1. salbutamol aerosolban,

2.27.2. terbutaline aerosolban,

2.27.3. fenoterol aerosolban,

2.28. ACE inhibitorok önmagukban: captopril 12,5 mg per os.,

2.29. systemás antibacterialis szerek és protozoon-ellenes szerek:

2.29.1. amoxicillin + klavulánsav per. os.,

2.29.2. azithromycin per os.,

2.29.3. levofloxacin vagy moxifloxacin per os.,

2.29.4. ciprofloxacin per os.,

2.29.5. clindamycin per os.,

2.29.6. doxycyclin per os.,

2.29.7. metronidazole per os.,

2.29.8. ceftriaxone 2g iv.,

2.29.9. amoxicillin + klavulánsav 1,2g iv.,

2.30. antibiotikumok lokális használatra:

2.30.1. primycin sulfate, lidocaine,

2.30.2. mupirocin,

2.31. malária elleni szerek:

2.31.1. mefloquine per os.,

2.31.2. proguanil+atovaquone per os.,

2.32. szemészeti, fül-orr-gégészeti készítmények:

2.32.1. ciprofloxacin szem- és fülcsepp,

2.32.2. sulfonamide szemkenőcs,

2.33. lokális orr-oedema csökkentők:

2.33.1. oxymetazoline orrcsepp,

2.33.2. xylometazoline orrcsepp,

2.34. aranyér és analis fissura elleni szerek lokális használatra:

2.34.1. lidocaine kenőcs,

2.34.2. procaine végbélkúp és kenőcs,

2.34.3. bismuth készítmény, kombinációk végbélkúp és kenőcs,

2.35. anxiolyticumok

2.35.1. alprazolam 0,25 mg per os.,

2.35.2. diazepam rectalis oldat,

2.36. szívbetegségben alkalmazott értágítók: glyceryl trinitrate aerosolban,

2.37. antidotumok: naloxon iv.,

2.38. hypophysis hátsó lebeny hormonok: oxytocin im., iv.,

2.39. izomrelaxánsok központi támadásponttal: tolperisone per os,

2.40. antifibrinolytikumok: tranexam sav iv.,

2.41. carboanhydrase bénítók: acetazolamide per os.,

2.42. sulfonamidok diureticum: furosemid iv. (kizárólag hegyibetegség esetén),

2.43. peripheriás értágítók: pentoxifyllin per os.,

2.44. egyéb psychostimulánsok: vinpocetine per os., injectio infúzióban.

5. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez

Az EKMK egészségügyi szakkiképzés követelményei, képességei és tevékenységi köre

1. Az EKMK érvényes működési nyilvántartás birtokában, valamint az egyéb előírt feltételeknek való megfelelés esetén és e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.

2. A katona-egészségügyi szakdolgozók a vonatkozó egészségügyi ágazati jogszabályokban meghatározott kompetenciák birtokában, valamint az e rendelet 3. mellékletében kiemelt, különösen az alábbi képességek elsajátítására kötelezettek és ennek birtokában végezhető tevékenységek végrehajtására jogosultak, közvetlen életveszély elhárítása érdekében katonai feladat végrehajtása közben.

2.1. Perifériás vénabiztosítás parenterális folyadékpótláshoz.

2.2. Intraosszeális folyadékbevitel.

2.3. Feszülő légmell esetén mellkasi tű-detenzionálás.

3. A katona-egészségügyi szakdolgozók a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a szakképesítésük és az egészségügyi szakkiképzésük során elsajátítottak alapján, a testi épség és az élet megóvására irányulóan, orvosi elrendelés nélkül, önállóan jogosultak a szakkiképzés tematikája szerinti hatóanyagú gyógyszerkészítmények adagolására katonai feladat végrehajtása közben.

6. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez

...................................................................................

(a vizsgát szervező intézmény bélyegzője)

Törzslap száma: ........../20..........

IGAZOLÁS

Név: ................................................................................

aki 19........ év .................... hó ......... napján született,

(anyja neve: ....................................................................)

a ......................................... által kijelölt vizsgabizottság előtt

20..... év ......................................... hó ............... napján eredményes vizsgát tett

harctéri életmentő katona (HÉK)

harctéri mentőkatona (HMK)

műveleti egészségügyi specialista (MES)

egészségügyi képesítésű műveleti katona (EKMK) ................................. kategória (a szakkiképzés tematikája szerint) ismeretekből.

....................................., 20..... év ....................... hó ............-n

.............................................................................. ..............................................................................
a vizsgabizottság elnöke az egészségügyi szakkiképzés végrehajtásáért felelős személy

P. H.