A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2014. (X. 27.) FM rendelet

a kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesítéséről, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3., 13. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § E rendelet alkalmazásában

1. kaptárkő: olyan természetes állapotú vagy ember alakította sziklaalakzat, amelynek felületén egy vagy több faragott, kultúrtörténeti jelentőséggel bíró fülke – és esetenként egyéb, hasonló jellegű megmunkálás – látható, ezért táj- és természetvédelmi, valamint kulturálisörökség-védelmi szempontból egyaránt értéket képvisel;

2. örökségvédelmi cél: természetvédelmi vagy kulturálisörökség-védelmi cél.

2. § (1) Védetté nyilvánítom

1. Abaújkéri Ördög-szikla kaptárkő természeti emlék néven az 1. melléklet 1. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

2. Biatorbágyi Kő-hegy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 2. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

3. Biatorbágyi Öreg-hegy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 3. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

4. Bogácsi Hintó-völgy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 4. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

5. Budakeszi Kecske-hegy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 5. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

6. Cserépváraljai Furgál-völgy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 6. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

7. Cserépváraljai Nyúl-völgy-oldal kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 7. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

8. Cserépváraljai Setét-völgy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 8. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

9. Cserépváraljai Vén-hegy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 9. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

10. Demjéni Bányaél kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 10. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

11. Demjéni Hegyes-kő-tető és Ereszvény-völgy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 11. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

12. Demjéni Remete-völgy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 12. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

13. Diósdi kőfejtők kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 13. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

14. Diósdi Szidónia-hegy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 14. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

15. Egerbaktai Szent-völgy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 15. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

16. Egerszalóki Menyecske-hegy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 16. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

17. Egerszalóki Öreg-hegy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 17. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

18. Egri Cakó-tető kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 18. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

19. Egri Mész-hegy déli sziklacsoportjának kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 19. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

20. Egri Mész-völgy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 20. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

21. Egri Nyerges-hegy keleti oldalának kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 21. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

22. Egri Nyerges-hegy nyugati oldalának kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 22. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

23. Kácsi Kecske-kő kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 23. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

24. Noszvaji Dóc kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 24. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

25. Noszvaji Farkas-kő kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 25. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

26. Noszvaji Pipis-hegy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 26. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

27. Ostorosi Pajdos kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 27. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

28. Ostorosi Tag-gödör kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 28. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

29. Ostorosi Vizes-völgy kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 29. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

30. Pilisvörösvári Zajnát-hegy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 30. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

31. Salgótarjáni Pécs-kő kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 31. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

32. Siroki Földkunyhó-tető kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 32. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

33. Siroki Rozsnak-völgy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 33. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

34. Siroki Törökasztal és Bálványkövek kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 34. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

35. Siroki Várhegy kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 35. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

36. Sóskúti Fundoklin kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 36. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

37. Sóskúti Kálvária-domb kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 37. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

38. Szomolyai Csobánka kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 38. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

39. Szomolyai Ispán-berki-tető kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 39. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

40. Tardi Pokol-oldal kaptárköve természeti emlék néven az 1. melléklet 40. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

41. Tibolddaróci Ablakos-kő-völgy, Karud alja és Kőkötő kaptárkövei természeti emlék néven az 1. melléklet 41. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet

összesen 59,7885 hektár kiterjedéssel.

(2) A védetté nyilvánítás célja a természeti és kultúrtörténeti jelentőséggel egyaránt rendelkező kaptárkövek és közvetlen természeti környezetük megőrzése, valamint kutatásuk és természetvédelmi célú bemutatásuk elősegítése.

3. § Országos jelentőségű védett természeti területek kaptárkövet magában foglaló részterületeinek kiterjedését a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az 1. mellékletben meghatározott természeti emlékek, valamint országos jelentőségű védett természeti területek 2. mellékletben meghatározott részterületeinek természetvédelmi kezelési tervét a 3. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6–7. § * 

1. melléklet a 17/2014. (X. 27.) FM rendelethez

Kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése

A)
Védett természeti terület elnevezése
B)
Település
C)
Területi lehatárolás ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számok /
Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján
D)
Össz-
kiterjedés
E)
Működési területével érintett nemzeti park igazgatóság
1 Abaújkéri Ördög-szikla kaptárkő természeti emlék Abaújkér 054/14b hrsz.-ból az Y808471,X330114; Y808479,X330175; Y808499,X330172; Y808489,X330117 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,1089 ha kiterjedésű rész,
054/15b hrsz.-ból az Y808489,X330117; Y808499,X330172; Y808514,X330161; Y808507,X330121 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0823 ha kiterjedésű rész,
054/16b hrsz.-ból az Y808514,X330161; Y808507,X330121; Y808525,X330154; Y808519,X330123 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,041 ha kiterjedésű rész
0,232 ha Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
2 Biatorbágyi Kő-hegy kaptárkövei természeti emlék Biatorbágy 0113/1a hrsz.-ból az Y635427,X235084; Y635401,X235049; Y635374,X235066; Y635370,X235085; Y635344,X235097; Y635352,X235125; Y635405,X235107; Y635405,X235107; Y635413,X235100; Y635427,X235084 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,3214 ha kiterjedésű rész,
0,4316 ha Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
0118 hrsz.-ból az
Y635430,X235080; Y635405,X235046; Y635401,X235049; Y635427,X235084; E635430,X235080 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0189 ha kiterjedésű rész,
0119c hrsz.-ból az Y635405,X235046; Y635430,X235080; Y635450,X235056; Y635418,X235038; Y635405,X235046 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0913 ha kiterjedésű rész
3 Biatorbágyi Öreg-hegy kaptárköve természeti emlék Biatorbágy 0132/24 hrsz.-ból az Y633510,X233688; Y633506,X233671; Y633496,X233667; Y633479,X233681; Y633480,X233693; Y633497,X233699; Y633509,X233688 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0647 ha kiterjedésű rész
0,0647 ha Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
4 Bogácsi Hintó-völgy kaptárköve természeti emlék Bogács 083/4a hrsz.-ból az Y761786, X287318; Y761854, X287275; Y761815, X287232; Y761794, X287218; Y761753, X287253
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,531ha kiterjedésű rész
0,531ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
5 Budakeszi Kecske-hegy kaptárköve természeti emlék Budakeszi 081/4 hrsz.-ból az
Y639750,X237095; Y639771,X237145; Y639820,X237114; Y639861,X237102; Y639894,X237079; Y639896,X237078; Y639888,X237056; Y639859,X237059; Y639813,X237021; Y639774,X237040; Y639779,X237050; Y639783,X237058; Y639765,X237077; Y639761,X237084; Y639753,X237092; Y639750,X237095 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,9154 ha kiterjedésű rész
0,9154 ha Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
6 Cserépváraljai Furgál-völgy kaptárkövei természeti emlék Cserépváralja 0116 hrsz.-ból az
Y762958, X287266; Y762928, X287200; Y762718, X287251; Y762755, X287323 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 1,74 ha kiterjedésű rész
1,74 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
7 Cserépváraljai Nyúl-völgy-oldal kaptárköve természeti emlék Cserépváralja 085 hrsz.-ból az
Y763530, X286865; Y763541, X286789; Y763506, X286771; Y763447, X286855 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,524 ha kiterjedésű rész
0,524 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
8 Cserépváraljai Setét-völgy kaptárköve természeti emlék Cserépváralja 027 hrsz.-ból az
Y762810, X289519; Y762749, X289430; Y762678, X289442; Y762669, X289471; Y762696, X289545 EOV
koordinátákkal lehatárolt
1,03 ha kiterjedésű rész
1,03 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
9 Cserépváraljai Vén-hegy kaptárkövei természeti emlék Cserépváralja 091a hrsz.-ból az
Y763372, X286566; Y763365, X286515; Y763281, X286494; Y763307, X286572 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,471 ha kiterjedésű rész
0,471 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
10 Demjéni Bányaél kaptárköve természeti emlék Demjén 0106/1 hrsz.-ból az Y746445, X277060; Y746442, X277066; Y746439, X277129; Y746495, X277137; Y746502, X277083
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső, 0,368 ha területű rész,
0106/8 hrsz.-ból az
Y746502, X277083; Y746531, X277052; Y746471, X277017; Y746445, X277060 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső, 0,296 ha kiterjedésű rész
0,664 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
11 Demjéni Hegyes-kő-tető és Ereszvény-völgy kaptárkövei természeti emlék Demjén 083/25 hrsz.-ból az
Y746802, X278210; Y746810, X278241; Y747167, X278054; Y747126, X277966 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 3,28 ha kiterjedésű rész,
083/67a hrsz.-ból az Y746804, X278074; Y746783, X278127; Y746802, X278210
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,658 ha kiterjedésű rész,
083/67b hrsz.-ból az Y746841, X277977; Y746804, X278074
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső 0,824 ha kiterjedésű rész,
8,09 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
083/48 hrsz.-ból az Y747000, X277934; Y746970, X277939; Y746896, X277971; Y746841, X277977 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső 1,42 ha kiterjedésű rész,
083/41 hrsz.-ból az Y747126, X277966; Y747102, X277915; Y747000, X277934 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 0,815 ha kiterjedésű rész,
083/41 hrsz.-ból az Y747549, X277771; Y747457, X277701; Y747383, X277764; Y747460, X277832 EOV koordináták által kijelölt 1,09 ha kiterjedésű rész
12 Demjéni Remete-völgy kaptárköve természeti emlék Demjén 0269a hrsz.-ból az Y745545, X278141; Y745555, X278095; Y745460, X278059; Y745415, X278123; Y745455, X278171
EOV
koordinátákkal lehatárolt 0,968 ha kiterjedésű rész
0,968 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
13 Diósdi kőfejtők kaptárköve természeti emlék Diósd 463 hrsz.-ból az Y641645,X229737; Y641636,X229729; Y641606,X229830; Y641613,X229834; Y641648,X229758; Y641645,X229737 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,146 ha kiterjedésű rész,
1378 hrsz.-ból az Y641645,X229737; Y641648,X229758; Y641613,X229834; Y641632,X229844; Y641648,X229836; Y641658,X229794; Y641666,X229756; Y641645,X229737 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,232 ha kiterjedésű rész
0,3771ha Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
14 Diósdi Szidónia-völgy kaptárkövei természeti emlék Diósd 461 hrsz.-ból az Y641549,X230010; Y641524,X230001; Y641521,X230005; Y641542,X230020; Y641549,X230010 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0224 ha kiterjedésű rész,
462 hrsz.-ból az Y641551,X229995; Y641535,X229984; Y641524,X230001; Y641549,X230010; Y641549,X230003; Y641550,X229999; Y641551,X229995 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0393 ha kiterjedésű rész,
462 hrsz.-ból az Y641548,X229939; Y641522,X229938; Y641521,X229963; Y641545,X229963; Y641548,X229939 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0623 ha kiterjedésű rész
0,124 ha Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
15 Egerbaktai Szent-völgy kaptárköve természeti emlék Egerbakta 0156/1a hrsz.-ból az Y740814, X288644; Y740852, X288493; Y740779, X288477; Y740723, X288485; Y740720, X288587 EOV
koordinátákkal lehatárolt
1,54 ha kiterjedésű rész
1,54 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
16 Egerszalóki Menyecske-hegy kaptárkövei természeti emlék Egerszalók 085/11a hrsz.-ból az Y746841, X280152; Y746692, X280111; Y746597, X280147; Y746698, X280217; Y746816, X280219 EOV koordinátákkal lehatárolt
1,69 ha kiterjedésű rész,
085/11a hrsz.-ból az Y746561, X280197; Y746488, X280187; Y746461, X280234; Y746537, X280257 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,439 ha kiterjedésű rész,
085/11a hrsz.-ból az Y746498, X280063; Y746483, X280003; Y746416, X280030; Y746430, X280056 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,303 ha kiterjedésű rész
2,43 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
17 Egerszalóki Öreg-hegy kaptárköve természeti emlék Egerszalók 0102/1 hrsz.-ból az Y745742, X281204; Y745738, X281209; Y745771, X281235; Y745775, X281230 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső
0,027 ha kiterjedésű rész,
0102/2 hrsz.-ból az Y745743, X281202; Y745742, X281204; Y745744, X281205; Y745753, X281212; Y745775, X281230; Y745789, X281216; Y745783, X281213 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,036 ha kiterjedésű rész,
0102/4 hrsz.-ból az Y745780, X281211; Y745750, X281193; Y745745, X281200 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,024 ha kiterjedésű rész,
0108 -ból az
Y745745, X281200; Y745743, X281202; Y745747, X281204; Y745752, X281207; Y745760, X281211; Y745764, X281214; Y745766, X281215; Y745775, X281216; Y745782, X281213; Y745783, X281213; Y745780, X281211 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,012 ha kiterjedésű rész
0,099 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
18 Egri Cakó-tető kaptárkövei természeti emlék Eger 0384 h hrsz.-ból az Y755333, X287178; Y755361, X286569; Y755169, X286567; Y755131, X286859; Y755160, X286953; Y755157, X287161 EOV koordinátákkal lehatárolt 11,72 ha kiterjedésű rész 11,72 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
19 Egri Mész-hegy déli sziklacsoportjának kaptárkövei természeti emlék Eger 0437/1d hrsz.-ból az Y753756, X285660; Y753814, X285693; Y753835, X285651 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,157 ha kiterjedésű rész,
0451/1b hrsz.-ból az Y753835, X285651; Y753840, X285641; Y753737, X285635; Y753730, X285645; Y753756, X285660 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,176 ha területű rész,
0451/3 hrsz.-ból az Y753840, X285641; Y753847, X285629; Y753746, X285623; Y753737, X285635 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,126 ha kiterjedésű rész,
0451/4a hrsz.-ból az Y753811, X285535; Y753788, X285565
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,109 ha kiterjedésű rész,
0451/4b hrsz.-ból az Y753847, X285629; Y753877, X285570
EOV koordináták által kijelölt vonal
1,436 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
és az
Y753767, X285595; Y753746, X285623 EOV koordináták által kijelölt vonal között elhelyezkedő, 0,428 ha kiterjedésű rész,
0451/11 hrsz.-ból az Y753877, X285570; Y753880, X285563; Y753815, X285529; Y753811, X285535; Y753842, X285551
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,053 ha kiterjedésű rész,
0451/13a hrsz.-ból az Y753880, X285563; Y753893, X285539; Y753834, X285503; Y753815, X285529 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,21 ha kiterjedésű rész,
0451/6 hrsz.-ból az Y753788, X285565; Y753767, X285595
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re elhelyezkedő
0,177 ha kiterjedésű rész
20 Egri Mész-völgy kaptárköve természeti emlék Eger 0413/2a hrsz.-ból az Y754573, X285449; Y754599, X285379; Y754557, X285336; Y754511, X285377; Y754539, X285449
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,617 ha kiterjedésű rész
0,617 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
21 Egri Nyerges-hegy keleti oldalának kaptárköve természeti emlék Eger 0453/81 hrsz.-ból az Y753703, X285539; Y753661, X285509; Y753647, X285528; Y753689, X285556 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,117 ha kiterjedésű rész,
0483/101d hrsz.-ból az Y753703, X285539; Y753711, X285528; Y753670, X285497; Y753661, X285509 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,073 ha kiterjedésű rész,
0453/104a hrsz.-ból az Y753689, X285556; Y753647, X285528; Y753638, X285539; Y753680, X285567 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,07 ha kiterjedésű rész
0,261 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
22 Egri Nyerges-hegy nyugati oldalának kaptárkövei természeti emlék Eger 0454/3a hrsz.-ból az Y753329, X285610; Y753252, X285532; Y753131, X285521; Y753124, X285635; Y753254, X285729
EOV koordinátákkal lehatárolt
2,507 ha kiterjedésű rész,
0454/4 hrsz
2,71 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
23 Kácsi Kecske-kő kaptárköve természeti emlék Kács 0134 hrsz.-ból az Y768138, X292118; Y768196, X292133; Y768314, X292040; Y768202, X291971 EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső, 1,47 ha kiterjedésű rész 1,47 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
24 Noszvaji Dóc kaptárkövei természeti emlék Noszvaj 0178/7 hrsz.-ból az Y759058, X289513; Y759108, X289549; Y759225, X289435; Y759210, X289421 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső
0,618 ha kiterjedésű rész,
0178/6 hrsz.-ból az Y759210, X289421; Y759161, X289372; Y759037, X289497; Y759058, X289513 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső 0,879 ha kiterjedésű rész
1,50 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
25 Noszvaji Farkas-kő kaptárköve természeti emlék Noszvaj 298 hrsz.-ból az
Y757222, X288218; Y757236, X288223; Y757254, X288195
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra elhelyezkedő
0,052 ha kiterjedésű rész,
299 hrsz.-ból az
Y757213, X288216; Y757222, X288218 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re elhelyezkedő 0,028 ha kiterjedésű rész,
300 hrsz.-ból az
Y757215, X288195; Y757208, X288214; Y757213, X288216
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re elhelyezkedő
0,012 ha kiterjedésű rész,
0203/13 hrsz.-ból az Y757254, X288195; Y757256, X288192; Y757241, X288189; Y757216, X288193; Y757215, X288195
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő
0,0091 ha kiterjedésű rész
0,101 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
26 Noszvaji Pipis-hegy kaptárköve természeti emlék Noszvaj 08/1 hrsz.-ból az
Y756712, X286169; Y756657, X286139; Y756618, X286211; Y756676, X286245 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,541 ha kiterjedésű rész
0,541 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
27 Ostorosi Pajdos kaptárkövei természeti emlék 042 hrsz.-ból az
Y753006, X284999; Y752970, X284920; Y752881, X284960; Y752909, X285041 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,873 ha kiterjedésű rész,
1463/4 hrsz.-ból az Y752802, X284739; Y752809, X284700; Y752781, X284681; Y752817, X284660; Y752826, X284607; Y752747, X284583; Y752714, X284655; Y752706, X284723
EOV koordinátákkal lehatárolt
1,28 ha kiterjedésű rész,
1480 hrsz.-ból az Y752809, X284700; Y752817, X284660
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra elhelyezkedő
0,062 ha kiterjedésű rész
2,215 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
28 Ostorosi Tag-gödör kaptárkövei természeti emlék Ostoros 0175/3 hrsz.-ból az Y755136, X280868; Y755137, X280785; Y755065, X280785; Y755065, X280868 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,591ha kiterjedésű rész 0,591 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
29 Ostorosi Vizes-völgy kaptárköve természeti emlék 0175/2 hrsz.-ból az Y754767, X280285; Y754830, X280266; Y754811, X280197; Y754748, X280211 EOV
koordinátákkal lehatárolt
0,479ha kiterjedésű rész
0,479 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
30 Pilisvörösvári Zajnát-hegy kaptárkövei természeti emlék Pilisvörösvár 032d hrsz.-ból az Y637116,X254178; Y637070,X254181; Y637076,X254220; Y637098,X254217; Y637117,X254202; Y637116,X254178 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,1540 ha kiterjedésű rész,
032d hrsz.-ból az Y636775,X254470; Y636757,X254477; Y636752,X254493; Y636764,X254513; Y636790,X254513; Y636790,X254482; Y636775,X254470 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,1282 ha kiterjedésű rész,
032d hrsz.-ból az Y637082,X254327; Y637117,X254342; Y637132,X254313; Y637105,X254294; Y637086,X254303; Y637082,X254327 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,1480 ha kiterjedésű rész
0,4302 ha Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
31 Salgótarjáni Pécs-kő kaptárköve természeti emlék Salgótarján 0207/3b hrsz-ből az Y708859, X306903; Y708851, X306899
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra elhelyezkedő
0,013 ha kiterjedésű rész,
0207/3c hrsz.-ból az Y708851, X306899; Y708813, X306883
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra elhelyezkedő
0,026 ha kiterjedésű rész,
0207/3d hrsz.-ból az Y708813, X306883; Y708768, X306904; Y708762, X306905 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő
0,313 ha kiterjedésű rész,
0207/3f hrsz.-ból az Y708762, X306905; Y708719, X306909; Y708703, X306973; Y708843, X307018; Y708871, X306908; Y708859, X306903 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re elhelyezkedő 1,11 ha kiterjedésű rész
1,47 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
32 Siroki Földkunyhó-tető kaptárköve természeti emlék Sirok 0267/15a hrsz.-ból az Y737247, X287858; Y737200, X287764; Y737146, X287793; Y737104, X287972; Y737145, X287978
EOV koordinátákkal lehatárolt
1,64 ha kiterjedésű rész
1,64 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
33 Siroki Rozsnak-völgy kaptárkövei természeti emlék Sirok 0243/1a hrsz.-ból az Y738604, X288421; Y738519, X288385; Y738453, X288532; Y738561, X288595; Y738597, X288509; EOV koordinátákkal lehatárolt
1,94 ha kiterjedésű rész,
0243/1a hrsz.-ból az Y738266, X288194; Y738212, X288091; Y738156, X288178; Y738208, X288235 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,795 ha kiterjedésű rész
2,74 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
34 Siroki Törökasztal és Bálványkövek kaptárkövei természeti emlék Sirok 0196/4 hrsz.-ból az Y736135, X289365; Y736182, X289318; Y736152, X289250; Y735993, X289230; Y735975, X289266
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 1,69 ha kiterjedésű rész
1,69 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
35 Siroki Várhegy kaptárkövei természeti emlék Sirok 0192/9 hrsz.-ból az Y735690, X288932; Y735666, X288951; Y735696, X289024 EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re elhelyezkedő
0,161 ha kiterjedésű rész,
0192/10 hrsz.-ból az Y735696, X289024; Y735710, X289057; Y735798, X289057 EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re elhelyezkedő
0,472 ha kiterjedésű rész,
0192/11 hrsz.-ból az Y735798, X289057; Y735803, X289057
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra elhelyezkedő
3,34 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
0,016 ha kiterjedésű rész,
0192/19 hrsz.-ból az Y735918, X288916; Y735932, X288889; Y735758, X288879; Y735715, X288913 EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra elhelyezkedő 1,170 ha kiterjedésű rész,
0192/20 hrsz.-ból az Y735803, X289057; Y735844, X289057; Y735918, X288916 EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra elhelyezkedő
0,273 ha kiterjedésű rész,
0193 hrsz.-ból az
Y735715, X288913; Y735690,
X288932 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re elhelyezkedő 1,25 ha kiterjedésű rész
36 Sóskúti Fundoklin kaptárkövei természeti emlék Sóskút 028 hrsz.-ból az Y634822,X228827; Y634789,X228791; Y634770,X228804; Y634795,X228843 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,1266 ha kiterjedésű rész,
028 hrsz.-ból az Y634876,X229110; Y634856,X229081; Y634859,X229056; Y634871,X229041; Y634834,X229042; Y634842,X229113; Y634876,X229110 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,1746 ha kiterjedésű rész,
025/12 hrsz.-ból az Y634871,X229041; Y634859,X229056; Y634856,X229081; Y634876,X229110; Y634871,X229041 EOV koordinátákkal lehatárolt
0,0740 ha kiterjedésű rész
0,3752 ha Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
37 Sóskúti Kálvária-domb kaptárköve természeti emlék Sóskút 0162a hrsz.-ból az Y633269,X230064; Y633305,X230082; Y633352,X230048; Y633373,X230021; Y633385,X230025; Y633416,X229982; Y633426,X229947; Y633417,X229923; Y633456,X229828; Y633454,X229778; Y633419,X229775; Y633413,X229825; Y633370,X229916; Y633363,X229964; Y633321,X230013; Y633303,X230009; Y633274,X230026; Y633269,X230064
EOV koordinátákkal lehatárolt
1,7103 ha kiterjedésű rész
1,7103 ha Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
38 Szomolyai Csobánka kaptárköve természeti emlék Szomolya 0215 hrsz.-ból az
Y756188, X286030; Y756181, X285968; Y756122, X285987; Y756122, X286066; Y756179, X286082 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,612 ha kiterjedésű rész
0,612 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
39 Szomolyai Ispán-berki-tető kaptárkövei természeti emlék Szomolya 0117/1 hrsz.-ból az Y757059, X283192; Y757112, X283129; Y757077, X283083; Y757015, X283119 EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra elhelyezkedő 0,616 ha kiterjedésű rész,
0117/1 hrsz.-ból az Y757181, X282844; Y757157, X282858; Y757178, X282914; Y757191, X282909 EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re elhelyezkedő 0,119 ha kiterjedésű rész,
0117/2 hrsz.-ból az Y757191, X282909; Y757216, X282899; Y757188, X282840; Y757181, X282844 EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra elhelyezkedő 0,123 ha kiterjedésű rész
0,858 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
40 Tardi Pokol-oldal kaptárköve természeti emlék Tard 0196/2 hrsz.-ból az Y763942, X286320; Y763948, X286301; Y763890, X286287; Y763869, X286362; Y763926, X286373
EOV koordinátákkal lehatárolt
0,451 ha kiterjedésű rész
0,451 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
41 Tibolddaróci Ablakos-kő-
völgy, Karud alja és Kőkötő kaptárkövei természeti emlék
Tibold-daróc 045a hrsz.-ból az
Y766177, X288837; Y766132, X288768; Y766062, X288823; Y766108, X288869 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,599 ha kiterjedésű rész
0,599 ha Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. melléklet a 17/2014. (X. 27.) FM rendelethez

Országos jelentőségű védett természeti területek kaptárkövet magában foglaló részterületeinek lehatárolása és elhelyezkedése

A) Részterület
megnevezése
B)
Település
C) Területi lehatárolás
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján
D) Össz-
kiterjedés
E) Országos
jelentőségű védett természeti terület megneve-
zése
F) Működési
területével érintett nemzeti park igazgatóság
1 Csákvári Haraszt-hegy kaptárköve Csákvár 0215a hrsz.-ból az Y604035,X228152; Y604068,X228148; Y604078,X228117; Y604061,X228109; Y604012,X228116; Y604013,X228145; Y604035,X228152 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,2229 ha kiterjedésű rész 0,2229 ha Vértesi Tájvédelmi Körzet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
2 Cserépfalui Ördögtorony kaptárkő Cserép-falu 055a hrsz.-ból az Y761980,X291757; Y762016,X291661; Y761931,X291626; Y761890,X291730 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,999 ha kiterjedésű rész 0,999 ha Bükki
Nemzeti Park
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3 Cserépváraljai Csordás-völgy kaptárkövei Cserép-
váralja
0105a hrsz.-ból az Y763695,X287738; Y763751,X287623; Y763654,X287575; Y763609,X287691 EOV koordinátákkal lehatárolt 1,31 ha kiterjedésű rész 1,31 ha Bükki
Nemzeti Park
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
4 Cserépváraljai Koldustaszító kaptárköve Cserép-
váralja
065a hrsz.-ból az Y764472,X289953; Y764419,X289860; Y764327,X289935; Y764390,X289985 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,931 ha kiterjedésű rész 0,931 ha Bükki
Nemzeti Park
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
5 Cserépváraljai Köves-lápa kaptárkövei Cserép-
váralja
078 hrsz.-ból az Y764835,X288273; Y764840,X288196; Y764758,X288186; Y764759,X288263 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,613 ha kiterjedésű rész 0,613 ha Bükki
Nemzeti Park
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
6 Cserépváraljai Mangó-tető kaptárkövei Cserép-
váralja
0103 hrsz.-ból az Y763931,X288094; Y763928,X288087; Y763812,X288125; Y763811,X288125; Y763817,X288133 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,1 ha kiterjedésű rész,
0104 hrsz.-ból az Y763928,X288087; Y763892,X288006; Y763763,X288066; Y763811,X288125 EOV koordinátákkal lehatárolt 1,07 ha kiterjedésű rész,
0131b hrsz.-ból az Y763937,X288111; Y763931,X288094; Y763817,X288133; Y763831,X288150 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,227 ha kiterjedésű rész
1,40 ha Bükki
Nemzeti Park
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
7 Cserépváraljai Nagy-Bábaszék és Szőlő-tető kaptárkövei Cserép-
váralja
082a hrsz.-ból az Y764473,X287985; Y764445,X287897; Y764429,X287829; Y764379,X287871; Y764412,X287986 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,811 ha kiterjedésű rész 0,811 ha Bükki
Nemzeti Park
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
8 Pilisborosjenői Jenői-torony kaptárkő Pilis-
borosjenő
056 hrsz.-ból az Y643524,X252462; Y643549,X252462; Y643553,X252443; Y643541,X252427; Y643519,X252438; Y643524,X252462 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0869 ha kiterjedésű rész 0,0869 ha Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
9 Pomázi Holdvilág-árok kaptárkövei Pomáz 0371/5 hrsz.-ból az Y644437,X259030; Y644424,X259018; Y644411,X259027; Y644436,X259034; Y644437,X259030 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0188 ha kiterjedésű rész,
0371/5 hrsz.-ból az Y644504,X259084; Y644488,X259061; Y644469,X259053; Y644464,X259050;
0,3132 ha Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Y644442,X259085; Y644477,X259107; Y644504,X259084 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,1944 ha kiterjedésű rész,
0385 hrsz.-ból az Y644438,X259026; Y644424,X259013; Y644406,X259025; Y644411,X259027; Y644424,X259018; Y644437,X259030; Y644438,X259026 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0142 ha kiterjedésű rész
0386/2 hrsz.-ból az Y644406,X259025; Y644424,X259013; Y644438,X259026; Y644446,X259002; Y644412,X258991; Y644402,X259024; Y644406,X259025 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0858 ha kiterjedésű rész
10 Pomázi Kő-hegy kaptárkövei Pomáz 0153/21 hrsz.-ból az Y647674,X258831; Y647720,X258843; Y647736,X258851; Y647747,X258850; Y647755,X258805; Y647693,X258809; Y647674,X258831 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,2480 ha kiterjedésű rész,
0405 hrsz.-ból az Y647736,X258851; Y647720,X258843; Y647674,X258831; Y647669,X258837; Y647690,X258854; Y647736,X258851 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0734 ha kiterjedésű rész
0,3214 ha Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
11 Solymári Alsó-Jegenye-
völgy kaptárköve
Solymár 099/4a hrsz.-ból az Y642398,X248945; Y642386,X248973; Y642411,X248983; Y642422,X248959; Y642398,X248945 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0791 ha kiterjedésű rész 0,0791 ha Budai Tájvédelmi Körzet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
12 Szentendrei Nyerges-
hegy kaptárkövei
Szentendre 0566f hrsz.-ból az Y650094,X263014; Y650117,X263032; Y650146,X262998; Y650124,X262979; Y650094,X263014 EOV koordinátákkal lehatárolt 0,1322 ha kiterjedésű rész 0,1322 ha Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

3. melléklet a 17/2014. (X. 27.) FM rendelethez

Természetvédelmi kezelési terv

A) Általános rész

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A kaptárkövek megóvása, valamint környezetük természeti állapotának fenntartása, javítása.

1.2. A kaptárkövek és környezetük helyszíni kutatási lehetőségének biztosítása.

1.3. A kaptárkövek és környezetük örökségvédelmi célú bemutatási lehetőségének biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A kaptárkövek fennmaradását, környezetük megóvását és az egyéb természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő tevékenységek támogatása.

2.2. A kaptárkövek és környezetük károsítását, megsemmisítését eredményező tevékenységek tiltása.

2.3. A területhasználat szabályozása a kaptárkövek károsodásának megakadályozása érdekében.

2.4. A területen folytatott gazdálkodási és egyéb emberi tevékenységek összhangjának biztosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel, a terület rendeltetésével.

2.5. A terület kutatásának, látogatásának, bemutatásának szabályozása, e tevékenységek összhangjának biztosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme

3.1.1.1. A területen a felszín átalakítása, vagy az azzal járó bármilyen tevékenység kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében, a működési területével érintett, a természetvédelmi kezelésért felelős nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) munkatársának jelenlétében végezhető.

3.1.1.2. A 3.1.1.1. pontban foglaltak érvényesítése érdekében a felszín átalakítására irányuló, vagy az azzal járó bármilyen tevékenység megkezdése előtt 5 nappal a tervezett tevékenységről, annak helyéről és idejéről tájékoztatni kell az igazgatóságot.

3.1.1.3. A területen követ fejteni tilos.

3.1.2. Táj- és kultúrtörténeti értékek

3.1.2.1. A kaptárköveket vésni, faragni, festeni, a fülkék alakját, méretét megváltoztatni tilos.

3.1.2.2. A kaptárköveken tárgyakat, eszközöket, műszereket csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban, az igazgatósággal történt egyeztetést követően lehet ideiglenesen vagy véglegesen elhelyezni. Az igazgatóság az egyeztetés nélkül vagy nem az egyeztetés eredményének megfelelően elhelyezett tárgyakat, eszközöket, műszereket eltávolíttathatja.

3.1.2.3. A kaptárkövekre és a fülkékbe növényeket telepíteni tilos.

3.1.2.4. A kaptárköveken és közvetlen környezetükben megtelepülő, a sziklák állapotát – például a gyökérzet repesztő hatása miatt – veszélyeztető fás és lágyszárú növényzetet, fa- és cserjemagoncokat a természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban, az igazgatósággal egyeztetve el kell távolítani. A növényzet eltávolítását az állagmegóvás érdekében sürgősen elvégzendő munkálatok kivételével a vegetációs időszakon kívül kell elvégezni.

3.1.2.5. A fülkékben felhalmozódó talajt és növényi maradványokat rendszeresen el kell távolítani.

3.1.2.6. Kultúrtörténeti értékek megóvása érdekében a 3.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységek a gyűjtőterületében érintett megyei hatókörű városi múzeum munkatársának jelenlétében végezhetők.

3.1.3. Kutatás, vizsgálatok

3.1.3.1. A területen kutatási tevékenység kizárólag az igazgatósággal előzetesen egyeztetett kutatási terv alapján a fülkék eredetének, rendeltetésének, kultúrtörténeti szerepének feltárása, a befoglaló kőzetek és felszínformák, mint a fülkéket befoglaló földtani-felszínalaktani képződmények megismerése, valamint a természetvédelmi kezelést elősegítő ismeretek bővítése céljából engedélyezhető.

3.1.3.2. A kutatás során kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem ellentétes a terület rendeltetésével, a kutatás és annak módszere nem veszélyezteti, károsítja a kaptárköveket és a terület védett természeti értékeit.

3.1.3.3. A kutatás publikált vagy adattárban elhelyezett eredményeit a kutatást végzőnek az igazgatóság számára elérhetővé kell tennie.

3.1.4. Terület- és földhasználat

3.1.4.1. A területen építmény elhelyezése kizárólag az örökségvédelmi célú bemutatás és a kaptárkövek állagmegóvása érdekében engedélyezhető abban az esetben, ha az építmény a kaptárkő és környezete tájképi egységét károsan nem befolyásolja, állapotát nem veszélyezteti.

3.1.4.2. A területen külszíni és mélyszinti bányaművelés nem folytatható.

3.1.4.3. A területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény elhelyezése kizárólag az 1. pontban felsorolt természetvédelmi célkitűzések érdekében helyezhető el. A létesítmények elhelyezésére vonatkozó engedélykérelmek beadását megelőzően egyeztetni kell az igazgatósággal.

3.1.5. Látogatás

3.1.5.1. Tilos a területen technikai- és extrémsport tevékenységet folytatni.

3.1.5.2. A kaptárkövekre tilos felmászni. Kivételt képez ez alól az engedélyezett kutatás vagy a természetvédelmi kezelés céljából történő jelenlét.

3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra

3.1.6.1. A terület határán, a fő megközelítési útvonalak mentén hatósági tájékoztató táblát kell kihelyezni, szükség szerinti mennyiségben. A táblák fenntartásáról gondoskodni kell.

3.1.6.2. Amennyiben a területen az örökségvédelmi célú bemutatást szolgáló természetvédelmi infrastruktúra kiépítését nem az igazgatóság végzi, a bemutató útvonal nyomvonalát, a természetvédelmi infrastruktúra elemeit és azok elhelyezését, arculatát, valamint a tájékoztató táblák tartalmát (különös tekintettel a helyszínen betartandó látogatási szabályokra) előzetesen egyeztetni kell az igazgatósággal.

3.2. Művelési ághoz, vagy földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

A kaptárköveket közvetlenül érintően közelítés, fadöntés, készletezés nem végezhető.

B) Egyes, az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott területekre vonatkozó speciális rész

1. A Cserépváraljai Setét-völgy kaptárköve természeti emlék esetében:

1.1. az engedély nélküli hulladéklerakást meg kell akadályozni, a területen található hulladékot el kell távolítani;

1.2. haszonállatok által okozott taposási kárt lehetőség szerint bekerítéssel kell megakadályozni.

2. A Demjéni Hegyes-kő-tető és Ereszvény-völgy kaptárkövei természeti emlék esetében:

a taposási erózió megszüntetése érdekében törekedni kell a kőzetfelszínen vezető ösvények esetében a felszín fölé emelkedő járófelületek kialakítására.

3. Az Egri Nyerges-hegy nyugati oldalának kaptárkövei természeti emlék esetében:

a taposási erózió megszüntetése érdekében törekedni kell a kőzetfelszínen vezető ösvények esetében a felszín fölé emelkedő járófelületek kialakítására.

4. Az Ostorosi Tag-gödör kaptárkövei természeti emlék esetében:

4.1. a kaptárkövek felszínén történő talaj és kőzettörmelék felhalmozódást az igazgatóság műtárgyak (pl. talajfogó övárok, palánk) létesítésével akadályozza meg;

4.2. a kaptárköveket veszélyeztető mohatelepeket és lágyszárúakat, továbbá a növényzet megtelepedését segítő talajt az igazgatóság rendszeresen eltávolítja a sziklafelszínről. Védett vagy fokozottan védett növényfajok (különösen védett mohafajok) egyedeinek eltávolítása esetén az igazgatóság gondoskodik a megfelelő élőhelyre történő átültetésről.

5. Az Ostorosi Vizes-völgy kaptárköve természeti emlék esetében:

5.1. gyepek tisztító kaszálása a kaptárkő közvetlen környezetében kímélő módon, kézi eszközökkel végezhető;

5.2. a kaptárkövet veszélyeztető fás szárú növényzetet az igazgatóság eltávolítja.

6. A Salgótarjáni Pécs-kő kaptárköve természeti emlék esetében:

6.1. a területen található földmérési alappont kezelője vagy az általa megbízott személy vagy szervezet a földmérési alappont megközelítését, karbantartását a vonatkozó jogszabályok és a 3.1.5. pontban foglaltak szerint végezheti;

6.2. a kaptárkövön tartózkodni, közlekedni a 3.1.5.2. pontban meghatározott kivételeken túl a jelzett turistaút vagy tanösvény rendeltetésszerű használata keretében is lehetséges.

7. A Bükki Nemzeti Park Cserépváraljai Köves-lápa kaptárkövei elnevezésű részterülete esetében:

a kaptárkövek közvetlen környezetében végzett fakitermelés előkészítése esetén a kivágandó faegyedek kijelölését az igazgatósággal együtt kell elvégezni.

8. A Bükki Nemzeti Park Cserépváraljai Mangó-tető kaptárkövei elnevezésű részterülete esetében:

8.1. az igazgatóság kijelöli és szükség esetén megerősíti a kaptárkövek látogatását, a terület természetvédelmi célú bemutatását lehetővé tévő út nyomvonalát. A kijelölt nyomvonalon kívül eső ösvényeket, csapásokat az igazgatóság megszünteti;

8.2. a kaptárkő közvetlen környezetében, valamint az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósításához szükséges területen a nem őshonos fafajú állományt őshonos fafajokra kell cserélni;

8.3. a látogatás biztonsága érdekében az idős, kidőléssel fenyegető faegyedeket az igazgatóság eltávolítja. A kidőlt faegyedek faanyagát az igazgatóság eltávolítja a kaptárkövekről és a látogatásukat, a terület természetvédelmi célú bemutatását lehetővé tévő út nyomvonaláról.