A jogszabály mai napon ( 2024.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2014. (IV. 14.) BM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés i) pontjában,

a 10. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 11. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Ács (Komárom-Esztergom vármegye), 088 és a 0186 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 26556 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek az Ács, 088 és a 0186 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Ad Statuas nevű katonai tábor maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620-33/1951. számú döntésének 1. pont f. alpontjában védetté nyilvánított történeti és régészeti jelentőségű földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

2. § (1) *  Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Komárom (Komárom-Esztergom vármegye), 4001/3, a 4001/7, a 4001/10, a 4002/2, a 4002/3, a 4002/4, a 4019, a 4020, a 4021, a 4022, a 4023, a 4024, a 4029, a 4030, a 4031, a 4032, a 4033, a 4034, a 4036/1, a 4036/2, a 4039, a 4040/1, a 4040/2, a 4040/3, a 4040/4, a 4040/5, a 4041, a 4045, a 4047, a 4048, a 4049, a 4050, a 4052, a 4053, a 4054/1, a 4054/2, a 4054/3, a 4054/4, a 4055, a 4056/5, a 4057/1, a 4057/2, a 4057/3, a 4057/4, a 4058, a 4059, a 4060/1, a 4061/2, a 4062, a 4063/3, a 4064/1, a 4064/2, a 4065, a 4066, a 4067, a 4068, a 4071, a 4078, a 4079, a 4080, a 4081, a 4082, a 4083, a 4084, a 4085, a 4086, a 4087, a 4088, a 4089, a 4090, a 4091, a 4093, a 4094, a 4095, a 4096/1, a 4096/2, a 4333, a 4334, a 4335, a 4336, a 4337, a 4338, a 4339, a 4341/1, a 4341/2, a 4342, a 4343, a 4344, a 4345, a 4346, a 4347, a 4348, a 4349, a 4350, a 4351, a 4352, a 4353/1, a 4353/2, a 4354, a 4355, a 4356, a 4357/1, a 4357/2, a 4358/1, a 4358/2, a 4360, a 4361, a 4362, a 4363, a 4364, a 4365, a 4366, a 4367, a 4368/1, a 4368/2, a 4370, a 4371, a 4372, a 4373, a 4374/1, a 4374/2, a 4376, a 4377, a 4378, a 4379, a 4380, a 4381, a 4382/1, a 4382/2, a 4383, a 4384/1, a 4384/2, a 4385, a 4386, a 4387/2, a 4387/3, a 4387/4, a 4388, a 4389, a 4390, a 4391, a 4392, a 4393, a 4394, a 4395, a 4396, a 4397, a 4398, a 4399, a 4400, a 4401, a 4402, a 4403, a 4421, a 4422, a 4423/1, a 4423/2, a 4423/5, a 4423/6, a 4423/7, a 4423/8, a 4423/9, a 4423/10, a 4423/11, a 4424, a 4436/1, a 4436/2, a 4437, a 4438, a 4439, a 4440, a 4441, a 4442, a 4443, a 4444, a 4449, a 4450, a 4451, a 4452, a 4457, a 4458, a 4459, a 4460, a 4461, a 4462, a 4463, a 4464, a 4465, a 4466/1, a 4466/2, a 4467, a 4469, a 4470, a 4471, a 4472, a 4473, a 4474, a 4475, a 4476/1, a 4476/2, a 4477, a 4479, a 4480, a 4481, a 4482, a 4484, a 4485, a 4486, a 4492, a 4493, a 4494, a 4495, a 4496, a 4499, a 4500, a 4501, a 4502, a 4529/1, a 4530/3, a 4533/1, a 4534/1, a 4534/2, a 4535/1, a 4535/2, a 4536/1, a 4536/2, a 4537/1, a 4537/2, a 4542, a 4543/1, a 4543/2, a 4544, a 4547, a 4548, a 4549, a 4550, a 4551, a 4552, a 4553, a 4554, a 4555, a 4556, a 4557, a 4558, a 4559, a 4560, a 4561, a 4562, a 4563, a 4564, a 4565/2, a 4577/1, a 4577/2, a 4577/3, a 4577/4, a 4577/5, a 4579/3, a 4579/18, a 4579/20, a 4579/21, a 4579/22, a 4579/23, a 4579/24, a 4579/25, a 4579/26, a 4579/27, a 4579/28, a 4579/29, a 4579/30, a 4579/35 és a 4579/36 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 53044 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Komárom, 4001/3, a 4001/7, a 4001/10, a 4019, a 4020, a 4021, a 4022, a 4023, a 4024, a 4029, a 4031, a 4036/1, a 4036/2, a 4039, a 4040/4, a 4040/5, a 4041, a 4045, a 4047, a 4048, a 4055, a 4056/5, a 4057/3, a 4063/3, a 4064/1, a 4065, a 4066, a 4067, a 4071, a 4088, a 4089, a 4090, a 4091, a 4093, a 4094, a 4095, a 4393, a 4529/1, a 4533/1, a 4534/1, a 4534/2, a 4535/2, a 4563, a 4564, a 4565/2, a 4577/2, a 4577/5, a 4579/3, a 4579/18, a 4579/20, a 4579/21, a 4579/28, a 4579/29, a 4579/30, a 4579/35 és a 4579/36 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint a Komárom 4097, a 4318, a 4332, a 4404, a 4420, a 4527/2, a 4527/6 és a 4527/7 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Brigetio nevű polgárváros maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

3. § (1) *  Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom vármegye), 1439/5 és a 1439/6 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2445 és 2446 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Nyergesújfalu, 1439/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Crumerum nevű katonai tábor és polgári település, valamint a Rákóczi-szabadságharc idején épült földvár maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620-33/1951. számú döntésének 1. pont d. alpontjában védetté nyilvánított történeti és régészeti jelentőségű földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

4. § (1) *  Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Pilismarót (Komárom-Esztergom vármegye), 2/2, a 3, a 6, a 8, a 14, a 23, a 24, a 25, a 26, a 27, a 36/1, a 36/3, a 36/5, a 38, a 39, a 40, a 41, a 42/2, a 43, a 44, a 45, a 46, a 47, a 48, a 49, az 50, az 51, az 52, az 53, az 54, az 55, az 56/1, az 56/2, az 57, az 58, az 59, a 60, a 61, a 62, a 63, a 64, a 68, a 69, a 70, a 71, a 75, a 76, a 87, a 88, a 89, a 94, a 95, a 96, a 97, a 98, a 99, a 102/1, a 108, a 111, a 112, a 113, a 114/1, az 1201, az 1202, az 1203, az 1204, az 1205, az 1206, az 1207, az 1208, az 1209, az 1210, az 1211 és az 1212 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 2503 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Pilismarót, 2/2, a 3, a 6, a 8, a 14, a 23, a 24, a 25, a 26, a 27, a 36/1, a 36/3, a 36/5, a 38, a 39, a 40, a 41, az 56/1, az 57, az 58, az 59, a 60, a 61, a 62, a 63, a 64, a 68, a 69, a 70, a 71, a 75, a 76, a 87, a 88, a 89, a 94, a 97, a 98, a 99, a 102/1, a 108, a 111, a 112, a 113, a 114/1, az 1201, az 1202, az 1203, az 1204, az 1205, az 1206, az 1207, az 1208, az 1209, az 1210, az 1211 és az 1212 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint a Pilismarót 36/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori Ad Herculem nevű erőd maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

5. § (1) *  Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Szob (Pest vármegye), 02/8, a 02/20, a 03 és a 04/2 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 11667 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Szob, 02/8, a 02/20, a 03 és a 04/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori kikötőerőd maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620-33/1951. számú döntésének 2. pont a. alpontjában védetté nyilvánított történeti és régészeti jelentőségű földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

6. § (1) *  Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Dunabogdány (Pest vármegye), 0179/82, a 0179/137, a 0179/138, a 0179/139, a 0179/140, a 0179/141, a 0179/250, a 0179/251, a 0179/252, a 0179/253, a 0179/254, a 0179/255, a 0179/256, a 0179/257, a 0179/258, a 0179/259, a 0179/260, a 0179/261, a 0179/262, a 0215/5, a 0215/6, a 0222/2, a 0223, a 0226/2, a 0231/2, a 0231/3 és a 0231/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 10205 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Dunabogdány, 0179/137, a 0179/250, a 0179/251, a 0179/252, a 0179/253, a 0179/254, a 0179/255, a 0179/256, a 0179/257, a 0179/258, a 0215/5, a 0215/6, a 0222/2, a 0223, a 0226/2, a 0231/2 és a 0231/4 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint a Dunabogdány, 0179/79, a 0179/80 és a 0179/136 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Cirpi nevű katonai tábor és polgári település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620-33/1951. számú döntésének 23. pont a. alpontjában védetté nyilvánított történeti és régészeti jelentőségű földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

7. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Budapest XXII. kerület, 232339, a 232402, a 232403, a 232404/1, a 232404/2, a 232404/3, a 232404/4, a 232405, a 232406, a 232407, a 232408, a 232409, a 232410, a 232411, a 232412, a 232413, a 232414, a 232415/1, a 232415/2, a 232416, a 232417, a 232418, a 232419, a 232420, a 232421, a 232422, a 232423/1, a 232423/2, a 232423/3, a 232424, a 232425, a 232426, a 232427, a 232428/2, a 232429/1, a 232429/2, a 232430, a 232431, a 232432, a 232433, a 232434, a 232435, a 232436, a 232438, a 232439, a 232449, a 232450, a 232451, a 232452, a 232459, a 232460, a 232461, a 232462/1, a 232462/2, a 232463/1, a 232463/2, a 232464, a 232465, a 232466, a 232467, a 232468, a 232469, a 232470, a 232471, a 232472, a 232473, a 232474, a 232475, a 232476, a 232477, a 232478, a 232479, a 232480, a 232481, a 232482, a 232483, a 232484, a 232485, a 232486, a 232487, a 232488, a 232489, a 232490, a 232491, a 232492, a 232495, a 232496, a 232497, a 232498, a 232499, a 232500, a 232501, a 232502, a 232503, a 232504/1, a 232504/2, a 232505, a 232506, a 232508 és a 232517 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 31521 és 47237 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Budapest XXII. kerület, 232339 és a 232517 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint a Budapest XXII. kerület, 232375, a 232376, a 232377, a 232378, a 232379, a 232380, a 232381, a 232382, a 232383, a 232384, a 232385, a 232386, a 232387/1, a 232387/2, a 232388, a 232389, a 232390/1, a 232390/2, a 232390/3, a 232390/4, a 232391, a 232392, a 232393, a 232394/1, a 232394/2, a 232394/3, a 232395, a 232396, a 232397, a 232398, a 232399, a 232400, a 232401, a 232437, a 232440, a 232441, a 232442, a 232443, a 232444, a 232445, a 232446, a 232447, a 232448, a 232453, a 232454, a 232455/1, a 232455/2, a 232456, a 232457, a 232458, a 232509, a 232510, a 232511, a 232512, a 232513, a 232514, a 232515 és a 232516 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Campona nevű katonai tábor és polgári település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620-33/1951. számú döntésének 1. pont c. alpontjában, valamint a művelődésügyi miniszter 67242/1965. számú határozatával védetté nyilvánított történeti és régészeti jelentőségű földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

8. § (1) *  Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom az Őcsény (Tolna vármegye), 0241/8, a 0241/28, a 0242, a 0243/4, a 0245/2, a 0245/5, a 0517/10, a 0517/13, a 0517/26, a 0517/28, a 0517/29, a 0517/30, a 0517/31, a 0517/32, a 0517/33, a 0517/34, a 0517/35, a 0517/37, a 0517/38 és a 0517/39 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 32067 és 32068 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek az Őcsény, 0241/8, a 0241/28, a 0242, a 0243/4, a 0245/2, a 0245/5, a 0517/10, a 0517/13, a 0517/26, a 0517/28, a 0517/29, a 0517/30, a 0517/31, a 0517/32, a 0517/33, a 0517/34, a 0517/35, a 0517/37, a 0517/38 és a 0517/39 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint az Őcsény, 0245/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Alisca nevű katonai tábor és polgári település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620-33/1951. számú döntésének 21. pont c. alpontjában védetté nyilvánított történeti és régészeti jelentőségű földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

10-11. § *