A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet rendelkezései az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: forintosítási törvény) alapján forintra átváltott azokra a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött hitel- és kölcsönszerződésekre, pénzügyi lízingszerződésekre (a továbbiakban együtt: fogyasztói kölcsönszerződés) terjednek ki, amelyek tekintetében - a forintra átváltás fordulónapján még fel nem mondott - gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés került megkötésre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. BUBOR: budapesti bankközi kamatláb;

2. fordulónap: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 6. § (5) bekezdése alapján megállapított időpont;

3. gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: árfolyamgát törvény) alapján megkötött hitelkeret-szerződés;

4. *  hiteladós: az a fogyasztó, akinek a fogyasztói kölcsönszerződése a forintosítási törvény alapján forintra kerül átváltásra.

3. § (1) *  A pénzügyi intézmény a fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének a forintosítási törvény 18. § (4) bekezdésében meghatározott módosulását azzal a feltételezéssel jogosult gyakorolni, hogy az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapig a három hónapos BUBOR és a kamatfelár megegyezik a forintra átváltás fordulónapján alkalmazott három hónapos BUBOR-ral és kamatfelárral, továbbá a fogyasztó teljesíti törlesztési kötelezettségét.

(1a) *  A pénzügyi intézmény a fogyasztói kölcsönszerződés futamidejét - az (1) bekezdéstől eltérően - a forintosítási törvény 18. § (4) bekezdésében meghatározott szabály alkalmazásával a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónap végén vagy - ha az korábbi időpontra esik - az eredeti futamidő lejáratakor, az akkor fennálló tartozás figyelembevételével is meghatározhatja.

(2) A forintosítási törvény 18. § (4) bekezdésében meghatározott módosulásnál nem kell figyelembe venni a forintosítási törvény 18. § (3) bekezdése alapján fennmaradt tartozást.

(3) *  Ha az (1) és az (1a) bekezdésben meghatározott módosulással nem biztosítható, hogy a fogyasztói kölcsönszerződés futamideje legfeljebb a hiteladós 75. életévének betöltéséig terjedjen, akkor a legkedvezőbb mértékű törlesztőrészlet elérése érdekében a futamidő - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hiteladós 75. életévének betöltéséig hosszabbítható meg.

(4) A fogyasztói kölcsönszerződés futamideje csak akkor haladhatja meg a hiteladós 75. életévének betöltését, ha több hiteladós között van olyan, aki a futamidő alatt nem tölti be a 75. életévet.

4. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére