A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A folyók mentén és az azokba torkolló vízfolyások, csatornák visszatöltésezett szakaszain az árvízvédelmi műveket, továbbá a folyók nagyvízi medrét vagy az árvízvédelmi műveket keresztező, vagy a nagyvízi mederben elhelyezkedő építményt, vezetéket vagy egyéb létesítményt (a továbbiakban együtt: létesítmény) a folyókra jellemző hidrológiai viszonyok alapján, az 1. mellékletben meghatározott mértékadó árvízszintek figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és megvalósítani.

(2) A mértékadó árvízszint a jégmentes árvíznek az 1%-os valószínűségű vízhozamából származtatott vízszint, amelyet hatévenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak minden esetben meg kell előznie a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében előírt nagyvízi mederkezelési tervek felülvizsgálatát.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott töréspontok közötti értékeket az egyenes arányosság módszerével kell kiszámítani.

(4) Az elsőrendű árvízvédelmi műveknél a magassági biztonságot valamennyi folyóra egységesen 1,0 méterben kell meghatározni. Nagyobb magassági biztonsággal kell számolni

a) az államhatárt alkotó vagy metsző védvonalakon – a szomszédos országokkal egyetértésben –, és

b) Budapest, Győr, Szolnok, Szeged, valamint az algyői olajmező és a Tisza-tó védvonalainál.

(5) Csökkentett biztonsági értékkel kell figyelembe venni a Lajta bal parti csatorna, az Ipoly, a Sió, a Nádor-csatorna és a Zala menti védvonalak kizárólag mezőgazdasági területeket védő szakaszait.

(6) A magassági biztonság mértékét folyó- és töltés-szakaszonként részletezve a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A mértékadó árvízszinteket soron kívül felül kell vizsgálni az érintett folyószakaszokon, ha a mértékadó árvízszintet vagy a korábbi legmagasabb vízszintet az árvizek meghaladják. A mértékadó árvízszint módosítását a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság kezdeményezi az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál.

3. § *  Árvízvédelmi falak esetében az árvízkockázati és a terhelési hatások elleni megfelelő – szilárdsági, állékonysági, hidrológiai és hidraulikai számítással igazolt – biztonság megléte esetén el lehet térni a 2. és a 3. mellékletben meghatározott magassági biztonság mértékétől. Az eltérésre a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság – az Országos Vízügyi Főigazgatóság által szakmailag támogatott – vízügyi hatóság általi vízjogi engedélyezés során adott hozzájárulása alapján van lehetőség. A magassági biztonság mértéke ezen esetben sem lehet kevesebb 50 cm-nél. Az alépítményt és a szivárgó rendszert az előírt biztonsági mértéknek megfelelően kell kialakítani.

4. § A vízügyi hatóság a mértékadó árvízszintekkel összefüggő követelményeket a tervezett létesítmények vízjogi engedélyezésekor, valamint a szakhatósági állásfoglalásában érvényesíti.

5. § Ha vízjogi engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó létesítményt a mértékadó árvízszintek figyelmen kívül hagyásával valósítottak meg, és az az árvízvédelmi biztonságot csökkenti, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság intézkedések megtételét köteles kezdeményezni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban levő elvi vízjogi engedélyezési, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

8. § * 

1. melléklet a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelethez

A folyók mértékadó árvízszintjei

Amennyiben a vízfolyás szelvényezése változik, úgy a mértékadó árvízszintek meghatározásánál a folyóközépvonal koordinátái a mérvadóak.

1. DUNA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 1429,800 632 675,00 59 358,00 88,27 0,000 Államhatár a töltésen
4 1433,200 631 875,00 62 675,00 88,37 1,330 2,880 Államhatár a mederben
5 1437,000 629 294,53 65 085,01 88,48 4,790 6,405
6 1440,000 627 912,52 67 779,76 88,65 8,775 10,285
7 1443,000 625 856,72 69 375,04 88,76 12,285 14,335
8 1443,500 625 513,00 69 736,00 88,81 12,950 14,880
9 1446,500 623 001,00 71 944,00 89,01 16,095 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 18,351 Partfal kezdete (a Duna a jobb oldalán)
10 1446,900 622 820,00 72 191,00 89,04 16,350 18,650 Mohács, v.m., LNV = 984,
|LNV| = 1010
11 1448,000 622 181,25 73 092,74 89,11 Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 17,410 19,800 Partfal vége (a Duna a jobb oldalán)
12 1450,000 621 774,37 75 027,93 89,27 19,020
13 1453,000 623 830,69 77 060,89 89,48 21,475
14 1456,000 626 354,02 78 586,74 89,66 25,005
15 1458,000 627 425,82 80 294,86 89,78 27,685
16 1459,000 627 811,95 81 218,14 89,84 28,710
17 1460,000 628 129,16 82 094,85 89,87 29,600 Dunaszekcső, v.m., LNV = 992, |LNV| = 1064
18 1462,000 629 089,01 83 731,44 90,04 31,355
19 1465,000 631 291,27 85 223,95 90,25 34,300 0,000
20 1468,200 633 327,00 87 972,00 90,37 38,400 2,000 Szeremle
21 1470,000 633 915,50 89 653,75 90,46 40,965 4,280
22 1471,000 633 926,88 90 958,61 90,51 41,590 5,760
23 1472,000 634 337,03 91 742,97 90,55 42,380 6,755
24 1472,500 634 775,00 91 991,00 90,56 42,700 7,000
25 1474,000 636 050,60 91 778,52 90,61 43,210 7,695
26 1476,000 638 018,21 91 436,55 90,69 44,120 8,355
27 1478,700 640 351,00 92 792,00 90,88 9,030 Baja, v.m., LNV = 989,
|LNV| = 1037
28 1479,000 640 464,21 93 088,63 90,90 Baja 1,335 9,110 Baja magaspart, Baja Petőfi-sziget
29 1480,150 640 697,00 94 186,00 90,98 2,665 9,335
30 1480,200 90,98 Duna-völgyi főcsatorna
31 1482,000 639 837,67 95 899,46 91,11 4,915 13,600
32 1484,000 639 239,67 97 913,17 91,25 6,590 15,010
33 1485,000 639 556,63 99 025,77 91,31 8,170 15,780
34 1486,000 639 608,93 99 847,27 91,35 8,935 16,285
35 1487,000 639 648,69 100 887,24 91,41 10,000 17,830 Érsekcsanád
36 1488,000 639 549,61 101 772,46 91,48 10,915 19,450
37 1490,000 639 655,73 103 856,02 91,61 12,945 22,220
38 1492,000 640 143,58 105 786,81 91,74 14,810 23,465
39 1495,000 639 509,68 108 593,47 91,94 18,560 26,765
40 1497,100 638 488,00 110 366,00 92,08 20,500 28,200 Sió-torkolat
41 1498,000 638 375,88 111 151,25 92,14 21,025 30,935
42 1500,000 638 296,82 113 179,54 92,27 23,055 33,005
43 1502,000 637 955,25 115 094,99 92,40 25,145 34,945
44 1505,000 637 663,28 118 227,84 92,61 27,845 38,355
45 1506,000 638 088,64 119 051,70 92,68 28,425 39,600
46 *  1506,800 638 328,00 119 826,00 92,75 Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 29,300 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 40,286 Dombori, v.m.,
LNV = 916,
|LNV| = 1117
47 1507,000 638 619,08 119 849,40 92,76 29,730 40,520
48 1507,600 638 931,00 120 363,00 92,81 30,700 41,115 Fajsz
49 1508,000 639 163,11 120 739,44 92,84 30,785 41,645
50 1509,000 639 679,73 121 602,23 92,92 31,915 42,610
51 1510,000 640 143,54 122 596,75 93,01 33,225 43,560
52 1511,000 640 365,22 123 473,39 93,09 34,315 44,385
53 1514,000 640 293,74 126 438,15 93,31 37,695 47,295
54 1516,000 639 492,55 128 252,04 93,46 39,900 49,080
55 1518,000 638 560,27 130 031,65 93,58 42,680 52,155
56 1520,000 638 290,86 132 056,37 93,71 43,860 53,325
57 1521,000 638 363,97 133 063,36 93,77 44,805 54,430
58 1524,000 638 117,86 135 946,22 93,94 48,055 56,960
59 1526,000 636 972,64 137 628,53 94,08 50,270 58,870
60 1529,000 635 558,52 140 216,57 94,27 52,270 61,435
61 *  1531,300 636 640,74 142 373.91 94,39 Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 54,285 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 64,188 Paks, v.m.,
LNV = 891,
|LNV| = 1006
62 1535,000 639 041,16 143 716,84 94,58 56,480 68,405
63 1536,000 640 091,52 143 610,90 94,65 57,570 69,430
64 1538,000 642 025,23 144 022,25 94,79 59,820 70,875 Ordas
65 1539,000 642 768,92 144 625,84 94,86 60,690 71,755
66 1540,000 643 478,39 145 378,23 94,93 61,815 72,810
67 1543,000 645 245,52 147 750,17 95,14 66,325 75,760
68 1545,000 646 444,64 149 359,31 95,27 68,235 77,735
69 1546,000 646 992,74 150 265,67 95,34 69,850 78,575
70 1547,000 647 021,08 151 236,11 95,41 70,950 79,340
71 1550,000 645 636,91 153 835,50 95,62 74,270 80,295
72 1552,000 645 174,19 155 770,29 95,76 75,850 84,400
73 1555,000 644 659,23 158 635,15 95,96 79,710
74 1557,000 643 548,50 160 327,60 96,10 81,915
75 1560,600 641 228,00 162 971,00 96,35 Dunaföldvár, v.m., LNV = 721, |LNV| = 924
76 1562,000 640 601,25 164 134,58 96,44
77 1563,700 640 641,43 165 950,27 96,56
78 1564,000 640 627,74 166 285,73 96,58 0,000
79 1565,000 640 614,08 167 113,87 96,65
80 1566,000 640 641,26 168 259,93 96,72
81 1567,000 640 797,48 169 262,17 96,79
82 1568,000 641 131,51 170 035,34 96,86
83 1568,500 641 462,70 170 570,96 96,89 5,480 Apostag, gátőrház
84 1569,000 641 817,37 171 049,52 96,93
85 1569,700 642 195,07 171 610,25 96,97
86 1570,000 642 369,42 171 822,66 97,00
87 1571,900 643 234,35 173 430,59 97,13
88 *  1574,300 643 666,15 175 830,89 97,26 11,450 Dunavecse, gátőrház
89 1576,000 643 727,09 177 368,29 97,45
90 1578,000 643 153,35 179 465,08 97,65
91 1580,600 642 605,70 181 831,65 97,91 Dunaújváros, v.m., LNV = 755, |LNV| = 890
92 1582,000 642 792,33 183 286,32 98,05 19,345 Szalkszentmárton, gátőrház
93 1583,000 643 335,95 184 190,23 98,15
94 *  1586,200 643 957,20 187 260,38 98,39 25,034 Tass, hajózsilip, v.m., LNV = 908, |LNV| = 996
95 1588,000 642 801,35 188 865,86 98,51
96 *  1589,400 641 960,65 189 715,19 98,59 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 29,225 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Makád, gátőrház
97 1590,000 641 490,28 190 057,18 98,63
98 1591,000 640 701,42 190 766,47 98,74
99 1591,800 640 089,51 191 263,41 98,83 32,270
100 1592,000 639 912,87 191 380,94 98,84
101 1593,400 638 791,46 192 199,11 98,99
102 1595,000 638 295,65 193 754,76 99,16 1,525
103 1596,600 637 910,92 195 291,56 99,25 36,450 2,860
104 *  1598,110 637 619,84 196 788,66 99,34 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 4,480 Adony, v.m.,
LNV = 766
|LNV| = 820
105 *  1598,500 637 577,55 197 151,06 99,37 38,350 Lórév, gátőrház
106 1600,800 637 074,84 199 438,12 99,52 40,676 árvízi v.m.
107 1602,000 636 849,00 200 623,92 99,61
108 1605,000 637 155,87 203 563,08 99,75
109 1608,000 637 726,12 206 521,32 99,97
110 *  1610,800 639 256,07 208 931,92 100,17 50,390 árvízi v.m.
111 1611,100 639 419,71 209 253,52 100,19 50,800
112 *  1612,000 639 635,31 209 992,05 100,25 52,400 18,470 Szigetújfalu, gátőrház
113 *  1613,200 639 738,01 211 247,16 100,30 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ercsi, v.m., LNV = 765,
|LNV| = 840 KDVVIZIG kezelésű
114 1615,000 640 287,73 212 869,05 100,51
115 1618,000 640 088,34 215 909,73 100,80 57,790
116 1619,700 640 763,67 217 415,54 101,02 0,900
117 1620,700 641 186,16 218 335,86 101,12 2,000 Dunafüred, hajóállomás
118 *  1621,800 641 635,34 219 341,84 101,21 61,300 3,050 Tököl, gátőrház
119 *  1622,300 641 866,59 219 814,12 101,25 61,805 árvízi v.m.
120 1625,000 642 662,69 222 294,87 101,46
121 *  1625,600 642 544,58 222 883,89 101,53 65,840 árvízi v.m.
122 1626,200 642 622,05 223 484,93 101,59 0,000
123 1626,500 642 695,66 223 778,25 101,61 66,330 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
124 *  1626,800 642 772,97 224 066,75 101,64 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 66,620 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,577 Érd, szivattyútelep
124a *  1626,820 642 658,10 224 137,58 101,64 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 66,640 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,595 Érd, gátőrház
124b *  1627,600 642 996,76 224 840,22 101,70 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 67,078 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Halásztelek, árvízi v.m.
125 *  1627,650 643 081,55 224 701,51 101,70 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 67,155 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Halásztelek, gátőrház
126 *  1629,000 643 879,53 225 818,37 101,83 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 3,117 KDVVIZIG töltés vége
127 1629,000 101,83 31,330
128 1630,000 644 687,42 226 501,29 101,89
129 1632,000 646 615,72 227 104,04 102,07
130 *  1635,200 649 302,87 228 546,82 102,33 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 74,678 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság KDVVIZIG töltés vége
131 1635,200 102,33 29,100
132 1636,900 649 784,41 229 950,12 102,48 Budafok, v.m., LNV = 803
133 1638,000 649 902,13 231 359,11 102,66 Budapest főváros
134 1640,000 650 339,17 233 202,04 102,93
135 1642,300 651 232,99 235 287,12 103,44 20,150
136 1642,300 103,44 Közép-Duna-völgyi 0,000
137 1642,500 651 348,35 235 529,50 103,48 Vízügyi Igazgatóság 0,450 Kvassay-zsilip, v.m., LNV = 841, |LNV| = 857
138 1642,500 103,48 19,750 Budapest főváros Kvassay-zsilip, v.m., LNV = 841, |LNV| = 857
139 1644,000 651 344,12 236 965,84 103,80
140 1646,500 649 930,31 238 934,27 104,24 12,600 13,650 Budapest, Vigadó tér, LNV = 891, |LNV| = 867
141 1648,000 649 610,79 240 349,75 104,49
142 1650,000 650 296,28 242 205,64 104,73
143 1653,000 651 091,67 245 176,62 104,98 Budapest főváros 5,850
144 1654,500 651 471,77 246 598,74 105,07 4,850 Budapest-Óbuda, v.m., LNV = 939
145 1656,400 651 733,71 248 521,21 105,16 Fővárosi Vízművek, főtelep
146 1657,000 651 950,56 249 207,89 105,25 A Szentendrei-Dunaág betorkollása
147 1658,400 652 558,02 250 338,76 105,38 2,200 Szilas-patak-torkolat
148 1660,600 653 870,49 252 102,08 105,49 0,000
149 1661,200 654 186,40 252 672,53 105,52
150 1664,300 655 090,75 255 536,38 105,65 Horányi II. sz. vízmű
151 1665,000 655 165,33 256 355,48 105,69
152 1666,000 655 169,57 257 332,48 105,73 2,900
153 1668,000 655 598,16 259 254,59 105,77 4,750
154 1669,300 655 771,26 260 447,59 105,89 5,850
155 1670,400 655 932,13 261 603,03 105,96 0,200 5,990
155a *  1670,410 655 946,06 261 532,91 105,97 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,470 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 7,418 Surány, árvízi v.m., LNV=818
156 *  1670,550 655 900,83 262 906,90 105,97 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,600 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 7,570 Surány, gátőrház
156a *  1671,600 655 981,67 261722,49 106,07 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1,675 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,600 Göd, árvízi v.m.,
LNV=818
157 *  1671,700 655 875,51 262 997,65 106,07 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1,715 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,640 Felsőgöd, gátőrház
158 1673,200 656 013,09 264 433,81 106,12 3,180 9,850
159 1675,000 656 372,86 266 216,44 106,18 Közép-Duna-völgyi 11,740
160 1675,200 656 372,93 266 418,19 106,19 Vízügyi Igazgatóság 12,930
161 1678,000 656 037,88 269 205,70 106,32 14,690
162 *  1679,000 655 709,68 270 080,30 106,37 15,761 Surány-felső, gátőrház
163 1679,500 655 529,30 270 548,80 106,40 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vác, v.m., LNV = 804,
|LNV| = 769
164 1682,000 653 876,87 272 333,94 106,60
165 1685,000 651 568,82 274 252,51 106,82
166 1687,000 649 663,71 274 892,50 106,88
167 1690,000 646 684,72 274 888,26 107,02
168 1692,000 645 017,33 273 578,61 107,10
169 1692,700 644 609,69 273 053,60 107,11 A Szentendrei-Dunaág kitorkollása
170 1693,000 644 426,89 272 836,24 107,13
171 1693,800 644 034,22 272 135,23 107,16
172 1694,600 643 791,93 271 567,41 107,18 Nagymaros, v.m., LNV = 751,
|LNV| = 763
173 1695,000 643 608,16 271 151,85 107,24
174 1696,000 643 126,21 270 257,54 107,30
175 1697,000 642 543,76 269 447,97 107,57
176 1699,500 640 363,52 269 291,07 107,79 Dömös
177 1702,000 639 392,06 271 445,05 108,31
178 1704,000 638 967,85 273 327,93 108,49
179 1707,300 635 912,56 274 391,07 108,69 Szob, v.m., LNV = 733
180 1708,200 635 098,80 274 538,55 108,77 Ipoly-torkolat
181 1710,000 633 245,00 274 874,00 108,82
182 1713,000 630 280,00 275 151,00 109,03
183 1715,000 628 312,00 274 929,00 109,11
184 1716,100 627 211,00 274 659,00 109,22 Garam torkolat
185 1718,500 626 232,00 272 602,00 109,39 0,000 Esztergom, v.m., LNV = 813
186 1720,100 625 551,00 271 360,00 109,60 3,363
187 1722,000 623 905,00 270 162,00 109,74
188 1724,200 622 241,00 269 134,00 109,84 0,000
189 1726,000 620 277,00 268 583,00 109,93 3,070
190 1728,100 618 246,00 268 288,00 109,99 5,032 Tát
191 1729,000 617 334,00 268 344,00 110,02
192 1732,000 614 502,00 269 292,00 110,37
193 1734,000 612 428,00 269 362,00 110,50 Nyergesújfalu
194 1736,000 610 776,00 268 381,00 110,58
195 1737,800 608 998,00 267 913,00 110,75 Lábatlan
196 1740,000 607 056,00 268 635,00 110,97
197 1742,000 605 230,00 269 195,00 111,09 Süttő
198 1744,000 603 456,00 268 205,00 111,25
199 1745,100 602 442,00 267 934,00 111,29 Dunamocs
200 1748,200 599 512,00 267 007,00 111,46 Dunaradvány
201 1750,000 597 773,00 266 575,00 111,59
202 1751,800 595 995,00 266 104,00 111,68 Dunaalmás, v.m., LNV = 811
203 1753,000 594 849,00 265 901,00 111,76
204 1755,800 592 181,00 265 776,00 111,96 0,000
205 1758,600 589 424,00 266 578,00 112,13 3,740
206 1760,000 588 154,00 266 815,00 112,24 5,100 Almásfüzitő nagykolónia
207 1762,400 585 718,00 266 586,00 112,41 7,550
208 1764,000 584 102,00 266 828,00 112,53 9,380
209 1765,900 582 397,00 267 511,00 112,60 11,250
210 1766,000 582 245,00 267 537,00 112,61 11,390
211 1767,200 581 030,00 267 847,00 112,68 12,610
212 1767,800 580 511,00 267 917,00 112,69 13,130 Komárom
213 1768,300 579 980,00 267 981,00 112,71 13,700 Komárom, v.m., LNV = 845
214 1769,000 579 411,00 268 066,00 112,84 14,240
215 1769,100 579 309,00 268 094,00 112,85 14,303
216 1772,000 576 406,00 268 522,00 113,21
217 1774,000 574 330,00 268 574,00 113,34
218 1776,000 572 536,00 267 862,00 113,51
219 1778,000 570 724,00 267 844,00 113,68
220 1779,100 569 880,00 268 546,00 113,79 Csallóközaranyos
221 1780,000 568 953,00 268 648,00 113,91
222 1782,000 567 465,00 267 363,00 114,08
223 1784,000 565 480,00 267 249,00 114,27
224 1786,000 563 468,00 266 880,00 114,49
225 1788,000 561 581,00 267 417,00 114,79
226 1790,000 559 678,00 267 253,00 115,04
227 1790,600 558 300,00 267 143,00 115,09 Észak-dunántúli Gönyű, v.m., LNV = 857
228 1792,300 557 348,00 267 346,00 115,24 Vízügyi Igazgatóság Kolozsnéma
229 1793,800 555 894,00 267 102,00 115,43 Mosoni-Duna torkolat
230 1795,000 554 701,00 267 128,00 115,63 0,000 Vének
231 1798,000 552 017,00 268 270,00 116,07 Szlovákia 2,300
232 1799,900 550 167,00 268 824,00 116,38 4,400 Szőgye
233 1800,000 550 075,00 268 849,00 116,39 4,500
234 1801,000 549 279,00 269 489,00 116,56 5,820 Nagybajcs, v.m., LNV = 908
235 1802,000 548 674,00 270 299,00 116,73 6,800
236 1803,600 547 593,00 271 420,00 117,02 8,400
237 1805,000 546 536,00 272 308,00 117,35 9,820
238 1805,400 546 213,00 272 573,00 117,40 10,160 Medve
239 1806,300 545 418,00 273 094,00 117,56 11,230 Medve, híd
240 1808,000 544 113,00 274 058,00 117,93 13,070
241 1809,900 542 895,00 275 501,00 118,10 15,060 Szap
242 1811,000 542 190,00 276 339,00 118,15 15,780
243 1813,000 540 290,00 275 948,00 118,50 17,430
244 1814,000 539 109,00 275 753,00 118,69 18,660
245 1815,000 538 566,00 276 540,00 118,84 19,700
246 1816,800 537 601,00 278 324,00 119,23 21,730
247 1817,000 537 575,00 278 853,00 119,28 21,990
248 1818,000 537 459,00 279 573,00 119,36 22,470 Ásványráró
249 1819,800 536 585,00 280 861,00 119,50 25,240 Bős
250 1820,000 536 390,00 281 113,00 119,53 25,700
251 1822,000 534 376,00 281 521,00 119,58 27,740
252 1824,000 532 792,00 282 677,00 120,41 29,500
253 1825,500 531 522,00 283 150,00 120,86 30,620 Dunaremete, v.m., LNV = 722
254 1827,000 530 483,00 284 413,00 121,33 32,420
255 1830,000 529 442,00 287 012,00 122,30 36,200
256 1832,000 528 279,00 288 754,00 122,81 39,700
257 1835,000 526 512,00 291 107,00 123,52 44,220
258 1837,000 524 933,00 292 301,00 124,28 46,430
259 1839,000 523 683,00 293 889,00 125,25 48,470
260 1841,500 522 196,00 295 770,00 126,07 50,750 Körtvélyes
261 1842,300 521 272,00 295 384,00 126,40 51,600 Dunakiliti duzzasztó felvíz, v.m., LNV = 1615
262 *  1843,000 520 701,00 296 165,00 126,69 52,290 Dunakiliti, fenékküszöb
263 1845,500 518 288,00 295 979,00 127,79 54,180 Hullámtéri vízkivétel
264 1845,900 517 844,00 296 003,00 127,96 54,840 Hullámtéri vízkivétel
265 1848,300 515 788,00 297 165,00 129,55 58,290
266 1848,400 515 759,00 297 258,00 129,58 58,350 Rajka, v.m., LNV = 648
267 *  1850,000 515 562,00 298 901,00 129,92 60,780 Rajkai (I. sz.) vízkivételi zsilip
268 1850,200 515 305,00 299 243,00 129,95 61,676 Államhatár

2. LAJTA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 518 401,00 282 039,00 119,20 Mosoni-Duna
4 0,025 518 391,00 282 055,00 119,32 0,000 0,000 Töltés kezdete
5 0,370 518 360,00 282 348,00 119,50 0,370 0,330
6 1,000 517 855,00 282 582,00 119,90 Észak-dunántúli 1,000 0,990
7 2,000 517 488,00 283 308,00 120,50 Vízügyi Igazgatóság 1,980 1,950
8 3,000 516 848,00 283 973,00 121,15 3,200 2,970
9 3,700 516 195,00 284 225,00 121,55 3,900 3,670
10 3,993 515 928,00 284 344,00 121,95 4,193 3,960 Lajta-bal parti csatorna
11 4,019 515 890,00 284 363,00 121,96 4,010 Mosonmagyaróvár, duzzasztó alvíz, v.m. LNV = 315
12 4,072 515 869,00 284 374,00 122,08 4,030 Mosonmagyaróvár, duzzasztó, v.m.
13 5,000 515 639,00 285 233,00 122,30 4,970
14 6,000 514 988,00 285 970,00 122,75 5,970
15 7,000 514 298,00 286 594,00 123,20 6,970
16 8,000 513 371,00 286 920,00 123,65 Észak-dunántúli 7,990
17 9,000 512 491,00 287 171,00 124,20 Vízügyi Igazgatóság 9,000
18 10,000 511 648,00 287 669,00 124,80 10,010
19 10,200 511 449,00 287 632,00 124,90 10,200 Hegyeshalom. híd. v.m.
LNV = 365, |LNV| = 304
20 11,000 510 803,00 287 983,00 125,25 10,970
21 11,500 510 369,00 288 157,00 125,50 11,460
22 12,000 509 985,00 288 395,00 125,75 11,930
23 12,500 509 691,00 288 668,00 126,05 12,430
24 12,830 509 421,00 288 825,00 126,25 12,730 Márialigeti üzemvízcsatorna betorkollása
25 13,450 509 003,00 289 134,00 126,80 13,640
26 14,000 508 497,00 289 170,00 127,05 14,170
27 14,700 507 875,00 289 230,00 127,64 14,820 Márialigeti duzzasztó alvíz
28 14,710 507 845,00 289 241,00 128,12 14,900 Márialigeti duzzasztó felvíz
29 16,000 507 032,00 289 986,00 128,63 16,120
30 17,000 506 174,00 290 378,00 129,06 17,080
31 18,000 505 349,00 290 769,00 129,33 18,020
32 18,437 504 718,00 290 839,00 129,52 18,716 Államhatár

3. LAJTA BAL PARTI CSATORNA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 515 928,00 284 344,00 121,95 4,193 Lajta folyó befogadó
4 1,000 515 664,00 285 317,00 122,30 5,190
5 2,000 515 085,00 286 142,00 122,80 6,210
6 3,000 514 347,00 286 768,00 123,30 7,230
7 4,000 513 491,00 287 232,00 123,85 8,240
8 5,000 512 595,00 287 678,00 124,35 9,250
9 5,900 511 734,00 287 980,00 124,85 Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság
10,170 Hegyeshalom. híd. v.m.
LNV = 302
10 7,000 510 819,00 288 499,00 125,40 11,250
11 8,000 509 975,00 288 975,00 126,00 12,230
12 9,000 509 229,00 289 528,00 126,55 13,220
13 10,000 508 468,00 290 159,00 127,24 14,210
14 11,000 507 588,00 290 571,00 127,93 15,200
15 12,000 506 615,00 290 745,00 128,53 16,200
16 13,718 504 956,00 291 115,00 129,52 17,909 Államhatár

4. MOSONI-DUNA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 556 057,00 267 170,00 115,63 Duna folyam befogadó
4 8,980 547 173,00 265 447,00 115,63 6,910 0,000 Bácsa vm. LNV = 840
5 10,800 546 394,00 263 884,00 115,63 8,830 1,720
6 11,000 546 404,00 263 684,00 115,63 9,030 1,930
7 11,500 546 296,00 263 206,00 115,63 9,440 2,570 Iparcsatorna árvízkapu
8 14,470 543 759,00 261 733,00 115,63 12,370 6,120 Rába torkolat
9 14,890 543 348,00 261 769,00 115,63 Észak-dunántúli 12,700 Észak-dunántúli 6,120
10 15,150 543 161,00 261 936,00 115,63 Vízügyi Igazgatóság 12,910 Vízügyi Igazgatóság 6,410 Rábca régi meder leeresztő-zsilip
11 17,300 541 658,00 263 479,00 115,63 15,040 8,570 Püspökerdei holtág beeresztő-zsilip
12 19,800 539 232,00 263 911,00 115,63 17,710 11,090 Rábca árvízkapu
13 35,650 533 368,00 269 930,00 115,64 29,960 25,750
14 38,550 531 436,00 271 714,00 115,64 31,900 28,650
15 41,000 533 523,00 272 268,00 115,64 33,350 31,120
16 46,030 532 740,00 273 933,00 115,66 32,920 Mecsér vm. LNV = 520
17 48,100 531 618,00 275 226,00 115,66
18 55,000 527 134,00 274 165,00 115,68
19 57,000 527 225,00 276 062,00 115,69
20 59,000 525 994,00 277 329,00 115,70
21 61,000 524 170,00 276 821,00 115,71
22 63,000 522 680,00 276 063,00 115,72
23 64,000 522 212,00 276 773,00 115,74
24 65,000 522 872,00 277 493,00 115,75
25 66,000 523 760,00 277 680,00 115,78
26 68,000 524 905,00 278 766,00 115,84
27 70,000 523 238,00 278 403,00 115,90
28 72,000 521 876,00 279 785,00 116,20
29 74,000 521 218,00 278 372,00 116,60
30 76,000 519 532,00 277 821,00 117,10
31 78,000 519 948,00 278 919,00 117,55
32 80,000 520 373,00 280 408,00 117,90
33 82,920 518 277,00 279 091,00 118,45 Mosonmagyaróvári duzzasztó alvíz
34 82,950 518 254,00 279 100,00 118,48 Mosonmagyaróvári duzzasztó felvíz
35 84,000 517 912,00 280 033,00 118,70
36 86,000 517 949,00 281 347,00 119,05
37 86,870 518 401,00 282 039,00 119,20 Lajta torkolat

5. *  RÁBA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 543 759,00 261 733,00 115,63 Észak-dunántúli Vízügyi Észak-dunántúli Mosoni-Duna
4 0,160 543 507,00 261 556,00 115,63 Igazgatóság 0,000 Vízügyi Igazgatóság 0,000
5 0,432 543 596,00 261 304,00 115,63 0,443 0,693 Győr, v.m. LNV = 838
6 2,000 542 778,00 260 083,00 115,63 2,000 2,200
7 3,000 542 434,00 259 146,00 115,63 3,000 3,300
8 4,000 541 896,00 258 306,00 115,63 3,966 4,362
9 5,000 541 171,00 257 619,00 115,63 4,942 5,351
10 3,000 540 318,00 257 101,00 115,63 5,847 6,440
11 7,000 539 365,00 256 806,00 115,63 6,800 7,500
12 8,000 538 394,00 256 567,00 115,64 7,800 8,500
13 9,000 537 420,00 256 338,00 115,64 8,800 9,500
14 10,000 536 460,00 256 064,00 115,64 9,816 10,478
15 10,528 535 971,00 255 865,00 115,64 10,367 11,000 Marcal-torkolat
16 11,000 535 550,00 255 652,00 115,64 10,851 11,439
17 1,000 534 670,00 255 179,00 115,64 11,845 12,445
18 13,000 533 798,00 254 706,00 115,64 12,838 13,439
19 14,000 532 829,00 254 190,00 115,64 13,947 14,540 Rábapatona híd
20 15,000 532 031,00 253 783,00 115,68 14,843 15,435
21 16,000 531 237,00 253 202,00 115,81 15,941 16,342
22 17,000 530 605,00 252 445,00 115,81 17,000 17,352
23 18,000 529 921,00 251 717,00 116,04 17,945 18,400
24 19,000 529 204,00 251 026,00 116,28 18,900 19,400
25 20,447 528 210,00 250 011,00 116,55 20,400 20,800 Rábacsécsény
26 21,000 527 895,00 249 559,00 116,70 21,000 21,350
27 22,000 527 231,00 248 831,00 116,90 22,000 22,300
28 23,000 526 996,00 247 874,00 117,18 23,058 23,200
29 24,000 526 598,00 246 985,00 117,59 24,041 24,600
30 25,000 526 058,00 246 179,00 117,84 25,240 25,551
31 26,000 525 795,00 245 242,00 118,11 26,300 26,546
32 27,000 525 654,00 244 292,00 118,36 27,253 27,600
33 28,000 525 664,00 243 355,00 118,60 28,456 28,447
34 29,136 525 986,00 242 294,00 119,01 29,734 29,508 Árpás közúti híd, v.m. LNV = 586
35 30,000 525 590,00 241 558,00 119,32 30,400 30,500
36 31,000 525 189,00 240 692,00 119,63 31,600 31,400
37 32,000 525 052,00 239 722,00 119,96 32,545 32,400
38 33,000 524 836,00 238 759,00 120,31 33,546 33,400
39 34,000 524 532,00 237 894,00 120,65 34,500 34,300
40 35,000 524 660,00 236 962,00 121,00 35,448 35,245
41 36,000 524 263,00 236 135,00 121,36 36,300 36,300
42 37,000 523 866,00 235 316,00 121,74 37,200 37,242
43 38,000 523 329,00 234 549,00 121,99 38,100 38,200
44 39,000 522 448,00 234 184,00 122,35 38,739 39,700
45 39,913 521 597,00 234 154,00 122,82 39,800 40,600 Marcaltő, közúti híd
46 40,417 521 150,00 233 982,00 123,05 40,360 41,074 Marcaltő, vasúti híd
47 42,000 519 603,00 233 993,00 123,80 41,746 42,646
48 43,000 518 935,00 233 307,00 124,51 42,800 43,600
49 44,000 518 037,00 233 199,00 125,06 43,550 44,753
50 45,000 517 091,00 233 479,00 125,53 44,600 45,648
51 46,000 516 276,00 233 486,00 126,07 45,400 46,500
52 47,000 515 459,00 233 609,00 126,57 46,200 47,400
53 48,000 514 567,00 233 761,00 127,16 47,200 48,255
54 49,000 513 594,00 233 788,00 127,78 48,153 49,240
55 50,000 512 661,00 234 142,00 128,36 49,454 50,300
56 51,000 511 774,00 234 465,00 128,89 50,348 51,256
57 51,395 511 438,00 234 642,00 129,54 50,740 51,652 Vág, közúti híd. v.m. LNV = 456
58 53,000 509 966,00 234 672,00 130,59 52,400 53,100
59 54,000 509 117,00 234 304,00 131,39 53,600 54,000
60 55,000 508 193,00 234 069,00 132,00 54,341 55,600
61 56,000 507 344,00 234 108,00 132,72 55,348 56,559
62 57,000 506 429,00 234 144,00 133,54 56,600 57,343
63 58,000 505 812,00 233 407,00 134,36 57,740 58,249
64 59,000 505 263,00 232 656,00 134,87 58,900 59,154
65 60,000 504 425,00 232 242,00 135,51 59,741 60,354
66 60,813 503 671,00 232 021,00 136,17 60,659 61,000 Répce-árapasztó
67 62,273 502 669,00 231 246,00 137,66 61,953 62,500 Rábakecskédi híd
68 63,000 502 033,00 231 174,00 138,02 62,500 63,261
69 64,000 501 083,00 231 035,00 138,87 63,637 64,200
70 65,000 500 152,00 230 869,00 139,74 64,700 65,100
71 66,000 499 387,00 230 276,00 140,68 65,700 66,038
72 67,000 498 806,00 229 522,00 141,67 66,647 67,000
73 68,200 498 024,00 228 703,00 142,95 67,942 68,042 Nicki duzzasztó
74 69,000 497 935,00 227 999,00 143,26 68,800 68,700
75 70,000 497 669,00 227 118,00 143,97 69,700 69,750
76 71,000 497 347,00 226 404,00 144,84 70,435 70,543
77 72,000 496 762,00 225 723,00 145,54 71,342 71,441
78 73,269 496 287,00 224 753,00 146,63 72,517 72,517 Ragyogóhíd, v.m. LNV = 450
79 74,000 495 947,00 224 161,00 146,64 73,200 73,200
80 75,000 495 324,00 223 403,00 147,19 74,200 74,200
81 76,000 494 634,00 222 832,00 147,74 75,241 75,044
82 77,000 494 620,00 221 996,00 148,51 76,149 75,739
83 78,000 494 328,00 221 270,00 149,19 76,900 76,745
84 79,000 493 988,00 220 532,00 149,88 77,751 77,531
85 80,000 493 266,00 220 011,00 150,57 78,541 78,536
86 81,000 492 933,00 219 330,00 151,03 79,500 79,221
87 81,713 492 598,00 218 772,00 151,40 80,100 79,845 Szükségtározó megnyitási hely
88 83,000 492 526,00 217 864,00 152,20 81,000 81,000
89 84,000 492 624,00 217 054,00 152,63 81,800 81,700
90 85,000 492 594,00 216 269,00 153,15 82,400 82,900
91 86,000 492 770,00 215 481,00 153,60 83,000 83,600
92 *  86,661 492 354,00 214 988,00 153,84 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 83,611 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 83,960 Sárvári vasúti híd
93 88,000 491 538,00 214 319,00 154,08 Nyugat-dunántúli 1,240 Nyugat-dunántúli
94 88,967 491 549,00 213 516,00 154,81 Vízügyi Igazgatóság 2,180 Vízügyi Igazgatóság Sárvári közúti híd. v.m., LNV = 493
95 88,991 491 531,00 213 499,00 154,81 2,205
96 90,000 491 045,00 212 704,00 155,76 3,150
97 91,000 490 325,00 212 091,00 155,92 4,200
98 92,000 489 402,00 212 082,00 155,97 4,800
99 93,000 489 095,00 211 225,00 156,06 6,100
100 94,000 488 831,00 210 530,00 156,19
101 95,000 488 552,00 210 460,00 156,30
102 96,000 488 389,00 210 131,00 156,64
103 97,000 487 657,00 209 850,00 156,98
104 97,655 487 474,00 209 340,00 157,35 Sótony-ikervári közúti híd
105 99,000 487 236,00 208 402,00 158,14
106 100,000 486 906,00 207 695,00 158,66
107 100,766 486 693,00 206 973,00 161,12 Ikervári duzzasztógát
108 102,000 486 233,00 206 179,00 161,97
109 103,000 485 931,00 205 460,00 162,51
110 104,000 485 551,00 204 635,00 162,98
111 105,000 485 485,00 203 849,00 163,55
112 106,000 485 382,00 203 619,00 164,04
113 107,000 485 279,00 202 890,00 164,44
114 108,000 484 763,00 202 300,00 165,02
115 109,000 484 431,00 202 162,00 165,41
116 110,000 484 552,00 201 409,00 165,96
117 111,000 483 901,00 201 395,00 166,52
118 112,000 483 947,00 200 689,00 167,02 Kámi önkormányzat 2,080
119 113,000 483 792,00 200 502,00 167,47 1,690
120 113,673 483 193,00 200 398,00 167,81 1,350 Rumi közúti híd. v.m., LNV = 348
121 115,000 482 931,00 199 278,00 168,60 0,980
122 116,000 482 671,00 199 036,00 168,94 0,680
123 117,385 482 155,00 198 589,00 169,56 Nyugat-dunántúli Sorok-patak
124 118,000 482 302,00 198 292,00 169,68 Vízügyi Igazgatóság
125 119,000 482 628,00 198 042,00 169,75
126 120,000 482 587,00 197 626,00 170,02
127 121,000 481 834,00 197 446,00 170,56
128 122,000 481 717,00 196 867,00 170,99
129 123,000 481 232,00 196 795,00 171,35
130 124,000 480 770,00 196 627,00 171,85
131 125,000 480 336,00 196 268,00 172,43
132 126,000 479 727,00 195 822,00 173,04
133 127,000 479 297,00 195 495,00 173,48
134 128,000 478 957,00 194 981,00 174,01
135 129,000 478 171,00 195 013,00 174,61
136 129,725 477 578,00 195 099,00 175,03
137 129,800 477 519,00 195 053,00 175,09 Ágfalva-nagykanizsai vasúti híd
138 131,000 476 907,00 194 793,00 175,71 Vasvári önkormányzat 0,600 Vasvári 2.sz. védtöltés
139 132,000 476 462,00 194 538,00 176,03 0,100 Vasvári 2.sz. védtöltés
140 133,000 476 121,00 194 286,00 176,33 0,005 Vasvári 2.sz. védtöltés
141 134,000 475 661,00 193 842,00 176,74 0,800 Vasvári 1.sz. védtöltés
142 134,597 475 179,00 193 608,00 177,24 Nyugat-dunántúli Rábahídvégi közúti híd
143 136,000 474 028,00 193 625,00 178,18 Vízügyi Igazgatóság
144 137,000 473 206,00 193 454,00 178,68
145 138,000 473 282,00 192 718,00 179,11
146 139,000 472 788,00 192 971,00 179,37
147 140,000 472 745,00 192 247,00 179,92
148 141,000 472 363,00 192 883,00 180,24
149 141,748 471 956,00 192 471,00 180,50 Mukucs-patak
150 143,000 471 334,00 191 979,00 181,36
151 144,000 470 623,00 191 750,00 181,94
152 144,580 470 146,00 191 470,00 182,27 Molnaszecsőd-katafai közúti híd
153 146,000 469 316,00 190 499,00 183,18
154 147,000 469 478,00 189 652,00 183,61
155 148,000 469 116,00 189 849,00 183,79
156 149,000 468 666,00 189 509,00 184,01
157 150,000 469 060,00 189 259,00 184,37
158 151,000 468 265,00 188 905,00 184,82
159 152,000 467 586,00 188 923,00 185,31
160 153,000 467 897,00 188 491,00 185,66
161 154,000 467 613,00 188 202,00 186,21
162 155,000 466 844,00 188 214,00 186,81
163 156,000 466 883,00 187 918,00 187,27 0,800
164 157,000 466 174,00 187 944,00 187,81 0,980
165 158,000 465 282,00 187 725,00 188,75 1,550
166 158,658 464 714,00 187 594,00 189,59 2,140 0,560 Körmendi közúti híd. v.m., LNV = 520
167 158,673 464 701,00 187 585,00 189,63 2,155 0,575
168 160,000 463 581,00 186 941,00 190,68 3,300
169 160,501 463 136,00 186 784,00 190,90 4,000 Pinka-patak
170 160,719 463 013,00 186 617,00 191,06 4,370 Körmend-zalalövői vasúti híd
171 162,000 462 278,00 186 112,00 191,84 0,800 Pinka balparti I. rendű védtöltés
172 163,000 461 816,00 186 295,00 192,05 1,000
173 164,000 461 447,00 185 980,00 192,30 1,350
174 165,000 460 818,00 186 253,00 192,62 1,900
175 166,000 460 568,00 185 876,00 192,81 2,120
176 167,000 460 116,00 185 568,00 193,12 2,650 Pinka balparti I. rendű védtöltés
177 168,000 459 311,00 185 669,00 193,71
178 169,000 458 779,00 185 397,00 194,20
179 170,000 458 942,00 184 635,00 194,65
180 171,000 458 194,00 184 845,00 195,42
181 171,630 457 859,00 184 385,00 196,05 Vörös-patak
182 173,406 457 077,00 182 899,00 197,33 Csákánydoroszlói közúti híd
183 174,000 457 069,00 182 491,00 197,77
184 175,000 456 369,00 182 172,00 198,37
185 176,000 456 168,00 181 607,00 198,65
186 177,000 455 637,00 181 652,00 198,96
187 178,000 455 516,00 180 971,00 199,39
188 179,000 455 204,00 180 952,00 199,93
189 180,000 454 594,00 180 851,00 200,70
190 180,708 454 227,00 180 528,00 200,96 Lugos-patak
191 182,000 453 416,00 180 747,00 201,92
192 183,000 453 222,00 180 998,00 202,25
193 184,000 452 695,00 181 257,00 202,88
194 185,000 452 054,00 181 240,00 203,63
195 186,000 451 436,00 181 338,00 204,41
196 187,241 450 804,00 181 722,00 205,50 Gyarmati-patak
197 188,000 450 138,00 181 691,00 206,14
198 189,000 449 552,00 181 512,00 206,85
199 190,000 448 953,00 181 852,00 207,31 0,300 Vasszentmihály, 2. számú töltés
200 191,000 448 678,00 182 089,00 208,24 0,725 Vasszentmihály, 1. számú töltés
201 192,114 448 281,00 182 124,00 208,71 0,300 Vasszentmihály, 1. számú töltés
202 193,000 447 521,00 182 070,00 209,54
203 194,000 446 843,00 181 579,00 211,13 Csörötneki 0,440
204 195,000 446 055,00 182 011,00 212,39 önkormányzat 1,850 Csörötneki önkormányzat 1,050
205 196,000 445 264,00 182 359,00 213,42 2,700 Nyugat-dunántúli
206 196,862 444 547,00 182 658,00 214,09 3,765 Vízügyi Igazgatóság Magyarlaki duzzasztógát
207 198,099 443 593,00 182 532,00 215,17 Nyugat-dunántúli Háromházi-patak
208 199,000 442 976,00 182 584,00 215,69 Vízügyi Igazgatóság
209 200,000 443 261,00 183 220,00 215,86
210 201,000 442 756,00 183 054,00 216,37
211 202,402 442 118,00 182 980,00 216,91 Hársas-patak
212 203,000 441 685,00 182 834,00 217,39
213 204,000 440 819,00 182 720,00 218,11 0,300
214 204,300 440 528,00 182 792,00 218,45 0,850
215 205,130 439 776,00 182 671,00 219,47 0,900 Zsida-patak
216 205,888 439 102,00 182 989,00 220,58 2,040 Szentgotthárd, v.m., LNV=491
217 206,660 438 612,00 182 651,00 222,03 2,660 Duzzasztó alvíz
218 206,920 438 376,00 182 563,00 222,30 2,950 0,150 Duzzasztó felvíz
219 207,110 438 267,00 182 417,00 222,87 3,150 0,834 Szentgotthárdi-patak
220 209,820 435 465,00 181 844,00 224,82 Tótfalusi-patak
221 211,960 435 210,00 180 976,00 226,89 Szakonyfalui-patak
222 213,640 434 357,00 180 731,00 227,93 Szölnöki-patak
223 214,650 433 645,00 180 850,00 230,41 Duzzasztó felvíz
224 215,600 433 041,00 181 025,00 231,28
225 216,252 432 765,00 180 844,00 231,80 Államhatár

6. LAPINCS

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 438 988,00 183 057,00 221,00 0,050 0,000 Torkolat
4 0,150 438 892,00 183 173,00 221,14 Nyugat-dunántúli 0,190 0,105
5 0,300 438 789,00 183 281,00 221,18 Vízügyi Igazgatóság 0,330 0,250
6 0,400 438 710,00 183 342,00 221,25 0,440 Nyugat-dunántúli 0,350
7 0,530 438 610,00 183 423,00 221,37 0,564 Vízügyi Igazgatóság 0,500 Államhatár a bal parton
8 0,800 438 394,00 183 587,00 221,52 0,700
9 1,100 438 124,00 183 716,00 221,72 Ausztria 1,020
10 1,370 437 863,00 183 786,00 221,90 1,360 Államhatár

7. RÁBCA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 539 145,00 263 711,00 115,63 0,000 0,000 Rábca, árvízkapu külvíz
4 0,000 539 145,00 263 711,00 113,35 0,000 0,000 Rábca, árvízkapu belvíz
5 5,007 538 414,00 261 510,00 113,35 2,356 2,461 Abdai közúti híd
6 5,792 538 009,00 260 878,00 113,35 3,100 3,233 Abdai vasúti híd
7 7,413 536 487,00 260 503,00 113,37 4,800 4,900
8 8,442 535 471,00 260 346,00 113,37 5,800 5,946
9 11,379 532 619,00 260 727,00 113,42 Észak-dunántúli 9,100 Észak-dunántúli 8,900
10 17,411 527 179,00 263 208,00 113,56 Vízügyi Igazgatóság 15,100 Vízügyi Igazgatóság 15,000
11 20,015 524 770,00 264 001,00 113,64 17,777 17,534 Lébényi közúti híd
12 21,501 523 293,00 264 007,00 113,67 19,252 19,031 Lébény v.m. LNV = 476
13 22,587 522 306,00 264 448,00 113,72 20,323 20,150
14 25,560 519 827,00 265 996,00 113,83 23,300 23,100 Tárnokréti közúti híd
15 28,211 517 237,00 265 826,00 113,95 26,000 25,700 Rábcakapi v.m., LNV = 434
16 28,843 516 644,00 265 607,00 113,98 26,642 26,324 Hanság-főcsatorna-torkolat
17 32,662 513 072,00 264 258,00 113,94 30,186 Bősárkányi vasúti híd, v.m.

8. RÉPCE-ÁRAPASZTÓ

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 503 566,00 232 037,00 136,17 0,000 0,000 Rába töltés
4 2,000 501 689,00 232 558,00 137,37 2,000 2,000
5 2,300 501 424,00 232 698,00 137,55 2,300 2,300
6 3,730 500 168,00 233 387,00 138,35 3,720 3,750 Répcelak, híd, v.m., LNV = 422
7 5,000 498 931,00 233 483,00 138,94 Észak-dunántúli 5,000 Észak-dunántúli 5,000
8 7,000 497 006,00 233 445,00 139,96 Vízügyi Igazgatóság 7,000 Vízügyi Igazgatóság 7,300
9 8,000 496 055,00 233 461,00 140,55 8,030 8,000
10 8,150 495 914,00 233 417,00 140,67 8,160 8,110 Osztómű zsilip
11 *  40,048 (Répce) 494 462,00 233 117,00 141,55 9,700 9,652 Jobbparti töltés vége
12 *  41,095 (Répce) 493 671,00 232 960,00 141,90 10,824 Répceszemere, balparti töltés vége

9. *  MARCAL

(A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm])
3 0,000 535 971,00 255 865,00 115,64 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rába folyó befogadó
4 0,260 535 931,00 255 619,00 115,64 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0,000 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0,000
5 0,600 535 950,00 255 299,00 115,64 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0,260 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0,340 Marcal duzzasztó
6 1,400 535 614,00 254 574,00 115,64 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1,060 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1,180 Gyirmót, szivattyútelep v.m.,
LNV=630
7 3,100 534 890,00 253 049,00 115,64 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2,760 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fövenyesi híd
8 3,200 534 824,00 252 979,00 115,64 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2,860 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0,000 Sokoróaljai Bakonyér, torkolat
9 5,000 534 456,00 251 241,00 115,64 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 4,710 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1,750 Bőszedombi híd
10 7,535 533 264,00 249 088,00 115,66 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7,185 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 4,593
11 9,000 532 152,00 248 178,00 115,77 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8,620 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
12 10,350 530 850,00 247 822,00 115,90 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9,980 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Majorházi híd
13 15,220 527 079,00 245 437,00 116,65 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 14,890 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábaszentmiklósi híd
14 18,050 526 798,00 242 881,00 117,26 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 17,783 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Mórichida, v.m., LNV=391,
|LNV|=426
15 18,100 526 780,85 242 821,47 117,81 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 17,840 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
16 20,100 526 834,33 240 845,46 117,87 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szentei új híd
17 23,000 525 503,60 238 290,03 117,91 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
18 23,500 525 360,67 237 810,92 117,96 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
19 26,300 524 510,88 235 272,86 119,28 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Malomsoki híd
20 27,000 524 452,43 234 575,31 119,51 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
21 28,200 524 180,38 233 435,53 119,65 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Marcaltői híd
22 30,471 522 646,00 231 775,00 120,07 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 14. sz. Pápa-Csorna vasúti híd
23 31,640 521 839,00 230 932,00 120,29 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Egyházaskeszői híd
24 34,314 519 851,05 229 176,56 120,33 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Egyházaskesző-Magyargencs közigazgatási határ

10. HANSÁG-FŐCSATORNA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 516 644,00 265 607,00 113,98 26,640 Rábca
4 3,000 513 674,00 265 360,00 114,32 Észak-dunántúli 29,600 Észak-dunántúli
5 3,972 512 699,00 265 278,00 114,40 Vízügyi Igazgatóság 31,035 Vízügyi Igazgatóság Bősárkányi vasúti híd

11. IPOLY

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 635 129,65 274 993,19 108,77 Duna
4 0,800 635 466,17 275 647,21 108,77 Szob
5 2,000 635 017,98 276 231,23 108,77
6 4,000 633 607,19 277 082,18 108,77 0,485
7 6,000 632 827,33 278 779,39 108,95
8 8,000 631 107,33 279 586,47 109,89
9 8,580 630 928,90 280 131,79 110,05 0,000 Letkés alsó árvízi v.m., LNV=378
10 10,000 629 680,21 280 578,35 110,52 1,430
11 11,360 628 760,66 281 409,59 110,99 2,595
12 *  12,000 628 837,93 282 040,24 111,31 3,149 Letkési patak
13 *  12,500 628 720,10 288 543,40 111,54 3,719 Letkési közúti híd
14 14,000 628 279,60 283 899,15 112,23 5,200
15 16,000 628 505,99 285 735,31 112,76 7,300
16 *  17,360 628 865,53 286 800,89 113,10 Közép-Duna-völgyi 8,218 Ipolytölgyes v.m., LNV=611
17 *  18,000 629 260,33 287 302,66 113,32 Vízügyi Igazgatóság 8,915 Ganádi-patak
18 20,000 629 481,78 289 212,12 114,22
19 22,000 629 435,47 290 987,61 114,98
20 24,000 628 143,07 292 329,82 115,52
21 26,000 629 523,55 293 523,89 115,85
22 26,350 629 800,74 293 499,19 115,87 Vámosmikola v.m., LNV = 455
23 28,000 631 355,01 293 498,15 116,71
24 30,000 632 822,90 294 716,97 117,82
25 32,000 632 988,26 296 201,35 118,86
26 32,950 632 838,68 297 080,61 119,10 Ipolyszakállos
27 34,000 633 066,33 297 944,32 119,17
28 34,770 633 504,98 298 557,27 119,47 Tésa alsó árvízi v.m., LNV=214
29 35,700 633 125,35 299 314,46 119,94 Államhatár
30 36,000 120,23
31 38,000 121,31
32 40,000 122,10
33 42,300 122,81
34 44,250 123,46
35 44,770 123,82
36 46,200 124,34 Szlovákia
37 48,200 124,98
38 50,240 125,76
39 52,250 126,24
40 54,200 126,90
41 56,200 127,65
42 57,200 127,85
43 58,200 128,05
44 60,090 644 673,22 301 393,27 128,21 Szlovákia Hont államhatár
45 60,200 644 775,13 301 302,80 128,23
46 62,200 645 893,87 301 918,79 128,38
47 64,000 646 788,01 302 841,28 128,62
48 66,500 647 451,21 303 638,87 128,72
49 68,200 648 019,95 303 400,76 128,87
50 70,300 648 912,59 302 663,06 129,54
51 72,700 650 258,85 302 110,97 130,43
52 73,350 650 681,22 301 647,70 131,09 Hévíz-patak
53 74,700 651 450,26 302 308,20 131,86
54 76,700 652 923,53 303 261,70 132,02
55 78,500 654 452,72 302 429,33 133,20 1,280
56 *  78,400 655 225,67 302 517,47 133,67 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1,261 Szlovákia Ipolyvece árvízi v.m.,
LNV=418
57 *  78,400 654 682,37 302 525,59 133,10 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1,280 Szlovákia Derék-patak
58 80,700 656 192,35 303 351,69 134,83 1,400
59 82,750 657 815,34 302 607,13 135,70 3,160
60 84,700 659 628,07 302 157,49 136,57 5,260
61 *  85,600 660 446,79 301 884,35 137,01 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 7,148 Szlovákia Lókos-patak
61a *  85,600 660 446,79 301 884,35 137,01 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0,381 Szlovákia Dejtár „A” zsilip, árvízi v.m.,
LNV=278
62 85,700 660 541,17 301 853,90 137,04 6,270
63 86,700 661 460,67 302 201,76 137,60 7,300
64 88,700 663 229,49 301 798,30 138,56
65 89,430 663 783,91 301 380,91 139,12 Ipolyszög árvízi v.m., LNV=306
66 90,700 664 821,56 301 508,79 139,71
67 92,700 665 653,22 303 220,59 140,50
68 *  94,480 667 300,80 303 581,60 141,84 0,638 Balassagyarmat v.m., LNV=474
69 94,700 667 376,72 303 799,80 141,96 Közép-Duna-völgyi 0,900
70 95,000 667 465,92 304 083,10 142,16 Vízügyi Igazgatóság 1,300
71 *  96,480 668 678,53 304 894,66 142,87 2,577 Balassagyarmati közúti híd
72 96,700 668 875,78 304 994,51 143,20 2,800
73 98,700 670 770,30 305 235,05 144,03
74 100,750 672 749,71 305 076,44 144,63 Fekete-víz
75 102,400 673 886,74 304 985,85 144,91
76 104,000 675 097,07 305 394,00 145,15
77 106,000 675 598,34 304 847,84 145,29
78 108,000 676 399,68 304 575,22 145,84 Őrhalom
79 110,000 676 388,43 304 714,86 146,56
80 112,000 677 847,11 305 063,73 147,38
81 113,200 678 918,39 306 131,80 148,41 Hugyag
82 114,000 679 766,49 306 367,29 148,59
83 116,000 680 276,75 306 268,00 149,20
84 118,000 680 405,32 305 092,96 149,98 0,500
85 120,000 681 253,36 305 059,71 151,38 2,330 02.10/06. Szécsényi gátőrjárás
86 *  121,840 682 578,56 306 265,09 152,25 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,141 Szlovákia Pösténypuszta árvízi v.m., LNV=423
86a *  121,850 683 282,65 307 455,98 152,25 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,151 Szlovákia Pösténypusztai közúti híd
87 121,940 683 273,44 307 407,73 152,25 Ménes-patak
88 122,000 683 294,12 307 559,81 152,26
89 124,000 683 274,24 307 601,70 152,73
90 126,000 683 303,42 308 874,71 153,25
91 128,000 683 391,31 310 307,48 153,83
92 130,000 683 569,39 311 183,76 154,75
93 131,370 684 500,14 312 266,08 155,80 Nógrádszakáli vasúti híd
94 132,000 684 545,68 313 416,97 156,73
95 134,000 684 363,97 314 095,00 158,13
96 136,000 684 536,30 315 030,83 159,89
97 136,600 685 396,02 315 956,73 161,02
98 136,634 685 766,07 316 415,04 161,07 Nógrádszakál v.m., LNV=393
99 138,000 685 787,38 316 439,78 162,33
100 140,000 685 506,13 317 646,43 163,03 Rárospusztai híd
101 142,000 686 952,58 318 273,02 164,24
102 144,000 688 489,71 319 112,60 164,33
103 146,000 690 049,65 319 972,36 164,72
104 147,300 691 398,04 321 355,50 165,11 Ipolytarnóc v.m., LNV=432
105 149,000 692 312,10 322 163,99 165,50 Államhatár

12. SZENTENDREI-DUNA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 651 950,56 249 207,89 105,25 Budapest főváros 2,240 Duna
4 2,400 652 237,28 251 479,64 105,45 0,000
5 *  2,400 652 237,28 251 479,64 105,45 Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
0,000 KDVVIZIG töltés eleje
6 *  3,500 652 686,15 252 470,64 105,50 Közép-Duna-völgyi 1,250 Budakalász, gátőrház
7 4,000 652 946,65 252 774,13 105,52 Vízügyi Igazgatóság
8 *  6,900 652 534,68 255 375,11 105,62 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,024 Dera-patak torkolat
9 *  7,000 652 483,84 255 471,38 105,63 0,844 Szentendre Déli töltésszakasz
10 9,000 652 646,81 257 399,04 105,69 Szentendre város 0,218 Szentendre Belvárosi töltésszakasz
11 *  10,370 652 652,42 258 700,07 105,81 2,587 Szentendre Belvárosi töltésszakasz kiépített védműveinek utolsó része
12 10,500 652 760,10 258 846,45 105,82 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
13 10,700 652 833,34 258 977,47 105,84 0,800
14 10,800 652 874,49 259 132,64 105,85 0,700 Szentendre, v.m., LNV = 796
15 11,300 652 924,10 259 560,08 105,87 0,000
16 12,000 653 100,76 260 178,50 105,88 0,950
17 12,900 653 225,59 261 067,81 105,93 1,892 Szigetmonostor, gátőrház
18 15,000 653 273,64 263 018,43 106,03 3,800 Közép-Duna-völgyi
19 18,000 653 549,68 266 114,50 106,19 7,033 Vízügyi Igazgatóság Tahitótfalu, gátőrház
20 *  19,760 652 544,22 267 754,63 106,26 9,066 Tahi közúti híd
21 22,000 652 495,96 269 659,76 106,43
22 24,000 652 260,36 271 033,48 106,56
23 26,800 649 788,12 272 153,87 106,74 Dunabogdány, v.m., LNV = 759
24 28,000 648 796,80 272 738,82 106,80
25 30,000 647 084,27 273 512,46 106,93
26 31,570 645 541,55 273 499,28 107,11 Duna

13. SIÓ

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 638 468,35 110 542,92 92,08
4 1,990 636 526,73 110 700,93 92,20
5 2,527 636 012,62 110 740,02 92,32
6 *  2,587 635 719,52 110 765,41 92,44 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Sió Árvízkapu alvíz v.m.,
LNV = 1259, |LNV| = 960
7 2,590 635 949,70 110 745,32 92,44
8 *  2,850 635 456,42 110 783,42 92,44 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Sió Árvízkapu felvíz v.m.,
LNV = 1227
9 3,800 634 763,16 110 900,07 92,45
10 5,700 634 085,22 112 459,79 92,47
11 9,900 631 579,42 111 159,30 92,49
12 10,000 631 547,18 111 253,99 92,49
13 12,000 630 767,84 113 121,96 92,50
14 15,000 627 755,06 113 356,12 92,52
15 *  18,800 624 310,00 115 406,29 92,54 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárd (Palánk) v.m.,
LNV = 680, |LNV| = 814
16 19,120 624 306,94 115 404,45 92,54
17 20,300 623 238,07 115 214,85 92,59
18 21,700 621 976,90 115 760,83 92,68 Völgységi-patak
19 22,000 621 690,20 115 870,77 92,68
20 22,400 621 305,58 115 914,07 92,72 Nádor-csatorna
21 23,000 620 711,25 115 832,12 92,73
22 23,500 620 224,32 115 832,05 92,74 17,635 18,153 Sióagárd, közúti híd
23 25,000 618 798,11 116 113,99 92,82
24 36,900 618 910,66 126 238,28 93,57 30,976 Medina, közúti híd
25 40,000 617 207,52 128 659,71 93,77
26 41,900 615 587,71 129 630,53 93,93 36,175 Kölesd, közúti híd
27 42,900 615 068,33 130 384,05 94,03
28 43,000 615 109,97 130 474,93 94,04
29 46,000 615 173,76 133 425,01 94,34 Közép-dunántúli Közép-dunántúli
30 *  46,600 615 097,76 134 004,59 94,43 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 41,018 Borjád v.m.,
LNV = 613
31 47,400 615 070,99 134 793,16 94,55 Borjád
32 49,000 615 251,69 136 340,40 94,78
33 51,100 615 870,34 138 312,49 95,10 Donát-patak
34 52,800 616 156,54 139 822,33 95,37 Uzd, közúti híd
35 54,800 616 563,79 141 766,10 95,67 48,994 Sárszentlőrinc, közúti híd
36 66,200 617 251,83 152 911,01 97,45 60,487 Pálfa, közúti híd
37 67,000 616 674,15 153 404,32 97,57
38 73,100 612 389,10 156 465,15 98,54 67,695 Simontornya közúti híd
39 *  73,972 611 526,55 156 468,80 98,69 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 65,525 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
40 *  74.260 611 244,79 156 425,97 98,78 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 68,825 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Töltés vége
Simontornya v.m.,
LNV = 682,
|LNV| = 459
41 74,900 610 633,27 156 262,41 98,78
42 75,000 610 533,80 156 248,41 98,78
43 79,100 606 635,81 154 994,92 98,92
44 79,600 606 162,14 154 924,15 98,94
45 85,500 600 647,97 156 880,79 99,15
46 86,000 600 306,85 157 229,14 99,17
47 *  86,094 600 245,56 157 300,89 99,18 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ozora v.m., LNV = 450
48 86,200 600 178,65 157 382,41 99,18
49 95,000 593 609,12 162 458,86 100,02
50 97,000 593 025,71 164 083,76 100,28
51 97,400 592 702,84 164 312,23 100,33
52 98,400 591 899,84 164 872,06 100,47
53 100,000 590 415,18 165 464,40 100,75
54 101,700 590 026,58 167 009,69 101,01
55 106,000 586 407,82 169 183,93 101,53
56 107,000 585 605,09 169 778,94 101,63
57 107,500 585 167,95 170 013,01 101,69
58 108,000 584 703,89 170 200,31 101,75
59 109,000 583 840,81 170 612,30 101,90
60 112,400 580 913,42 171 298,11 102,38
61 *  112,449 580 866,29 171 326,87 102,35 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Siójut v.m.,
LNV = 358
62 119,300 574 609,79 173 103,15 103,55
63 119,800 574 162,98 173 322,88 103,70
64 120,400 573 933,51 173 854,04 103,94
65 *  120,800 573 730,42 174 253,68 104,04 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Siófok, gát alatt v.m.,
LNV = 311
66 120,854 573 676,37 174 217,56 104,05

14. NÁDOR-CSATORNA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 620 697,16 115 829,51 92,72 0,000 0,000 Sió
4 1,100 620 200,49 116 744,93 92,82 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1,023 Sióagárd, gátőrházi v.m.,
LNV= 659 cm (91,62 mBf)
5 5,000 620 153,52 120 404,08 93,11
6 10,000 619 960,18 125 069,72 93,46
7 10,800 619 699,39 125 825,51 93,53 10,839 Medina, gátőrházi v.m.,
LNV= 452 cm (92,04 mBf)
8 16,000 616 355,05 129 497,32 93,95
9 16,600 615 847,72 129 786,16 94,02 16,807 16,373 Töltés vége

15. *  DRÁVA

(A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm])
3 64,400 594 459,65 43 244,95 91,05 0,000 Államhatár bal töltés
4 66,000 592 961,78 43 205,23 91,20 0,636
5 68,000 591 725,75 44 689,14 91,50 2,966
6 70,200 590 005,29 46 044,35 91,89 5,016 Államhatár a folyón
7 72,200 588 443,65 46 699,59 92,16 7,669
8 74,200 586 926,23 47 585,74 92,47 8,927
9 76,500 585 280,56 48 815,38 92,85 12,064 Egerszegi-csatorna
10 77,000 584 809,86 48 890,74 92,95 12,614 Donji Miholjac, v.m.
11 77,700 584 178,30 49 095,47 93,03 13,409 Drávaszabolcs, v.m.,
LNV = 596 (92,73 mBf)
12 78,700 583 297,91 49 538,38 93,19 14,496
13 79,800 582 432,00 48 626,97 93,34 15,603
14 82,800 580 433,01 49 703,66 93,67 17,377 Fekete-víz torkolat
15 84,800 578 395,33 49 192,80 94,01 20,230
16 86,800 577 011,02 48 006,76 94,31 22,781
17 89,800 574 339,21 47 275,16 94,77 Dél-dunántúli Vízügyi 25,046
18 91,700 572 594,06 48 071,54 95,07 Igazgatóság 27,028
19 93,600 570 687,65 48 411,86 95,37 28,774
20 95,600 569 229,11 49 830,46 95,68 30,627
21 97,600 567 528,41 50 502,19 95,98 33,276
22 99,600 565 740,55 50 041,39 96,27 34,741
23 101,600 563 882,17 50 013,90 96,51 37,271
24 103,500 562 079,92 49 942,82 96,75 38,699
25 105,500 560 312,50 50 004,64 96,99 41,067
26 107,500 558 730,79 48 853,97 97,25 42,777
27 111,100 557 160,12 48 987,81 97,69 43,655
28 112,900 555 475,17 49 822,92 97,89 45,100
29 114,800 555 470,11 51 831,21 98,18 46,782
30 116,800 554 066,81 51 554,14 98,52 49,061
31 118,800 552 480,65 52 650,94 98,86 50,432 Korcsina-patak-torkolat
32 119,500 551 931,88 53 055,70 98,98 51,530
33 120,800 550 647,03 53 111,64 99,25 52,869
34 122,800 548 816,01 53 931,22 99,56 54,764
35 124,800 547 174,17 54 960,85 99,87 56,930
36 126,800 545 454,06 55 594,53 100,17 58,815
37 128,800 543 528,56 55 415,92 100,48 60,835
38 130,800 541 907,76 56 322,71 100,79 62,137
39 132,200 541 350,17 57 717,24 101,10 63,675
40 133,100 541 360,84 58 547,67 101,26 64,486 Szentborbás, v.m.,
LNV = 634 (101,08 mBf)
41 134,200 541 025,80 59 495,98 101,40 65,722
42 136,300 540 202,08 61 600,09 101,72 68,737
43 138,700 539 036,75 63 531,38 102,18 71,436
44 140,900 537 342,22 64 914,27 102,47 73,986
45 142,200 536 278,87 65 963,83 102,53 74,095 Védvonal vége
46 144,900 534 202,04 66 856,30 102,89
47 146,900 532 250,85 66 693,85 103,19
48 147,900 531 360,92 67 113,98 103,34
49 149,800 529 439,38 67 534,46 103,64
50 151,800 527 488,70 67 814,75 103,94
51 152,350 527 020,87 68 017,68 104,14 Terezino Polje v.m.
52 152,600 527 001,83 68 027,05 104,24
53 153,800 525 723,23 68 565,36 104,39
54 154,100 525 526,49 68 586,91 104,41 Barcs, v.m., LNV = 618 cm (104,32 mBf)
55 154,900 524 667,44 68 395,53 104,55
56 156,900 523 361,58 66 944,85 105,03
57 158,900 522 046,99 68 024,43 105,51
58 160,900 520 400,74 68 496,15 105,74
59 162,900 518 740,54 67 421,96 106,05
60 164,900 517 380,12 68 587,66 106,37
61 166,300 518 132,37 69 466,93 106,55
62 166,800 518 648,74 69 865,04 106,60
63 168,800 517 908,09 71 192,94 106,75
64 171,800 515 531,21 69 759,64 106,90 Horvát Köztársaság
65 173,800 515 749,80 71 310,41 107,10
66 175,800 513 823,75 71 634,12 107,42
67 178,200 514 361,13 73 593,98 107,78
68 180,200 512 815,25 74 497,23 108,11
69 182,200 512 092,77 76 304,82 108,56
70 184,200 511 836,11 78 229,81 108,98
71 185,900 511 221,67 79 829,30 109,28
72 186,500 511 246,17 80 411,46 109,39
73 187,590 511 675,00 81 455,00 109,60 Vízvár-Heresznye v.m.
74 188,800 510 758,97 82 329,41 109,82
75 190,800 509 188,43 83 538,19 110,25
76 193,100 508 111,69 85 075,86 110,83
77 197,300 506 476,15 86 290,01 111,68 Horvát Köztársaság
78 200,000 504 220,32 86 643,42 112,99
79 200,600 503 518,98 86 906,00 113,31 Novo Virje v.m.
80 203,000 501 256,83 86 987,82 114,59
81 205,000 499 804,21 88 231,39 115,65 Horvát Köztársaság
82 208,000 497 219,71 88 788,52 117,25 Horvát Köztársaság
83 210,000 496 626,18 90 642,71 118,31
84 212,000 494 826,49 91 281,26 119,38
85 215,000 494 273,91 93 822,40 120,97
86 217,000 492 914,41 94 885,52 122,04
87 219,000 491 566,08 96 181,94 123,10
88 221,000 490 094,94 97 352,26 124,17
89 223,000 488 729,47 98 668,40 125,23
90 225,000 488 648,24 100 532,65 126,30
91 226,500 487 527,45 101 345,60 127,09
92 226,900 487 343,55 101 899,78 127,31 Botovo v.m.
93 229,500 486 301,64 103 704,57 128,54
94 231,500 484 877,35 105 193,37 129,46
95 234,100 483 360,62 106 505,56 130,38
96 235,900 483 471,56 108 201,39 130,94 Horvát Köztársaság Őrtilos, v.m., LNV=476 cm (130,7mBf)
97 236,700 483 420,69 108 262,37 130,96 Mura torkolat

16. FEKETE-VÍZ

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 580 433,01 49 703,66 93,67 Dráva
4 0,720 579 937,00 50 403,00 93,66 Dél-dunántúli 0,000
5 2,700 578 584,00 51 323,00 93,86 Vízügyi Igazgatóság 2,000
6 5,700 576 158,00 52 039,00 94,13 4,618 Dél-dunántúli Pécsi víz betorkollás
7 6,200 575 680,00 52 156,00 94,17 Vízügyi Igazgatóság 5,000
8 7,200 574 897,00 52 730,00 94,30 6,300 Kémes-Cun v.m., LNV 425 cm
9 7,700 574 902,00 53 116,00 94,32 6,525 Töltés vége

17. PÉCSI VÍZ

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 5 76 169,13 52 029,40 94,13 Dél-dunántúli 0,000
4 2,055 5 75 997,00 53 884,00 94,47 Vízügyi Igazgatóság 2,100 Pécsivíz v.m., LNV 299 cm
5 2,181 5 75 952,00 53 919,00 94,48 2,153

18. MURA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 482 904,00 109 091,00 130,96 Dráva
4 1,370 482 845,00 110 280,00 131,71
5 2,240 482 532,00 111 051,00 132,34 Principális-csatorna
6 2,315 482 513,00 111 162,00 132,39
7 3,540 483 058,00 112 058,00 132,97 0,000
8 4,790 482 430,00 112 452,00 133,57 0,920
9 5,710 482 751,00 113 221,00 133,93 1,350
10 6,800 481 832,00 113 433,00 134,32 2,110
11 8,000 482 198,00 114 455,00 134,69 2,800
12 8,295 482 043,00 114 697,00 134,78 3,200
13 8,590 481 804,00 114 586,00 134,84 3,400 Gyurgyánci-patak
14 10,257 480 992,00 115 092,00 135,15 4,355 Murakeresztúr, vasúti híd, v.m., LNV = 585
15 10,275 480 990,00 115 114,00 135,16 4,370
16 11,070 480 551,00 115 650,00 135,68 5,550
17 11,760 479 903,00 115 590,00 135,94 5,800
18 13,120 480 111,00 116 746,00 136,41 6,470
19 13,230 480 015,00 116 865,00 136,42 6,600 Rigyáci-patak
20 13,480 479 812,00 117 024,00 136,44 7,100 Molnári-főcsatorna
21 14,400 479 544,00 116 240,00 136,52 7,140
22 14,800 479 248,00 115 998,00 136,56 7,260
23 16,115 478 638,00 116 714,00 136,83 8,190
24 16,770 478 184,00 117 153,00 137,25 8,690
25 17,570 477 399,00 117 118,00 137,60 9,400
26 19,060 476 884,00 118 238,00 138,16 10,632
27 19,220 476 749,00 118 316,00 138,21 10,800 Borsfai-patak
28 19,650 476 344,00 118 377,00 138,34 11,350 Birkitoi-árok
29 19,900 476 129,00 118 249,00 138,42 11,700
30 21,120 475 414,00 117 246,00 138,79 12,195
31 22,770 474 756,00 118 367,00 139,21 12,885
32 24,090 474 116,00 117 351,00 139,63 Nyugat-dunántúli 13,430 Horvátország
33 25,500 473 753,00 118 542,00 140,10 Vízügyi Igazgatóság 13,820
34 26,600 473 001,00 118 216,00 140,48 14,120
35 27,340 472 390,00 118 573,00 140,74 14,570
36 29,360 472 076,00 120 010,00 140,97 17,375
37 29,650 471 788,00 120 090,00 141,04 17,854 Béci-patak
38 31,350 470 977,00 118 798,00 141,48 18,345
39 32,000 470 845,00 119 290,00 141,64 18,261
40 32,770 470 548,00 119 977,00 141,82 18,580
41 33,990 469 844,00 120 813,00 142,49 19,245
42 34,555 469 642,00 121 315,00 142,88 19,935 M7 ap. új híd kifolyási szelvény
43 34,585 469 624,00 121 342,00 142,89 19,995 M7 ap. új híd befolyási szelvény
44 35,010 469 399,00 121 727,00 143,08 20,400
45 35,450 469 183,00 122 115,00 143,49 20,960
46 35,600 469 101,00 122 230,00 143,62 21,131 Letenye, v.m., LNV = 554
47 35,628 469 093,00 122 238,00 143,65 21,138 7-es főút híd kifolyási szelvény
48 35,648 469 086,00 122 244,00 143,69 21,150 7-es főút híd befolyási szelvény
49 35,715 469 021,00 122 313,00 143,80 21,380
50 36,270 468 715,00 122 743,00 144,20 21,720
51 37,665 468 295,00 123 915,00 144,83 22,590
52 38,055 468 278,00 124 304,00 145,20 23,942
53 38,820 467 642,00 124 723,00 145,71 24,685
54 39,760 467 905,00 126 607,00 146,13 25,610 Rátka-patak
55 39,830 467 883,00 125 631,00 146,16 25,650
56 40,975 466 963,00 125 351,00 146,35 26,330
57 40,980 466 959,00 125 355,00 146,35 26,370
58 42,100 467 158,00 126 221,00 146,74 26,620
59 42,370 467 112,00 126 545,00 146,83
60 43,150 466 415,00 126 797,00 147,25
61 44,220 465 517,00 127 021,00 147,70
62 44,670 465 195,00 127 323,00 147,89
63 45,775 464 440,00 126 776,00 148,33
64 47,215 463 582,00 127 030,00 148,97
65 48,370 463 050,00 127 680,00 149,56
66 48,400 463 032,00 127 710,00 149,58 Kerka-patak
67 48,870 462 707,00 128 044,00 149,82
68 48,880 462 699,00 128 050,00 149,82

19. TISZA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 159,600 728 528,39 89 279,59 83,84 0,000 Államhatár a folyóban
4 160,050 728 702,66 89 694,39 83,86 0,129
5 164,100 730 942,06 93 052,30 83,97 0,000 4,292
6 164,400 731 119,00 93 292,49 83,98 0,274 4,600
7 166,000 732 062,08 94 577,84 84,02 1,736 6,218
8 167,000 732 624,24 95 397,08 84,03 2,650 7,229 Tiszasziget, v.m., LNV = 982
9 169,200 733 528,55 97 385,58 84,15 4,962 9,454
10 170,800 734 505,74 98 645,47 84,24 6,601 11,357
11 171,400 734 788,94 99 172,62 84,27 7,216 11,941 Újszegedi gátőrház
12 172,700 735 144,94 100 410,77 84,34 8,527 13,206 Szegedi régi vasúti híd
13 173,600 735 298,13 101 290,62 84,39 9,298 14,082 Szeged, v.m., közúti híd.
LNV =1009
14 174,750 736 182,93 101 874,04 84,44 10,204 15,386 Szegedi északi Tisza-híd
15 175,800 737 229,96 101 813,39 84,48 11,032 16,576 Tápéi szivattyútelep
16 177,000 738 384,59 101 527,55 84,54 12,400 17,760 Maros-torkolat
17 180,000 740 390,60 103 504,69 84,56 14,989 20,396
18 182,000 741 806,63 104 841,35 84,65 16,715 22,153
19 182,970 742 397,29 105 595,07 84,70 17,590 23,296 M43 autópálya híd
20 189,400 740 237,02 110 945,97 85,00 24,365 29,450
21 191,800 739 215,30 112 568,36 85,11 26,975 31,300 Algyői közúti híd
22 192,040 738 989,75 112 548,76 85,12 Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 27,237 31,512 Algyő, v.m., vasúti híd,
LNV = 1056
23 193,300 738 181,23 113 247,81 85,17 27,845 33,087
24 196,000 739 429,87 115 484,22 85,28 30,345 35,320
25 196,650 739 315,16 116 116,86 85,31 31,057 Alsó-Tisza-vidéki 36,053 Lúdvár, szivattyútelep
26 197,000 739 249,89 116 457,37 85,32 31,373 Vízügyi Igazgatóság 36,447
27 200,000 737 715,06 118 344,28 85,44 34,080 39,828
28 200,800 737 487,27 119 096,48 85,47 34,802 40,730
29 210,050 737 857,67 127 711,69 85,85 46,399 48,611
30 211,850 736 716,32 128 960,02 85,92 47,664 50,550
31 215,500 735 530,67 131 416,17 86,07 50,829 53,650
32 217,800 735 978,84 133 476,15 86,16 52,895 56,400 Mindszent, v.m., LNV= 1062
33 221,100 733 981,69 135 725,39 86,27 56,019 59,964 Dong-éri-főcsatorna
34 224,000 733 751,84 138 529,04 86,37 58,932 62,551
35 228,930 736 083,35 141 562,29 86,53 63,885 66,948
36 229,600 736 283,34 142 200,70 86,55 64,422 67,637 Vidreéri szivattyútelep
37 237,000 739 768,96 147 668,74 86,80 70,351 75,519
38 237,450 739 778,23 148 092,09 86,81 70,712 75,998
39 239,840 737 999,11 149 554,81 86,89 73,130 78,544 Csongrád-szentesi közúti híd
40 240,350 737 798,12 150 021,81 86,91 73,593 79,066 Csongrád-szentesi vasúti híd
41 241,600 737 585,25 151 249,88 86,95 75,104 80,405
42 243,600 737 253,15 153 087,50 87,01 76,565 81,015 Körös-torkolat
43 243,850 737 012,00 153 154,00 87,02 0,000 82,225
44 245,600 735 366,00 152 677,00 87,08 1,520 84,085
45 246,200 734 781,00 152 795,00 87,10 1,700 84,440 Csongrád, v.m., LNV = 1037
46 252,800 730 409,00 157 300,00 87,32 7,590 91,266 Mámairéti őrház
47 253,800 729 737,00 158 030,00 87,36 8,400 92,300
48 256,000 729 297,00 160 030,00 87,43 10,520 95,000
49 *  265,100 725 724,00 167 204,00 87,74 20,150 112,293 Kezelési határ a jobb parti töltésen (ATIVIZIG-KÖTIVIZIG)
50 266,900 726 130,00 168 947,00 87,80 22,060 1,000
51 267,610 726 246,00 169 643,00 87,82 22,775 4,830 Tiszaug, v.m.. híd, LNV = 946
52 269,000 726 870,00 170 880,00 87,87 24,060 6,460
53 270,370 727 946,00 171 642,00 87,91 24,790 7,900
54 275,000 731 334,00 172 351,00 88,06 29,600 11,830 Tisza kürt
55 277,800 732 751,00 174 318,00 88,15 31,850 14,450 Tiszainokai rév
56 281,450 734 529,00 176 719,00 88,22 35,750 17,310
57 287,000 730 466,00 178 257,00 88,43 39,500 22,500
58 297,000 735 830,00 184 568,00 88,72 46,200 33,000
59 302,000 740 007,00 186 730,00 88,87 51,200 39,100
60 306,900 744 529,00 187 405,00 89,01 56,312 39,350 Martfű, v.m.. LNV = 1003
61 315,000 738 801,00 188 466,00 89,17 64,500 41,500
62 323,800 737 024,00 194 969,00 89,34 72,200 52,000
63 325,000 737 082,00 196 155,00 89,38 73,270 53,450
64 329,100 734 758,00 198 386,00 89,49 75,430 57,610
65 330,000 735 078,00 199 231,00 89,50 77,150 60,000
66 331,460 735 420,00 200 655,00 89,54 78,600 61,800 Szent István közúti híd
67 334,600 736 584,00 203 417,00 89,63 Közép-Tisza-vidéki 80,700 65,401 Szolnok, v.m., LNV = 1041
68 334,860 736 830,00 203 494,00 89,64 Vízügyi Igazgatóság 81,150 Közép-Tisza-vidéki 65,740 Tiszavirág gyaloghíd
69 335,560 737 497,00 203 692,00 89,68 80,550 Vízügyi Igazgatóság 66,442 Szolnoki közúti híd
70 335,600 737 536,00 203 702,00 89,68 80,600 66,458 Zagyva-torkolat
71 340,000 741 385,00 204 341,00 89,89 86,630 69,000 Szolnoki vasúti híd
72 342,000 742 879,00 204 981,00 89,97 86,800 73,700
73 350,000 746 167,00 211 360,00 90,32 95,100 78,450
74 355,940 750 532,00 214 226,00 90,59 101,920 89,300
75 361,000 754 389,00 213 145,00 90,83 105,400 93,250
76 363,700 756 582,00 214 675,00 91,04 108,610 95,800 Fegyverneki őrház
77 365,000 757 363,00 215 591,00 91,12 110,100 96,650
78 367,850 757 942,00 218 328,00 91,34 112,950 99,500
79 *  369,000 758 128,00 219 454,00 91,38 114,350 100,550 Tiszabő. v.m., LNV = 1080
80 373,600 755 686,00 222 628,00 91,52 118,000 102,140 Kőtelki őrház
81 *  379,300 755 187,00 228 094,00 91,75 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 124,745 Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 111,790 Tiszaroff, v.m.,
LNV = 1088
82 383,600 751 242,00 228 649,00 91,78 127,000 114,320 Tiszasülyi őrház
83 386,700 750 188,00 230 998,00 91,82 128,435 117,680 Tiszaroff, felső, őrház
84 391,300 753 714,00 232 013,00 91,87 129,350 121,850
85 393,400 755 310,00 233 346,00 91,89 131,826 123,200 Tisza bura
86 400,000 759 571,00 236 913,00 91,97 138,200 130,150
87 401,600 760 481,00 238 207,00 91,98 140,012 132,120 Taskonvi vasúti híd
88 403,100 760 593,00 239 685,00 92,00 141,348 133,447 Kisköre-alsó, v.m., LNV = 1030
89 403,230 760 605,00 239 830,00 92,00 141,478 133,577 Kisköre duzzasztómű
90 404,750 761 517,00 240 867,00 92,03 141,800 135,260 Kiskörei őrház
91 406,300 762 933,00 241 444,00 92,06 144,670 137,700 Nagykunsági-főcsatorna, zsilip
92 408,800 765 256,00 242 308,00 92,10 152,700 139,650
93 412,000 767 587,00 244 378,00 92,15 155,428 142,770 Tiszaderzsi őrház
94 418,000 772 062,00 247 769,00 92,26 161,570 146,200
95 425,000 774 443,00 252 392,00 92,38 167,592
96 426,300 775 538,00 252 941,00 92,40 168,550 Tiszaörvényi szivattyútelep
97 430,000 775 754,00 256 246,00 92,46 171,870
98 430,500 776 183,00 256 498,00 92,47 172,250 Tiszafüred v.m., LNV = 881
99 430,550 776 225,00 256 545,00 92,47 172,300
100 430,900 776 480,63 256 772,48 92,48 0,000 8,258
101 432,000 777 552,86 256 664,66 92,51 1,000
102 432,650 778 197,78 256 572,06 92,53 1,600 12,994
103 435,000 779 459,84 258 352,71 92,60 4,000 14,460
104 436,900 779 243,15 259 964,68 92,65 5,700 17,200
105 440,950 782 468,96 260 450,46 92,77 8,324 21,200
106 443,200 786 683,25 260 517,14 92,83 10,650 22,800
107 445,600 784 527,42 259 967,86 92,90 12,672 25,600
108 446,200 787 270,62 260 396,49 92,92 13,600 26,000 Tiszadorogma, v.m., LNV = 883 cm, |LNV| = 758 cm
109 449,000 789 396,82 261 963,88 93,15 16,612 28,400
110 454,400 792 954,41 265 657,52 93,59 22,734 35,100
111 457,550 794 813,01 268 102,46 93,84 27,619 37,800
112 464,260 796 387,81 273 101,38 94,37 33,608 44,600 Tiszakeszi, v.m., LNV = 811
113 465,900 797 761,53 272 320,33 94,57 33,704 46,300
114 466,800 798 617,73 272 084,32 94,64 Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 34,354 46,500 Tiszakeszi szivattyútelep, v.m., LNV = 796 cm
115 469,400 799 558,59 274 253,91 94,85 37,529 46,600
116 477,000 800 794,99 278 565,04 95,41 44,656 54,450
117 480,090 800 142,13 281 053,78 95,64 47,905 M3 autópálya híd
118 484,700 800 413,99 285 265,29 95,98 49,152 59,077 Tiszapalkonya, v.m., LNV = 806
119 486,800 801 390,30 286 741,67 96,15 52,634 61,880
120 488,900 802 725,13 288 182,33 96,31 56,800 63,000
121 490,500 803 689,53 289 260,51 96,44 59,286
122 491,900 804 409,20 290 347,95 96,55 60,600 Sajó-torkolat
123 500,200 806 231,66 298 364,71 97,21 66,411 Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 7,212 Tiszadob, v.m., LNV = 783,
|LNV| = 731 cm
124 503,800 808 753,62 300 459,15 97,38 69,233 10,915 Szivattyútelep
125 513,000 814 740,49 303 249,32 97,81 77,640 19,300
126 518,200 818 595,31 300 460,94 98,09 82,745 26,800 Tiszalöki duzzasztó, felső, v.m., LNV = 831
127 520,000 820 327,04 300 042,01 98,14 87,600 27,700
128 525,000 824 410,10 301 589,30 98,39 88,764 32,900
129 528,000 826 276,47 302 189,38 98,53 92,272 33,200
130 532,000 827 839,23 302 709,28 98,73 96,560 37,200
131 533,200 828 096,41 303 835,35 98,79 102,778 37,400
132 538,000 828 396,34 307 457,20 99,03 106,750 41,100
133 539,800 828 533,92 308 498,60 99,12 104,550 41,495
134 543,079 826 313,93 310 804,71 99,28 107,820 44,803 Tokaji vasúti híd, v.m., LNV = 928
135 543,640 826 174,20 311 353,31 99,30 Nyílt ártér Tokaji közúti híd
136 543,750 826 191,66 311 455,18 99,35 Nyílt ártér Bodrog-torkolat
137 544,050 826 413,31 311 641,26 99,37 Nyílt ártér
138 551,450 830 317,80 316 493,59 100,10 Nyílt ártér
139 551,750 830 472,53 316 713,94 100,12 Nyílt ártér 1,200
140 554,400 831 959,94 317 928,43 100,38 Nyílt ártér
141 557,500 835 024,54 317 958,14 100,69 Nyílt ártér 7,440
142 558,920 836 250,06 318 065,01 100,82 Nyílt ártér Lónyay-főcsatorna
143 560,800 837 834,15 318 889,74 101,01 0,030 11,240
144 569,000 844 650,50 316 847,16 101,85 10,300 20,400 Tiszabercel, v.m., LNV = 882 cm (VÁM: 879)
145 574,160 849 108,74 319 409,65 102,29 15,580 24,660
146 584,910 856 507,66 324 235,03 103,18 26,600 36,500
147 588,080 858 973,06 325 326,44 103,44 29,950 40,500
148 593,080 863 347,42 325 674,89 103,86 34,814 44,620 Dombrád, v.m., LNV = 890 cm
149 597,600 866 212,86 328 784,02 104,45 39,400 49,000 Közúti híd
150 603,270 869 758,63 332 814,53 105,20 45,500 54,800
151 608,020 873 658,73 332 482,34 105,65 49,900 59,200
152 612,590 875 418,48 334 484,18 106,10 53,800 61,600
153 616,320 876 481,71 337 695,70 106,52 57,500 65,060
154 619,510 877 441,46 340 442,75 106,75 61,250 67,942
155 620,800 877 699,69 341 688,41 106,78 62,300 Államhatár a mederben
156 622,440 878 758,99 342 398,71 106,80 63,300 Szlovákia
157 625,850 880 082,75 344 611,60 106,82 66,000 Államhatár a mederben
158 626,400 880 090,40 345 158,94 106,82 66,500
159 627,290 880 806,42 345 632,14 106,83 66,608
160 627,800 881 297,06 345 772,28 106,84 Felső-Tisza-vidéki Vizügyi Igazgatóság 67,590 Ukrajna Záhony v.m., LNV = 758,
|LNV| = 758
161 631,570 884 505,13 347 013,90 107,95 70,900
162 633,380 885 737,50 345 720,33 108,32 73,008
163 640,630 887 416,01 342 220,83 109,20 77,200
164 643,000 888 588,21 340 174,06 109,66 79,400 0,000 Államhatár a mederben
165 645,410 886 847,16 339 009,53 109,82 80,600 1,400
166 649,790 887 485,40 336 204,12 110,13 84,000 4,500
167 650,750 887 426,88 335 263,14 110,20 85,000 5,200 Lónya, v.m., LNV = 853 cm
168 655,470 888 297,44 331 664,38 110,62 90,200 9,800
169 660,790 888 175,75 328 989,87 111,00 94,000 12,000
170 665,230 890 897,37 327 379,15 111,30 97,000 15,800
171 670,560 890 606,51 323 381,31 111,72 101,400 20,400
172 674,110 890 761,44 321 187,04 112,05 104,700 22,800
173 680,330 893 553,83 317 504,53 112,66 108,140 29,200
174 682,280 893 454,43 315 721,34 112,86 110,800 31,000 Kraszna-torkolat
175 684,450 894 964,73 314 306,11 113,08 Felső-Tisza-vidéki Vizügyi Igazgatóság 32,370 Vásárosnamény v.m.,
LNV = 943 cm
176 685,900 895 088,40 313 041,56 113,43 33,300 Szamos-torkolat
177 689,400 897 765,52 311 637,70 113,98 112,000 36,800 Kövessy Gyöző Zsilip
178 693,070 899 932,23 309 108,63 114,62 115,350 42,000
179 698,050 904 145,66 308 462,43 115,36 120,500 47,350
180 705,700 908 874,76 308 011,21 116,60 127,800 51,500 Tivadar, v.m., LNV = 1014 cm
181 708,030 910 831,76 308 927,67 116,88 129,750 55,300
182 718,080 915 492,45 311 655,29 117,91 137,250 61,800
183 719,300 915 984,41 312 743,72 118,03 138,060 62,812 Államhatár a mederben
184 720,080 916 588,10 312 425,20 118,10 138,400
185 723,980 920 197,67 311 680,24 118,89 143,450 Túr-torkolat, bukó
186 727,380 922 690,26 313 834,78 119,71 147,350
187 730,670 925 350,91 311 808,45 120,15 150,300 Ukrajna
188 734,620 927 209,35 314 702,62 120,70 153,000 Milota
189 744,300 931 497,72 313 311,97 122,74 158,090 Tiszabecs, v.m., LNV = 736 cm
190 744,850 931 750,32 312 779,55 123,30 159,000 Államhatár a mederben

20. BATÁR

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 931 558,00 312 796,01 123,30 Felső-Tisza-vidéki 0,000 Tisza
4 3,000 932 273,40 310 881,04 123,30 Vízügyi Igazgatóság 1,850 Ukrajna Uszka
5 11,070 935 338,35 308 212,64 123,30 7,050 Államhatár

21. TÚR

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 920 165,70 311 664,55 118,89 Tisza
4 1,210 920 828,35 310 684,17 118,89 0,000 0,000
5 5,000 923 923,13 309 877,07 118,89 3,840 3,710
6 7,000 925 674,16 309 370,89 118,89 5,790 5,750
7 8,000 926 398,85 308 681,63 118,89 6,790 6,750
8 9,000 927 048,16 307 938,16 118,97 7,750 7,770
9 11,000 926 886,34 305 948,27 119,51 9,730 9,780
10 11,500 926 833,06 305 449,59 119,56 10,280 10,350 Sonkád, v.m., LNV = 629
11 12,000 926 874,81 304 957,06 119,59 Felső-Tisza-vidéki 10,790 10,795
12 13,000 927 557,70 304 313,87 119,70 Vízügyi Igazgatóság 11,790 11,790
13 14,000 927 645,13 303 399,73 119,80 12,800 Felső-Tisza-vidéki 12,720
14 15,000 928 150,04 302 570,83 119,91 13,800 Vízügyi Igazgatóság 13,720
15 19,700 929 959,74 299 777,77 120,61 18,060 17,790 Tisztaberek
16 21,000 930 793,82 299 973,71 120,96 19,180 19,140
17 22,000 931 625,40 299 770,05 121,26 20,270 20,000
18 23,800 932 713,22 299 247,09 121,89 21,940 22,210 Kishodosi közúti híd
19 25,000 933 422,35 298 598,76 122,41 23,140 23,440 Nagyhodosi közúti híd
20 26,000 934 177,54 297 849,20 122,83 24,090 24,470
21 27,000 935 060,04 297 541,01 123,32 25,100 25,400
22 27,700 935 749,74 297 480,48 123,61 25,790 26,110 Garbolc, v. m., LNV = 646 cm
23 28,000 936 002,96 297 357,34 123,71 26,050 26,430
24 28,900 936 642,09 296 793,95 124,00 26,665 27,270 Államhatár a mederben
25 29,000 936 731,15 296 835,74 124,03 Románia 27,290
26 30,000 937 369,51 297 125,20 124,30 28,022 Államhatár

22. SZAMOS

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 895 017,51 313 075,23 113,43 Tisza
4 3,770 895 466,53 309 811,09 113,75 2,060 1,770 Tibortelepi zsilip
5 4,260 895 978,67 309 752,10 113,86 2,650 2,100
6 5,500 896 377,12 308 673,98 113,98 3,540 3,310 Olcsvaapáti, v.m., (j.part)
LNV = 920 cm
7 10,940 898 991,56 305 758,16 114,95 7,600 7,920 Szamosszeg
8 13,690 900 609,23 302 261,03 115,47 10,580 11,000
9 16,690 902 480,61 301 505,00 116,04 14,150 13,800
10 18,000 903 461,96 300 698,85 116,36 15,410 14,500 Nábrád.v.m., LNV = 960
11 20,390 904 461,36 298 699,18 116,96 17,450 17,580 Tunyogmatolcs
12 20,690 904 680,35 298 498,39 117,10 18,050 17,860
13 21,900 905 578,92 297 687,21 117,31 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 19,260 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 19,070 Tunyogmatolcs v.m.,
LNV = 1040 cm
14 22,390 905 944,31 297 360,84 117,39 19,600 19,400 Tunyogmatolcs-Fehérgyarmat, közúti és vasúti híd
15 25,690 908 396,15 295 152,43 117,89 23,070 22,900
16 28,440 910 458,85 293 335,16 118,44 25,830 25,630 Fülpösdaróc
17 31,650 912 751,63 291 823,38 119,06 29,310 28,800 Rápolt
18 32,690 913 658,98 291 334,97 119,39 30,390 29,720
19 34,160 915 025,70 291 036,21 119,73 31,600 31,030 Szamossályi-zsilip
20 43,690 921 558,61 285 768,07 121,80 40,420 40,750
21 44,040 921 616,87 285 433,83 121,87 40,790 40,960 Szamosbecsi híd
22 46,320 923 258,52 285 287,34 122,49 43,200 42,450
23 49,400 923 553,95 282 951,27 123,01 45,350 45,850 Csenger, v.m., LNV = 902
24 50,150 924 114,35 282 514,98 123,15 46,650 46,385 Államhatár

23. KRASZNA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 893 396,73 315 742,81 112,86 Tisza
4 1,450 893 739,92 314 351,15 112,86 0,000 Vásárosnamény
5 2,000 893 822,01 313 802,84 112,86 0,740
6 3,000 893 901,28 312 801,52 112,86 1,740
7 5,660 894 245,82 310 151,99 112,86 4,500 0,000
8 7,150 894 901,61 308 813,16 112,86 6,150 1,650 Olcsva
9 13,000 894 634,45 303 204,64 113,41 nyílt ártér (13,150) 7,360
10 15,300 895 196,15 300 958,58 113,62 16,150 9,650 Ópályi
11 21,000 896 696,98 295 616,55 114,27 Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság nyílt ártér (23,460) Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 15,370
12 22,620 897 218,01 294 105,51 114,42 nyílt ártér (25,690) 16,990 Kocsord, v.m., LNV = 702
13 25,000 898 010,73 291 797,31 114,71 nyílt ártér (28,380) 19,360
14 28,000 899 188,62 289 164,04 115,18 nyílt ártér (30,820) 22,370
15 33,000 900 442,61 284 458,78 115,98 37,780 27,510 Nagyecsed
16 40,000 901 258,86 278 902,66 117,11 nyílt ártér (47,390) 34,480
17 44,900 902 497,26 274 415,15 117,90 58,440 39,300 Ágerdőmajor, v.m., LNV = 651
18 46,200 903 697,01 274 284,07 118,10 59,777 40,482 Államhatár

24. LÓNYAY-CSATORNA

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 836 236,37 318 002,37 100,82 Tisza
4 0,300 836 474,95 318 133,34 100,82 0,000 Gávavencsellő
5 2,170 838 038,29 317 174,26 99,75 1,839 0,000 Lónyai Árvízkapu
6 19,300 847 137,97 305 989,53 99,75 19,000 17,300 Simai-főfolyás torkolat
7 21,230 848 261,79 304 668,45 99,75 21,047 19,300 Kótaj v.m., LNV = 898
8 24,000 851 001,61 305 029,29 99,75 Felső-Tisza-vidéki 23,900 Felső-Tisza-vidéki 22,110
9 28,420 854 162,31 307 763,18 99,76 Vízügyi Igazgatóság 28,420 Vízügyi Igazgatóság 26,670 Kemecse v.m., LNV = 876
10 32,000 857 594,37 307 996,17 100,08 31,830 30,080
11 36,000 860 993,15 309 675,06 100,72 35,690 33,880
12 38,600 863 274,63 311 007,85 100,77 38,330 36,640 Demecser
13 39,750 864 260,89 310 618,35 100,82 39,200 37,600 Máriapócsi-főfolyás torkolat
14 42,000 866 062,32 310 164,90 100,87 41,860 40,050
15 44,600 868 432,36 310 844,90 101,49 44,526 42,738

25. BODROG

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 826 160,28 311 336,82 99,35 Tisza
4 10,000 822 899,14 318 060,43 99,51 1,400
5 14,000 825 450,78 320 386,58 99,55 0,000
6 20,000 827 470,89 324 794,51 99,61 4,000
7 26,500 831 712,24 325 843,09 99,64 9,800 Viss
8 37,300 837 343,01 333 820,63 99,71 24,300 Sárospatak, v.m., LNV = 740
9 38,000 837 859,99 334 287,88 99,81 Észak-magyarországi 25,200 Észak-magyarországi
10 40,000 839 162,54 335 758,70 99,94 Vízügyi Igazgatóság 26,600 Vízügyi Igazgatóság
11 42,000 841 119,53 336 058,74 100,03 28,800
12 45,000 843 839,72 336 582,62 100,18 32,400 3,800
13 46,000 844 764,44 336 919,96 100,37 34,800 5,300
14 47,000 845 469,44 337 599,66 100,55 36,900 6,400
15 47,740 845 961,39 338 126,04 100,81 37,800 6,900 Felsőberecki, v.m., LNV = 795
16 48,000 845 893,95 338 355,86 100,86 38,200 7,000
17 51,180 846 675,00 340 778,00 101,57 10,100 Államhatár

26. *  SAJÓ

A B C D E F G H
1 Szelvény Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-szint, A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye,
2 [fkm] EOV Y [m] EOV X [m] MÁSZ
[mBf]
kezelője Szelvény
[tkm]
kezelője Szelvény
[tkm]
LNV [cm], |LNV| [cm]
3 0,000 804 470,42 290 839,76 96,55 Észak-magyarországi Észak-magyarországi Tisza
4 2 000 802 936,52 290 361,59 96,55 Vízügyi Igazgatóság 1 350 Vízügyi Igazgatóság 0,000
5 9 300 799 606,28 294 400,49 96,55 8 000 5 000 Takta-torkolat
6 10 460 799 500,22 293 339,10 96,55 5 100 Kesznyéteni közúti híd,
Kesznyéten v.m., LNV = 596
7 11 000 799 763,94 292 869,63 96,55 5 200
8 12 000 799 126,17 292 493,19 96,55
9 15 800 798 247,97 291 702,06 97,08
10 19 000 796 135,46 292 926,80 97,97
11 24 000 793 494,12 292 190,66 99,38
12 25 950 792 375,67 292 679,62 100,07
13 29 000 791 604,01 294 875,39 101,14
14 30 000 791 118,11 295 289,35 101,53
15 30 760 790 457,11 295 566,43 101,81 Ónod, v.m., LNV = 520
16 31 000 790 489,84 295 782,09 101,93
17 31 050 790 483,47 295 804,22 101,95 Hernád-torkolat
18 32 000 790 780,34 296 353,22 102,32
19 33 000 790 151,44 296 525,30 102,72
20 34 000 790 008,69 297 423,92 103,11
21 35 000 789 917,76 298 216,28 103,51
22 36 000 789 257,27 298 815,10 104,09
23 36 750 789 350,42 299 364,82 104,57 Ónodi közúti híd
24 37 000 789 158,82 299 500,73 104,72
25 38 000 788 445,29 299 766,80 105,38
26 39 030 787 843,83 300 478,40 106,55 Ládpetri híd, Ládpetri v.m., LNV = 527
27 40 000 787 523,74 301 153,67 107,22 0,600
28 42 000 786 993,52 302 592,33 108,13 3 200
29 43 000 786 841,92 303 458,21 108,80 3 600
30 45 000 785 998,98 304 960,37 110,35 5 100
31 45 800 785 255,38 304 658,50 110,79 0,000
32 46 000 785 148,14 304 852,28 111,02 5 650
33 47 000 785 785,95 305 538,97 111,38 5 950
34 48 000 785 095,80 305 784,16 111,49 6 500
35 48 600 784 543,63 305 612,64 111,72 6 800
36 49 000 784 583,48 305 978,75 111,95 7 300
37 49 380 784 762,65 306 301,27 112,33 7 650 Felsőzsolca, vasúti híd, Felsőzsolca v.m., LNV = 512
38 50 000 784 688,99 306 813,59 112,96 8 200
39 53 000 782 833,76 308 125,04 114,29 10 700
40 53 200 782 638,34 308 156,63 114,29 10 950 Szinva-torkolat
41 53 850 782 283,04 308 533,22 114,61 0,000 11 675 Miskolci közúti híd
42 54 000 782 286,71 308 673,74 114,66 0,200 11 850
43 55 000 781 749,28 309 454,04 114,92 1 200 12 750
44 56 000 781 054,67 309 938,11 115,21 2 100 13 550 Kőgáti szivattyútelep
45 58 000 780 837,95 311 604,26 116,24 3 700 15 200
46 60 880 780 718,76 313 864,24 117,34 6 400 17 600 Szirmabesenyői közúti híd
47 68 020 778 457,60 318 660,34 121,36 Sajóecsegi vasúti híd
48 69 200 778 450,47 319 644,69 122,35 Bódva-torkolat
49 76 000 774 783,94 321 063,86 125,64
50 76 550 773 937,39 321 141,77 126,22 0,000 Sajószentpéteri közúti híd, Sajószentpéter v.m., LNV = 406
51 77 000 773 813,86 321 787,23 126,45 0,400
52 78 000 771 911,63 322 866,78 127,00 1 050
53 81 000 771 358,33 323 760,01 128,96 3 100 Kazincbarcikai közúti híd
54 82 330 770 564,24 324 106,53 130,80 6 850
55 83 640 774 311,60 321 051,31 131,33 6 900
56 86 000 769 462,28 325 019,55 132,38 7 745 Szuha-patak, torkolat
57 86 550 769 314,95 325 158,34 132,74 7 700 Kazincbarcika-mucsonyi közúti híd
58 86 980 768 932,52 325 092,48 133,11 9 250 Kazincbarcikai vasúti híd
59 87 450 768 652,22 325 337,47 133,49 9 750 Kazincbarcika-szuhakállói vasúti híd
60 89 450 767 552,23 326 095,35 134,20 10 250 Kazincbarcika
61 90 000 767 166,54 326 339,16 134,57 10 950
62 91 000 766 354,24 326 258,26 135,40
63 93 000 765 565,86 326 921,58 136,58
64 95 100 763 942,96 327 568,18 137,8 Sajókazai közúti híd
65 96 000 763 212,12 327 164,14 138,26
66 97 450 762 237,98 327 083,72 139,02 Vadnai árok
67 99 580 760 943,57 327 420,79 140,07 Galgóc-patak
68 99 950 760 965,85 327 047,57 140,26 Vadnai vasúti híd
69 100 200 760 902,27 326 895,55 140,39 Bán-patak, torkolat
70 101 450 759 990,98 326 561,07 141,28 0,000 Hosszúrévpusztai közúti híd
71 102 000 759 445,80 326 450,47 142,12 0,650
72 104 700 757 924,15 326 482,35 142,96
73 106 670 757 184,75 326 935,41 143,92
74 112 900 753 450,81 327 620,16 147,15 0,000 Putnoki közúti híd
75 113 000 753 347,92 327 622,46 147,22 0,300
76 116 000 752 234,13 326 714,74 148,06 1 100
77 117 000 751 460,84 326 781,38 148,69 1 700
78 119 480 749 110,95 326 614,57 150,66 4 000 0,450 Hangony-patak
79 120 320 748 629,26 327 250,95 151,40 4 750 1 300 Keleméri-patak
80 120 680 748 307,29 327 344,56 151,67 5 450 2 100 Bánréve, v.m., LNV = 499
81 123 500 745 984,65 327 357,65 152,58 7 500 4 011 Saiópüspöki, v.m., LNV = 416,
|LNV| = 342
82 125 200 745 005,78 327 998,22 154,22