A jogszabály mai napon ( 2020.03.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) - Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A Kormány a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) és Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasz nyomvonalát meghatározó tengelye (az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával) az 1. mellékletben megállapított, M = 1:20000 léptékű áttekintő térkép alapján kerül kijelölésre.

(2) Az 1. mellékletben szereplő tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) koordinátáit, valamint WGS84 földrajzi (GPS) (a továbbiakban: WGS84) koordinátáit a 2. melléklet határozza meg azzal, hogy az 1., a 2. és a 3. melléklet közti, vagy az EOV és a GPS koordináták közti eltérés esetén a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

(3) Az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) és Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakaszának nyomvonala a tengelypontokban az út tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok, és a végpontoktól számított, a 2. §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület az 1. melléklet szerint.

(4) Az e rendelettel kijelölt nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Ha a 3. mellékletben szereplő ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően telekalakítási eljárás folytán változik meg, akkor a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet az 1. mellékletben meghatározott nyomvonalfolyosó érint.

2. § A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a P1 ponttól a P215 pontig 250 méter.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelethez

Az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) és Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza nyomvonala, és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

2. melléklet a 230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelethez

Az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) és Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza tengelypontjainak koordinátái, és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért távolsága

Pont száma EOV Y EOV X WGS84 Távolság
m
0 839929,448 237488,789 47°27’13,79” 21°33’59,92” 250
1 839931,682 237457,386 47°27’12,77” 21°33’59,98” 250
2 839938,775 237357,638 47°27’9,54” 21°34’0,16” 250
3 839945,869 237257,890 47°27’6,30” 21°34’0,35” 250
4 839952,962 237158,142 47°27’3,71” 21°34’0,53” 250
5 839960,056 237058,394 47°26’59,83” 21°34’0,72” 250
6 839967,150 236958,646 47°26’56,60” 21°34’0,90” 250
7 839974,243 236858,897 47°26’53,36” 21°34’1,91” 250
8 839981,337 236759,149 47°26’50,12” 21°34’1,27” 250
9 839988,430 236659,401 47°26’46,89” 21°34’1,46” 250
10 839995,524 236559,653 47°26’43,65” 21°34’1,64” 250
11 840002,618 236459,905 47°26’40,42” 21°34’1,83” 250
12 840009,711 236360,157 47°26’37,18” 21°34’2,17” 250
13 840016,805 236260,409 47°26’33,95” 21°34’2,20” 250
14 840023,898 236160,661 47°26’30,71” 21°34’2,38” 250
15 840030,992 236060,913 47°26’27,47” 21°34’2,57” 250
16 840038,086 235961,165 47°26’24,24” 21°34’2,75” 250
17 840045,179 235861,417 47°26’21,75” 21°34’2,94” 250
18 840052,273 235761,668 47°26’17,77” 21°34’3,12” 250
19 840059,366 235661,920 47°26’14,53” 21°34’3,31” 250
20 840066,460 235562,172 47°26’11,30” 21°34’3,49” 250
21 840073,168 235462,399 47°26’8,64” 21°34’3,66” 250
22 840076,995 235362,477 47°26’4,82” 21°34’3,69” 250
23 840077,490 235262,483 47°26’1,58” 21°34’3,56” 250
24 840074,652 235162,528 47°25’58,35” 21°34’3,27” 250
25 840068,484 235062,723 47°25’55,13” 21°34’2,82” 250
26 840058,994 234963,179 47°25’51,92” 21°34’2,22” 250
27 840046,191 234864,006 47°25’48,72” 21°34’1,45” 250
28 840030,090 234765,316 47°25’45,54” 21°34’0,53” 250
29 840010,710 234667,216 47°25’42,39” 21°33’59,46” 250
30 839988,070 234569,818 47°25’39,26” 21°33’58,23” 250
31 839962,197 234473,227 47°25’36,16” 21°33’56,85” 250
32 839933,120 234377,553 47°25’33,99” 21°33’55,31” 250
33 839900,870 234282,901 47°25’30,69” 21°33’53,63” 250
34 839865,483 234189,376 47°25’27,79” 21°33’51,80” 250
35 839826,999 234097,083 47°25’24,13” 21°33’49,82” 250
36 839785,461 234006,123 47°25’21,23” 21°33’47,70” 250
37 839740,914 233916,599 47°25’18,38” 21°33’45,44” 250
38 839693,478 233828,570 47°25’15,58” 21°33’43,45” 250
39 839645,147 233741,025 47°25’12,79” 21°33’40,60” 250
40 839596,815 233653,480 47°25’10,14” 21°33’38,16” 250
41 839548,484 233565,936 47°25’7,23” 21°33’35,72” 250
42 839500,153 233478,391 47°25’4,44” 21°33’33,29” 250
43 839451,821 233390,846 47°25’1,66” 21°33’30,85” 250
44 839403,490 233303,301 47°24’58,88” 21°33’28,41” 250
45 839355,158 233215,757 47°24’56,99” 21°33’25,97” 250
46 839306,827 233128,212 47°24’53,31” 21°33’23,53” 250
47 839258,496 233040,667 47°24’50,53” 21°33’21,97” 250
48 839210,164 232953,123 47°24’47,74” 21°33’18,65” 250
49 839161,833 232865,578 47°24’44,96” 21°33’16,22” 250
50 839113,501 232778,033 47°24’42,18” 21°33’13,78” 250
51 839065,108 232690,523 47°24’39,40” 21°33’11,34” 250
52 839016,011 232603,406 47°24’36,63” 21°33’8,86” 250
53 838966,045 232516,784 47°24’33,88” 21°33’6,35” 250
54 838915,216 232430,666 47°24’31,14” 21°33’3,79” 250
55 838863,528 232345,060 47°24’28,42” 21°33’1,20” 250
56 838810,987 232259,976 47°24’25,72” 21°32’58,56” 250
57 838757,597 232175,422 47°24’23,48” 21°32’55,89” 250
58 838703,365 232091,405 47°24’20,38” 21°32’53,18” 250
59 838648,295 232007,935 47°24’17,74” 21°32’50,42” 250
60 838592,393 231925,020 47°24’15,11” 21°32’47,63” 250
61 838535,842 231842,547 47°24’12,50” 21°32’44,81” 250
62 838479,241 231760,106 47°24’9,89” 21°32’41,99” 250
63 838422,641 231677,666 47°24’7,28” 21°32’39,16” 250
64 838366,040 231595,226 47°24’4,67” 21°32’36,34” 250
65 838309,439 231512,786 47°24’2,65” 21°32’33,51” 250
66 838252,839 231430,346 47°23’59,45” 21°32’30,69” 250
67 838196,573 231347,679 47°23’56,83” 21°32’27,88” 250
68 838142,733 231263,415 47°23’54,16” 21°32’25,19” 250
69 838091,731 231177,404 47°23’51,43” 21°32’22,63” 250
70 838043,625 231089,741 47°23’48,64” 21°32’20,20” 250
71 837998,466 231000,523 47°23’45,80” 21°32’17,91” 250
72 837956,306 230909,850 47°23’42,91” 21°32’15,77” 250
73 837917,191 230817,823 47°23’39,97” 21°32’13,76” 250
74 837881,165 230724,542 47°23’36,99” 21°32’11,90” 250
75 837848,268 230630,113 47°23’33,97” 21°32’10,19” 250
76 837818,536 230534,640 47°23’30,91” 21°32’8,63” 250
77 837792,002 230438,230 47°23’27,82” 21°32’7,22” 250
78 837768,697 230340,988 47°23’24,69” 21°32’5,96” 250
79 837748,645 230243,024 47°23’21,54” 21°32’4,86” 250
80 837731,869 230144,446 47°23’18,37” 21°32’3,91” 250
81 837718,387 230045,363 47°23’15,18” 21°32’3,11” 250
82 837708,215 229945,887 47°23’11,97” 21°32’2,48” 250
83 837701,365 229846,126 47°23’8,74” 21°32’2,61” 250
84 837695,718 229746,289 47°23’5,52” 21°32’1,58” 250
85 837686,881 229646,685 47°23’2,30” 21°32’1,13” 250
86 837674,729 229547,431 47°22’59,10” 21°32’0,28” 250
87 837659,277 229448,636 47°22’55,92” 21°31’59,39” 250
88 837640,541 229350,412 47°22’52,76” 21°31’58,35” 250
89 837618,541 229252,867 47°22’49,63” 21°31’57,16” 250
90 837593,303 229156,109 47°22’46,52” 21°31’55,81” 250
91 837564,854 229060,246 47°22’43,45” 21°31’54,31” 250
92 837533,226 228965,384 47°22’40,41” 21°31’52,65” 250
93 837498,454 228871,629 47°22’37,41” 21°31’50,86” 250
94 837460,577 228779,085 47°22’34,46” 21°31’48,91” 250
95 837419,753 228687,801 47°22’31,54” 21°31’46,83” 250
96 837378,136 228596,872 47°22’28,64” 21°31’44,71” 250
97 837336,518 228505,944 47°22’25,74” 21°31’42,59” 250
98 837295,620 228414,693 47°22’22,83” 21°31’40,50” 250
99 837257,634 228322,193 47°22’19,88” 21°31’38,55” 250
100 837222,750 228228,480 47°22’16,88” 21°31’36,75” 250
101 837191,007 228133,657 47°22’13,84” 21°31’35,96” 250
102 837162,720 228037,748 47°22’10,77” 21°31’33,60” 250
103 837135,547 227941,511 47°22’7,68” 21°31’32,16” 250
104 837108,374 227845,274 47°22’4,59” 21°31’30,72” 250
105 837081,200 227749,036 47°22’1,51” 21°31’29,28” 250
106 837054,027 227652,799 47°21’58,42” 21°31’27,84” 250
107 837026,298 227556,723 47°21’55,34” 21°31’26,37” 250
108 836995,650 227461,540 47°21’52,29” 21°31’24,77” 250
109 836961,848 227367,431 47°21’49,28” 21°31’23,23” 250
110 836924,927 227274,501 47°21’46,31” 21°31’21,12” 250
111 836884,930 227182,854 47°21’43,38” 21°31’19,80” 250
112 836841,901 227092,590 47°21’40,51” 21°31’16,89” 250
113 836795,888 227003,810 47°21’37,68” 21°31’14,56” 250
114 836746,941 226916,613 47°21’34,91” 21°31’12,10” 250
115 836695,116 226831,096 47°21’32,19” 21°31’9,50” 250
116 836640,469 226747,353 47°21’29,54” 21°31’6,77” 250
117 836583,062 226665,478 47°21’26,95” 21°31’3,92” 250
118 836522,958 226585,562 47°21’24,42” 21°31’0,93” 250
119 836460,224 226507,694 47°21’21,97” 21°30’57,83” 250
120 836394,927 226431,961 47°21’19,58” 21°30’54,61” 250
121 836328,096 226357,573 47°21’17,24” 21°30’51,31” 250
122 836261,264 226283,185 47°21’14,90” 21°30’48,20” 250
123 836194,425 226208,805 47°21’12,56” 21°30’44,72” 250
124 836127,585 226134,425 47°21’10,22” 21°30’41,43” 250
125 836060,744 226060,045 47°21’7,88” 21°30’38,13” 250
126 835994,478 225985,156 47°21’5,53” 21°30’34,86” 250
127 835930,614 225908,212 47°21’3,10” 21°30’31,70” 250
128 835869,349 225829,182 47°21’0,61” 21°30’28,67” 250
129 835810,752 225748,155 47°20’58,49” 21°30’25,76” 250
130 835754,889 225665,219 47°20’55,42” 21°30’22,97” 250
131 835701,820 225580,468 47°20’52,73” 21°30’20,32” 250
132 835651,605 225493,995 47°20’49,98” 21°30’17,80” 250
133 835604,300 225405,897 47°20’47,18” 21°30’15,41” 250
134 835559,957 225316,271 47°20’44,32” 21°30’13,17” 250
135 835518,626 225225,217 47°20’41,42” 21°30’11,66” 250
136 835480,353 225132,836 47°20’38,47” 21°30’9,10” 250
137 835445,179 225039,231 47°20’35,47” 21°30’7,29” 250
138 835413,145 224944,506 47°20’32,44” 21°30’5,62” 250
139 835384,285 224848,766 47°20’29,37” 21°30’4,10” 250
140 835358,633 224752,117 47°20’26,27” 21°30’2,74” 250
141 835336,215 224654,667 47°20’23,14” 21°30’1,52” 250
142 835317,058 224556,524 47°20’19,98” 21°30’0,46” 250
143 835301,182 224457,796 47°20’16,80” 21°29’59,56” 250
144 835288,605 224358,595 47°20’13,60” 21°29’58,81” 250
145 835279,341 224259,030 47°20’10,39” 21°29’58,22” 250
146 835273,401 224159,211 47°20’7,16” 21°29’57,79” 250
147 835270,791 224059,250 47°20’3,93” 21°29’57,52” 250
148 835271,513 223959,257 47°20’0,69” 21°29’57,40” 250
149 835275,568 223859,344 47°19’57,45” 21°29’57,45” 250
150 835282,950 223759,621 47°19’54,22” 21°29’57,65” 250
151 835293,651 223660,200 47°19’50,99” 21°29’58,16” 250
152 835307,660 223561,191 47°19’47,77” 21°29’58,53” 250
153 835324,961 223462,704 47°19’44,57” 21°29’59,21” 250
154 835345,535 223364,848 47°19’41,38” 21°30’0,44” 250
155 835369,358 223267,732 47°19’38,21” 21°30’1,34” 250
156 835396,405 223171,464 47°19’35,72” 21°30’2,17” 250
157 835426,645 223076,150 47°19’31,95” 21°30’3,47” 250
158 835460,045 222981,898 47°19’28,87” 21°30’4,92” 250
159 835496,568 222888,811 47°19’25,82” 21°30’6,52” 250
160 835536,172 222796,993 47°19’22,81” 21°30’8,27” 250
161 835578,815 222706,546 47°19’19,83” 21°30’10,16” 250
162 835624,239 222617,461 47°19’16,90” 21°30’12,19” 250
163 835668,185 222527,642 47°19’13,95” 21°30’14,15” 250
164 835708,504 222436,138 47°19’10,95” 21°30’15,93” 250
165 835745,132 222343,094 47°19’7,90” 21°30’17,53” 250
166 835778,009 222248,660 47°19’4,81” 21°30’18,96” 250
167 835807,084 222152,987 47°19’1,69” 21°30’20,20” 250
168 835832,309 222056,228 47°18’58,53” 21°30’21,25” 250
169 835853,645 221958,538 47°18’55,34” 21°30’22,12” 250
170 835871,058 221860,072 47°18’52,14” 21°30’22,80” 250
171 835884,519 221760,989 47°18’48,92” 21°30’23,30” 250
172 835894,007 221661,447 47°18’45,69” 21°30’23,60” 250
173 835898,760 221561,596 47°18’42,45” 21°30’23,68” 250
174 835897,372 221461,605 47°18’39,22” 21°30’23,46” 250
175 835895,339 221361,629 47°18’35,98” 21°30’23,21” 250
176 835890,776 221261,735 47°18’32,75” 21°30’22,85” 250
177 835884,467 221161,935 47°18’29,53” 21°30’22,40” 250
178 835877,237 221062,197 47°18’26,31” 21°30’21,90” 250
179 835869,814 220962,473 47°18’23,93” 21°30’21,40” 250
180 835862,390 220862,749 47°18’19,87” 21°30’20,90” 250
181 835854,966 220763,025 47°18’16,65” 21°30’20,40” 250
182 835847,543 220663,301 47°18’13,43” 21°30’19,89” 250
183 835840,119 220563,577 47°18’10,21” 21°30’19,39” 250
184 835832,696 220463,853 47°18’6,99” 21°30’18,89” 250
185 835825,157 220364,137 47°18’3,77” 21°30’18,38” 250
186 835815,859 220264,575 47°18’0,55” 21°30’17,79” 250
187 835802,103 220165,539 47°17’57,36” 21°30’16,99” 250
188 835782,296 220067,537 47°17’54,21” 21°30’15,90” 250
189 835756,527 219970,929 47°17’51,11” 21°30’14,53” 250
190 835726,504 219875,546 47°17’48,58” 21°30’12,96” 250
191 835694,865 219780,683 47°17’45,20” 21°30’11,31” 250
192 835663,130 219685,853 47°17’41,98” 21°30’9,66” 250
193 835631,394 219591,022 47°17’38,94” 21°30’8,11” 250
194 835599,950 219496,095 47°17’35,90” 21°30’6,37” 250
195 835571,452 219400,253 47°17’32,83” 21°30’4,87” 250
196 835549,728 219302,674 47°17’29,69” 21°30’3,69” 250
197 835536,871 219203,538 47°17’26,50” 21°30’2,93” 250
198 835533,066 219103,645 47°17’23,27” 21°30’2,60” 250
199 835538,346 219003,819 47°17’20,34” 21°30’2,70” 250
200 835552,656 218904,883 47°17’16,81” 21°30’3,24” 250
201 835574,560 218807,327 47°17’13,63” 21°30’4,13” 250
202 835600,327 218710,705 47°17’10,48” 21°30’5,21” 250
203 835626,072 218614,078 47°17’7,33” 21°30’6,29” 250
204 835647,906 218516,506 47°17’4,15” 21°30’7,19” 250
205 835662,115 218417,555 47°17’0,93” 21°30’7,72” 250
206 835667,295 218317,724 47°16’57,69” 21°30’7,81” 250
207 835664,677 218217,774 47°16’54,46” 21°30’7,54” 250
208 835657,962 218118,001 47°16’51,24” 21°30’7,75” 250

3. melléklet a 230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelethez

Az M35 autópálya Debrecen (4. sz. főút) és Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza nyomvonalával érintett ingatlanok listája

A B C
Település HRSZ
1 Debrecen 042/54
2 Debrecen 0428/37
3 Debrecen 0428/111
4 Debrecen 0428/104
5 Debrecen 0428/101
6 Debrecen 0426/35
7 Debrecen 0428/12
8 Debrecen 0428/10
9 Debrecen 0428/47
10 Debrecen 0428/49
11 Debrecen 0428/121
12 Debrecen 0428/122
13 Debrecen 0428/21
14 Debrecen 0428/22
15 Debrecen 0428/106
16 Debrecen 0428/97
17 Debrecen 0426/36
18 Debrecen 0428/40
19 Debrecen 0428/26
20 Debrecen 0428/30
21 Debrecen 0428/93
22 Debrecen 0428/90
23 Debrecen 0426/45
24 Debrecen 0430/94
25 Debrecen 0428/110
26 Debrecen 0428/108
27 Debrecen 0428/107
28 Debrecen 0428/109
29 Debrecen 0428/115
30 Debrecen 0428/117
31 Debrecen 0428/119
32 Debrecen 0428/113
33 Debrecen 0428/103
34 Debrecen 0428/105
35 Debrecen 0428/100
36 Debrecen 0428/99
37 Debrecen 0428/98
38 Debrecen 0428/95
39 Debrecen 0428/94
40 Debrecen 0428/96
41 Debrecen 0428/102
42 Debrecen 0428/88
43 Debrecen 0428/86
44 Debrecen 0428/87
45 Debrecen 0430/120
46 Debrecen 0430/119
47 Debrecen 0430/118
48 Debrecen 0430/117
49 Debrecen 0430/116
50 Debrecen 0430/115
51 Debrecen 0430/112
52 Debrecen 0430/114
53 Debrecen 0430/113
54 Debrecen 0430/40
55 Debrecen 0430/45
56 Debrecen 0430/46
57 Debrecen 0430/47
58 Debrecen 0430/48
59 Debrecen 0430/49
60 Debrecen 0430/41
61 Debrecen 0430/39
62 Debrecen 0430/44
63 Debrecen 0430/38
64 Debrecen 0430/55
65 Debrecen 0430/52
66 Debrecen 0430/53
67 Debrecen 0430/54
68 Debrecen 0430/56
69 Debrecen 0430/50
70 Debrecen 0430/51
71 Debrecen 0428/85
72 Debrecen 0428/84
73 Debrecen 0428/82
74 Debrecen 0428/83
75 Debrecen 0430/103
76 Debrecen 0430/102
77 Debrecen 0430/101
78 Debrecen 0430/100
79 Debrecen 0430/99
80 Debrecen 0430/98
81 Debrecen 0430/97
82 Debrecen 0430/95
83 Debrecen 0430/96
84 Debrecen 0430/104
85 Debrecen 0430/111
86 Debrecen 0430/110
87 Debrecen 0430/109
88 Debrecen 0430/108
89 Debrecen 0430/107
90 Debrecen 0430/105
91 Debrecen 0430/106
92 Debrecen 0426/32
93 Debrecen 0426/31
94 Debrecen 0426/30
95 Debrecen 0426/38
96 Debrecen 0426/37
97 Debrecen 0426/33
98 Debrecen 0426/34
99 Debrecen 0426/39
100 Debrecen 0430/122
101 Debrecen 0430/121
102 Debrecen 0430/130
103 Debrecen 0430/129
104 Debrecen 0430/128
105 Debrecen 0430/127
106 Debrecen 0430/126
107 Debrecen 0430/125
108 Debrecen 0430/124
109 Debrecen 0430/123
110 Debrecen 0430/57
111 Debrecen 0430/58
112 Debrecen 0430/59
113 Debrecen 0430/60
114 Debrecen 0430/61
115 Debrecen 0430/65
116 Debrecen 0428/81
117 Debrecen 0428/80
118 Debrecen 0428/79
119 Debrecen 0428/75
120 Debrecen 0428/77
121 Debrecen 0428/76
122 Debrecen 0428/52
123 Debrecen 0428/53
124 Debrecen 0428/55
125 Debrecen 0428/51
126 Debrecen 0428/70
127 Debrecen 0428/74
128 Debrecen 0428/73
129 Debrecen 0428/72
130 Debrecen 0428/64
131 Debrecen 0428/65
132 Debrecen 0428/62
133 Debrecen 0428/63
134 Debrecen 0428/69
135 Debrecen 0428/66
136 Debrecen 0428/67
137 Debrecen 0428/61
138 Debrecen 0428/56
139 Debrecen 0428/57
140 Debrecen 0428/58
141 Debrecen 0428/59
142 Debrecen 0428/60
143 Debrecen 0426/29
144 Debrecen 0428/13
145 Debrecen 0428/11
146 Debrecen 0428/9
147 Debrecen 0428/14
148 Debrecen 0427
149 Debrecen 0428/8
150 Debrecen 0428/50
151 Debrecen 0428/46
152 Debrecen 0428/45
153 Debrecen 0428/44
154 Debrecen 0428/36
155 Debrecen 0428/39
156 Debrecen 0428/38
157 Debrecen 0428/42
158 Debrecen 0428/43
159 Debrecen 0428/41
160 Debrecen 0428/15
161 Debrecen 0428/18
162 Debrecen 0428/20
163 Debrecen 0428/19
164 Debrecen 0428/16
165 Debrecen 0428/23
166 Debrecen 0428/17
167 Debrecen 0428/29
168 Debrecen 0428/31
169 Debrecen 0428/32
170 Debrecen 0428/33
171 Debrecen 0428/28
172 Debrecen 0428/27
173 Debrecen 0428/25
174 Debrecen 0428/35
175 Debrecen 0428/34
176 Debrecen 0428/24
177 Mikepércs 042/46
178 Mikepércs 042/42
179 Mikepércs 042/41
180 Mikepércs 042/45
181 Mikepércs 042/43
182 Mikepércs 042/44
183 Mikepércs 041
184 Mikepércs 031
185 Mikepércs 032
186 Mikepércs 042/52
187 Mikepércs 042/51
188 Mikepércs 042/50
189 Mikepércs 042/47
190 Mikepércs 042/49
191 Mikepércs 042/48
192 Mikepércs 042/53
193 Mikepércs 042/13
194 Mikepércs 042/36
195 Mikepércs 042/35
196 Mikepércs 042/37
197 Mikepércs 042/38
198 Mikepércs 042/39
199 Mikepércs 042/40
200 Mikepércs 042/34
201 Mikepércs 042/33
202 Mikepércs 038/28
203 Mikepércs 039
204 Mikepércs 038/29
205 Mikepércs 038/30
206 Mikepércs 038/31
207 Mikepércs 038/40
208 Mikepércs 038/38
209 Mikepércs 038/39
210 Mikepércs 038/36
211 Mikepércs 038/37
212 Mikepércs 038/35
213 Mikepércs 038/34
214 Mikepércs 038/33
215 Mikepércs 038/32
216 Mikepércs 038/41
217 Mikepércs 038/26
218 Mikepércs 038/27
219 Sáránd 086/4
220 Sáránd 086/8
221 Sáránd 086/6
222 Sáránd 086/5
223 Sáránd 086/15
224 Sáránd 086/16
225 Sáránd 086/17
226 Sáránd 086/24
227 Sáránd 086/28
228 Sáránd 086/30
229 Sáránd 086/29
230 Sáránd 086/36
231 Hajdúszoboszló 065/79
232 Hajdúszoboszló 065/78
233 Hajdúszoboszló 065/77
234 Hajdúszoboszló 065/73
235 Hajdúszoboszló 065/74
236 Hajdúszoboszló 065/75
237 Hajdúszoboszló 065/76
238 Hajdúszoboszló 065/72
239 Hajdúszoboszló 065/66
240 Hajdúszoboszló 065/71
241 Hajdúszoboszló 065/70
242 Hajdúszoboszló 065/67
243 Hajdúszoboszló 065/69
244 Hajdúszoboszló 065/68
245 Hajdúszoboszló 065/84
246 Hajdúszoboszló 065/86
247 Hajdúszoboszló 065/82
248 Hajdúszoboszló 065/83
249 Hajdúszoboszló 065/80
250 Hajdúszoboszló 065/81
251 Hajdúszoboszló 065/85
252 Hajdúszoboszló 065/91
253 Hajdúszoboszló 065/92
254 Hajdúszoboszló 065/90
255 Hajdúszoboszló 065/89
256 Hajdúszoboszló 065/87
257 Hajdúszoboszló 065/88
258 Hajdúszoboszló 065/96
259 Hajdúszoboszló 065/94
260 Hajdúszoboszló 065/93
261 Hajdúszoboszló 065/97
262 Hajdúszoboszló 065/98
263 Hajdúszoboszló 065/99
264 Hajdúszoboszló 065/95
265 Hajdúszoboszló 065/100
266 Hajdúszoboszló 065/102
267 Hajdúszoboszló 065/101
268 Hajdúszoboszló 065/105
269 Hajdúszoboszló 065/103
270 Hajdúszoboszló 065/104
271 Hajdúszoboszló 065/106
272 Hajdúszoboszló 065/107
273 Hajdúszoboszló 065/109
274 Hajdúszoboszló 065/112
275 Hajdúszoboszló 065/111
276 Hajdúszoboszló 065/110
277 Hajdúszoboszló 065/113
278 Hajdúszoboszló 065/114
279 Hajdúszoboszló 065/115
280 Hajdúszoboszló 065/116
281 Hajdúszoboszló 065/108
282 Hajdúszoboszló 065/117
283 Hajdúszoboszló 065/118
284 Hajdúszoboszló 065/119
285 Hajdúszoboszló 065/120
286 Hajdúszoboszló 065/125
287 Hajdúszoboszló 065/122
288 Hajdúszoboszló 065/124
289 Hajdúszoboszló 065/129
290 Hajdúszoboszló 065/134
291 Hajdúszoboszló 065/121
292 Hajdúszoboszló 065/127
293 Hajdúszoboszló 065/126
294 Hajdúszoboszló 065/123
295 Hajdúszoboszló 065/128
296 Hajdúszoboszló 065/130
297 Hajdúszoboszló 065/135
298 Hajdúszoboszló 065/137
299 Hajdúszoboszló 065/133
300 Hajdúszoboszló 065/132
301 Hajdúszoboszló 065/131
302 Hajdúszoboszló 065/136
303 Hajdúszoboszló 065/139
304 Hajdúszoboszló 065/138
305 Hajdúszoboszló 065/140
306 Hajdúszoboszló 073/40
307 Hajdúszoboszló 073/39
308 Hajdúszoboszló 073/38
309 Hajdúszoboszló 073/37
310 Hajdúszoboszló 073/36
311 Hajdúszoboszló 073/35
312 Hajdúszoboszló 073/34
313 Hajdúszoboszló 073/33
314 Hajdúszoboszló 073/51
315 Hajdúszoboszló 073/50
316 Hajdúszoboszló 073/48
317 Hajdúszoboszló 073/47
318 Hajdúszoboszló 073/46
319 Hajdúszoboszló 073/44
320 Hajdúszoboszló 073/43
321 Hajdúszoboszló 073/49
322 Hajdúszoboszló 073/45
323 Hajdúszoboszló 073/42
324 Hajdúszoboszló 073/41
325 Hajdúszoboszló 073/32
326 Hajdúszoboszló 073/31
327 Hajdúszoboszló 073/2
328 Hajdúszovát 0160/6
329 Hajdúszovát 0160/7
330 Derecske 0100
331 Derecske 0101/1
332 Derecske 0101/2
333 Derecske 0101/4
334 Derecske 0101/9
335 Derecske 0101/8
336 Derecske 0101/6
337 Derecske 0101/5
338 Derecske 0102/3
339 Derecske 0102/4
340 Derecske 0102/5
341 Derecske 0102/6
342 Derecske 0103
343 Derecske 0104/5
344 Derecske 0104/6
345 Derecske 0104/4
346 Derecske 0104/3
347 Derecske 0104/1
348 Derecske 0104/2
349 Derecske 0106
350 Derecske 0105
351 Derecske 099
352 Derecske 098/2
353 Derecske 096
354 Derecske 087
355 Derecske 0129
356 Derecske 0128
357 Derecske 0154/4
358 Derecske 0154/1
359 Derecske 0174/3
360 Derecske 0174/2
361 Derecske 0265/44
362 Derecske 0247/60
363 Derecske 0247/57
364 Derecske 0247/54
365 Derecske 0247/58
366 Derecske 0247/55
367 Derecske 0247/56
368 Derecske 0247/53
369 Derecske 0192/22
370 Derecske 0192/23
371 Derecske 0192/24
372 Derecske 0133
373 Derecske 0155
374 Derecske 0154/5
375 Derecske 0166
376 Derecske 0151
377 Derecske 0154/6
378 Derecske 0153
379 Derecske 0152
380 Derecske 0176/30
381 Derecske 0176/44
382 Derecske 0176/17
383 Derecske 0174/1
384 Derecske 0165/13
385 Derecske 0165/14
386 Derecske 0176/16
387 Derecske 0176/45
388 Derecske 0165/12
389 Derecske 0265/38
390 Derecske 0265/36
391 Derecske 0265/35
392 Derecske 0192/21
393 Derecske 0176/43
394 Derecske 0176/42
395 Derecske 0192/18
396 Derecske 0192/25
397 Derecske 0192/20
398 Derecske 0192/19
399 Derecske 0265/31
400 Derecske 0265/32
401 Derecske 0265/37
402 Derecske 0265/33
403 Derecske 0265/28
404 Derecske 0265/30
405 Derecske 0265/29
406 Derecske 0176/41
407 Derecske 0176/40
408 Derecske 0265/27
409 Derecske 0265/26
410 Derecske 0265/25
411 Derecske 0265/24
412 Derecske 0265/3
413 Derecske 0187
414 Derecske 0165/15
415 Derecske 0169/1
416 Derecske 0172/1
417 Derecske 0170/2
418 Derecske 0171/3
419 Derecske 0176/18
420 Derecske 0176/20
421 Derecske 0176/19
422 Derecske 0174/8
423 Derecske 0174/7
424 Derecske 0174/9
425 Derecske 0174/4
426 Derecske 0174/5
427 Derecske 0174/6
428 Derecske 0179
429 Derecske 0156
430 Derecske 0265/34
431 Derecske 0265/39
432 Derecske 0265/40
433 Derecske 0265/41
434 Derecske 0265/42
435 Derecske 0265/43
436 Derecske 0110/1
437 Derecske 0328/9
438 Derecske 0328/105
439 Derecske 0328/104
440 Derecske 0328/106
441 Derecske 0328/103
442 Derecske 0328/71
443 Derecske 0338/8
444 Derecske 0338/21
445 Derecske 0328/98
446 Derecske 0328/97
447 Derecske 0328/96
448 Derecske 0328/95
449 Derecske 0328/101
450 Derecske 0328/87
451 Derecske 0328/86
452 Derecske 0317/3
453 Derecske 0340/5
454 Derecske 0336/2
455 Derecske 0342/23
456 Derecske 0342/22
457 Derecske 0342/21
458 Derecske 0317/4
459 Derecske 0265/17
460 Derecske 0265/21
461 Derecske 0265/19
462 Derecske 0265/20
463 Derecske 0261/34
464 Derecske 0261/36
465 Derecske 0261/28
466 Derecske 0261/12
467 Derecske 0261/14
468 Derecske 0261/11
469 Derecske 0261/15
470 Derecske 0265/18
471 Derecske 0265/22
472 Derecske 0265/23
473 Derecske 0261/32
474 Derecske 0261/39
475 Derecske 0261/26
476 Derecske 0261/37
477 Derecske 0261/30
478 Derecske 0261/31
479 Derecske 0261/38
480 Derecske 0261/24
481 Derecske 0261/29
482 Derecske 0261/23
483 Derecske 0261/18
484 Derecske 0261/16
485 Derecske 0261/17
486 Derecske 0261/27
487 Derecske 0261/33
488 Derecske 0261/25
489 Derecske 0261/22
490 Derecske 0261/21
491 Derecske 0261/19
492 Derecske 0261/20
493 Derecske 0247/59
494 Derecske 0247/52
495 Derecske 0247/51
496 Derecske 0247/46
497 Derecske 0247/48
498 Derecske 0261/5
499 Derecske 0261/10
500 Derecske 0261/6
501 Derecske 0261/9
502 Derecske 0261/4
503 Derecske 0261/8
504 Derecske 0261/3
505 Derecske 0261/7
506 Derecske 0247/1
507 Derecske 0261/2
508 Derecske 0260
509 Derecske 0340/6
510 Derecske 0261/1
511 Derecske 0317/5
512 Derecske 0317/6
513 Derecske 0311/6
514 Derecske 0317/7
515 Derecske 0311/5
516 Derecske 0318
517 Derecske 0317/8
518 Derecske 0317/9
519 Derecske 0347/9
520 Derecske 0328/73
521 Derecske 0311/4
522 Derecske 0311/8
523 Derecske 0311/10
524 Derecske 0311/9
525 Derecske 0311/18
526 Derecske 0261/40
527 Derecske 0311/11
528 Derecske 0311/19
529 Derecske 0261/35
530 Derecske 0311/16
531 Derecske 0311/15
532 Derecske 0311/20
533 Derecske 0311/12
534 Derecske 0311/13
535 Derecske 0311/14
536 Derecske 0342/20
537 Derecske 0342/19
538 Derecske 0342/18
539 Derecske 0342/17
540 Derecske 0333/4
541 Derecske 0333/3
542 Derecske 0337/1
543 Derecske 0317/10
544 Derecske 0342/16
545 Derecske 0319/1
546 Derecske 0327/2
547 Derecske 0322/45
548 Derecske 0321
549 Derecske 0333/5
550 Derecske 0333/6
551 Derecske 0340/4
552 Derecske 0333/9
553 Derecske 0333/8
554 Derecske 0333/10
555 Derecske 0333/11
556 Derecske 0333/13
557 Derecske 0333/12
558 Derecske 0334
559 Derecske 0335/3
560 Derecske 0338/14
561 Derecske 0340/3
562 Derecske 0335/2
563 Derecske 0335/1
564 Derecske 0337/2
565 Derecske 0338/7
566 Derecske 0338/13
567 Derecske 0338/12
568 Derecske 0338/11
569 Derecske 0340/1
570 Derecske 0330/1
571 Derecske 0337/3
572 Derecske 0338/15
573 Derecske 0347/7
574 Derecske 0338/6
575 Derecske 0340/2
576 Derecske 0347/8
577 Derecske 0346
578 Derecske 0340/9
579 Derecske 0338/5
580 Derecske 0338/4
581 Derecske 0338/3
582 Derecske 0338/1
583 Derecske 0339
584 Derecske 0328/107
585 Derecske 0329
586 Derecske 0261/13
587 Derecske 0262

  Vissza az oldal tetejére