A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kivételi esetben nem indítható beszerzési eljárás a Kbt. 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott kormányrendelet hatálybalépéséig.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletet

a) az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzésekre, beszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra,

b) azon beszerzésre, amelyre vonatkozóan a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletet 3. § (2) bekezdése szerint az Országgyűlés illetékes bizottsága e rendelet hatálybalépéséig a Kbt. alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott

alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére