A jogszabály mai napon ( 2022.07.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4., 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-9. § * 

10. § (1) * 

(2) * 

11. § * 

12. § * 

13-14. § * 

15. § * 

16. § (1) * 

(2) * 

17. § A Rendelet

a)-f) * 

g) * 

h) * 

i) * 

j) * 

k)-o) * 

szöveg lép.

18. § (1) * 

(2) * 

19. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

(2) A 12. §, a 15. §, a 17. § j) pontja és a 18. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § (1) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4) * 

1. melléklet a 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelethez

1. * 

2-4. * 

2. melléklet a 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére