A jogszabály mai napon ( 2022.09.26. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON THE MUTUAL RECOGNITION AND EXCHANGE OF DRIVING LICENCES

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”);

In the interest of facilitating road traffic in the territory of both countries; and

Intending to ensure the mutual recognition and exchange of driving licences issued in Hungary and in the Republic of Korea;

Have agreed as follows:

Article 1

1. Each Contracting Party shall mutually recognize, for the purpose of exchange, the valid non-temporary driving licences issued by the competent authority of the other Contracting Party and shall exchange such driving licences for its national driving licences for passenger vehicles in accordance with the Table of Equivalence set out in the Annex to this Agreement.

2. For the purposes of this Agreement, the term „driving licence” shall not include driving licences for motorcycles.

3. For the purposes of this Agreement, the term „driving licences for passenger vehicles” means Category B Driving Licences issued by the competent authority of Hungary and Second Class Ordinary Driving Licences, First Class Ordinary Driving Licences, First Class Large Driving Licences and First Class Special Driving Licences issued by the competent authority of the Republic of Korea.

4. For the purposes of this Agreement, the term „residence permit” shall be defined in accordance with the laws and regulations of the Contracting Parties.

5. A holder of a valid, non-temporary driving licence issued by the competent authority of one Contracting Party, who has been issued a residence permit in the territory of the other Contracting Party, shall be entitled to apply for the exchange of his/her driving licence for a driving licence for passenger vehicles of that other Contracting Party without having to undergo written or practical road tests or exams, subject to that other Contracting Party’s national laws and regulations.

6. Paragraph 5 of this Article shall apply only to driving licences issued to a person by the competent authority of one Contracting Party before that person receives a residence permit in the territory of the other Contracting Party.

7. Paragraph 5 of this Article shall not affect the national legislation of either country relating to restrictions on driving based on the age, health or mental condition of an applicant for a driving licence.

8. If an applicant for the exchange of a driving licence does not meet the age, health or mental requirements set out in the national legislation of the Contracting Party carrying out the exchange, the driving licence shall not be exchanged.

9. International driving licences and driving licences issued to driving course participants or to persons who are learning to drive in accordance with the national legislation of the Contracting Parties are not the subjects of the mutual recognition of driving licences for the purpose of exchange according to this Agreement.

Article 2

1. The competent authority of the Contracting Party carrying out an exchange may require the applicant to submit the original driving licence issued by the other Contracting Party, accompanied by a translation into the official language of the country carrying out the exchange, certified by the diplomatic or consular mission of the other Contracting Party.

2. The competent authority of the Contracting Party carrying out the exchange may require the applicant to submit a medical certificate attesting to the applicant’s health and mental capability to drive passenger vehicles.

3. The competent authority of the Contracting Party carrying out the exchange may require the applicant to provide any other documents and pay fees required in accordance with its national legislation.

Article 3

In case of doubts related to the validity or authenticity of a driving licence submitted for exchange, the competent authority carrying out the exchange may request the competent authority of the other Contracting Party to verify the validity or the authenticity of that driving licence.

Article 4

1. Original driving licences taken for the purposes of exchange by the competent authority of a Contracting Party shall be handed over to the competent authority of the other Contracting Party through diplomatic channels.

2. Upon receiving an original driving licence, the competent authority of the receiving Contracting Party shall inform the competent authority of the sending Contracting Party of any inaccuracies or errors concerning its validity or authenticity.

Article 5

1. The Contracting Parties shall provide each other, through diplomatic channels, prior to the entry into force of this Agreement, with the following:

a) full names, addresses, phone and fax numbers and e-mail addresses of their competent authorities; and

b) specimens of their valid driving licences covered by the Annex to this Agreement.

2. The Contracting Parties shall promptly inform each other, through diplomatic channels, of any changes to their driving licences or any changes or amendments to their national legislation which may affect the implementation of this Agreement, as well as of any changes in the contact information of their competent authorities.

Article 6

Communication between the competent authorities of the Contracting Parties, in Article 3, Article 4 and Article 5 of this Agreement, through diplomatic channels, shall be carried out in the English language.

Article 7

1. This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international agreements to which they are party.

2. This Agreement shall be implemented in accordance with the national legislation in force of each Contracting Party.

Article 8

Any differences arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved through consultations between the Contracting Parties.

Article 9

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the receipt of the last notification indicating the fulfilment by the Contracting Parties of all domestic requirements for its entry into force. It shall remain in force for an indefinite period of time.

2. Upon the entry into force of this Agreement, the existing agreement on the mutual recognition of domestic driving licenses for road vehicles, established on 4 March 2005, shall cease to be in effect.

3. Either Contracting Party may terminate this Agreement by giving the other Contracting Party written notice through diplomatic channels. In such case, termination shall take effect on the thirtieth (30th) day following the receipt of the notice by the other Contracting Party.

4. This Agreement may be modified or amended with the mutual written consent of the Contracting Parties. Such modification or amendment shall enter into force on a date mutually agreed upon by the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Seoul, on the 28th day of November, 2014, in the Hungarian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
HUNGARY
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA

Annex

TABLE OF EQUIVALENCE

1. HUNGARIAN DRIVING LICENCES WHICH MAY BE EXCHANGED FOR KOREAN DRIVING LICENCES

Hungarian Driving Licence Corresponding Korean Driving Licence
Category B Driving Licence Second Class Ordinary Driving Licence

2. KOREAN DRIVING LICENCES WHICH MAY BE EXCHANGED FOR HUNGARIAN DRIVING LICENCES

Korean Driving Licences Corresponding Hungarian Driving Licence
First Class Special Driving Licence Category B Driving Licence
First Class Large Driving Licence
First Class Ordinary Driving Licence
Second Class Ordinary Driving Licence

MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A VEZETŐI ENGEDÉLYEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSÉRŐL ÉS CSERÉJÉRŐL

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek);

annak érdekében, hogy mindkét ország területén elősegítsék a közúti közlekedést, valamint

attól a szándéktól vezérelve, hogy a Magyarországon illetve a Koreai Köztársaságban kiadott vezetői engedélyek kölcsönös elismerését és cseréjét biztosítsák;

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

1. Mindkét Szerződő Fél kölcsönösen elismeri a másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott érvényes, nem-ideiglenes vezetői engedélyeket azok cseréje céljából és ezeket a vezetői engedélyeket a jelen Megállapodás Mellékletében szereplő Egyenértékűségi Táblázatnak megfelelően saját nemzeti, személygépkocsi vezetéséhez kiadott vezetői engedélyeire cseréli.

2. Jelen Megállapodás alkalmazása során a „vezetői engedély” fogalmába nem tartozik bele a motorkerékpár vezetői engedély.

3. Jelen Megállapodás alkalmazása során a „személygépkocsi vezetői engedély” fogalma a Magyarország illetékes hatósága által kiadott „B” kategóriájú vezetői engedélyeket, valamint a Koreai Köztársaság illetékes hatósága által kiadott másodosztályú általános vezetői engedélyeket, első osztályú általános vezetői engedélyeket, első osztályú „nagy” vezetői engedélyeket és első osztályú különleges vezetői engedélyeket jelenti.

4. Jelen Megállapodás alkalmazása során a „tartózkodási engedély” fogalmát a Szerződő Felek jogszabályainak megfelelően kell meghatározni.

5. Az egyik Szerződő Fél által kiadott érvényes, nem-ideiglenes vezetői engedéllyel rendelkező olyan személy, aki a másik Szerződő Fél területén tartózkodási engedélyt kapott, jogosult vezetői engedélyének a másik Szerződő Fél által kiadott személygépkocsi vezetői engedélyére való cseréjét kérvényezni anélkül, hogy írásbeli elméleti vagy gyakorlati vezetési vizsgát kellene tennie a másik Szerződő Fél nemzeti jogszabályai alapján.

6. Jelen Cikk 5. bekezdése kizárólag olyan, a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott vezetői engedélyre vonatkozik, amely vezetői engedélyt korábban adtak ki, mint ahogy a vezetői engedély birtokosa tartózkodási engedélyt kap a másik Szerződő Fél államának területén.

7. Jelen Cikk 5. bekezdése nem érinti egyik Szerződő Fél nemzeti jogszabályaiban lefektetett, személygépkocsi vezetésére vonatkozó, a vezetői engedély kérelmezőjének életkora, egészségi vagy mentális állapota alapján történő korlátozást sem.

8. Amennyiben egy vezetői engedély cseréjéért folyamodó kérelmező nem teljesíti azokat az életkorra, egészségi vagy mentális állapotra vonatkozó követelményeket, amelyeket a cserét végrehajtó másik Szerződő Fél nemzeti jogszabályai előírnak, a vezetői engedély cseréjét nem hajtják végre.

9. A nemzetközi vezetői engedélyek, valamint személygépkocsi vezetői tanfolyam résztvevői vagy a Szerződő Felek jogszabályai alapján személygépkocsi vezetést tanuló személyek részére kiadott vezetői engedélyek nem képezik tárgyát a vezetői engedélyek jelen Megállapodás szerinti cseréje céljából történő kölcsönös elismerésnek.

2. Cikk

1. A Szerződő Fél vezetői engedélycserét végző illetékes hatósága megkövetelheti, hogy a kérelmező nyújtsa be a másik Szerződő Fél által kiadott eredeti vezetői engedélyt, mellékelve annak a másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete által hitelesített, a cserét végző állam hivatalos nyelvére történt fordítását.

2. A Szerződő Fél vezetői engedélycserét végző illetékes hatósága megkövetelheti, hogy a kérelmező nyújtson be egy olyan orvosi igazolást, amely tanúsítja, hogy a kérelmező megfelelő egészségi állapottal és mentális képességgel rendelkezik személygépkocsi vezetéséhez.

3. A Szerződő Fél vezetői engedélycserét végző illetékes hatósága megkövetelheti, hogy a kérelmező bármely más dokumentumot benyújtson, valamint a Szerződő Fél nemzeti jogszabályai által előírt díjakat megfizesse.

3. Cikk

Amennyiben egy cserére benyújtott vezetői engedély érvényességével vagy eredetiségével kapcsolatban kétség merül fel, a cserét végző illetékes hatóság kérheti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságától az adott vezetői engedély érvényességének vagy eredetiségének ellenőrzését.

4. Cikk

1. Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága által csere céljából bevont eredeti vezetői engedélyeket diplomáciai úton a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának adják át.

2. Egy eredeti vezetői engedély kézhezvétele után a fogadó Szerződő Fél illetékes hatósága bármely, az érvényességet vagy eredetiséget érintő pontatlansággal vagy hibával kapcsolatban értesíti a küldő Szerződő Fél illetékes hatóságát.

5. Cikk

1. A Szerződő Felek jelen Megállapodás hatályba lépése előtt, diplomáciai úton egymás rendelkezésére bocsátják a következőket:

a) illetékes hatóságaik teljes nevét, címét, telefon és fax számát, valamint e-mail címét, és

b) a jelen Megállapodás Melléklete szerinti érvényes vezetői engedélyeik mintapéldányait.

2. A Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást bármely, a vezetői engedélyeikben történt változásokról vagy bármely olyan, a nemzeti jogszabályaikban történt változásokról vagy módosításokról, amelyek befolyásolhatják jelen Megállapodás végrehajtását, továbbá bármely, az illetékes hatóságaik elérhetőségeiben történt változásokról.

6. Cikk

A jelen Megállapodás 3., 4. és 5. cikkével kapcsolatos, a Szerződő Felek illetékes hatóságai közötti, diplomáciai úton zajló kommunikációt angol nyelven kell lefolytatni.

7. Cikk

1. Jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek egyéb olyan nemzetközi megállapodásokból fakadó jogait vagy kötelezettségeit, amelyeknek a Szerződő Felek részesei.

2. Jelen Megállapodást mindkét Szerződő Fél hatályos nemzeti jogszabályaival összhangban kell végrehajtani.

8. Cikk

A Megállapodás értelmezéséből és átültetéséből fakadó bármilyen problémát a Szerződő Felek egymás között egyeztetések/konzultációk keretén belül oldják meg.

9. Cikk

1. Jelen Megállapodás harminc (30) nappal az utolsó olyan értesítés kézhezvételét követően lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek arról értesítik egymást, hogy a hatályba lépéshez szükséges belső követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás határozatlan ideig érvényes.

2. Jelen Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a jelenleg hatályos, közúti járművek vezetésére jogosító nemzeti vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló, 2005. március 4-én létrejött megállapodás hatályát veszti.

3. Jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a másik Szerződő Félhez intézett, diplomáciai úton eljuttatott írásbeli értesítéssel. Ilyen esetben a felmondás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

4. Jelen Megállapodás a Szerződő Felek kölcsönös írásbeli jóváhagyásával módosítható. A módosítás egy, a Szerződő Felek által kölcsönösen megállapodott időpontban lép hatályba.

A FENTIEK HITELÉÜL, Kormányaik által kellően felhatalmazott alulírottak aláírták jelen Megállapodást.

Készült két példányban, Szöulban, 2014. november hó 28. napján, magyar, koreai és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
RÉSZÉRŐL
A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
RÉSZÉRŐL

Melléklet

EGYENÉRTÉKŰSÉGI TÁBLÁZAT

1. MAGYARORSZÁGI VEZETŐI ENGEDÉLYEK, AMELYEK KOREAI VEZETŐI ENGEDÉLYRE CSERÉLHETŐEK

magyarországi vezetői engedély ezekkel egyenértékű koreai vezetői engedély
„B” kategóriás vezetői engedély másodosztályú általános vezetői engedély

2. KOREAI VEZETŐI ENGEDÉLYEK, AMELYEK MAGYARORSZÁGI VEZETŐI ENGEDÉLYRE CSERÉLHETŐEK

koreai vezetői engedélyek ezekkel egyenértékű magyarországi vezetői engedély
első osztályú különleges vezetői engedély „B” kategóriás vezetői engedély
első osztályú „nagy” vezetői engedély
első osztályú általános vezetői engedély
másodosztályú általános vezetői engedély

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 5. § a Megállapodás 9. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. § és 3. §, valamint az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

5. § * 


  Vissza az oldal tetejére