A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó rendelkezéseket a 2010/713/EU bizottsági határozat tartalmazza.

2. § * 

3. § A transzeurópai vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokat, valamint az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2013/710/EU bizottsági határozattal, valamint a 2015/995/EU bizottsági rendelettel módosított 2012/757/EU bizottsági határozat tartalmazza.

4. § Az 1-3. § szerint az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazó EU bizottsági határozatokat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól szóló, 2010. november 9-i 2010/713/EU bizottsági határozat,

b)-c) * 

d) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat,

e) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2013. december 2-i 2013/710/EU bizottsági határozat,

f) * 

g) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2015. június 8-i 2015/995/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. § * 


  Vissza az oldal tetejére