A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

49/2015. (XI. 10.) MvM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (4) bekezdése alapján, a 2. §, a 6-7. § és a 9-10. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Budapest III. kerület, 18910/117, a 18910/118, a 18910/119, a 18910/120, a 18910/121, a 18910/122, a 18910/123, a 18910/124, a 18910/125, a 18910/126, a 18910/127, a 18910/128, a 18910/129, a 18910/130, a 18910/131, a 18910/132, a 18910/137, a 18910/139, a 18910/140, a 18910/199, a 19247/1, a 19333/2, a 19332/3, a 19332/4, a 19333/3, a 19340, a 19341/1, a 19341/2, a 19341/3, a 19341/4, a 19341/5, a 19341/6, a 19341/7, a 19341/8, a 19341/10, a 19341/11, a 19341/12, a 19341/14, a 19341/15, a 19341/16, a 19342, a 19343/4, a 19343/7, a 19343/8, a 19358/1, a 19358/2, a 19359/3, a 19396, a 19397/1, a 19397/2, a 19398, a 19413/1, a 19413/2, a 19416, a 19418, a 19422/1, a 19422/2, a 19430, a 19431/1, a 19434/2, a 19439, a 19443/2, a 19447, a 19448/1, a 19450, a 19451/4, a 19451/5, a 19451/7, a 19454/1, a 19454/3, a 19455/1, a 19455/2, a 19455/3, a 19458/7, a 19458/8, a 19458/9, a 19459/1, a 19459/5, a 19459/6, a 19462/1, a 19462/3, a 19462/5, a 19463/1, a 19463/3, a 19463/4, a 19466/1, a 19466/4, a 19466/6, a 19467/1, a 19467/3, a 19467/4, a 19470/1, a 19470/3, a 19470/6, a 19471/6, a 19471/8, a 19471/9, a 19474/6, a 19475/6, a 19475/8, a 19475/9, a 19478/3, a 19478/4, a 19479/1, a 19479/3, a 19479/5, a 19479/6, a 19481/1, a 19481/2, a 19482, a 19483/3, a 19483/5, a 19483/6, a 19484/1, a 19484/2, a 19485/1, a 19485/3, a 19486, a 19487/1, a 19487/3, a 19487/4, a 19488, a 19489/3, a 19490/3, a 19490/4, a 19490/5, a 19491/4, a 19492/4, a 19493/1, a 19493/2, a 19493/3, a 19493/4, a 19494/3, a 19494/4, a 19495/1, a 19495/3, a 19496, a 19497/1, a 19498/3, a 19499/3, a 19499/5, a 19499/9, a 19503, a 19521/2, a 19521/7, a 19521/8, a 19521/9, a 19521/10, a 19521/11, a 19521/12, a 19548/2, a 19564/2, a 19598/3, a 19598/4, a 19598/6, a 19598/7, a 19598/8, a 19599/1, a 19600/3, a 19600/4, a 19622/4, a 19622/5, a 19622/6, a 19622/7, a 19667/3, a 19667/4, a 19667/5, a 19668/4, a 19674/1, a 19700/1, a 19700/2, a 19701/3, a 19701/4, a 22995/3, a 22995/4, a 23034, a 23113/7, a 23113/9, a 23113/10, a 23139, a 23152/22, a 23152/23, a 23152/29, a 23152/30, a 23152/32, a 23152/36, a 23152/45, a 23152/106, a 23215, a 23219, a 23222, a 23223, a 23224, a 23225, a 23227/2, a 23229/1, a 23229/2, a 23235/1, a 23235/2, a 23235/3, a 23788/2 és a 23789 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 30913, 31505, 45629, 45778, 34738 és 50125 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Budapest III. kerület, 18910/137, a 19333/2, a 19340, a 23034, a 23152/29, a 23152/32, a 23788/2 és a 23789 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint a Budapest III. kerület, 19220, a 19223/2, a 19333/50, a 19333/51, a 19333/52, a 19333/53, a 19337/1, a 19337/2, a 23790/8, a 23790/9 és a 23790/10 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Aquincum polgárváros maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A népművelési miniszter 8630-8153/1956. számú határozata I. 1. pontjában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19683, 19684, 19685, 19686, 19687, 19688 és 19689 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül a 18910/141 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.

(6) A művelődésügyi miniszter 46313/1974. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 23338/1, 23338/2, 23338/5, 23338/6, 23338/15, 23338/19, 23338/20, 23338/21, 23338/22, 23338/23, 23338/26, 23338/29, 23338/39 és 23338/40 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül a 23152/37, a 23152/43, a 23152/101, a 23152/110, a 23152/147, a 23152/148, a 23152/173, a 23152/174, a 23152/241, a 23152/242, a 23152/265 és a 23152/268 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(7) A művelődésügyi miniszter 46313/1974. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 23338/3, 23338/4, 23338/14, 23338/16, 23338/17 és 23338/18 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(8) Megszüntetem

a) a népművelési miniszter 8630-8153/1956. számú határozata I. 1. pontjában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19661/1, 19661/2, 19662/3, 19663/3, 19664/3, 19665/3, 19666/3, 19667/3, 19668/3, 19669/3, 19670/3, 19671/3, 19672/3, 19673/3, 19674, 19675, 19676/2, 19677 és 19678,

b) a kulturális miniszter 48099/1974. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 18900/1, 18900/2, 18903/2, 18904/2, 18905/2, 18906/2, 18908/2, 18909/1, 18909/2, 18909/3, 18909/4, 18909/6, 18909/7, 18910, 18914/2, 18914/3, 18915/13, 18915/14, 18915/15, 18915/16, 18915/17, 18915/18, 18915/19, 18924, 18926/1, 18926/2, 18927/2, 18927/3, 18927/4, 18927/5, 18994, 18995, 18996, 18997, 18998, 18999, 19000, 19001 és 19003,

c) a kulturális miniszter 48314/1974. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19019/1, 19019/2, 19020, 19021, 19022, 19023, 19024, 19025, 19026/1, 19026/2, 19027/1, 19027/2, 19028, 19029, 19030, 19031/1 és 19031/2,

d) a kulturális miniszter 31903/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19091/1, 19091/2, 19092, 19093, 19094/1, 19094/2, 19094/4, 19094/5, 19095/1, 19095/2, 19095/3, 19095/4, 19096/1, 19097, 19098, 19099, 19100, 19101, 19102 és 19103,

e) a kulturális miniszter 32200/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19005, 19007/1, 19007/2, 19008, 19009/1, 19009/2, 19010/1, 19010/2, 19011, 19012, 19013, 19014/1, 19014/2, 19015/1, 19015/2, 19016/1, 19016/2, 19017, 19033, 19050, 19051/1, 19051/2, 19052/1, 19052/2, 19053/1, 19053/2, 19054, 19055/1, 19056/1, 19056/2, 19057, 19058/1, 19058/2, 19059/1, 19059/2, 19061, 19062, 19063, 19064/1, 19064/2, 19065, 19066, 19067/1, 19067/2, 19068/1, 19068/2, 19070/1, 19070/2, 19070/3, 19107, 19108/1, 19108/2, 19109, 19110, 19111, 19112, 19113/1, 19113/2, 19114, 19115, 19116, 19121, 19122, 19123, 19124, 19125, 19126, 19127, 19128, 19129, 19131/1, 19131/2, 19132/1, 19132/2, 19133, 19134, 19135/1, 19135/2, 19225, 19226/3, 19228/2, 19229/2, 19230/2, 19231/2 és 19233/3,

f) a kulturális miniszter 32403/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19156,

g) a kulturális miniszter 32845/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19226/2, 19227/1, 19228/1, 19229/1 és 19230/1,

h) a kulturális miniszter 32954/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19662/1, 19669/4, 19670/1, 19671/1, 19672/1 és 19673/1, valamint

i) a kulturális miniszter 33200/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 18930/9, 18930/10, 18930/11, 18930/12, 18930/13, 18930/14, 18930/15, 18930/16, 18930/17, 18931/1, 18931/3, 18931/5, 18932/2, 18932/3, 18932/5, 18932/7, 18932/9, 18932/10, 18932/11, 18932/12, 18940, 18941, 18942, 18943, 18944, 18945, 18947/2, 18947/4, 18947/5, 18948/1 és 18948/2 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül a 18795/1, a 18795/2, a 18822/10, a 18822/12, a 18822/13, a 18822/14, a 18878/5, a 18878/6, a 18878/7, a 18878/29, a 18878/31, a 18895/4, a 18900/5, a 18900/6, a 18900/9, a 18900/10, a 18910/2, a 18910/4, a 18910/11, a 18910/12, a 18910/14, a 18910/16, a 18910/17, a 18910/18, a 18910/20, a 18910/23, a 18910/24, a 18910/27, a 18910/29, a 18910/35, a 18910/36, a 18910/42, a 18910/44, a 18910/46, a 18910/52, a 18910/53, a 18910/61, a 18910/73, a 18910/74, a 18910/77, a 18910/78, a 18910/79, a 18910/80, a 18910/81, a 18910/82, a 18910/83, a 18910/84, a 18910/85, a 18910/86, a 18910/87, a 18910/88, a 18910/92, a 18910/94, a 18910/95, a 18910/96, a 18910/97, a 18910/98, a 18910/100, a 18910/101, a 18910/102, a 18910/103, a 18910/104, a 18910/105, a 18910/106, a 18910/107, a 18910/108, a 18910/109, a 18910/110, a 18910/111, a 18910/112, a 18910/113, a 18910/116, a 18910/138, a 18910/143, a 18910/144, a 18910/145, a 18910/147, a 18910/148, a 18910/150, a 18910/151, a 18910/155, a 18910/157, a 18910/158, a 18910/159, a 18910/160, a 18910/161, a 18910/163, a 18910/164, a 18910/173, a 18910/175, a 18910/176, a 18910/177, a 18910/178, a 18910/179, a 18910/187, a 18910/188, a 18910/189, a 18910/190, a 18910/196, a 18910/197, a 18910/198, a 18911, a 18997/1, a 18997/2, a 19220 és a 19233/13

helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét.

(9) A népművelési miniszter 8630-8153/1956. számú határozata I. 1. pontjában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19693, 19694 és 19695, valamint a kulturális miniszter 31961/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19186, 19187, 19188, 19189/1, 19189/2, 19190, 19191, 19192, 19193, 19194 és 19195 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül a 18910/133, a 18910/134, a 18910/135, a 18910/136, a 18910/142, a 18910/180, a 18910/181 és a 18910/182 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(10) A kulturális miniszter 31961/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19197/3, 19198/2, 19199/2, 19200/2, 19201/2, 19202, 19203, 19204 és 19205/2, valamint a kulturális miniszter 32064/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított 19197/1, 19198/1, 19199/1, 19200/1, 19201/1, 19205/1, 19206/1, 19207/1, 19208/1, 19209/1, 19210/1, 19211/1, 19212/1, 19213/1, 19214/1, 19215/1, 19216/1, 19217/1, 19218/1 és 19219/1 helyrajzi számú ingatlanok 19202 helyrajzi számú utódtelkének régészeti védettségét megszüntetem.

(11) A kulturális miniszter 32403/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 23237/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.

(12) A kulturális miniszter 32442/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19322/12, 19322/13, 19322/14, 19322/38, 19322/39, 19322/40, 19322/41, 19322/42, 19322/43, 19322/49, 19322/50, 19322/53, 19322/54, 19379/1, 19382/1, 19382/2, 19384, 19386/1, 19386/2 és 19386/3 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(13) A kulturális miniszter 32442/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19395/1 helyrajzi számú ingatlan utódtelkei közül a 19395/7, a 19395/8 és a 19395/9 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(14) A kulturális miniszter 32818/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19608, 19619/5, 19620/4, 19621/1, 19621/2 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(15) A kulturális miniszter 32952/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 22995/5, 22995/6, 22995/8, 22995/9, 22995/10, 22995/11, 22996 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(16) A kulturális miniszter 32952/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 23214 helyrajzi számú ingatlan utódtelkei közül a 23152/20, a 23152/287, a 23152/294 és a 23152/295 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(17) *  A kulturális miniszter 32954/1975. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19609/1, 19611/1, 19612/1, 19613/3, 19614/1, 19615/1, 19616/1, 19617, 19619/4 és 19850/3 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(18) A kulturális miniszter 20086/1976. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19322/52 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.

(19) A művelődési és közoktatási miniszter 45987/1990. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19332/2, 19343/6 és 19365/6 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(20) A művelődési és közoktatási miniszter 45987/1990. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított Budapest III. kerület, 19333/4, 19333/6, 19333/7, 19333/8 és 19333/9 helyrajzi számú ingatlanok utódtelkei közül a 19333/10, a 19333/11, a 19333/12, a 19333/13, a 19333/14, a 19333/15, a 19333/16, a 19333/17, a 19333/18, a 19333/19, a 19333/20, a 19333/21, a 19333/22, a 19333/23, a 19333/24, a 19333/25, a 19333/26, a 19333/27, a 19333/28, a 19333/32, a 19333/33, a 19333/34, a 19333/35, a 19333/38, a 19333/39, a 19333/42, a 19333/43, a 19333/44, a 19333/45, a 19333/46, a 19333/47, a 19333/48, a 19333/49, a 19333/50, a 19333/51, a 19333/52 és a 19333/53 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(21) A telekalakítások során régészetileg védetté vált Budapest III. kerület, 18910/21, a 18910/75, a 18910/91, a 18910/153, a 18910/156, a 18910/162 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

2. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Százhalombatta (Pest megye), 0124/8, a 0128/10, a 0128/11, a 0128/12, a 0128/13, a 0129/33, a 0129/34, a 0129/35, a 0129/36, a 0129/37, a 0129/38, a 0129/39, a 0129/40, 0129/41, a 0129/42, a 0129/43, a 0129/44, a 0129/45, a 0129/46, a 0129/47, a 0129/48, a 0129/49, a 0129/51, a 0129/52, a 0129/53, a 0129/55, a 0129/56, a 0129/57, a 0129/58, a 0129/59, a 0129/60, a 0129/61, a 0129/62, a 0129/63, a 0129/64, a 0129/65, a 0129/66, a 0129/83, a 0129/84, a 0129/85, a 0129/86, a 0129/87, a 0129/88, a 0129/89, a 0132/5, a 0132/7, a 0132/8, az 1679, az 1680, a 2707/3, a 2707/4, a 2707/7 és a 2707/8 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 11477 és 11478 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Matrica nevű katonai tábor és polgári település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(4) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620-33/1951. számú döntésének 1. pont h. alpontjában, valamint a kulturális miniszter 27278/1980. számú határozatával régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

(5) A művelődési és közoktatási miniszter 91843/1993.XX.782.MO számú határozatában védetté nyilvánított Százhalombatta, 0129 helyrajzi számú ingatlan utódtelkei közül a 0124/7, a 0129/32, a 0129/54, a 0129/67, a 0129/68, a 0129/69, a 0129/70, a 0129/71, a 0129/72, a 0129/74, a 0129/75, a 0129/76, a 0129/77, a 0129/78, a 0129/79, a 0129/80, a 0129/81 és a 0129/82 helyrajzi számú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

3. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Dunaújváros (Fejér megye), 413, a 447, a 448, a 451/3, a 451/73, a 451/76, a 451/81, az 1916, az 1935/4, az 1950/1, az 1950/2, az 1950/3, az 1951/3, az 1951/7, az 1952/1, az 1952/2, az 1952/3, az 1954, az 1978, az 1982/3 és az 1982/4 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 22648 és 22656 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Dunaújváros, 451/73, a 451/76, az 1978 és az 1951/7 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét, valamint a Dunaújváros, 451/27, a 451/34, a 451/35, a 451/63, a 451/74, az 1953 és az 1955 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Intercisa nevű katonai tábor és polgári település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) *  A művelődési és közoktatási miniszter 86874/1992/787. számú határozatában védetté nyilvánított Dunaújváros, 61, a 62/1, a 62/2, a 63/1, a 87/2, a 87/3, a 87/15, a 451/1, a 451/74, a 451/75, a 452, a 454/1, az 1915, az 1936, az 1937, az 1938/2, az 1953, az 1955, az 1956, az 1957/1, az 1957/2 és az 1958 helyrajzi számú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.

4. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Baracs (Fejér megye), 0238/7, a 0238/12, a 0238/13, a 0520/1, a 0521/16, a 0521/29, a 0521/30, a 0521/31, a 2625, a 2626, a 2627, a 2628, a 2629, a 2630, a 2631, a 2632, a 2633, a 2634, a 2635, a 2636, a 2637, a 2638, a 2639, a 2640 és a 2650 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 21803 és 38795 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Baracs, 0238/7, a 0238/12, a 0238/13, a 0520/1, a 0521/29, a 0521/30, a 2625, a 2626, a 2627, a 2628, a 2629, a 2630, a 2631, a 2632, a 2633, a 2634, a 2635, a 2636, a 2637, a 2638, a 2639, a 2640 és a 2650 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori, Annamatia nevű katonai tábor és polgári település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1620-33/1951. számú döntésének 24. pont d. alpontjában, valamint a művelődési miniszter 65277/1985. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

5. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Budakalász (Pest megye), 0231/1, a 0231/4, a 0231/5 és a 0231/6 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 10048 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Budakalász, 0231/1, a 0231/4, a 0231/5 és a 0231/6 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A művelődési miniszter 65386/1985. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

6. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Visegrád (Pest megye), 050, a 189/3, a 190, a 191/1 és a 191/2 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 59410 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Visegrád, 050, a 189/3, a 190, a 191/1 és a 191/2 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

7. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Verőce (Pest megye), 03 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 12411 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Verőce, 03 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori kikötőerőd maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A kulturális miniszter 27443/1978. számú határozatában régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét - az (1) bekezdés és az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 32/2014. (IV. 14.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

8. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és kiemelten védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Leányfalu (Pest megye), 1431 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 10674 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Leányfalu, 1431 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori őrtorony maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

9. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Kunsziget (Győr-Moson-Sopron megye), 0182, a 0184/1, a 0185, a 0186/6, a 0187 és a 0190/6 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 24263 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Kunsziget, 0182, a 0184/1, a 0185, a 0186/6, a 0187 és a 0190/6 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a középkori falmaradványok megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

10. § (1) Védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom és fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába sorolom a Győr (Győr-Moson-Sopron megye), 0748/81 és a 0748/113 helyrajzi számú ingatlan területén fekvő 21474 és 21475 nyilvántartási számú régészeti lelőhelyet.

(2) Régészeti védőövezetnek a Győr, 0748/113 helyrajzi számú ingatlan régészeti lelőhelyként nem védett részét jelölöm ki.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a középkori vár és több korszakú település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A közoktatásügyi miniszter 1620-121/1951. számú döntésében régészetileg védetté nyilvánított földterület védettségét - az (1) bekezdés szerint védetté nyilvánított régészeti lelőhely területének kivételével - megszüntetem.

11. § * 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére