A jogszabály mai napon ( 2023.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/2015. (IX. 18.) FM rendelet

földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 4. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. § *  E rendelet alkalmazásában

1. felderítő gyűjtés: az e rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott területeken kívüli, valamint az Aggtelek- Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet mellékletében meghatározott területeken kívüli országos jelentőségű védett természeti területen szakmai közintézmények vagy egyéb, engedéllyel rendelkezők által egyszerű kézi eszközökkel végzett, a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett tevékenység, amely ásvány, kőzet vagy ősmaradvány új előfordulási helyének megtalálására irányul;

2. feltárás: földtani alapszelvény vagy földtani képződmény természetes vagy mesterséges, felszíni vagy felszín alatti előfordulási helye;

3. földtani alapszelvény (alapszelvény): a földtani alapszelvények meghatározásáért felelős tudományos fórum által kijelölt és nyilvántartott természetes vagy mesterségesen kialakított kőzetelőfordulás, amely valamely kőzetrétegtani egység, időrétegtani egység, vagy más földtani jelenség típusos előfordulási helye, etalonja, amihez tudományos megítélésük érdekében más területek földtani képződményeit viszonyítani lehet;

4. földtani képződmény: kőzetféleség, rétegtani egység, tektonikai elem, felszínforma, vagy más földtani, felszínalaktani jelenség;

5. gyűjtés: ásványok, kőzetek és ősmaradványok nem kereskedelmi célú, korlátozott mennyiségű begyűjtése érdekében, egyszerű kézi eszközökkel végzett tevékenység;

6. kutatás: földtudományi ismeretek bővülését szolgáló, a természetvédelmi hatóság engedélyével történő, földtani alapszelvények esetében a meghatározásukért felelős tudományos fórummal egyeztetett tevékenység, amely a felszín vagy a feltárás számottevő mértékű megbontásával, a terület jelentősebb zavarásával jár;

7. összeszedés: ásvány-, ősmaradvány- és kőzetpéldányok felszedésére irányuló, segédeszköz nélkül folytatott tevékenység;

8. próbagyűjtés: e rendeletben, valamint az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet mellékletében meghatározott területeken szakmai közintézmények vagy egyéb, engedéllyel rendelkezők által egy későbbi földtudományi célú kutatás tudományos megalapozása, megtervezése érdekében, kézi eszközökkel végzett, a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett tevékenység;

9. szakmai közintézmény: alaptevékenységként földtudományi tárgyú szakmai kutatással, oktatással, ismeretterjesztéssel, értékmegőrzéssel foglalkozó

a) állami vagy önkormányzati fenntartású kutatóhely, oktatási intézmény, múzeum;

b) köztestület; vagy

c) egyesület.

2. § (1) *  Védetté nyilvánítom

1. Aranyos-völgy-Dél földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

2. Aranyos-völgy-Észak földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

3. Béri Nagy-hegy földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

4. Csarnótai Cser-hegy és kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

5. Dédestapolcsányi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

6. Güdör-kert földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

7. Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

8. Köszörűkő-bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

9. Községi alapponti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 10. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

10. Kőlyuk-oldali földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 11. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

11. Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 12. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

12. Meszes-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

13. Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

14. Nyakas-kő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

15. Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

16. Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 17. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

17. Pappenheim-bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

18. Pusztaszeri úti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 19. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

19. Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 20. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

20. Síkfőkúti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

21. Studer-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

22. Szentkúti barátlakások földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

23. Tölgyháti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

24. Zsidó-hegyi pirofillit-bánya és pannóniai földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 25. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

25. Borzavári Templom-domb földtani alapszelvénye természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 26. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

26. Borzavári úti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 27. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

27. Hosszú-árok és Tankcsapda földtani alapszelvények természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 28. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

28. Köves-tábla földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 29. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

29. Lókúti legelő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 30. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

30. *  Lókúti temető feletti földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 31. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

31. Szappan-völgyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 32. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

32. Szilas-árok földtani alapszelvénye természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 33. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

33. Tilos-erdei földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat 34. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet;

34. Zsidó-hegyi útbevágás földtani alapszelvény természeti emlék néven az 1. mellékletben foglalt táblázat

35. sorában meghatározott kiterjedésű természeti területet összesen 55,298 hektár kiterjedéssel.

(2) A védetté nyilvánítás célja egyes, az etalon értékű feltárások rendszerébe illeszkedő földtani alapszelvények, valamint egyes, az ország földtani jelenségeit reprezentáló egyedülálló képződmények természetvédelmi célú megőrzése és bemutathatóságának fenntartása.

(3) *  Páris-patak völgye földtani alapszelvény természeti emlék néven országos jelentőségű védett természeti területté minősítem át a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó bizottságának 92/1976. (VIII. 31.) VB számú határozata, valamint Nógrádszakál Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti terület(ek) védettségének fenntartásáról szóló 7/2007. (XI. 29.) rendelete alapján helyi jelentőségű védett természeti területként kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló, az 1. mellékletben foglalt táblázat 36. sorában meghatározott kiterjedésű területet.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti átminősítés célja megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott céllal.

(5) *  Az (1) bekezdés és a (3) bekezdés szerinti országos jelentőségű védett természeti területek összkiterjedése 60,2256 hektár.

3. § (1) Országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt magában foglaló részterületeinek kiterjedését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Országos jelentőségű védett természeti területen, az (1) bekezdés szerint meghatározott részterületeken kívül végzett felderítő gyűjtésre és összeszedésre vonatkozó rendelkezéseket az adott országos jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve tartalmazza.

4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott természeti emlékek, valamint országos jelentőségű védett természeti területek 2. mellékletben meghatározott részterületeinek természetvédelmi kezelési tervét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. melléklet F) oszlopában megnevezett országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervét a 2. mellékletben meghatározott részterületek vonatkozásában a 3. mellékletben szereplő természetvédelmi kezelési tervvel együttesen kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § * 

1. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez * 

Földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése

A B C D E F
1 Védett természeti terület megnevezése Földtani alapszelvény esetében annak kódszáma Település Területi lehatárolás ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján
Összki-
terjedés (hektár)
Működési területével érintett nemzeti park igazgatóság
2 Aranyos-völgy-Dél földtani alapszelvény természeti emlék Pz-04 Ófalu 020/8 hrsz.-ból az
Y X
612440 95996
612473 96007
612521 95898
612542 95838
612514 95826
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,6266 ha kiterjedésű rész
0,6266 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
3 Aranyos-völgy-Észak földtani alapszelvény természeti emlék Pz-02 Ófalu 018/11 hrsz.-ból az
Y X
612480 96303
612520 96303
612520 96214
612486 96205
612481 96248
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,3628 ha kiterjedésű rész
0,3628 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
4 Béri Nagy-hegy földtani alapszelvény természeti emlék M-13 Bér 045/1 hrsz.-ból az
Y X
682376 280282
682238 280252
EOV koordináták által kijelölt vonal és a
682121 280395
682124 280407
EOV koordináták által kijelölt vonal között elhelyezkedő 2,664 ha kiterjedésű rész,
045/9 hrsz.-ból a
682238 280252
682210 280245
682102 280294
682108 280326
EOV koordináták által lehatárolt 0,338 ha kiterjedésű rész
3,00 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
5 Csarnótai Cser-hegy és kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék T-071, Pa-07 Csarnóta 017,
019b hrsz.-ból az
Y X
586015 60358
586046 60381
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső
3,4758 ha kiterjedésű rész
7,2817 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Harkány 3609
6 Dédestapolcsányi földtani alapszelvény természeti emlék M-21 Dédestapolcsány 0207,
0208/11g hrsz.-ból az
Y X
754701 315663
754708 315476
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,506 ha kiterjedésű rész,
0202/26 hrsz.-ból a
754708 315476
754593 315429
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 0,109 ha kiterjedésű rész
2,10 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
7 Güdör-kert földtani alapszelvény természeti emlék Pa-56 Felsőtárkány 038/1b hrsz.-ból az
Y X
751808 293362
751907 293333
EOV koordináták által kijelölt vonal és a
751838 293275
751765 293318
EOV koordináták által kijelölt vonal között elhelyezkedő 0,813 ha kiterjedésű rész
0,813 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
8 Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék - Katymár 0285/7a hrsz.-ból az
Y X
661419 74721
661453 74732
EOV koordináták által kijelölt vonal és a
661522 74952
661554 74779
EOV koordináták által kijelölt vonal közötti
2,0438 ha kiterjedésű rész
2,0438 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
9 Köszörűkő-bánya földtani alapszelvény természeti emlék K-01 Lábatlan 2349/1, 2349/2 7,2493 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
10 Községi alapponti földtani alapszelvény természeti emlék Pz-07 Mórágy 298, 299 0,5330 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
11 Kőlyuk-oldali földtani alapszelvény természeti emlék M-28 Kishartyán 067a hrsz.-ból az
Y X
699290 304081
699368 304035
EOV koordináták által kijelölt vonal és a
699310 304000
699197 304067
699212 304098
EOV koordináták által kijelölt vonal között elhelyezkedő 1,702 ha kiterjedésű rész,
067k hrsz.-ból a
699212 304098
699223 304122
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső
0,198 ha kiterjedésű rész
1,90 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
12 Madarasi téglavető földtani képződmény természeti emlék - Madaras 048/45 hrsz.-ból az
Y X
668502 77017
668552 76951
EOV koordináták által kijelölt vonal és a
668615 77009
668595 76986
EOV koordináták által kijelölt vonal közötti
0,3260 ha kiterjedésű rész,
048/47 hrsz.-ból a
668496 77028
668502 77017
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső
0,9129 ha kiterjedésű rész
1,2389 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
13 Meszes-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék J-13 Ófalu 532,
549 hrsz.-ból az
Y X
611059 97201
611054 97197
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső
0,0961 ha kiterjedésű rész
0,4060 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
14 Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék Pz-08 Mórágy 401 0,5091 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
15 Nyakas-kő földtani alapszelvény természeti emlék M-44 Biatorbágy 0132/24c hrsz.-ból az
Y X
633570 234061
633554 234014
633494 233816
633494 233795
633496 233770
633494 233730
633512 233713
EOV koordináták által kijelölt vonaltól keletre eső 1,8233 ha kiterjedésű rész,
0134/2 hrsz.-ból a
633584 234095
633570 234061
EOV koordináták által kijelölt vonaltól keletre eső 0,1252 ha kiterjedésű rész,
0135k hrsz.-ból a
633584 234095
633607 234193
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,2570 ha területi kiterjedésű rész,
4417 a,b,c
3,2169 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
16 Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék Q-10 Szeged 01389/1 hrsz.-ból az
Y X
731114 105221
731097 105207
731153 105130
731195 105059
731239 105104
731183 105150
731170 105142
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,5756 ha kiterjedésű rész
0,5756 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
17 Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék Q-09 Paks 1188/5 2,0222 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
18 Pappenheim-bánya földtani alapszelvény természeti emlék M-14 Buják 0164/17 hrsz.-ból az
Y X
686902 282779
686952 282816
686900 282928
686966 282961
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 1,671 ha kiterjedésű rész
1,671 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
19 Pusztaszeri úti földtani alapszelvény természeti emlék OI-04 Budapest 15273/2,
15270 hrsz.-ból az
Y X
648760 242641
648759 242642
648764 242643
648767 242637
648768 242631
648768 242619
648765 242618
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0105 ha kiterjedésű rész
0,0289 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
20 Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény természeti emlék OI-07 Budapest 065416/1 hrsz.-ból az
Y X
649277 249712
649307 249700
649289 249663
649279 249640
649273 249606
649209 249634
649213 249674
EOV koordináták által lehatárolt, 0,5972 ha kiterjedésű rész
0,5972 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
21 Síkfőkúti földtani alapszelvény természeti emlék OI-11 Noszvaj 073 hrsz.-ból az
Y X
755628 290611
755659 290660
755722 290618
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,364 ha kiterjedésű rész
0,364 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
22 Studer-völgyi földtani alapszelvény természeti emlék Pz-01 Ófalu 012/5 hrsz.-ból az
Y X
612643 97385
612667 97392
612677 97357
612653 97350
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0909 ha kiterjedésű rész
0,0909 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
23 Szentkúti barátlakások földtani alapszelvény természeti emlék M-09 Mátraverebély 0135/1 0,235 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
24 Tölgyháti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék J-35 Lábatlan 0136/2 10,1048 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
25 Zsidó-hegyi pirofillit-bánya és pannóniai földtani alapszelvény természeti emlék E-16, Pa-01 Pázmánd 1158/2,
1171 hrsz.-ból az
Y X
620676 214537
620600 214458
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső, 0,3962 ha kiterjedésű rész
3,1959 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
26 Borzavári Templom-domb földtani alapszelvénye természeti emlék T-085 Borzavár 0102/13 hrsz.-ból az
Y X
557602 217167
557632 217142
EOV koordináták által kijelölt vonal és az
557577 217142
557619 217125
EOV koordináták által kijelölt vonal között lévő 0,1179 ha kiterjedésű rész
0,1179 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
27 Borzavári úti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék K-21 Zirc 0197/1b 0,6725 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
28 Hosszú-árok és Tankcsapda földtani alapszelvények természeti emlék J-27, J-26 Lókút 030/3 hrsz.-ból az
Y X
562150 207115
562167 207126
562185 207099
562197 207071
562178 207063
562167 207090
562150 207115
EOV koordináták által lehatárolt 0,1221 ha kiterjedésű,
valamint az
562194 206856
562200 206876
562202 206893
562200 206911
562215 206984
562234 206980
562220 206910
562222 206893
562220 206873
562213 206849
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső
0,2632 ha kiterjedésű rész, összesen
0,3853 ha,
030/14 hrsz.-ból az
Y X
562194 206856
562196 206835
562184 206809
562201 206772
562195 206728
EOV koordináták által kijelölt vonal és az
562213 206849
562216 206831
562206 206809
562222 206775
562215 206730
EOV koordináták által kijelölt vonal közé eső
0,2559 ha kiterjedésű rész
0,6412 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
29 Köves-tábla földtani alapszelvény természeti emlék K-02 Úrkút 0104/3 hrsz.-ból az
Y X
542638 193440
542642 193426
542767 193457
542767 193472
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 0,1961 ha kiterjedésű rész,
0106/2 hrsz.-ból az
Y X
542767 193472
542766 193520
542817 193539
542817 193583
542802 193583
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,2223 ha kiterjedésű rész,
0108/1 hrsz.-ból az
Y X
542638 193440
542635 193452
542737 193478
542734 193537
542781 193555
542782 193583
542802 193583
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,3628 ha kiterjedésű rész
0,7813 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
30 Lókúti legelő földtani alapszelvény természeti emlék J-28 Lókút 030/3 hrsz.-ból az
Y X
561638 207375
561638 207382
561658 207381
561658 207371
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső
0,0189 ha kiterjedésű rész,
030/14 hrsz.-ból az
Y X
561638 207375
561637 207348
561632 207325
561652 207321
561657 207345
561658 207371
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső
0,099 ha kiterjedésű rész
0,1179 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
31 *  Lókúti temető feletti földtani alapszelvény természeti emlék K-24 Lókút 021/7c hrsz.-ból az
Y X
561159 207669
561186 207694
561220 207658
561192 207632
561159 207669
EOV koordináták által lehatárolt 0,1837 ha kiterjedésű rész
0,1837 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
32 Szappan-völgyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék K-50 Ajka 068/5 hrsz.-ból az
Y X
541617 194727
541654 194698
541618 194653
541581 194682
541617 194727
EOV koordináták által lehatárolt 0,2712 ha kiterjedésű rész
0,2712 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
33 Szilas-árok földtani alapszelvénye természeti emlék J-33 Borzavár 074 hrsz.-ból az
Y X
556826 215158
556867 215156
556868 215168
556878 215167
556877 215155
556935 215131
556969 215105
557004 215031
556988 215019
556945 215090
556902 215114
556866 215114
556827 215128
556826 215158
EOV koordináták által lehatárolt 0,6731 ha kiterjedésű rész
0,6731 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
34 Tilos-erdei földtani alapszelvény természeti emlék K-55 Pénzesgyőr 042 hrsz.-ból az
Y X
555171 209076
555300 209053
555319 209115
555221 209151
555246 209218
555191 209236
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 1,5746 ha kiterjedésű rész
1,5746 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
35 Zsidó-hegyi útbevágás földtani alapszelvény természeti emlék K-06 Bakonynána 041 hrsz.-ból az
Y X
569503 214275
569513 214283
569520 214292
569527 214303
569534 214311
569537 214314
569541 214317
569547 214319
569572 214324
569575 214312
569546 214304
569510 214268
569503 214275
EOV koordináták által lehatárolt 0,1017 ha kiterjedésű rész
0,1017 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
36 *  Páris-patak völgye földtani alapszelvény természeti emlék M-10 Nógrádszakál Y
685993
685993
686094
686110
686130
686130
686134
686153
686165
686166
686374
686406
686521
686519
686406
686232
686212
686205
686199
686201
686018
685993
X
316933
316943
317061
317093
317104
317107
317136
317134
317128
317128
317270
317316
317300
317259
317200
317081
317066
317058
317037
317028
316906
316933
4,9276 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által lehatárolt 4,9276 ha kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez * 

Országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt magában foglaló részterületeinek lehatárolása és elhelyezkedése

A B C D E F G
1 Részterület megnevezése Földtani alapszelvény esetében annak kódszáma Település Területi lehatárolás ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján
Össz-kiterjedés (hektár) Országos jelentőségű védett természeti terület megnevezése Működési területével érintett nemzeti park igazgatóság
2 Bálvány északi földtani alapszelvény P-03, T-70 Nagyvisnyó 0409/7f hrsz.-ból az
Y X
756348 307572
756303 307533
756282 307558
756327 307598
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,202 ha kiterjedésű rész
0,202 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3 Bük-hegyi földtani alapszelvény Pz-32 Szendrőlád 664/2b,
664/2a
hrsz.-ból az
Y X
775147 333574
775183 333559
775195 333560
775198 333568
775200 333577
775200 333589
775213 333584
775188 333535
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0853 ha kiterjedésű rész,
663 hrsz.-ból a
775213 333584
775221 333582
775198 333540
775188 333535
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0376 ha kiterjedésű rész
0,3007 Szendrőládi-rétek Természetvédelmi Terület Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
4 Felső-Tödl bevágása földtani alapszelvény M-24 Ágfalva 0201/5c hrsz.-ból az
Y X
448044 262445
458063 262426
458006 262373
458000 262400
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,1900 ha kiterjedésű rész
0,1900 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
5 Gloriette-kőfejtő földtani alapszelvény Pz-21 Sopron 0556/1a hrsz.-ból az
Y X
463070 261873
463050 261816
463032 261834
463031 261855
463045 261871
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,1298 ha kiterjedésű rész
0,1298 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
6 Kaszonyi-hegy kőbányájának földtani képződményei - Barabás 0701c,
0702 hrsz.-ból az
Y X
905440 328411
905444 328312
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső
0,1606 ha kiterjedésű rész,
0703 hrsz.-ból a
905438 328415
905440 328411
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső
0,0167 ha kiterjedésű rész,
0704,
0706/1a hrsz.-ból a
905438 328415
905581 328494
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2540 ha kiterjedésű rész
3,4589 Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
7 Kovács-ároki földtani alapszelvény Pz-19 Sopron 0652/3a hrsz.-ból az
Y X
458682 259615
458640 259585
458641 259557
458665 259548
458704 259562
a földrészlet határa;
458682 259615
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,2512 ha kiterjedésű rész
0,2512 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
8 Kőbérc-Orom-végi földtani alapszelvény Pz-24 Sopron 9267/27 0,3603 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
9 Lászi-forrási földtani alapszelvény T-058 Varbóc 041/10a hrsz.-ból az
Y X
769340 345774
769572 345774
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,2321 ha kiterjedésű rész
1,2321 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
10 Nándor-magaslat északnyugati földtani alapszelvény Pz-50 Sopron 7576 hrsz.-ból az
Y X
463013 262842
463023 262823
462998 262807
a földrészlet határa;
463013 262842
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0461 ha kiterjedésű rész
0,0461 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
11 Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény Pz-20 Sopron 7576 hrsz.-ból az
Y X
462973 262730
463025 262707
463060 262643
463032 262602
462996 262613
a földrészlet határa;
462973 262730
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,3760 ha kiterjedésű rész,
7579
0,8731 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
12 Nyúlkertlápai földtani képződmény feltárása - Bódvarákó 03/3c hrsz.-ból az
Y X
775633 353215
775685 353215
775703 353197
775704 353142
775654 353169
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,3292 ha kiterjedésű rész
0,3292 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
13 Ó-Hermesi kavicsbánya földtani alapszelvény M-23 Sopron 9523, 9524 0,7400 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
14 Pocsaji homokbánya földtani képződményei feltárása - Pocsaj 0201/10a hrsz.-ból az
Y X
860973 221439
861030 221392
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,1474 ha kiterjedésű rész,
0201/11 hrsz.-ból a
861030 221392
860967 221342
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,4267 ha kiterjedésű rész
0,5741 Bihari-sík Tájvédelmi Körzet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
15 Récényi úti kőfejtő földtani alapszelvény Pz-18 Sopron 0605 0,2283 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
16 Szénvölgy-tetői földtani képződmény feltárása - Varbóc 052/3 hrsz.-ból az
Y X
768821 345872
768826 345862
768858 345865
768907 345896
768931 345923
768928 345956
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső
0,8105 ha kiterjedésű rész
0,8105 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
17 Tarpai Nagy-hegy földtani képződményei - Tarpa 2215, 2216, 2218, 2220,
2225, 2226-2240,
2247-2251, 2266, 2267,
a 2653 hrsz.-ból az
Y X
910606 315376
910603 315372
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ÉNy-ra eső 0,01877 ha kiterjedésű rész,
2844/1, 2845/1, 2846/1,
2847/1, 2850/1, 2851/1,
2852/1, 2853/1, 2854/1,
2855/1, 2856/1,
a 2859 hrsz.-ból a
910659 315532
910657 315526
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,00495 ha kiterjedésű rész,
a 2860 hrsz.-ból a
910662 315547
910659 315532
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-DNy-ra eső
0,02381 ha kiterjedésű rész,
a 2861 hrsz.-ból a
910664 315556
910662 315547
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-DNy-ra eső
0,01634 ha kiterjedésű rész,
a 2862 hrsz.-ból a
910658 315563
910664 315556
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-DNy-ra eső
0,01424 ha kiterjedésű rész,
4,3331 Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
a 2863 hrsz.-ból a
910653 315568
910658 315563
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-DNy-ra eső
0,00584 ha kiterjedésű rész,
a 2864 hrsz.-ból a
910643 315579
910653 315568
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 0,00561 ha kiterjedésű rész,
a 2870 hrsz.-ból a
910639 315574
910643 315579
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,02134 ha kiterjedésű rész,
2871,
a 2890 hrsz.-ból a
910492 315508
910494 315514
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00825 ha kiterjedésű rész,
a 2893 hrsz.-ból a
910494 315514
910494 315517
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00376 ha kiterjedésű rész,
a 2894 hrsz.-ból a
910494 315517
910495 315519
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
K-DK-re eső 0,00321 ha kiterjedésű rész,
a 2897 hrsz.-ból a
910495 315519
910496 315520
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,00229 ha kiterjedésű rész,
a 2898 hrsz.-ból a
910496 315520
910496 315522
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,00204 ha kiterjedésű rész,
a 2901 hrsz.-ból a
910496 315522
910500 315534
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,01895 ha kiterjedésű rész,
a 2902 hrsz.-ból a
910500 315534
910508 315538
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,01349 ha kiterjedésű rész,
a 2905 hrsz.-ból a
910508 315538
910511 315540
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,00403 ha kiterjedésű rész,
a 2906 hrsz.-ból a
910511 315540
910516 315542
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,00745 ha kiterjedésű rész,
a 2909 hrsz.-ból a
910516 315542
910526 315547
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01577 ha kiterjedésű rész,
a 2910 hrsz.-ból a
910526 315547
910530 315549
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,00645 ha kiterjedésű rész,
a 2913 hrsz.-ból a
910530 315549
910533 315551
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,00565 ha kiterjedésű rész,
a 2914 hrsz.-ból a
910533 315551
910535 315552
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,00217 ha kiterjedésű rész,
a 2917 hrsz.-ból a
910535 315552
910538 315553
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00605 ha kiterjedésű rész,
a 2918 hrsz.-ból a
910538 315553
910540 315554
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00331 ha kiterjedésű rész,
a 2921 hrsz.-ból a
910540 315554
910542 315555
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00295 ha kiterjedésű rész,
a 2922 hrsz.-ból a
910542 315555
910544 315556
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00305 ha kiterjedésű rész,
a 2925 hrsz.-ból a
910544 315556
910546 315557
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,00371 ha kiterjedésű rész,
a 2926 hrsz.-ból a
910546 315557
910571 315569
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,05084 ha kiterjedésű rész,
a 2929 hrsz.-ból a
910571 315569
910579 315573
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,02243 ha kiterjedésű rész,
a 2930 hrsz.-ból a
910579 315573
910584 315576
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01546 ha kiterjedésű rész,
a 2931 hrsz.-ból a
910584 315576
910592 315576
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,01737 ha kiterjedésű rész,
a 2932 hrsz.-ból a
910592 315576
910604 315575
EOV koordináták által kijelölt vonaltól
D-DK-re eső 0,03638 ha kiterjedésű rész,
a 2933 hrsz.-ból a
910604 315575
910616 315575
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-DNy-ra eső
0,03570 ha kiterjedésű rész,
a 2934 hrsz.-ból a
910616 315575
910639 315574
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,01447 ha kiterjedésű rész
18 Tó-bérc-bánya földtani alapszelvény J-76 Szarvaskő 070/6b 1,66 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
19 Vöröshídi kőfejtő földtani alapszelvény Pz-23 Ágfalva 0220/1 hrsz.-ból az
Y X
459113 261660
459130 261730
459170 261730
459180 261672
a földrészlet határa;
459113 261660
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,3467 ha kiterjedésű rész
0,3467 Soproni Tájvédelmi Körzet Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
20 Alsó-malom földtani alapszelvény T-078 Szin 046/2 hrsz.-ból az
Y X
770484 351815
770483 351776
EOV koordináták által kijelölt vonal és a
770609 351855
770609 351803
EOV koordináták által kijelölt vonal közé eső
0,5433 ha kiterjedésű rész
0,5433 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
21 Baradla-tető földtani alapszelvény T-047 Aggtelek 097/1 hrsz.-ból az
Y X
756963 349000
756933 349036
756938 349052
756950 349057
756968 349054
756990 349033
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,1836 ha kiterjedésű rész
0,1836 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
22 Erdőbényei fás legelő földtani képződmény - Erdőbénye 0217/2,
0221
hrsz.-ból az
Y X
817563 328873
817568 328878
EOV koordináták által kijelölt vonaltól és a
817650 328846
817661 328842
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,135 ha kiterjedésű rész,
0222a hrsz.-ból az
Y X
817661 328842
817725 328771
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,9228 ha kiterjedésű rész
1,1322 Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
23 Fonyi gejzírkúp - Fony 0284b 0,4592 Zempléni Tájvédelmi Körzet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
24 Jósvafői útkanyar földtani alapszelvény T-050 Jósvafő 0239/1 hrsz.-ból az
Y X
763695 349469
763792 349507
763830 349465
EOV által kijelölt vonaltó D-re eső
0,4521 ha kiterjedésű rész
0,4521 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
25 Kettős-bánya földtani alapszelvény T-106 Szögliget 073/1,
073/2a
hrsz.-ból az
Y X
769873 355598
769910 355585
769894 355415
769823 355396
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,763 ha kiterjedésű rész
0,9608 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
26 Ördöggát-tető földtani alapszelvény T-059 Varbóc 054a hrsz.-ból az
Y X
770695 344728
770748 344730
770788 344581
770745 344602
770695 344728
EOV koordináták által lehatárolt 0,6177 ha kiterjedésű rész
0,6177 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
27 Szinpetri útbevágás földtani alapszelvény T-051 Szinpetri 019 hrsz.-ból az
Y X
766028 349916
766017 349945
766191 350000
766202 349970
766205 349965
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,5625 ha kiterjedésű rész
0,5625 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
28 Telekes-oldali útbevágás földtani alapszelvény J-54 (T-46) Perkupa 08 hrsz.-ból az
Y X
772256 347454
772253 347440
772294 347435
772373 347438
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső 0,144 ha kiterjedésű rész
0,3038 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Szalonna 034 hrsz.-ból az
Y X
772373 347438
772480 347443
772521 347435
772524 347446
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 0,1598 ha kiterjedésű rész
29 Telekes-völgy 7. mellékvölgye földtani alapszelvény J-53 Varbóc 054 hrsz.-ból az
Y X
771046 345101
770918 345125
770938 345169
771053 345131
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső
0,4819 ha kiterjedésű rész
0,4819 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
30 Telekes-völgy 8. mellékvölgye földtani alapszelvény T-045 Varbóc 054 hrsz.-ból az
Y X
771358 345523
771476 345603
771529 345594
771385 345487
771358 345523
EOV koordináták által lehatárolt 0,6717 ha kiterjedésű rész
0,6717 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
31 Telekes-völgyi földtani alapszelvény T-044 Varbóc 054 hrsz.-ból az
Y X
771251 345245
771270 345297
771323 345285
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DK-re eső 0,4158 ha kiterjedésű rész
0,4158 Aggteleki Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
32 Telkibányai perlitfolyás - Telkibánya 0198/10 hrsz.-ból az
Y X
821096 350838
821180 350890
821198 350880
821196 350819
821205 350806
821157 350773
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 0,7303 ha kiterjedésű rész
0,7303 Zempléni Tájvédelmi Körzet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
zártkert 2011/1 hrsz.-ból az
33 *  Lebuj-kanyari feltárás - Bodrogkeresztúr Y
822957
822957
X
314293
314261
0,391 Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi körzet Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,2430 ha kiterjedésű rész, zártkert 2012 hrsz.
b) alrészletének teljes területe (0,0517 ha),
c) alrészletének teljes területe (0,0963 ha), összesen 0,148 ha kiterjedésű rész
0358 hrsz.-ból az
34 *  Fekete-sár földtani alapszelvény T-063 Nagyvisnyó Y
755054
755057
755277
755275
X
304364
304372
304282
304276
0,4082 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 0,4082 ha kiterjedésű rész
058 hrsz.-ból az
35 *  Hór-völgyi 2. földtani alapszelvény T-069 Cserépfalu Y
760750
760757
760785
760787
760802
760810
760816
760824
760834
760841
760844
760871
760905
760899
760892
760883
760888
760887
760878
760885
760874
760859
760850
760848
760845
X
292114
292126
292122
292122
292120
292117
292117
292101
292087
292065
292054
292028
291981
291974
291971
291964
291949
291939
291919
291897
291874
291892
291880
291874
291875
1,7872 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 1,7872 ha kiterjedésű rész
0126 hrsz.-ból az
36 *  Lök-völgyi 1. földtani alapszelvény T-065,
J-52
Felsőtárkány Y
756926
756919
756936
756953
756966
756979
756973
X
300904
300890
300882
300880
300886
300901
300908
0,0581 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,0581 ha kiterjedésű rész
0126 hrsz.-ból az
37 *  Lök-völgyi 2. földtani alapszelvény J-48 Felsőtárkány Y
756811
756839
X
299615
299601
0,2633 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonal és a
756771
756797
299559
299537
EOV koordináták által kijelölt vonal közé eső 0,2633 ha kiterjedésű rész
0128/1 hrsz.-ból az
38 *  Patkó-sziklák alatti földtani alapszelvény J-49 Bükkzsérc Y
757370
757464
757470
757377
757370
X
292682
292696
292643
292628
292682
0,5123 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által lehatárolt 0,5123 ha kiterjedésű rész
0152 hrsz.-ból az
39 *  Rákmara földtani alapszelvény Pz-25 Szilvásvárad Y
751751
752005
752007
X
306493
306453
306432
1,2226 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,2226 ha kiterjedésű rész
091 hrsz.-ból az
40 *  Répáshutai Bánya-hegy földtani alapszelvény J-47 Répáshuta Y
758724
758719
758714
758721
758738
758747
X
302595
302594
302554
302529
302501
302505
0,4494 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,0717 ha kiterjedésű rész,
0103 hrsz.-ból az
Y
758724
758759
758779
758747
X
302595
302600
302519
302505
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,3777 ha kiterjedésű rész
0152 hrsz.-ból az
41 *  Róna-bükki földtani alapszelvény T-064 Szilvásvárad Y
752983
753003
752993
X
305387
305329
305326
0,0627 Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0627 ha kiterjedésű rész
0156 hrsz.-ból az
42 *  Strázsa-hegyi földtani alapszelvény Pz-39 Nekézseny Y
752504
752564
752655
752664
752517
X
315422
315422
315439
315419
315337
0,9621 Lázbérci Tájvédelmi Körzet Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,9621 ha kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

3. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez

Földtani alapszelvények vagy földtani képződmények megóvását szolgáló védett természeti területek és országos jelentőségű védett természeti területek földtani alapszelvényt vagy földtani képződményt magában foglaló részterületeinek természetvédelmi kezelési terve

A) Általános rész

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A földtani alapszelvények (a továbbiakban: alapszelvény) és a földtani képződmények megóvása, valamint környezetük természeti állapotának fenntartása, javítása.

1.2. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük helyszíni tudományos kutatási lehetőségének biztosítása.

1.3. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük természetvédelmi célú bemutatási lehetőségének biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. Az alapszelvények és földtani képződmények fennmaradását, környezetük megóvását és az egyéb természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő tevékenységek támogatása.

2.2. Az alapszelvények, földtani képződmények és környezetük károsítását, megsemmisítését eredményező tevékenységek tiltása.

2.3. A területhasználat szabályozása az alapszelvények és földtani képződmények károsodásának megakadályozása érdekében.

2.4. A területen folytatott gazdálkodási és egyéb emberi tevékenységek összhangjának biztosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel, a terület rendeltetésével.

2.5. Az alapszelvények és földtani képződmények kutatásának, látogatásának, bemutatásának szabályozása, valamint az ezek területén végezhető tevékenységek összhangjának biztosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel.

3. Részletes természetvédelmi kezelési előírások
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme

3.1.1.1. A területen a felszín átalakítása, vagy az azzal járó bármilyen tevékenység kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében, a természetvédelmi kezelésért felelős, a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) felügyelete mellett végezhető.

3.1.1.2. Az alapszelvények, földtani képződmények méretét, formáját megváltoztatni kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében lehetséges.

3.1.1.3. Az alapszelvényeken, földtani képződményeken jelöléseket, tárgyakat, eszközöket, műszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhelyezni csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban, az igazgatósággal történt egyeztetést követően lehet. Az igazgatóság az egyeztetés nélkül vagy nem az egyeztetés eredményének megfelelően elhelyezett jelöléseket, tárgyakat, eszközöket, műszereket eltávolíttathatja, ennek költségeit a kihelyezővel, mint kárelhárítás költségét megtéríttetheti.

3.1.1.4. A védett alapszelvényekre, földtani képződményekre ható káros folyamatokat az igazgatóságnak figyelemmel kell kísérnie. Amennyiben e folyamatok az 1.1. és az 1.3. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósulását veszélyeztetik, gondoskodni kell elhárításukról. Egyéb esetben a területen érvényesülő természetes folyamatokat csak életveszély megszüntetése érdekében szükséges befolyásolni.

3.1.1.5. Az alapszelvényeken, földtani képződményeken, és a közvetlen környezetükben megtelepülő, azok megközelíthetőségét, tanulmányozhatóságát, állapotát veszélyeztető növényzetet az igazgatóság szükség szerint, az 1.1. és az 1.3. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések érdekében az arra legmegfelelőbb vegetációs, vagy azon kívüli időszakban eltávolítja. Az állagmegóvás érdekében sürgősen elvégzendő munkálatok esetében a növényzet eltávolítása bármely időszakban elvégezhető.

3.1.1.6. A földtani képződményeken, alapszelvényeken felhalmozódó talajt és növényi maradványokat a láthatóság, bemutathatóság és az állagmegóvás érdekében szükség szerint el kell távolítani.

3.1.2. Látogatás, oktatás és bemutatás

A terület szabadidős és oktatási, bemutatási célú hasznosítása, megismerése, megfigyelése, ennek dokumentálása és publikálása a természetvédelmi jogszabályok előírásainak és a megközelítés lehetőségeinek figyelembe vétele mellett lehetséges.

3.1.3. Kutatás, vizsgálatok

3.1.3.1. A területen folytatható kutatás célja a földtani információk feltárása, a feltárt kőzetek által hordozott földtani információk megszerzése, az alapszelvényeket és földtani képződményeket magukba foglaló felszínformák megismerése, valamint a természetvédelmi kezelést elősegítő ismeretek bővítése lehet.

3.1.3.2. A kutatás során kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem ellentétes az 1.1. és az 1.3. pontban meghatározott természetvédelmi célokkal és a terület rendeltetésével; a kutatás és annak módszere nem veszélyezteti, nem károsítja helyrehozhatatlanul a táji és természeti értékeket.

3.1.3.3. A területen lévő földtani képződményeken és alapszelvényekben történő mindennemű, a 3.1.3.1. és 3.1.3.2. pontnak megfelelő kutatást csak szakmai közintézmények végezhetnek. Földtani alapszelvények esetében a kutatási tevékenységről a földtani alapszelvények kijelölését végző szakmai testületet is tájékoztatni kell.

3.1.3.4. A kutatáshoz a tulajdonos, vagyonkezelő, jogszerű használó hozzájárulását is meg kell szerezni, kivéve, ha arra a Tvt. 41. § (2) bekezdése szerint kerül sor.

3.1.3.5. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság kutatásra vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben a területen az 1. § 9. pontjában meghatározott szakmai közintézmény a környezetre is ható geofizikai eszközök használatát a 3.1.3.8. pontban foglaltak betartásával végzi.

3.1.3.6. Nem szükséges a természetvédelmi hatóság gyűjtésre vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben az 1. § 9. pontjában meghatározott szakmai közintézmény a felszínt csekély mértékben, egyszerű kézi eszközzel megbontó módon, oktatási demonstráció, az 1. § 8. pontjában meghatározott próbagyűjtés céljából vagy annak részeként, a 3.1.3.8. pontban foglaltak betartásával végez tevékenységet.

3.1.3.7. *  Nem szükséges a természetvédelmi hatóság gyűjtésre vonatkozó engedélyének beszerzése, amennyiben az 1. § 9. pontjában meghatározott szakmai közintézmény vagy magánszemély a felszín megbontása nélkül történő, az 1. § 5. pontja szerinti gyűjtést a 3.1.3.8. pontban foglaltak betartásával végzi.

3.1.3.8. A 3.1.3.5., 3.1.3.6. és 3.1.3.7. pont szerinti tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell az igazgatósággal. Az egyeztetés során az igazgatóság tájékoztatást ad az adott területekre vonatkozó aktuális természetvédelmi célú korlátozásokról.

3.1.3.9. A kutatás, próbagyűjtés publikált vagy adattárban elhelyezett eredményeit az azt végzőnek az igazgatóság és az e rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott területek nyilvántartását végző állami szerv számára hozzáférhetővé kell tennie, annak elérhetőségéről tájékoztatást kell adnia.

3.1.4. Terület- és földhasználat

3.1.4.1. A területen kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem ellentétes az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célokkal, a feltárás állapotában és a természeti környezetben a lehető legkisebb változás előidézésével jár, a természeti értékekben, beleértve a növényzetet és az állatvilágot is, jelentős visszafordíthatatlan károsodást nem okozhat.

3.1.4.2. A tevékenység végeztével az azt folytatónak az eredeti, vagy ahhoz hasonló állapotot úgy kell helyreállítania, hogy ne akadályozza az 1. pontban meghatározott célok későbbi megvalósulását.

3.1.4.3. A területen építmény elhelyezése kizárólag a kutatás, megőrzés, a természetvédelmi célú bemutatás és állagmegóvás érdekében engedélyezhető abban az esetben, ha az építmény a földtani képződmény, alapszelvény és környezete tájképi egységét károsan nem befolyásolja, állapotát nem veszélyezteti.

3.1.4.4. A területen külszíni bányaművelés, anyagnyerés nem folytatható.

3.1.4.5. A területen vadgazdálkodási létesítmény - csapdának, befogónak vagy hordozható lesállványnak a védett természeti értéket érő vadkár elhárítása céljából történő ideiglenes kihelyezése kivételével - nem helyezhető el és nem üzemeltethető.

3.1.5. Természetvédelmi infrastruktúra

3.1.5.1. A terület határán, a fő megközelítési útvonalak mentén hatósági tájékoztató táblát kell kihelyezni, szükség szerinti mennyiségben. A táblák fenntartásáról gondoskodni kell.

3.1.5.2. Az igazgatóság rendszeresen ellenőrzi a terület és a kiépített műtárgyak, tájékoztató táblák állapotát.

3.1.5.3. Amennyiben a területen a természetvédelmi célú bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítését nem az igazgatóság végzi, a bemutató útvonal nyomvonalát, a természetvédelmi infrastruktúra elemeit és azok elhelyezését, arculatát, valamint a tájékoztató táblák tartalmát (különös tekintettel a helyszínen betartandó látogatási szabályokra) előzetesen egyeztetni kell az igazgatósággal.

3.2. Művelési ághoz, vagy földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. *  Erdők kezelése

Fadöntés, fakitermelés, közelítés, készletezés csak olyan módon végezhető, hogy az az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósulását ne befolyásolja károsan.

B) Egyes, az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott, továbbá az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendeletben meghatározott területekre vonatkozó speciális rész * 

1. Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék

A területhasználat jelenlegi módja (szabadtéri színpad) vagy annak esetleges megváltoztatása az Általános rész 1. pontjában meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban történhet, utóbbi esetben a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon.

2. Soproni Tájvédelmi Körzet Nándor-magaslat nyugati földtani alapszelvény néven meghatározott részterülete Az Általános rész előírásainak érvényesítése során biztosítani kell a Geodinamikai Obszervatórium alapfunkcióinak ellátásához szükséges rendszeres tevékenységek zavartalan ellátását.

3. Paksi löszfal földtani alapszelvény természeti emlék

3.1. A fokozottan védett haragos sikló (Coluber caspius) élőhelyéül szolgáló pusztafüves lejtősztyepp és erdős sztyepprét foltok fenntartását a cserjék részleges, továbbá az akác teljes eltávolításával biztosítja a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság.

3.2. A rekultiváció keretében kialakított rézsűk és teraszok nyílt jellegét a természetes visszagyepesedés feltételeinek biztosítása érdekében a 3.1. pontban említett beavatkozásokkal tartja fenn a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság.

4. Borzavári Templom-domb földtani alapszelvénye természeti emlék

4.1. A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.

4.2. Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében fa vagy cserje eltávolítására irányuló tevékenység tervezett időpontját megelőző legalább 5 napon belül a tervezett tevékenységről tájékoztatni kell a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságot.

4.3. A lágyszárú inváziós fajok eltávolítása a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon történhet.

4.4. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

5. Borzavári úti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék

5.1. Az alapszelvény felső része felárkolódásának megakadályozása érdekében a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság gondoskodik a középső bányaudvar pereme fölötti vízelvezető árok rendszeres, évente legalább egy alkalommal történő karbantartásáról és tisztításáról.

5.2. Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében a bányaudvar felső peremvonalától Ny-i irányban mért 25 méter szélességű sávon belül az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.

5.3. A bányaudvarban és a nyugati oldal meddőhányóin néhány idősebb élő faegyedet az árnyékhatás miatt meg kell hagyni.

5.4. A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.

5.5. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

5.6. A földtani alapszelvénynek a területtel határos közútról történő megközelítését szolgáló, a területen belül létesítendő infrastruktúra létesítését egyeztetni kell a közút fenntartójával.

6. Hosszú-árok és Tankcsapda földtani alapszelvények természeti emlék, a Lókúti legelő földtani alapszelvény természeti emlék

6.1. Az alapszelvény árok állékonyságának és a kőzetrétegek stabilitásának megőrzése, az alapszelvény láthatóságának biztosítása, továbbá az erózióveszély kiküszöbölése érdekében az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.

6.2. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

6.3. A feltárásban és annak közvetlen szomszédságában járművel közlekedni tilos.

6.4. A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.

7. Köves-tábla földtani alapszelvény természeti emlék

7.1. A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.

7.2. Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében a rézsű felső peremvonalától K-i irányban mért 15 m szélességű sávon belül az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.

7.3. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

8. *  Lókúti temető feletti földtani alapszelvény természeti emlék

8.1. Az alapszelvény területéről a törmelékanyag rendszeres (évente legalább egy alkalom) eltávolításáról a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság gondoskodik.

8.2. A működési területével érintett nemzeti park igazgatóság a szelvény felső vége fölött egy keresztárok kialakításával gondoskodik a csapadékvíz elvezetéséről. A vízelvezető árok rendszeres (évente legalább egy alkalommal történő) karbantartását és tisztítását a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság végzi el.

8.3. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

8.4. A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.

9. Szappan-völgyi kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék

9.1. A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.

9.2. Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében a kőfejtő udvar felső peremvonalától Ny-i irányban mért 25 méter szélességű sávon belül az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.

9.3. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

10. Szilas-árok földtani alapszelvénye természeti emlék

10.1. A területre csak természetvédelmi kezelés céljából lehet gépjárművel behajtani.

10.2. Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében a sziklakibúvások felső peremvonala és a terület határa között az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.

10.3. A működési területével érintett nemzeti park igazgatóság a szelvény felső vége fölött egy keresztárok kialakításával gondoskodik a csapadékvíz elvezetéséről. A létesítést követően a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság gondoskodik a vízelvezető árok rendszeres (évente legalább egy alkalommal történő) karbantartásáról és tisztításáról.

10.4. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

11. Tilos-erdei földtani alapszelvény természeti emlék

11.1. Az erózióveszély kiküszöbölése, a törmelék- és talajmegkötés, és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.

11.2. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

12. Zsidó-hegyi útbevágás földtani alapszelvény természeti emlék

12.1. Az alapszelvény felső része felárkolódásának megakadályozása érdekében az alapszelvény pereme fölött egy oldalirányú vízelvezető árkot kell kialakítani, amelynek rendszeres (évente legalább egy alkalommal történő) karbantartásáról és tisztításáról a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság gondoskodik.

12.2. Az erózióveszély kiküszöbölése és a feltárás stabilitásának megőrzése érdekében az útbevágás felső peremvonalától D-i irányban mért 30 m szélességű sávon belül az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területen fakitermelés úgy végezhető, hogy fakitermelés miatt a faállomány záródása nem csökkenhet 50% alá.

12.3. Tilos a területen olyan sport- és szabadidős tevékenységet folytatni, amely a feltárás közvetlen károsításával jár.

13. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő területek, valamint a 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet mellékletében meghatározott területek

A növényzetnek az A) Általános rész 1.1. és 1.3. pontjában meghatározott természetvédelmi célkitűzések érdekében történő eltávolítása csak mechanikus módszerekkel történhet a vegetációs időszakon és a területen fészkelő védett, fokozottan védett madárfaj fészkelési időszakán kívül. Amennyiben a növényzet eltávolítását nem a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság végzi vagy végezteti el, a tevékenységet a beavatkozás tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak. A működési területével érintett nemzeti park igazgatóság tájékoztatja a bejelentőt a tevékenység elvégzésének természetvédelmi feltételeiről, korlátairól, illetve amennyiben ez a területen található természeti értékek megőrzése érdekében szükséges, a Természetvédelmi Őrszolgálat útján biztosítja a tevékenység helyszíni természetvédelmi szakmai felügyeletét.

14. Az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület Erdőbényei fás legelő földtani képződmény néven meghatározott részterülete

14.1. Személyenként, naponta legfeljebb összesen 2 kg kőzet vagy ásvány nem kereskedelmi célra történő gyűjtéséhez nem szükséges a természetvédelmi hatóság engedélye, amennyiben a gyűjtést megelőzően legalább 5 nappal megtörténik annak bejelentése a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak. Ettől eltérő feltételekkel csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető gyűjtés. A természetvédelmi hatóság engedélyének beszerzése nem ad felmentést az esetlegesen szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

14.2. Közintézmények oktatási, kutatási, kiállítási célra az előző pontban meghatározott mértéket meghaladó mennyiségű kőzetet vagy ásványt is begyűjthetnek a természetvédelmi hatóság engedélyének beszerzése nélkül. A tevékenység előzetes bejelentésén kívül a működésével érintett nemzeti park igazgatóság utólagos tájékoztatása is szükséges a gyűjtés körülményeiről és a begyűjtött kőzetről vagy ásványról.

15. Az Aggteleki Nemzeti Park Kettős-bánya földtani alapszelvény néven meghatározott részterülete

15.1. A sziklafalak csak klasszikus gumitalpú cipővel mászhatók, felső vagy alsó kötélbiztosításhoz szükséges eszközökön kívül egyéb technikai eszközök nem használhatók a sziklamászáshoz. A technikai mászás tilos.

15.2. Tilos a területen táborozni, bivakolni és tüzet rakni.

16. A Zempléni Tájvédelmi Körzet Telkibányai perlitfolyás néven meghatározott részterülete

A terület kezelése során elsősorban a nem őshonos, tájidegen fafajok egyedeinek eltávolítását kell előtérbe helyezni, amelyhez mechanikus módszereket kell alkalmazni.

17. *  A Kapc-tetői feltárás természeti emlék

Amennyiben az A) Általános rész 1.1. és 1.3. pontjában meghatározott természetvédelmi célkitűzések érdekében történő növényzeteltávolításra a 13. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően kerül sor, továbbá a tevékenység során keletkezett növényi anyagnak a területről való elszállítása a tevékenység elvégzését követő 30 napon belül megtörténik, a tevékenység mentesül a természetvédelmi hatósági engedély beszerzésének kötelezettsége alól. Egyebekben a 13. pontban foglaltakat kell alkalmazni

4. melléklet az 55/2015. (IX. 18.) FM rendelethez *