A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi LXXXIX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről * 

(A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADR „A” és „B” Melléklete 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1–3. § * 

4. § (1) *  A veszélyes áru szállításának biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja az a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra és veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

4/A. § *  A veszélyes anyagot szállító járművekre előírt „jóváhagyási igazolás” kiadásával kapcsolatos hatósági eljárásban hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.

5. § *  (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADR „A” és „B” Melléklet belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket,

b) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait, és

c) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.

6. § * 

7. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az ADR „B” Mellékletének 8.5 fejezetében lévő S12 utasítást 2015. január 1-jétől alkalmazni kell.

(3) *  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

8. § * 

9. § * 

1. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez * 

2. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez * 

3. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez *