A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában és 93. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 2. § h) pontja szerinti biztonságos származási országnak minősülnek az Európai Unió tagállamai és tagjelölt államai, az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok halálbüntetést nem alkalmazó tagállamai, továbbá:

1. Svájc,

2. Bosznia-Hercegovina,

3. Koszovó,

4. Kanada,

5. Ausztrália,

6. Új-Zéland.

2. § *  A Met. 2. § i) pontja szerinti biztonságos harmadik országnak minősülnek az Európai Unió tagállamai és tagjelölt államai, az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok halálbüntetést nem alkalmazó tagállamai, továbbá:

1. Svájc,

2. Bosznia-Hercegovina,

3. Koszovó,

4. Kanada,

5. Ausztrália,

6. Új-Zéland.

3. § (1) Ha a Met. szerinti elismerését kérő (a továbbiakban: elismerését kérő) származási országa szerepel a biztonságos származási országok európai uniós listáján vagy az 1. §-ban meghatározott országok között, az elismerését kérő a Met. szerinti menekültügyi eljárásban bizonyíthatja, hogy az ő egyéni esetében a származási országa nem felel meg a biztonságos származási országokra meghatározott feltételeknek.

(2) Ha az elismerését kérő Magyarország területére érkezését megelőzően a biztonságos harmadik országok európai uniós listája vagy a 2. § szerinti valamelyik biztonságos harmadik ország területén tartózkodott vagy átutazott, az elismerését kérő a Met. szerinti menekültügyi eljárásban bizonyíthatja, hogy az ő egyéni esetében ebben az országban nem volt lehetősége hatékony védelemre a Met. 2. § i) pontjában foglaltak értelmében.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.