Hatály: közlönyállapot (2015.IX.15.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelése

1. § A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 80/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet (a továbbiakban: válsághelyzet) rendel el.

2. § A válsághelyzetben alkalmazható, a Met. 80/B-80/G. § szerinti intézkedések alkalmazási területe Bács-Kiskun megye és Csongrád megye területe.

2. A válsághelyzet fennállásával összefüggő rendelkezések

3. § E rendelet hatálybalépését követően az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter haladéktalanul gondoskodik az e rendelet, illetve a válsághelyzettel összefüggő jogszabályi rendelkezések tartalmáról való tájékoztatásról. A tájékoztatást a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint - lehetőség szerint - a körzeti, helyi műsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap közreműködésével, a lehető legrövidebb időn belül közzé kell tenni.

4. § Az országos rendőr-főkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője a válsághelyzet elrendelését követően legalább 15 naponként közösen tájékoztatja az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert a válsághelyzet elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 15-én 12.00 órakor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2016. március 15-én 00.00 órakor hatályát veszti.