Hatály: közlönyállapot (2015.X.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

324/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya alá tartoznak az alábbi szervezetek:)

g) az Országgyűlési Őrség.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére