Hatály: 2016.VI.1. - 2016.VI.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1)-(4) * 

(5) Az R1. 18. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7b) A hitelintézet havi rendszerességgel nyilvántartás céljából megküldi a Kincstárnak az 1. § (2) bekezdés f)-h) pontja szerinti kamattámogatott kölcsönök igénybevételéről szóló szerződések, azok módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek nevét, székhelyét és adószámát, illetve a társasházak nevét, címét, helyrajzi számát és - amennyiben egyéb tevékenységére tekintettel az állami adóhatóságtól ilyet igényelt − adószámát. Az e bekezdésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén a miniszter a támogatás folyósítását felfüggeszti.”

(6) * 

(7) Az R1. a következő 55. §-sal egészül ki:

„55. § E rendeletnek az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított 18. § (7b) bekezdésében foglaltakat a már megkötött és még folyamatban lévő 1. § (2) bekezdés f)-h) pontja szerinti kamattámogatott kölcsönök igénybevételéről szóló szerződések esetén is alkalmazni kell.”

(8) * 

2-4. * 

2-25. § * 

5. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (5) és (7) bekezdése 2016. június 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére