Hatály: 2017.I.1. - 2018.XII.27. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet - híd a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány

a) jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,

b) hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek vonatkozásában a támogatási szerződések módosításához,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az 1. melléklet szerint

c) jóváhagyja a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Foglalkoztatási szövetkezet - híd a munka világába” című projekt támogatásának 2 474 646 299 forinttal történő csökkentését a 2. melléklet szerint,

d) hozzájárul a c) alpontban meghatározott projekt támogatási szerződésének 2. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. szeptember 30.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3-4. * 

1. melléklet az 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H


1.


Projekt azonosító száma


Projekt megnevezése


Támogatást igénylő neve
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható közkiadás
(Ft)

Többlettámogatás legfeljebb
(Ft)

Projekt megnövelt elszámolható közkiadása legfeljebb
(Ft)


Projekt rövid bemutatása

Támogatási szerződés módosításának határideje
2. TÁMOP-3.1.16-
14-2014-0001
DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció
és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében
Miskolci Egyetem, Kaposvári Egyetem, Herman Ottó Intézet 492 083 120 1 000 000 000 1 492 083 120 A projekt célja, hogy Miskolcon és térségében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésével foglalkozó intézményekben olyan komplex fejlesztést hajtson végre, amely a résztvevő intézményeket és azok tanári karát támogatja a mindennapi tanórai feladataik elvégzésében és sikereket garantál (pedagógusoknak és tanulóknak egyaránt) a Komplex Instrukciós Program (a továbbiakban: KIP) adaptálása, az informatikai kompetenciák fejlesztése és a tudatos pályaorientációs tevékenység végzése által. A projekt átfogó célja, hogy a Miskolci Egyetem, mint támogatást igénylő által a megvalósításba bevont Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelési intézmények váljanak alkalmassá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-
oktatására és támogassák iskolai sikerességüket a hátrányos- és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a KIP adaptálása által. Az intézmények komplex támogatása által a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esélyei növekednek általános és középiskolai tanulmányaik befejezésére, tanulási útvonalaik megerősítésére és a képzettség megszerzésére.
2015.
szeptember 30.
3. *  TÁMOP-3.2.14-
12/1-2013-0001
Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 491 216 000 91 000 000 582 216 000 A projekt a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódóan a kulturális tartalmakat a legkorszerűbb számítástechnikai eszközökön is megjeleníteni képes, térinformatikai rendszert is felhasználó oktatási adatbázis kezelő rendszer létrehozására irányul. 2015.
szeptember 30.
4. TÁMOP-5.3.8-11/
A1-2012-0001
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása - Országos szakmai és módszertani központ létrehozása és képzések lebonyolítása Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető)

TMSzK Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4 859 896 937 300 000 000 5 159 896 937 A projekt közvetlen célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és támogatások biztosítása, amelyek segítik a munkaerőpiacra történő visszatérést. 2015.
szeptember 30.
5. TÁMOP-5.6.3-
12/1-2012-0001
A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium,
Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága
2 685 000 000 291 602 008 2 976 602 008 A projekt keretében a társadalom perifériájára került, kirekesztődő rétegek számára a társadalmi befogadást elősegítő eszközrendszer kiszélesítése valósul meg a bűnelkövetők társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésének elősegítésére fókuszálva. Sor kerül e mellett a közösségi szociális munka eszköztárának felhasználásával a helyi közösségeknek nyújtott szolgáltatások biztosítására a társadalmi befogadás támogatása érdekében. 2015.
szeptember 30.

2. melléklet az 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása
(Ft)
Támogatás változása
(Ft)
Projekt csökkentett támogatása
(Ft)

Projekt rövid bemutatása
2. TÁMOP-2.4.3.D-
3-13/1-2013-0001
Foglalkoztatási szövetkezet - híd a munka világába Országos Roma Önkormányzat (konzorciumvezető)

Nemzetgazdasági
Minisztérium,
Türr István Képző és Kutató Intézet,
„Híd a munka világába” Munkaerő-szervező Országos Foglalkoztatási Szövetkezet
4 995 000 000 -2 474 646 299 2 520 353 701 A projekt keretében létrehozandó - a foglalkoztatási szövetkezet megalapítását előkészítő - szervezet hosszú távú célja, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 8/A. §-a alapján megvalósítsa egy országos foglalkoztatási szövetkezet létrehozását.

3. melléklet az 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozathoz *